İbraniler Mektubu - 4.vaaz / 2:10-18
İsa'nın kardeşleriyiz

10 Herşey Allah için yapıldı, ve Allah tarafından yapıldı. O istedi, birçok çocuğu şanlılık durumuna getirsin. Ve O uygun gördü, onların kurtuluşunun Başı'nı da çekilerle tamamlanmış bir duruma getirsin. 11 Kutsal Kılan ve kutsal kılınanlar, ikisi bir Varlıktandır. Onun için İsa utanmıyor, onlara 'kardeş' desin. 12 Çünkü şöyle diyor:

"Senin adını kardeşlerime bildirecem.

Topluluğun ortasında sana övgü türküleri söyleyecem."

13 Ve gene:

"Ben Ona güvenecem"

Bir de:

"İşte, ben ve Allahın bana verdiği evlatlar..."

14 Peki, madem evlatlar et ve kandandırlar, O kendisi de aynı tabiyeti aldı. Öyle ki, ölmekle ölümün kuvvetine sahip olanı, hani Şeytanı, yensin. 15 Öyle ki, insanları serbest etsin, çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir idiler. 16 Çünkü şu kesindir: meleklere yardım etmiyor, ama İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. 17 Onun için lazımdı, İsa her meselede kardeşlerine benzer olsun. Öyle ki, Allahın önünde merhametli ve sadikan bir başgörevli olsun ve böylelikle halkın günahlarını bağışlatırsın. 18 Çünkü kendisi de acı çekip denemeden geçti. İşte, onun için deneme içinde olanlara yardım edebilir.


A. Allahın planı (a.10a)

1. neden dünyayı yarattı, neden insanı yarattı:

- bu ayet çok derin ve önemli: Allahın bütün planını burada görüyoruz

- " birçok çocuğu şanlılık durumuna getirsin" - burada Allahın yüreğine bir göz atıyoruz: Allah iki şey istedi: 'evlatları olsun' onlar da 'şanlılık durumuna' gelsinler

a. 'evlatları olsun'

b. bir evlatta nasıl sevgi yaratabilirsin?

c. evlatları şanlılık durumuna getirsin

B. Aynı çekiler paylaşıyoruz (a.10b)

1. Ama bu sade hakikatın yarısı: 'kurtuluşumuzun Başı' var

2. İsa acı çekmekle 'tamamlandı'

C. Aynı Babadanız (a.11-13)

1. İsa kendini alçaltırınca, bizim derecemize indi - ölmekle bizi de evlat derecesine getirdi

2. İsa kendisi dedi:

Matta 12:48-50 - "kim benim anam ve kardeşim..."

Matta 25:40 - "Benim bu kardeşlerimin en küçükğüne ne yaptuysanız...."

Matta 28:10 - "söyle kardeşlerime Celileye gitsinler

Matta 20:17 - "Benim babam ve sizin babanız Olana dönüyorum"

Rom 8:29 - "İsa birçok kardeşlerinin arasında ilk doğan"

3. Kutsal Kılan ve kutsal kılınanlar

Hagay 2:12-13

“Diyelim, bir adam giysisinin arasında kutsanmış et taşıyor ve o kumaşı ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değiyor: o yiyecek kutsal olur mu?'" Kâhinler, "Hayır" diye cevap verdiler.

Hagay devam etti: "Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri, bu yiyeceklerden birine dokunursa, o yiyecek kirlenmiş olur mu?" Kâhinler, "Evet, kirlenmiş olur" diye karşılık verdiler.”

4 . İsa utanmıyor senden

5. İsa seni övecek

D. Aynı tabiyeti paylaşıyoruz (a.14-16)

1. Et ve kan = ölümlü beden

2. Allahın planı: Şeytanı yensin - ama nasıl?

3. Şeytanın en büyük silahı onun elinden aldı: ölüm korkusu

4. Onun için senin durumun meleklerin durumundan daha iyi

E. Ama İsa bizim öncümüz (a. 17-18 OKU!)

1. Yardıma ihtiyacımız var, değil mi?

2. Başgörevli

3. denemelerden geçmiş

Son: