İbraniler Mektubu - 3. vaaz

İsa, biz ve melekler (2:1-9)

İbraniler 2:1-9

1 Onun için lazım, işittiğimiz şeylere daha da fazla kulak asalım, yoksa usul usul onlardan uzaklaşacaz. 2 Çünkü bir vakıt meleklerin ağzından söylenen söz bile kesin idi. Her suç, her seslememezlik hak ettiği cezayı alırdı. 3 Madem öyle, bu kadar büyük bir kurtuluşa kulak asmadık mı, nasıl kaçıp kurtulucaz? Bu kurtuluştan için en birinci Rabbimiz konuştu. Ve Onu seslemiş olan kişiler, o kurtuluşu bizim için daha da kesinleştirdiler. 4 Allah da onlarla birlikte şahitlik yaptı: nişanlarla, şaşılacak işlerle, türlü çeşit mucizelerle ve Kutsal Ruhun vergileriyle. Allah onları istediği gibi dağıtırdı.

5 Biz gelecek dünyadan için konuşuyoruz, ve onu meleklerin ayaklarının altına koymadı. 6 Ama birisi bir yerde şöyle şahitlik yaptı:

"İnsan nedir ki, sen onu anasın?

Ve insanoğlu nedir ki, onunla uğraşasın?

7 Sen onu meleklerden biraz aşağı kıldın.

Ona şan ve şereften bir taç giydirdin.

Ve ellerin neler yaptıysa, onu herşeyin üzerine koydun.

8 Evet, her şeyi onun ayaklarının altına koydun."

Madem Allah her şeyi onun altına koydu, demek kalmadı bir şey, onun altında olmasın. Ve gene de, şimdi henüz görmüyoruz ki, her şey onun altında olsun. 9 Ama İsa'yı görüyoruz: O, kısa bir zaman için, meleklerden aşağı kılındı, Allahın merhametine göre, herkesten için ölümü tatsın diye. Ölümün çekilerine katlandığı için, Ona şan ve şereften bir taç giydirildi.

---------------------------------------

A. Hakikattan ayrılmayın

1. Kulak asalım (a.1)

a. bizim problemimiz değil bilmemek, ama bildiğimiz şeylere dikkat çevirmemek

b. "kulak asalım" - demek asıl öğretişe güzel dikkat edelim, değil 'aşağı yukarı'

(1) "Allah bizi bu sevgiden ayırmasın!" - bu müslümanlıktan gelen bir laf, İncilde diyor: "Rab kendisi bu sevgiyi yüreğimize dökmüştür (Rom 5:5)

(2) "Allah yolumu açarsa" - mülüslükten gelen bir laf - İsa diyor: "Evetiniz evet olsun, hayırınız hayır olsun" (Matta 5:37)

(3) "İsa babamız" - bulgarcadan gelen bir laf (“Tatko Isuse”), İsa diyor "Benim adımda Babadan dilerseniz…"

2. eskiden seslememek için ceza vardı - şimdi daha da fazla (a. 2-3a)


Eski Antlaşma

Yeni Antlaşma

örnek

gerçek

gölge

asıl olay

geçici

kalıcı

peygamberlik

tamamlanması

zayıf

kuvvetli ve şanlı3. kurtuluş haberi nasıl aldık? (a. 3b-4)

(1) Rab İsa - değil bir hizmetçi, Allah kendi öz oğlunu yolladı, söz sahibini, değil bir aracı, bir posrednik – ama kendi özünü

(2) Onu seslemiş olan kişiler = göz ve kulak şahitleri - biz artık birhangi peygamberin rüyasına ya da videniesine kalmıyoruz -

1.Yuh 1:1,3

"En baştan beri var idi, biz onu işittik, kendi gözlerimizle onu gördük, ona baktık ve ellerimizle onu elledik, hani yaşam sözünden için konuşuyorum. .... 3 Evet, biz neyi gördük ve işittik, işte, onu size bildiriyoruz. Öyle ki, sizin de beraberliğiniz olsun bizimle. Bizim gene beraberliğimiz var Baba ile ve Onun Oğlu İsa Mesih ile."

(3) İsa ve apostollardan sonra: mucizeler ve Kutsal Ruhun vergileri

(1) Eski Antlaşma aracılarla geldi - biz yeni antlaşmayı direktno Allahın oğlundan aldık.

(2) Onun için bizim işimiz çok daha ciddidir - diyelim: prezident sana birhangi memur, çinovnik göndersin – ya da: kendisi gelsin - ne zaman daha ciddi duracan, ne zaman daha fazla dikkat edecen kendi sözlerine, kendi davranışlarına?

B. İnsanlar bile meleklerden çok az aşağıdır (a.5-8 )

5 Biz gelecek dünyadan için konuşuyoruz, ve onu meleklerin ayaklarının altına koymadı. 6 Ama birisi bir yerde şöyle şahitlik yaptı:

"İnsan nedir ki, sen onu anasın?

Ve insanoğlu nedir ki, onunla uğraşasın?

7 Sen onu meleklerden biraz aşağı kıldın.

Ona şan ve şereften bir taç giydirdin.

Ve ellerin neler yaptıysa, onu herşeyin üzerine koydun.

8 Evet, her şeyi onun ayaklarının altına koydun."

Bu sözler Mezmur 8:4-6 ayetlerinden alınmıştır. Ve bu ayetleri önce bütün insalar için kullanıyor, sonra da Mesih için. Sanki 2 anlamı var: biri EA için, öbürü YA için

1. Melekler varken, Allah neden insanları yarattı?

a. Rab istedi, yeryüzünde kendisinden başka birisi kral olsun

Yaratılış 1:26

Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun."

b. melekler sade hizmetçidirler, ama insan Allahın benzerliğini taşıyor

2. onun için insanın durumu, meleklerinkinden çok düşük değil

3. Ondan ne öğreniyoruz:

4. zaten melekler İsa'ya sık sık hizmet ettiler:C. İsa'nın alçalması ve yükselmesi (a.9 - oku)

1. "İsa meleklerden aşağı kılındı" - nasıl: beden aldı

2. "Ölümün çekilerine katlandığı için, Ona şan ve şereften bir taç giydirildi."Filipililere 3:10-11

“Onu tanıyayım ve Onun dirilişinin kuvvetini de anlayayım, ve Onun acılarına ortak olmak neymiş öğreneyim, Onun ölümünde ona benzer olayım. 11 Ve böylelikle ölülerin dirilişine varayım.”