Gidyon: Midyan savaşı
Hakimler 6:33 - 7:25

A. (6:33-40) Gidyon halkı savaş için topluyor, iki defa nişan veriliyor

1. Gidyon orduyu toplamaya başlıyor

Hakimler 6:33-35

Bu arada Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar birleşerek Yordan Irmağı'nı geçtiler, gidip Yizreel Vadisi'nde ordugah kurdular.

34 RAB'bin Ruhu Gidyon'u yönlendirmeye başladı. Gidyon borusunu çalınca Aviezerliler onun çevresinde toplandı. 35 Gidyon bütün Manaşşe'ye haberciler göndererek oranın halkını da topladı. Aşer, Zevulun ve Naftali'ye de haberci gönderdi. Onlar da onu karşılamaya çıktılar.”

a. Biz onu bugün zor anlıyoruz: eskiden sürekli iş gören ordu yoktu

b. metod: boru çalmak

İbraniler 12:12

“Onun için, sarkık elleri kaldırın ve bükük dizleri doğrulturun.”

c. güç, kuvvet: Rabbin Ruhu

Apo 1:8

“Ama Kutsal Ruh üzerinize geldi mi, kuvvet alacanız. O vakıt benim şahitlerim olacaksınız,”

Apo 1:14-15

“Onların yanında kadınlar da vardı, ayrıca İsa'nın anası Meryem, hem de İsa'nın kardeşleri de vardı. Bunlar hepsi tek bir yürekle kendilerini durmadan duaya verdiler. Orada yakın yüz yirmi kişi toplanmıştı.”

2. Gidyon Rabden nişan istiyor

Hakimler 6:36-40

36 Gidyon Tanrı'ya şöyle seslendi: "Söz verdiğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağın doğruysa, 37 çiy yalnızca harman yerine koyduğum yapağının üzerine düşsün, toprak gene kuru kalsın. Öyle oldu mu, anlayacam ki, söylediğin gibi İsrail'i benim elimle kurtaracan."

38 Ve öyle oldu. Ertesi gün erkenden kalkan Gidyon yapağıyı alıp sıktı. Yapağıdan bir tas dolusu çiy süzüldü.

39 Bunun üzerine Gidyon Allaha şöyle konuştu: "Bana kızma, bir istekte daha bulunmak istiyorum. İzin ver, yapağıyla bir deneme daha yapayım. Lütfen bu kez yalnızca yapağı kuru kalsın, toprak gene çiyle ıslansın." 40 Tanrı o gece Gidyon'un dediğini yaptı. Yapağı kuru kaldı, toprağın her yanı gene çiyle kaplandı.

a. Bir postaki koyuyor harman yerine

b. Çiy her zaman Rabbin bereketi için bir sembol idi

Sayilar 11:9

“Gece ordugaha çiy düşerken, man da birlikte düşerdi.”Gidyon istiyor, Rab yeniden işlesin, nasıl eskiden işlediyse. Soruyor: “Sen daha aynı tanrı mısın? Eskiden yaptığın işler yeniden yapacan mı?”

Hakimler 6:13

“Gidyon, "Ey Efendim, eğer RAB bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?" diye karşılık verdi, "Atalarımız RAB'bin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları RAB'bin bütün o harikaları nerede? RAB bizi terk etti, Midyanlılar'ın eline teslim etti."

c. Bunu yapmakla Gidyon’un imanını artırıyor

Markos 9:20-24

“Ona çocuğu getirdiler. O İsa'yı görünce, ruh dakkada ona çarptı. Çocuk yere düştü, yuvarlanmaya ve köpürmeye başladı. 21 İsa babasına sordu: "Çocuk ne zamandan beri bu vaziyette?"

"Küçükten beri", diye cevap verdi. 22 "Sık sık onu ya ateşe, ya suya attırdı, ne kadar çocuğu yok etsin. Ama senin elinden bir şey gelirse, bize acı, yardım et!" 23 İsa adama dedi: "Ne demek: 'Senin elinden gelirse'? İman eden kişi her şeyi yapabilir."

24 Çocuğun babası hemen şöyle haykırdı: "İman ediyorum! İmansızlığıma yardım et!"

B. (7:1-8) Rab askerlerin sayısını 300’e indiriyor

Hakimler 7:2

RAB Gidyon'a şöyle dedi: "Yanında fazla adam var; Midyan'ı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler, 'Kendi gücümüzle kurtulduk diyerek bana karşı övünebilirler.

3 Şimdi halka şunu söyle: 'Korkudan titreyen dönsün, Gilat Dağı'ndan geri gitsin." Bunun üzerine halktan yirmi iki bin kişi döndü, on bin kişi orada kaldı.

4 RAB Gidyon'a, "Adamların sayısı hâlâ fazla" dedi, "Kalanları suyun başına götür, onları orada senin için sınayayım. 'Bu seninle gidecek dediğim adam seninle gidecek; 'Bu seninle gitmeyecek dediğim gitmeyecek."

5 Gidyon halkı suyun başına götürdü. RAB Gidyon'a, "Köpek gibi diliyle su içenleri bir yana, su içmek için dizleri üzerine çökenleri öbür yana ayır" dedi.

6 Ellerini ağızlarına götürerek dilleriyle su içenlerin sayısı üç yüzü buldu. Geri kalanların hepsi su içmek için dizleri üzerine çöktüler.

7 RAB Gidyon'a, "Sizi diliyle su içen üç yüz kişinin eliyle kurtaracağım" dedi, "Midyanlılar'ı senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün."

1. Rab daha çok askerler toplayacağına, onları eve gönderiyor

2. Rabbin işi için bir örnek:

(1) “Acaba o kişide iman var mı?”

- korkanlar eve gönderiliyor 32.000 askerden 10.000 kalıyor

- onlar Rabbin işini yapmaya geldiler, ama iman yoktu

(2) “Acaba o kişi benim işimi yapmaya hazır mı?”

C. (7:9-15) Gidyon, düşmanların korkusunu öğreniyor

1. Gidyon’a üçüncü nişan: düşmanların konuşmaları

D. (7:16-25) İsrailliler savaşı kazanıyor

Hakimler 7:16

Sonra üç yüz adamını üç bölüğe ayırdı. Hepsine borular, boş testiler ve testilerin içinde yakılmak üzere çıralar verdi.

17 Onlara, "Gözünüz bende olsun" dedi, "Ben ne yaparsam siz de onu yapın. Ordugahın yanına vardığımda ne yaparsam siz de aynısını yapın.

18 Ben ve yanımdakiler borularımızı çalınca, siz de ordugahın çevresinde durup borularınızı çalın ve, 'RAB için ve Gidyon için! diye bağırın." .....

21 Onlar ordugahın çevresinde dururken, ordugahtakilerin hepsi koşuşmaya, bağırıp kaçışmaya başladı.

22 Üç yüz boru birden çalınca RAB ordugahtakilerin hepsini kılıçla birbirlerine saldırttı. Midyan ordusu Serera'ya doğru, Beytşitta'ya, Tabbat yakınındaki Avel-Mehola sınırına dek kaçtı.

1. Rab onu nasıl yaptı?

2. Bakın: o kadar az kişi, o kadar kalabalık orduyu yendi

Hakimler 7:12

Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Kıyıların kumu kadar çok, sayısız develeri vardı.

3. Rab bizi de aynısını yapmaya çağırıyor

a. çıra = aydınlık = bizim yaşadığımız hayat

Matta 5:14-16

“Dünyanın aydınlığı sizsiniz. Tepe üzerine kurulan kasaba saklı kalamaz. 15 Kimse de bir lamba yakıp onu bir teknenin altına koymaz. Hayır, onu bir mumluğun içine koyar, öyle ki, evdekilerin hepsine aydınlık versin. 16 Aynı onun gibi, sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Öyle ki, sizin iyi işlerinizi görüp gökteki Babanızı şanlasınlar.”

b. boru = ses = yaydığımız haber

Yeşaya 12:3-6

“Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. O gün diyeceksiniz ki, "RAB'be şükredin, O'na yakarın, Halklara duyurun yaptıklarını, Adının yüce olduğunu duyurun!

RAB'be ezgiler söyleyin, Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu. Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır! Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."