İbraniler Mektubu - 6.vaaz / 3:7-19
İmansız olmayalım

7 Aynı Kutsal Ruh'un dediği gibi:

"Bugün Onun sesini işittiniz mi,

8 Sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin.

Hani, nasıl yaptıydınız, ne vakıt Allaha kafa kaldırdınız,

ıssız yerlerde Onu denediğiniz gün.

9 O vakıt dedeleriniz beni denediler,

kırk sene boyunca da neler yaptığımı gördüler.

10 Onun için o kuşağa karşı öfkelendim ve dedim:

'Bunlar yüreklerinde hep sapıyorlar.

Benim yollarımı anlamadılar.'

11 Böylelikle öfkelenip yemin ettim,

'Onlar benim rahatlık yerime ayak basmayacaklar!'"

12 Kardeşler, dikkat edin aranızda olmasın öyle bir kişi, hani içinde kötü ve iman etmeyen bir yürek olsun ve yaşayan Allahtan ayrılsın. 13 Ama daha 'bugün' dedikleri zaman, birbirinize günden güne kuraj verin. Aranızda olmasın öyle bir kişi, günahın oyununa gelip sertleşsin. 14 Çünkü Mesihe ortak olduk. Yeter ki, en baştaki kurajımızı hiç vazgeçmeden sonuna kadar tutalım. 15 Çünkü şöyle denildi:

"Bugün Onun sesini işittiniz mi,

Yüreklerinizi sertlesştirmeyin,

Hani Allaha kafa kaldırdığınız zaman nasıl yaptıydınız."

16 Peki, Allahın sesini işittikten sonra Ona kafa kaldıranlar kim idi? Onlar hepsi Mısır'dan çıkanlar değil miydi? 17 Ve Allah kimlere karşı kırk sene boyunca öfkelendi? Değil mi, o kişilere karşı, hani günah işlediler ve bedenleri ıssız yerlerde serildi? 18 Ve Allah kimlere yemin etti, hani Onun rahatlık yerine ayak basmayacaklar diye? Değil mi, iman etmek istemeyenlere? 19 Evet, görüyoruz, imansızlıktan için oraya ayak basamadılar.

------------------------- ---------------------------------

A. İsrail halkı gibi olmayın (a.7-11)

1. Allahın halkı kafa kaldırdı

- bu olayı okuyalım:

Sayılar 20:2-13

“Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa'yla Harun'a karşı toplandı. 3 Musa'ya, "Keşke kardeşlerimiz RAB'bin önünde öldüğünde biz de ölseydik!" diye çıkıştılar, 4 "RAB'bin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımız da ölelim diye mi? 5 Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm ne de nar var. Üstelik içecek su da yok!"

Musa'yla Harun topluluktan ayrılıp Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne gittiler, yüzüstü yere kapandılar. RAB'bin görkemi onlara göründü. 7 RAB Musa'ya, "Değneği al" dedi, "Sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız."

Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği RAB'bin önünden aldı. 10 Musa'yla Harun topluluğu kayanın önüne topladılar. Musa, "Ey siz, başkaldıranlar, beni dinleyin!" dedi, "Bu kayadan size su çıkaralım mı?" 11 Sonra kolunu kaldırıp değneğiyle kayaya iki kez vurdu. Kayadan bol su fışkırdı, topluluk da hayvanları da içti.

12 RAB Musa'yla Harun'a, "Madem İsrailliler'in gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz" dedi, "Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz."

13 Bu sulara Meriva suları denildi. Çünkü İsrail halkı orada RAB'be çıkışmış, RAB de aralarında kutsallığını göstermişti.

2. burada hepsi günah işlediler

(a) halk: Musaya karşı kafa kaldırıyor = Allaha karşı gidiyor

(b) Musa ve Harun:

(1) tam itaat etmediler: Rab dedi "Konuşun", onlar gene değnekle vurdular

(2) sanki Rabbi şanl amadılar, kendileri mucize yapmak istediler ("Bu kayadan su çıkaralım mı ?" - önce bir defa onu yaptılar, sanki hep yapacaklar

(3) Allaha iman etmediler: "bana güvenmediniz" - belki kafalarında şüphe vardı

(4) öfkeyle ve düşünmeden konuştular - iki defa vurdular, halka "başkaldıranlar" diye bağırdılar.

3. biz de aynısını yapmıyor muyuz?

B. Birbirinize dikkat edin (a.12-15)

1. aramızda Allahtan ayrılan kişi olmasın

a. kötü ve iman etmeyen yürek

Matta 15:18-20

"Ama ağzından çıkan şeyler yürekten geliyor. Te, insanı kirleten onlardır. 19 Çünkü kötü düşünceler, katillikler, zinalar, gezgincilikler, hırsızlıklar, yalancı şahitlikler ve iftiralar - işte, bunlar yürekten çıkıyorlar. 20 İnsanı kirleten şeyler bunlardır."

b. rezultat: yaşayan Allahtan ayrılmak

Yeremya 7:24

" Ne var ki, dinlemediler, kulak asmadılar; kendi isteklerinin, kötü yüreklerinin inadı doğrultusunda yürüdüler. İleri değil, geri gittiler . "

 • imanlı lazım hep ilerlesin. Yerinde durmak, demek geri gitmek

 • kendi hayatına bak: sen kaç sene imanlısın? Bu seneler içinde sen ileri mi gittin, yoksa geri mi? Şimdi mi Rabbe daha yakınsın, yoksa ilk iman ettiğinde? Şimdi mi daha çok işliyorsun Rab için, yoksa ilk günlerinde mi? Senin yüreğin şimdi mi Rabbe daha yakın, yoksa önce mi?

c. "birbirimize kuraj vermek"

 • asıl sevgi bu demektir: senin kardeşinin durumu seni ilgikendiriyor mu?

 • yoksa Kain gibi mi konuşacan: "Ben kardeşimin bekçisi olmayayım!"

 • kardeşine kuraj vermek için pastor olmak lazım değil, okuma yazmayı bilmek bile lazım değil

2. aranızda sert yürekli kişi olmasın

 • dört toprak benzetmesi (Matta 13:1-9):

(1) yol kenarı - çok sert torpak, tohum gitmiyor = kişi işitiyor, ama derinden anlamıyor

(2) kayalı toprak - çok sıva toprak: insan yumuşak görünüyor, ama yürk sert, değişmiyor

(3) karışık toprak - iyi tohum var, toprak yumuşak, ama temiz değil, = bu kişiler Allahın sözünü iyi anlıyorlar, değişmeye hazırdırlar, ama başka meselelere de merak ediyorlar

(4) iyi toprak - hem yumuşak, hem temiz = kişi Allahın sözüne reaksiya gösteriyorve başka şeylerin peşine gitmiyor

C. Kendi kendinize "Zaten imanlıyım" demeyin (a.16-19)

1. Mısırdan çıkmak yeterli değil - Kenan toprağına varmak lazım

 • imanlı hayat bir yolculuktur: trene binmek var - ilerlemek var - istediğimiz yere varmak var

 • mesela: Burgas'a gitmek istiyorsun; yeterli değil bileti alıp trene yerleşesin - sonuna kadar trende kalmak lazım - hiç fark değil önceden nerede inesin; ha Çirpan, ha Aytos - rezultat aynı: istediğin yere varamayacan

2. "imana geldim" deyip de iş bitti sanma:

 • "bedenleri ıssız yere serildi" - korkunç ceza Allahın kendi halkına bile

 • Matta 3:9 - Yahyanın lafı: kendi kendinize demeyin; "Biz İbrahimin soyundanız" - biz de demeyelim "Zaten imanlıyız"

 • 1. Pet 4:17 - Allahın davalaması kendi halkından başlayacak