Şimşon: düşüş
Hakimler 16:1-20

Giriş:

A. Gazze’deki kapı olayı (16:1-3)

Hak 16:1

“Şimşon bir gün Gazze'ye gitti. Orada gördüğü bir fahişenin evine girdi.”

1. Şimşon içindeki eski zayıflıklarını yenemedi

a. İbrahim’de: yalan

b. Musa’da: öfke

c. Petrus’ta: insan korkusu

Gal 2:11-12

11 Ama ne vakıt Kifas Antakya kasabasına geldi, ben onun yüzüne çatıp ona karşı geldim. O kabahatlı idi. 12 Çünkü Yakub'un yanından bazı kişiler gelmezden önce, milletlerden olan kişilerle beraber oturup yemek yerdi. Ama öbürleri gelince, çekildi, kendini ayrı tuttu, çünkü sünneti tutanlardan korkardı.

2. Şimşon ateşle oynuyor: Filistlilerin arasına dalıyor

2.Korintliler 12:9-10

Rab bana dedi, "Benim merhametim sana yeter. Çünkü benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor." Onun için, seve seve daha fazla zayıflıklarımla övünecem. Yeter ki, Mesihin kuvveti bende otursun. 10 Onun için, Mesihin hatırına zayıflıklara, aşağılanmalara, eksikliklere, kovalamalara ve sıkıntılara seve seve katlanıyorum. Çünkü ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim.

3. Şimşon düşmana göstermek istiyor, açan herşeyi yapabilir

Hakimler 16:2-3

Gazzeliler'e, "Şimşon buraya geldi" diye haber verilince çevreyi kuşattılar. Bütün gece kasabanın kapısında pusuya yattılar. "Gün ağarınca onu öldürürüz" diyerek gece boyunca yerlerinden kımıldamadılar.

Şimşon gece yarısına doğru yattı. Gece yarısı kalktı, kent kapısının iki kanadıyla iki direğini tutup sürgüyle birlikte yerlerinden söktü. Hepsini omuzlayıp Hevron'un karşısındaki tepeye çıkardı.


B. Delila olayı (16:4-

Hakimler 16:4

“Bir süre sonra Şimşon Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila adında bir kadına aşık oldu.”

Hak 16:5

“Filist beyleri kadına gelip, "Şimşon'un üstün gücünün kaynağı nedir, onu kandırıp öğrenmeye bak" dediler, "Böylece belki onu bağlar, etkisiz hale getirip yenebiliriz. Her birimiz sana bin yüzer parça gümüş vereceğiz."”

Hakimler 16:6-14

Bunun üzerine Delila Şimşon'a, "Lütfen, söyle bana, bu üstün gücü nereden alıyorsun?" diye sordu, "Seni bağlayıp yenmek mümkün mü?"

7 Şimşon, "Beni kurumamış yedi taze sırımla bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum" dedi. ...10 Delila, "Beni kandırdın, bana yalan söyledin" dedi, "Lütfen söyle bana, seni neyle bağlamalı?"

11 Şimşon, "Beni hiç kullanılmamış yeni urganla sımsıkı bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum" dedi. ...............

"Başımdaki yedi örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burarsan sıradan bir adam gibi güçsüz olurum" dedi.

14 Şimşon uyurken Delila onun başındaki yedi örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burdu.Hakimler 16:16-21

Bu sözlerle Şimşon'u sıkıştırıp günlerce başını ağrıttı. Sonunda Şimşon dayanamayıp yüreğini kadına tümüyle açtı. "Başıma hiç ustura değmedi" dedi, "Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü kaybedecem. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum."

18 Delila, Şimşon'un gerçeği söylediğini anlayınca haber gönderip Filist beylerini çağırttı. "Bir kez daha gelin" dedi, "Şimşon bana gerçeği söyledi." Kadının yanına gelen Filist beyleri gümüşü de birlikte getirdiler.

19 Delila Şimşon'u dizleri üzerinde uyuttuktan sonra adamlardan birini çağırtıp başındaki yedi örgüyü kestirdi. Sonra alay ederek onu dürtüklemeye başladı. Çünkü Şimşon gücünü kaybetmişti.

20 Delila, "Şimşon, Filistliler geldi!" dedi. Şimşon uyandı ve, "Her zamanki gibi kalkıp silkinirim" diye düşündü. RAB'bin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. 21 Filistliler onu yakalayıp gözlerini oydular. Gazze'ye götürüp zincirlerle bağladılar, cezaevinde değirmen taşına koştular.”

a. bir Grek legenda: Ahiles

b. Şimşon’un Ahiles topuğu neydi: değil saçları ama kadınlar

Sül.Mes. 25:28

“Kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış sursuz kent gibidir.”

Sül.Mes. 16:32

“Sabırlı kişi yiğitten üstündür, Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.”

Filipililer 4:6-7

“Hiç bir şey için fesfese etmeyin. Ama her bir şey için dua ile ve yalvarmakla ve teşekkür etmekle istediğinizi Allaha bildirin. 7 O vakıt Allahın barışı İsa Mesihte sizin yüreklerinizi ve düşüncelerinizi kollayacak; ve o barış her anlayıştan daha yüksektir.”

“Gazze'ye götürüp zincirlerle bağladılar, cezaevinde değirmen taşına koştular.”

C. Şimşon’un ölümü

Hakimler 16:22-30

“Bu arada Şimşon'un kesilen saçları uzamaya başladı.

23 Filist beyleri ilahları Dagon'un onuruna çok sayıda kurban kesip eğlenmek için toplandılar. "İlahımız, düşmanımız Şimşon'u elimize teslim etti" dediler. 24 Halk Şimşon'u görünce kendi tanrılarını övmeye başladı. "Tanrıımız ülkemizi yakıp yıkan, Birçoğumuzu öldüren Düşmanımızı elimize teslim etti" diyorlardı.

25 İyice coşunca, "Şimşon'u getirin, bizi eğlendirsin" dediler. Şimşon'u cezaevinden getirip oynatmaya başladılar, sonra sütunların arasında durdurdular. 26 Şimşon, elinden tutan gence, "Beni tapınağın damını taşıyan sütunların yanına götür de onlara yaslanayım" dedi. 27 Tapınak erkeklerle, kadınlarla doluydu. Bütün Filist beyleri de oradaydı. Üç bin kadar kadın erkek Şimşon'un oynayışını damdan seyrediyordu.

28 Şimşon RAB'be yakarmaya başladı: "Ey Egemen RAB, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir; Filistliler'den bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım." 29 Sonra tapınağın damını taşıyan iki ana sütunun ortasında durup sağ eliyle birini, sol eliyle ötekini kavradı. 30 "Filistliler'le birlikte öleyim" diyerek bütün gücüyle sütunlara yüklendi. Tapınak Filist beylerinin ve bütün içindekilerin üzerine çöktü. Böylece Şimşon ölürken, yaşamı boyunca öldürdüğünden daha çok insan öldürdü.”

D. Ne dersler alıyoruz Şimşon’un hayatından

1. Sen kendi Ahiles topuğunu anla

2. Yardıma muhtaç olduğunu açıkça söyle

Mezmur 34:17

“Doğru olanlar yalvarır, RAB işitir. ve bütün sıkıntılarından onları kurtarır.”

3. Denemelerden uzak dur

Yaratılış 4:7

“Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın."

4. Yardım iste

5. Allahın sözü senin hayatını değiştirsin

Mezmur 119:11

“Kalbimde saklıyorum senin sözünü, sana karşı günah işlemiyeyim diye.”