İbraniler Mektubu - 5.vaaz / 3:1-6
Musa'dan büyük

1 Bu sebep için - benim kutsal kardeşlerim, gökten gelen davetin ortakları - adını andığımız Allahın diplomatına ve başgörevlisine, evet İsa Mesihe bakın! 2 O, kendisine görev Verene sadikan kaldı, aynı nasıl Musa da bütün evinin üzerinde sadikan kaldı. 3 Ama İsa, Musa'dan daha büyük şanlılığa layık sayıldı. Ne kadar evin sahibi, onu yapan ustadan daha büyük saygınlık görüyor. 4 Çünkü her evin var bir kişisi, onu kaldırsın. Ama her bir şeyi kaldıran Allahtır. 5 Sahi, Musa da bütün evinin üzerinde sadikan sayıldı, tıpkı nasıl bir hizmetçi sadikan sayılıyor. Ama bu bir şahitlik için oldu, daha sonra söylenecek sözlerden için. 6 Mesih gene, kendi evinin üzerinde bir oğul gibi sadikan sayıldı. Ve Onun evi biziz. Yeter ki, umudun verdiği kurajı ve sevinci sonuna kadar sıkı tutalım.

-------------------------------------------

A. İsa Allahın diplomatı ve başgörevlisi (a.1)

1) imanlılar için iki ad:

a) "kutsal kardeşler"

b) "gökten gelen davetin ortakları"

2) İsa Allahın diplomatıdır

a) diplomat ne yapıyor?

b) aynı onun gibi İsa yeryüzünde Allahın diplomatıdır


c) İsa bu işi sonra apostolarına ve bütün imanlılarına braktı

2.Kor 5:20

“Çünkü Mesihin diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesihin yerinde yalvarıyoruz: Allahla barışın!”

3) İsa Allahın başgörevlisidir

İbraniler 5:1

“Her başgörevli insanların arasından seçiliyor ve ona Allahın karşısında görev veriliyor. Onun işi, hem bahşişler, hem de günahlar için kurbanlar getirsin.”

B. İsa ve Musa sadikan kaldılar (a.2)

1. 'sadikan' ne demek?

Matta 24:45-47

“Madem öyle, sadikan ve anlayışlı hizmetçi kim olacak? Efendisi onu bütün ev halkının başına koyacak, onlara vakıtla yemeklerini versin diye. Ne mutlu o hizmetçiye, efendisi geldi mi, onu bu işin başında bulsun. Size doğru bir şey söyleyeyim: efendisi onu bütün mallarının başına koyacak.”

Luka 19:17

“Aferin, iyi hizmetçisin. Çok az bir şeyde sadikan oldun, seni on kasabanın üzerine koyacam.”

2. Musa nasıl sadikan kaldı?

3. İsa nasıl sadikan kaldı?

Yuh 17: 4

"Ben yeryüzünde iken seni şanladım. Bana bir iş vermiştin, onu yapayım - ben de o işi tamamladım."

C. Musa usta - İsa evin sahibi (a.3-4)

1. Sanki Allah oğluna bir ev yapıyor: Musa o evi kaldıracak, ama onun Oğlu İsa orada oturacak

2. Musa bu evi nasıl kaldırdı?

3. İsa Mesihtir - onun arkasından kimse gelmedi, gelmeyecek de

D. Musa hizmetçi - İsa oğul (a. 5-6)

1. Musa sanki Mesihin hayatından tsenalar hazırladı

a) çöldeki yılan

Yuhanna 3:14

"Musa bir vakıt ıssız yerlerde iken yılanı yukarı kaldırmıştı. 'İnsanoğlu' da aynı öyle lazım yukarı kaldırılsın."

b) Fısıh kurba

2.Kor 5:17

"Çünkü bizim Fısıh kurbanımız zaten kesilmiştir, o da Mesihtir."

c) vaftiz

1.Kor 10:2

"Bulut ve denizin içinde iken, hepsi Musa'ya vaftiz oldular."

2. Musa'nın kanunu şahitlik yaptı, daha sonra gelecek olan İsa için

3. İsa o evi yapanın oğludur

  • Sen bir ev yaparsan evladın için kime daha çok saygı gösterecen: ustaya mı, çocuğuna mı?

  • Allah Musa'ya başka baktı, İsa'ya başka baktı

a) Allah Musa'yı insanların arasından seçti, bir iş yapsın - İsa gene Allahın bağrından geldi

Çıkış 3:10

" Şimdi gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni firavuna göndereyim.""

Yuh 1:18

"Hiç kimse, hiç bir zaman Allahı görmemiştir - ama Tek Doğan, kendisi Allah Olan, evet Babanın bağrında Olan, işte O Allahı açıkladı."

b) Rab Musa'yı cezalandırdı

Sayılar 20:12

"RAB Musa'yla Harun'a, "Madem İsrailliler'in gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz" dedi, "Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz."

  • ama İsa'ya hep sevgi gösterdi

Yuhanna 8:29

“Beni göndermiş Olan benimle birliktedir. Baba beni yalnız brakmadı. Çünkü her zaman Onu memnun eden şeyleri yapıyorum."

4. "o ev biziz"

  • bu, bütün tekstin en büyük sözleridir: Musa ve İsa uğraştı, öyle ki, biz bugün burada olalım diye

  • Rab artık canlı bir ev, bir halk yaratıyor

  • bir evin içinde her tuğlanın belli yeri var, hepsi de birbirlerine bağlı = bizimaramızda öyle mi?

  • " Yeter ki, umudun verdiği kurajı ve sevinci sonuna kadar sıkı tutalım. "

  • kurajdan ve sevinçten vazgeç memek lazım