İbraniler Mektubu - 2. vaaz

İsa meleklerden üstün (1:4-14)

Giriş:

A. İsa'nın adı daha büyük: Oğul, İlk Doğan (a. 4-6)

İbraniler 1:4-6

4 "Oğul, meleklerden çok daha yüksek bir ad miras aldı, ve kendisi de onlardan çok daha yüksek oldu.

5 Çünkü Allah, meleklerin hangisine hangi vakıtta şöyle konuştu: "Sen benim Oğlumsun, bugün sana Baba oldum."

ve gene: "Ben Ona Baba olacam, o da bana Oğul olacak."

6 Ve Allah, İlk Doğanı dünyaya getirirken gene şöyle diyor: "Allahın bütün melekleri Ona tapsınlar."

1. bir kişinin adı ne demektir, neden önemlidir?

a. adlar kişinin geçmişini gösteriyor

b. adlar kişinin geleceğini gösteriyor

c. adlar kişinin derecesini gösteriyor

2. Oğul, babanın herşeyidir

Yaratılış 15:2-3

Avram, "Ey Egemen RAB, bana ne vereceksin?" dedi, "Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir uşak mirasçım olacak.

3. “Bugün sana baba oldum!” (İbr. 1:5a)

Mezmur 2:6-7

Ve, "Ben kralımı Kutsal dağım Siyon'a oturttum" diyor.

RAB'bin bildirisini ilan edeceğim: Bana, "Sen benim oğlumsun" dedi, "Bugün ben sana baba oldum.

- burada ‘Oğul’ sözü hem kral, hem de Mesih anlamında kullanılıyor - İsrailin kralı, Rabbe bir oğul gibi olacaktı, sade onu sesleyecekti - kral olmakla oğul oldu

İbraniler 5:8-9

O aslında bir Oğul idi, ve gene de çektiği çekilerle seslemeyi öğrendi. 9 Böylelikle tastamam oldu

4. İsa sade oğul değil, ilk doğan oğuldur (a.6)

a. ilk doğan oğul, en büyük mirasa sahiptir

b. ilk doğan oğul, ailenin başıdır

Yaratılış 27:29

Halklar sana kulluk etsin, devletler boyun eysin, Kardeşlerine egemen ol, Kardeşlerin sana boyun eysin.

Yaratılış 27:37

İshak şöyle cevap verdi: “Onu sana egemen kıldım. Bütün kardeşlerini onun hizmetine verdim”.

Matta 4:11

Ondan sonra Şeytan İsa'dan ayrıldı. Ve işte, melekler gelip Ona hizmet ettiler.”

B. İsa'nın pozisyonu daha yüksek: o kraldır (a. 7-9)

7 Ama meleklerden için şöyle konuşuyor: "O, kendi meleklerini rüzgârlar yapıyor, hizmetçilerini ateş yalınları yapıyor."

8 Oğula gene, şöyle konuşuyor: "Senin krallık iskemlen, ey Allah, sonsuzlara kadar duracak, senin krallık değneğin doğruluktur. 9 Doğruluğu sevdin ve haksızlıktan azlaşmadın. Onun için, senin Allahın olan Allah seni sevinç yağı ile meshetti, seni seninkilerinden daha yüksek kıldı."

1. Melekler sade hizmetçi

a. burada melekler için ‘rüzgar’ deniliyor,

b. hayat boyunca melekler İsa’ya hizmet ettiler

2. ama İsa KRALdır

a. onun kral iskemlesi (a.8)

Mezmur 99:1

RAB kraldır: titresin halklar! Onun kral iskemlesi Kerubilerin üstündedir: sarsılsın yeryüzü!

b. onun krallık değneği (a.8-9)

c. onun meshedilmesi (a.9)

C. İsa'nın işi daha büyük: o yaratıcıdır (a. 10-14)

10 Ve gene: "Sen, ey dünyanın Rabbi, en başta dünyanın temelini kurdun. Ve gökler de senin ellerinin işidir.

11 Onlar yok olup gidecek, ama sen kalacan. Onların hepsi, eski bir ruba gibi çürüyecek. 12 Onları bir kaftan gibi kıvıracan, onlar da değiştirilecek. Ama sen aynı kalıyorsun, ve senin günlerinin sonu yok."

13 Acaba, Allah meleklerin hangisine hangi vakıtta şöyle konuştu: "Senin düşmanlarını ayaklarına bir basamak yapacam. O zamana kadar sen benim sağımda otur.'

14 Melekler hepsi hizmet eden ruhlar değil mi? Onlar o kişilere hizmet etmek için gönderilmiyorlar mı, hani kurtuluşu miras alacaklar?

1. Oğul dünyayı yarattı

Kol 1:15

Çünkü Onun eliyle her şey meydana getirildi:

- hem göklerdeki, hem de yeryüzündeki şeyler;

- hem görünen, hem de görünmeyen şeyler;

- ruh krallıkları ve güdücülükleri, ruh hükümetleri ve güçleri.

Evet, her şey Onun eliyle yapıldı ve her şey Onun için yapıldı.

2. Oğul dünyayı bir gün yok edecek

3. Oğul düşmanlarını yendi

SON: