1.ekleme: Mika ve putlar
Hakimler 17:1 - 18:31

Giriş:

(1) Mika adında bir adam

(2) onun anası

(3) bir Levili – onun adını ancak en sonunda öğrenecez

(4) Dan cinsi – önce o cinsten göderilen 5 casus, sonra onların bütün ordusu

A. Yeni bir tapınma sistemi kuruluyor (17:1-6)

Hak 16:1

1 Efrayim'in dağlık bölgesinde Mika adında bir adam vardı.

2 Mika annesine, "Senden çalınan, lanetlediğini duyduğum bin yüz parça gümüş var ya, işte o gümüşler bende, onları ben çaldım" dedi. Annesi, "RAB seni kutsasın, oğlum!" dedi.

3 Mika bin yüz parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi, "Oğlumun bir oyma put, bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını RAB'be adıyorum" dedi, "Gümüşü sana geri veriyorum."

4 Gümüşü Mika'dan geri alan kadın, iki yüz parçasını ayırıp kuyumcuya verdi. Kuyumcu bundan bir oyma, bir de dökme put yaptı. Putlar Mika'nın evine götürüldü.

5 Mika'nın bir tapınma yeri vardı. Özel aile putları ve bir efod* yaptırmış, oğullarından birini de kâhinliğe atamıştı.

6 O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu.

A. Mika’nın anası

1. Belli ki, çok zengin birisiydi:

2. O para çalınıyor ve kadın hemen ne yapıyor?

1.Samuel 9:6

"Bak, bu kasabada saygın bir Allah adamı vardır" diye karşılık verdi, "Bütün söyledikleri bir bir yerine geliyor. Şimdi ona gidelim. Belki gideceğimiz yolu o bize gösterir."

3. parayı çalan kendi oğlu idi

4. önce parayı Rabbe adıyor, sonra put yapıyor

Burada üç korkunç günah görüyoruz:

a. kadın sanıyor, putlarla Rabbe hizmet edilebilir

Hakimler 8:27

“Böylece efod Gidyon ile ailesi için bir tuzak oldu. ” – onunla çok kötü bir örnek verdi, bütün halkı kötü yola başlatırdı – “Ne istiyon ya? Madem Gideon gibi Allah adamı bile yaptı, ben nasıl yapmayacam?”

b. kadın Allaha söz vermekle dürüst değildir

Mezmur 15:4

“Yemin etmişse, zararına da olsa, yemininden dönmez.”

c. kadın kendi oğluna hizmet veriyor

"Oğlumun bir oyma put, bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını RAB'be adıyorum" (ayet 3)B. Mika

1. ‘imanlı’ (v kaviçki) bir haneden gelme

2. karaktersiz bir kişi

3. anasının yolunu devam ediyor

Zekerya 10:2

“Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur, Falcılar yalan görümler görür ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak boşuna avuturlar. Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok.”

C. Levili adam

Hakimler 17:7

“Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nde, Yahudalı bir ailenin yanında geçici olarak yaşayan genç bir Levili vardı. 8 Adam yerleşecek başka bir yer bulmak üzere Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden ayrıldı. Efrayim'in dağlık bölgesinden geçerken Mika'nın evine geldi. 9 Mika, "Nereden geliyorsun?" diye sorunca adam, "Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden geliyorum, Levili'yim, yerleşecek yer arıyorum" dedi.

10 Mika, "Benimle kal" dedi, "Bana danışmanlık ve kâhinlik yap. Seni besleyecem, senede bir takım giysi, on parça da gümüş veririm." Levili kabul etti. 11 Mika ile kalmaya razı oldu. Mika da ona oğlu gibi davrandı. 12 Genç Levili'yi kâhinliğe atayarak evine aldı. 13 Mika, "Şimdi biliyorum ki, RAB bana iyi davranacak" dedi, "Çünkü bir Levili kâhinim var."”

1. adam genç idi

2. adam kendini satıyor

Yuhanna 10:13

“Şimdi, kiralanmış işçi neden kaçıyor - çünkü ancak kiralanmıştır ve kendi koyunları için düşünmez.”

1.Kor. 9:13-14

“Yoksa bilmez misiniz, kutsal şeylerle görevli olanlar, Allah evinden beslenirler. Ve kurban yerinde hizmet edenler, ondan yerler. Aynı onun gibi Rab buyurdu ki, 'iyi haber'i yayanlar, 'iyi haber'den beslensinler.”

2.Kor. 3:17

“Birçok kişinin yaptığı gibi yapmıyoruz. Onlar Allahın sözünü ticaret yapmak için kullanıyorlar. Biz gene Mesihte, Allahın gönderdiği kişiler gibi ve Allahın önünde dürüstlükle konuşuyoruz.”

3. Mika’nın da asıl düşüncesi belli oluyor

Hakimler17:13

“Mika, "Şimdi biliyorum ki, RAB bana iyi davranacak" dedi, "Çünkü bir Levili kâhinim* var."

Hab 3:17-18

“İncir ağaçları tomurcuklanmasa,

Asmalar üzüm vermese,

Zeytine verilen zahmet boşa gitse de,

Tarlalar ekin vermese de,

Sayada hiç koyun kalmasa,

Ve ahırlarda inek kalmasa,

Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.”

Apo 4:20

“Çünkü neyi gördük, neyi duyduk, bu meseleleri konuşmadan duramayız”

D. Dan cinsinden kişiler

Hakimler 18:1-21

“O dönemde İsrail'de kral yoktu ve Dan cinsinden olanlar yerleşecek yer arardılar. Çünkü İsrail cinslerin arasında kendilerine düşen payı henüz almamışlardı. 2 Böylece aralarından beş cesur savaşçıyı yolladılar, toprakları araştırıp bilgi toplasınlar. Adamlar Efrayim'in dağlık bölgesinde bulunan Mika'nın evine gelip geceyi orada geçirdiler.

3 Mika'nın evinin yanındayken genç Levili'nin sesini tanıdılar. Eve yaklaşarak ona, "Seni buraya kim getirdi? Burada ne yapıyorsun? Burada ne işin var?" diye sordular.

4 Levili Mika'nın kendisi için yaptıklarını anlattı. "Bana verdiği paraya karşı ona kâhinlik ediyorum" dedi.

5 Adamlar, "Lütfen Tanrı'ya danış, bu yolculuğumuz başarılı olacak mı, bilelim" dediler.

6 Kâhin, "Rahatlıkla gidin, Allah yolculuğunuzu destekliyor" diye cevap verdi.

----

18 Adamların Mika'nın evine girip efodu, özel putları, oyma ve dökme putları aldığını gören kâhin, "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu.

19 Adamlar, "Sus, sesini çıkarma" dediler, "Bizimle gel. Bize danışmanlık ve kâhinlik yap. Bir adamın evinde kâhinlik etmek mi iyi, yoksa İsrail'in bir boyuna, bir oymağına kâhinlik etmek mi?"

20 Kâhinin yüreği sevinçle doldu. Efodu, özel putları, oyma putu alıp topluluğun ortasında yürümeye başladı.

21 Topluluk çocuklarını, hayvanlarını, değerli eşyalarını alıp yola çıktı.

1. Dan cinsinden olanlar Rabbin isteğinden çok uzak

Yeşu 19:40-46

“Yedinci kura boy sayısına göre Danoğulları oymağına düştü.

41 Mülklerinin sınırı içinde kalan kentler şunlardı: Sora, Eştaol, İr-Şemeş,

42 Şaalabbin, Ayalon, Yitla,

43 Elon, Timna, Ekron,

44 Elteke, Gibbeton, Baalat,

45 Yehut, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

46 Me-Yarkon ve Yafa'nın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon.”

2. zaten karar vermişler ne yapsınlar, ama gene de ‘Rabbe danışmak’ var

3. Mika’nın bütün hayalleri suya düştü

Hakimler 18:24-25

Mika, "Kâhinimi, yaptırdığım putları alıp gittiniz" dedi, "Bana ne kaldı ki? Bir de, 'Ne oldu? diye soruyorsunuz." - "Kes sesini!" dediler, "Yoksa öfkeli adamlarımız saldırıp seni de, aileni de öldürür."

4. bütün suçsuz bir halka saldırıyorlar

Hakimler 18:27-29

“Danoğulları Mika'nın yaptırdığı putları ve kâhini yanlarına alarak Layiş üzerine yürüdüler. Barışçı ve her şeyden habersiz olan kasaba halkını kılıçtan geçirip kasabayı ateşe verdiler. 28 Beytrehov yakınındaki vadide bulunan Layiş Kenti'nin yardımına gelen olmadı. Çünkü kent Sayda'dan uzaktı, başka bir kentle de ilişkisi yoktu. Danoğulları kasabayı yeniden kurup oraya yerleştiler. 29 Yakup'un oğlu olan ataları Dan'ın anısına kasabaya Dan adını verdiler.”

5. yeni bir tapınma sistemi kuruyorlar

Hakimler 18:30-31

“Oyma putu oraya diktiler. Musa oğlu Gerşom oğlu Yonatan ile oğulları sürgüne kadar onlara kâhinlik ettiler. Tanrı'nın Tapınağı Şilo'da olduğu sürece Mika'nın yaptırdığı puta taptılar.”

SON: