İsrail ve putlar
Hakimler 10:1-18

Giriş:

1. Gideon ve onun oğlu Avimelek’e baktık

2. Bu sanki bir ara bölümüdür:

3. Hakimlerin tekerleği:

(1) Halkın durumu iyidir – Rabbe tapıyorlar

(2) Şımarık olup Rabbi unutuyorlar başka tanrılara tapıyorlar

(3) Rab ceza olarak izin veriyor, yabancı halklar onlara ağır baskı yapsınlar

(4) Kötü durumda iken, halk tövbe edip yeniden Rabbe yalvarmaya başlıyor

(5) Rab onlar için bir kurtarıcı kaldırıyor – o da halkı yabancıların elinden kurtarıyor

A. Halkın putperestliği ve Rabbin cevabı

1. yedi puta taptılar = tastamam putperest oldular

  1. Baallar: gök tanrısı (erkek)

  2. Aştoretler: toprak tanrısı (dişi)

  3. Aram halkının putu: Rimmon

  4. Sayda halkının putu: Dagon

  5. Moav halkının putu: Hemoş

  6. Ammon halkının putu: Moleh

  7. Filist halkının putu: Beel-Zebub

2.Tarihler 15:10-15

“Asa'nın krallığının on beşinci yılının üçüncü ayında Yeruşalim'de toplandılar. 12 Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla dedelerinin Tanrısı RAB'be yönelmek için antlaşma yaptılar. 14 Yüksek sesle bağırarak, borazan ve boru çalarak RAB'bin önünde ant içtiler. 15 RAB'bi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı.”

1.Kor 6:12

"Bana her şey serbest" - güzel, ama her şey faydalı değildir. "Bana her şey serbest" - güzel, ama ben hiç bir şeye köle olmayacam.”

Rom 6:6-7

“Biliyoruz, evelki kişiliğimiz Onunla birlikte haça gerildi, öyle ki, eski günah tabiyetimiz ortadan kaldırılsın ve artık günaha esir olmayalım. 7 Çünkü kim ölmüşse, günahtan serbest kılındı.”

B. yanlış töbvbe ve doğru tövbe

Jdg 10:10-16

“İsrailliler RAB'be, "Sana karşı günah işledik" diye seslendiler, "Seni, Tanrımız'ı terk edip Baallar'a kulluk ettik."

11 RAB şöyle karşılık verdi: "Sizi Mısırlılar'dan, Amorlular'dan, Ammonlular'dan, Filistliler'den kurtaran ben değil miyim?" 12 "Saydalılar, Amalekliler, Maonlular size baskı yaptıklarında bana yakardınız, ben de sizi onların elinden kurtardım. 13 Ama siz beni terk ettiniz, başka tanrılara kulluk ettiniz. Bu yüzden sizi bir daha kurtarmayacağım. 14 Gidin, seçtiğiniz ilahlara yakarın; sıkıntıya düştüğünüzde sizi onlar kurtarsın."

15 İsrailliler, "Günah işledik" dediler, "Bize ne istersen yap. Yalnız bugün bizi kurtar."

16 Sonra aralarındaki yabancı putları atıp RAB'be tapındılar. RAB de onların daha fazla acı çekmesine dayanamadı.

1. üstten düzeltirmek ve problemi kökten çözmek

2. gerçek sevgi ve kısa birlik

3. zevk ve mutluluk

D. Kişi nasıl Rabden uzaklaşıyor?

1. Ruh vergilerini kullanmıyoruz

- en bakıyorsun, adam dua ediyor, ilahi söylüyor, sürekli topantıya geliyor, ama saklı bir mikrop gibi, onda uzaklaşmanın tohumu ekilmiştir

- Rab sana bir vergi verdi – onu kullanır mısın?

- diyelim, Ben sana bir kutu şokolat verdim. Sen seviniyorsun, teşekkür ediyorsun, şokolatları övüyorsun, ama bir türlü onları yemiyorsun – ben o zaman senden memnun kalacam mı?

- hastanede yatan patsientler, eger hareket etmezseler, muskulları gittikçe zayıflıyor, en sonunda yok oluyor

- belki güdücüler ona göstermediler, ya da fırsat vermiyorlar, toplantıda işlesin

- belki utanmak, “Kendimi göstermeyim”

- ama en çok mülüslük: “Ben kurtuldum ya! Yeter bana bu kadar!” “Başkaları uğraşsın”

2. Ruhsal tembellik basıyor

- “minimalno imanlı” durumuna düşüyorsun

3. Dünyanın kahırları + dünyanın zevkleri bize engel oluyor

Tikenli otların arasına ekilen tane de şudur: kişi sözü işitiyor. Ama dünyanın kahırları, hem de zenginliğin aldatırması sözü boğuyorlar, ve söz yemiş vermez oluyor.

- tikenli otlar nedir? Hem paranın azlığı: “dünyanın kahırları” – hem de paranın çokluğu “dünyanın zevkleri”

4. Küçük günahlara yer veriyoruz

- yanlış soruya doğru cevap olmaz

- demek: eskiden akılsızdım, yapardım – ama şimdi akıllandım, yapmıyorum

- ne yazık birçok imanlı yapmaya devam ediyor

5. Kendimizi salıyoruz

- irmaktaki balıklar gibi: balık akıntıya karşı gitti mi, biliyorsun canlıdır – ama hep akıntıyla giderse, o zaman ölüdür

- Rab onları seçti bütün milletleden farklı olsunlar (putlara tapmak yok, görünmeyen bir tanrı hem de görünmeyen kral olsun)

- önce bunu yaptılar, sonra yorulup bütün milletler gibi olmak istediler

6. toplantılardan uzaklaşıyoruz

24 Biz gene bakalım, birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. 25 Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için, hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor.

- Amerikada araştırmacılar diyor: 10 sene sonra Amerikada imanlıların 60% sade TV ya da internet kiliselerine katılacak

- ama Rab buna karşı: birbirimize kuraj ve koreksiya lazım

7. kulaklarımız tıkanıyor

- Rabden uzaklaşan bir imanlı işitip duruyor, ama o sözleri artık anlamıyor

- biz gene bunu işitince uykuya dalıyoruz

8. yüreğimiz duygusuz oluyor

- imanda aynı durumu gelmedik mi?

9. aklımıza şüpheler geliyor “Acaba....”

- “Neden bu kadar az kişiyiz? Satelite bak, İstanbul’da camilerden neden bu kadar kalabalık?”

- başkası belki anlamadığı bir ayet üzerine şüpeye düşüyor

- bu nasıl mümkün? – demek, Havva önceden zaten ağaca yaklaşmıştı

- ancak yaklaştıktan sonra, Şeytan onun kafasına şüpe sokabildi

10. dönüşü mümkün olmayan bir nokta var

- değil: Rab onları bir daha af etmeyecek- ama hiç bir insan onları bir daha tövbeye getiremez.

Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzere hiç acımadan öldürüldü. 29 Peki, kim Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz, o kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak.

Son:

- sanki diyor: “Tamam, dönebilirsin, ben sana engel olmam. Ama bil ki, beni bir daha ayaklarının altında çiğnmiş olursa. Ve bunu yaptın mı, artık senin günahların için kurtarıcı kalmayacak!”

- işleyen demir paslanmaz. Onun için Rabbin verdiği vergilerini toplulukta kullanalım