Avimelek - 'Antihakim'
Hakimler 9:1-32

Giriş:

A. (9:1-6) Avimelek kral oluyor

1 Yerubbaal'ın oğlu Avimelek, dayılarının bulunduğu Şekem Kenti'ne giderek onlara ve annesinin boyundan gelen herkese şöyle dedi:

2 "Şekem halkına şunu duyurun: 'Sizin için hangisi daha iyi? Gidyon'un yetmiş oğlu tarafından yönetilmek mi, yoksa bir kişi tarafından yönetilmek mi? Unutmayın ki ben sizinle aynı etten, aynı kandanım."

3 Dayıları Avimelek'in söylediklerini Şekem halkına ilettiler. Halkın yüreği Avimelek'ten yanaydı. "O bizim kardeşimizdir" dediler.

4 Ona Baal-Berit Tapınağı'ndan yetmiş parça gümüş verdiler. Avimelek bu parayla kiraladığı belalı serserileri peşine taktı.

5 Sonra Ofra'ya, babasının evine dönüp kardeşlerini, Yerubbaal'ın yetmiş oğlunu bir taşın üzerinde kesip öldürdü. Yalnız Yerubbaal'ın küçük oğlu Yotam kaçıp gizlendiği için sağ kaldı.

6 Şekem ve Beytmillo halkları toplanarak hep birlikte Şekem'de dikili taş meşesinin olduğu yere gittiler; Avimelek'i orada kral ilan ettiler.


1. Avimelek hangi metodla kral oluyor: cins kök bağlantıları

Yasa 23:19

"Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde, ondan faiz almayacaksınız. 20 Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız.

Yasa 17:15

Seçeceğiniz kral Tanrınız RAB'bin seçtiği kişi olmalıdır. Atayacağınız kral kendi kardeşlerinizden biri olmalı. Soydaşlarınızdan olmayan birini, bir yabancıyı kral seçmeyeceksiniz.

Matta 23:8

“Size gene 'muallim' demesinler, çünkü tek bir Mualliminiz var, ve siz hepiniz kardeşsiniz.”

Yuhanna 1:12-13

”Ama kaç kişi Onu kabul ettiyse, hani kim Onun adına iman ediyor, onların hepsine hak verdi, Allah evlatları olsunlar. 13 Öyle kişiler ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de bir erkeğin isteğinden doğmadılar - onlar Allahtan doğdular.”

Matta 12:49-50

”Ve eliyle öğrencilerini gösterip dedi:"Te anam, te kardeşlerim! 50 Çünkü her kim gökte olan Babamın istediğini yerine getirirse, o benim kardeşim, o benim kızkardeşim, o benim anam."

Hangi bağlantılar geçerli: kan bağlantıları, yoksa ruh bağlantıları

2. putperestlik ve katillik

  1. Rab İbrahim’e orada göründü (Yar 12:6)

  2. Yakup orada ilk yeri satın aldı, bir kurbanyeri yaptı (Yar 33:20): El-Elohe-İsrail adını verdi. = “Allah, İsrailin Allahıdır” – ama şimdi en iğrenç putların evleriyle dolu

  3. Şekem altı ‘barış kasabaları’nın birisiydi: istemeyerek ölüm yapan kişi, oraya kaçıp, intikamdan korunurdu (Yeşu 20:7) – ama şimdi o kasabadan barış değil, savaş ve ölüm çıkıyor

  4. kasabada Yeşu bütün halkı topladı, çok ciddi bir antlaşma yaptı

Yeşu 24:16-16

15 İçinizden RAB'be kulluk etmek gelmiyorsa, bugün karar verin kime kulluk edeceniz: dedelerinizin Fırat Irmağı'nın ötesinde kulluk ettikleri tanrılara mı, yoksa Amorlular'ın ilahlarına mı, hani bugün onların topraklarında yaşıyorsunuz. Ama ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

16 Halk şöyle cevap verdi: "RAB'bi bırakıp başka tanrılara kulluk etmek bizden uzak olsun!"

- Avimelek o belalı kiralık askerlele ne yapıyor:

3. “Çünkü rüzgar eken fırtına biçer.” (5-7)

Hos 8:5,7

“Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu, Öfkem alevleniyor size karşı! Hiç mi temiz olamayacaksınız? 6 Çünkü bu İsrail'in işidir. O buzağıyı bir usta yaptı, Tanrı değildir o. Samiriye'nin buzağı putu parçalanacak. 7 Çünkü rüzgar eken fırtına biçer.”

Hos 10:12

Doğruluk ekin kendiniz için, Sevgi meyveleri biçin. Babriğe bıraktığınız toprağı işleyin; Çünkü RAB'be yönelme zamanıdır, Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.

Hos 10:13

Ama siz kötülük ektiniz, Fesat biçtiniz, Yalanın meyvesini yediniz. Çünkü kendi yolunuza, yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz.B. (9:7-21) Yotam’ın benzetmesi

Hakimler 9:7

Olup biteni Yotam'a bildirdiklerinde Yotam Gerizim Dağı'nın tepesine çıkıp yüksek sesle halka şöyle dedi: "Ey Şekem halkı, beni dinleyin, Tanrı da sizi dinleyecek.

8 Bir gün ağaçlar kendilerine bir kral meshetmek* istediler; zeytin ağacına gidip, 'Gel kralımız ol dediler.

9 "Zeytin ağacı, 'İlahları ve insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim? diye yanıtladı.

10 "Bunun üzerine ağaçlar incir ağacına, 'Gel sen kralımız ol dediler.

11 "İncir ağacı, 'Tatlılığımı ve güzel meyvemi bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim? diye yanıtladı.

12 "Sonra ağaçlar asmaya, 'Gel sen bizim kralımız ol dediler.

13 Asma, 'İlahlarla insanlara zevk veren yeni şarabımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim? dedi.

14 "Sonunda ağaçlar karaçalıya, 'Gel sen kralımız ol dediler.

15 "Karaçalı, 'Eğer gerçekten beni kendinize kral meshetmek istiyorsanız, gelin gölgeme sığının diye karşılık verdi, 'Eğer sığınmazsanız, karaçalıdan çıkan ateş Lübnan'ın bütün sedir ağaçlarını yakıp kül edecektir.

16 "Şimdi siz Avimelek'i kral yapmakla içten ve dürüst davrandığınızı mı sanıyorsunuz? Yerubbaal'la ailesine iyilik mi ettiniz? Ona hak ettiği gibi mi davrandınız?

17 Oysa babam sizi Midyanlılar'ın elinden kurtarmak için canını tehlikeye atarak sizin için savaştı.

18 Ama bugün siz babamın ailesine karşı ayaklandınız, yetmiş oğlunu bir taşın üzerinde kesip öldürdünüz. Cariyesinden doğan Avimelek kardeşiniz olduğu için onu Şekem'e kral yaptınız.

19 Eğer bugün Yerubbaal'la ailesine içten ve dürüst davrandığınıza inanıyorsanız, Avimelek'le sevinin, o da sizinle sevinsin!

20 Ama öyle değilse, dilerim, Avimelek ateş olsun, Şekem ve Beytmillo halkını yakıp kül etsin. Ya da Şekem ve Beytmillo halkı ateş olsun, Avimelek'i yakıp kül etsin."

21 Ardından Yotam kardeşi Avimelek'ten korktuğu için kaçtı, gidip Beer'e yerleşti.


1. Yotam, Gerizim tepesine biniyor

2. üç tane ağaç: zeytin, incir ve asma

1Samuel 8:10-18

10 Samuel kendisinden kral isteyen halka RAB'bin bütün söylediklerini bildirdi:

11 "Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak: Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar.

12 Bazılarını komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarını yaptırmak için görevlendirecek.

13 Kızlarınızı parfümcü, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak.

14 Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkârlarına verecek.

15 Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkârlarına dağıtacak.

16 Kadın erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak.

17 Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız.

18 Bunlar gerçekleştiğinde, seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama RAB o gün size karşılık vermeyecek."

19 Ne var ki, halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. "Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun" dediler,

20 "Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek."

3. Karaçalı – dikenli çalı

4. Yotam’ın açıklaması

C. (9:22-57) Lanet yerine geliyor

1. çok kısa bir krallık

Hak 9:22 Avimelek İsrail'i üç yıl yönetti.

23 Sonra Tanrı Avimelek'le Şekem halkını birbirine düşürdü; halk Avimelek'e başkaldırdı.

24 Tanrı bunu yaptı , Avimelek'i Yerubbaal'ın yetmiş oğluna yapılan zorbalığın aynısına uğratırsın, kardeşlerini öldüren Avimelek'ten ve Şekem halkından akıttıkları kanın öcünü almak için.

2. Nasıl Avimelek kafa kaldırdı, ona karşı da kafa kaldırıyorlar

Hakimler 9:28

Ebet oğlu Gaal kalkıp şöyle dedi: "Avimelek kim ki, biz Şekem halkı ona hizmet edelim? Yerubbaal'ın oğlu değil mi o? Zevul da onun yardımcısı değil mi? Şekemliler'in babası Hamor'un soyundan gelenlere hizmet edin. Neden Avimelek'e hizmet edelim? 29 Keşke bu halkı ben yönetseydim! Avimelek'i uzaklaştırırdım."

Hakimler 9:45

Avimelek gün boyu kente karşı savaştı; kenti ele geçirdikten sonra halkını kılıçtan geçirdi. Kenti yıkıp üstüne tuz serpti.

>

3. Avimelekin ölümü


Hakimler 9:50-57

Bundan sonra Avimelek Teves üzerine yürüdü, kenti kuşatıp ele geçirdi. 51 Kentin ortasında sağlam bir kule vardı. Kadın erkek bütün kent halkı oraya sığındı. Kapıları kapayıp kulenin damına çıktılar. 52 Avimelek gelip kuleyi kuşattı. Ateşe vermek için kapısına yaklaştığında, 53 bir kadın değirmenin üst taşını Avimelek'in üzerine atıp başını yardı.


54 Avimelek hemen silahlarını taşıyan uşağını çağırdı ve, "Kılıcını çek, beni öldür" dedi, "Hiç kimse, 'Avimelek'i bir kadın öldürdü demesin." Uşak kılıcını Avimelek'e saplayıp onu öldürdü.

55 Avimelek'in öldüğünü görünce İsrailliler evlerine döndüler.

56 Böylece Tanrı yetmiş kardeşini öldürerek babasına büyük kötülük eden Avimelek'i cezalandırdı. 57 Tanrı Şekem halkını da yaptıkları kötülüklerden ötürü cezalandırdı. Yerubbaal'ın oğlu Yotam'ın lanetine uğradılar.

Son: