Yiftah
Hakimler 11:1 - 12:7

Giriş:

А. Atılmış bir kişi (11:1-11)

Hak 11:1-3

“Yiftah adında yiğit bir savaşçı vardı. Bir fahişenin oğlu olan Yiftah’ın babasının adı Gilat’tı. 2 Gilat’ın karısı da ona erkek çocuklar doğurmuştu. Bu çocuklar büyüyünce Yiftah’ı kovmuşlardı. Ona, “Babamızın evinden miras almayacaksın. Çünkü sen başka bir kadının oğlusun” demişlerdi. 3 Yiftah kardeşlerinden kaçıp Tov yöresine yerleşti. Çevresinde toplanan serserilere önderlik etmeye başladı.”

1. Yiftah’ın hayatı çok kötü başladı:

a. evlilik dışı bir evlat

Yasa 23:2

"Yasa dışı doğan biri RAB'bin topluluğuna girmeyecek. Soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek RAB'bin topluluğuna girmeyecektir.

b. kadın galiba İsrailli değildi

c. kardeşlerinden kovuluyor

d. bir çetenin başı oluyor

2. ama anlamadığımız bir nokta var: Rab Yiftah’ı tek bir iş için hazırladı

3. Rab tam onu kullanacak, kendi halkını kurtarmak için

4. İsrail halkı onu önder yapıyor

Hak 10:7 Bu yüzden İsrailliler'e öfkelenen RAB, onları Filistliler'e ve Ammonlular'a tutsak etti. 8 Bunlar o yıldan başlayarak İsrailliler'i baskı altında ezdiler; Şeria Irmağı'nın ötesinde, Gilat'taki Amorlular ülkesinde yaşayan bütün İsrailliler'i on sekiz yıl baskı altında tuttular. 9 Ammonlular Yahuda, Benyamin ve Efrayim oymaklarıyla savaşmak için Şeria Irmağı'nın ötesine geçtiler. İsrail büyük sıkıntı içindeydi.

Hak 11:4 Bir süre sonra Ammonlular İsrailliler'e savaş açtı. 5 Savaş patlak verince Gilat ileri gelenleri Yiftah'ı almak için Tov yöresine gittiler.

6 Ona, "Gel, komutanımız ol, Ammonlular'la savaşalım" dediler.

7 Yiftah, "Benden nefret eden, beni babamın evinden kovan siz değil miydiniz?" diye yanıtladı, "Sıkıntıya düşünce neden bana geldiniz?"

8 Gilat ileri gelenleri, "Sana başvuruyoruz; çünkü bizimle gelip Ammonlular'la savaşmanı, bize, Gilat halkına önderlik etmeni istiyoruz" dediler.

9 Yiftah, "Ammonlular'la savaşmak için beni götürürseniz, RAB de onları elime teslim ederse, sizin önderiniz olacak mıyım?" diye sordu.

10 Gilat ileri gelenleri, "RAB aramızda tanık olsun, kesinlikle dediğin gibi yapacağız" dediler.

11 Böylece Yiftah Gilat ileri gelenleriyle birlikte gitti. Halk onu kendine önder ve komutan yaptı. Yiftah bütün söylediklerini Mispa'da, RAB'bin önünde yineledi.

a. İsrail halkının kalıcı bir ordusu yoktu

b. bu Yiftah’a çok fena geldi

Hak 11:7

“Yiftah, "Benden nefret eden, beni babamın evinden kovan siz değil miydiniz?" diye yanıtladı, "Sıkıntıya düşünce neden bana geldiniz?"”

B. Diplomat ve savaşçı (11:12-33)

1. Yiftah önce diplomatik yolu deniyor

a. Rabbin halkı için savaş son çare olmalı – önce o konflikti konuşmakla çözmeye çalışmalıyız

b. Yiftah, Ammonlu güdücülerine göstermek istiyor, ki aslında hakları yok savaş yapsınlar

Hak 11:12-13

Sonra Ammon Kralı'na ulaklar göndererek, "Aramızda ne var ki, ülkeme saldırmaya kalkıyorsun?" dedi. 13 Ammon Kralı, Yiftah'ın ulaklarına şu karşılığı verdi: "İsrailliler Mısır'dan çıktıktan sonra Arnon Vadisi'nden Yabbuk ve Şeria ırmaklarına kadar uzanan topraklarımı aldılar. Şimdi buraları bana savaşsız geri ver."

  1. İsrail halkı o toprakları Ammon halkından almadı, ama Amor halkından aldı – Ammonlular zaten en başta o toprakların sahipleri değildi

  2. O zaman İsrail zaten Amor halkına savaş açmadılar, onlar İsrail halkına muharabe yaptılar, ama sonra kaybettiler

  3. Rab Yahve o toprakları İsraillilerin eline verdi. Senin tanrın Hemoş var; o size bir toprak verdi mi, siz onu geri vereceniz mi?

  4. Artık 300 sene geçti – neden daha önce, daha Musa’nın vaktında onu geri istemediniz. 300 sene sustunuz, çak şimdi aklınıza geldi, o topraklar sizin imiş

2. Sonra savaşta Ammon halkını yeniyor

Zek 4:6 Bunun üzerine şöyle dedi: "RAB Zerubbabil'e, 'Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın' diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Allah halkı için unutulmaz prensip: değil güçle, değil kuvvetle – Allahın işini bitirmek için ne para, ne de silah önemli

C. Kahırlı baba (11:34-40)

1. daha savaşı kazanmadan önce Yiftah bir adak yaptı:

Hak 11:30-31

RAB'bin önünde ant içerek şöyle dedi: "Gerçekten Ammonlular'ı elime teslim edersen, 31 onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan, RAB'be adanacaktır. Onu yakmalık sunu* olarak sunacağım."

a. Tam olarak bilemeyiz, Yiftah’ın kafasında ne vardı.

b. İsrail halkında insan kurbanı iğrenç bir şey sayılırdı:

Yasa 12:31

Tanrınız RAB'be bu biçimde tapınmayacaksınız. Onlar ilahlarına RAB'bin tiksindiği iğrenç şeyler sunuyorlar. Oğullarını, kızlarını bile yakarak ilahlarına kurban ediyorlar.

c. Ama putperest halklar arasında bu kimi kere yapılırdı

2.Krallar 3:26

Moav Kralı, savaşı kaybettiğini anlayınca, yanına yedi yüz kılıçlı adam aldı; Edom kuvvetlerini yarıp kaçmak istediyse de başaramadı. 27 Bunun üzerine tahtına geçecek en büyük oğlunu surların üzerine götürüp yakmalık sunu* olarak sundu. İsrailliler bu olaydan doğan büyük öfke karşısında oradan ayrılıp ülkelerine döndüler.

d. Belki de kurnazlık yaptı:

- Ammonlular onu bayağı bir insan kurbanı olarak anlasınlar

- ama kendi halkı onu bir ‘Rabbe adamak’ olayı olarak anlasınlar

- böyle konuşmakla Ammnoluları korkutmak istedi

- ama Rab onun blöfünü bozdu:

Hak 11:34-39

Yiftah Mispa'ya, kendi evine döndüğünde, kızı tef çalıp dans ederek onu karşılamaya çıktı. Tek çocuğu oydu, ondan başka ne oğlu ne de kızı vardı. 35 Yiftah, kızını görünce giysilerini yırtarak, "Eyvahlar olsun, kızım!" dedi, "Beni perişan ettin, umarsız bıraktın! Çünkü RAB'be verdiğim sözden dönemem." 36 Kız, "Baba, RAB'be ant içtin" dedi, "Madem RAB düşmanların olan Ammonlular'dan senin öcünü aldı, ağzından ne çıktıysa bana öyle yap." ... 39 İki ay sonra babasının yanına döndü. Babası da içtiği andı yerine getirdi.

2. Yeminler mutlaka yerine getirmeli

Mezmur 15:4

“O aşağılık insanı hor görür, fakat RAB’den korkanlara saygı duyuyor. Yemin etmişse, zararına da olsa, yemininden dönmez.

3. Onun için İsa zaten yasak etti yemin edelim

4. Yemin eden, adak sunan hep bir mal adıyor, değil kendi kendini

1.Kor 8:4-5

4 Bize çok yalvarıp rica ettiler, kutsallara yapılan bu hizmete katılsınlar - onu bir şeref saydılar. 5 Değil sade biz nasıl umut etmiştik. Hayır, önce kendilerini Rabbe verdiler. Sonra Allahın isteğine göre bize de verdiler.

Rom 12:1

1 Onun için, kardeşler, acıyan Allahın adına size yalvarırım: bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul bir kurban olarak Allaha teslim edin. Bu, akıla uygun bir hizmetiniz oluyor.

Hoşea 6:6

Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım, Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim.

D. İntikamcı (Şibolet olayı) (12:1-7)

Hakimler 12:1-6

1 Efrayimli erkekler toplanıp Safon'a geçtiler. Yiftah'a, "Ammonlular'la savaşmaya gittiğinde bizi neden çağırmadın?" dediler, "Seni de evini de yakacağız."

2 Yiftah, "Halkımla ben Ammonlular'a karşı amansız bir savaşa tutuşmuştuk" diye yanıtladı, "Sizi çağırdım, ama gelip beni onların elinden kurtarmadınız.

3 Beni kurtarmak istemediğinizi görünce canımı dişime takıp Ammonlular'a karşı harekete geçtim. Sonunda RAB onları elime teslim etti. Neden bugün benimle savaşmaya kalkışıyorsunuz?"

4 Bundan sonra Yiftah Gilat erkeklerini toplayarak Efrayimoğulları'yla savaşa girdi. Gilatlılar Efrayimoğulları'na saldırdılar. Çünkü Efrayimoğulları onlara, "Ey Efrayim ve Manaşşe halkları arasında yaşayan Gilatlılar, siz Efrayim'den kaçan döneklersiniz!" demişlerdi.

5 Şeria Irmağı'nın Efrayim'e yol veren geçitlerini tutan Gilatlılar, geçmek isteyen Efrayimli kaçaklara, "Efrayimli misin?" diye sorarlardı. Adamlar, "Hayır" derlerse,

6 o zaman onlara, "'Şibbolet deyin bakalım" derlerdi. Adamlar "Sibbolet" derdi. Çünkü "Şibbolet" sözcüğünü doğru söyleyemezlerdi. Bunun üzerine onları yakalayıp Şeria Irmağı'nın geçitlerinde öldürürlerdi. O gün Efrayimliler'den kırk iki bin kişi öldürüldü.

1. Gideon’un başına gelen, Yiftah’ın da başına geldi

2. Asıl sebep herhalde başka

3. Biraz geografya hatırlıyalım:

4. Geçenleri tek tek kontrol ediyorlar, Efraimli olmasın

5. Yiftah’ın zayıflığı: intikamcılık

Son:

Yiftah bizim için çok güzel örnek olabilir: