İbraniler Mektubu - 7. vaaz / 4:1-13
Allah halkının dinlenmesi
1 Evet, şöyle bir korkumuz olsun: Onun rahatlık yerine ayak basmak için, Allahın sözü duruyor. Madem öyle, sizden bir kişi ondan geri kalmasın. 2 Çünkü nasıl onlara bir 'iyi haber' bildirildi, aynı onun gibi bize de bildirildi. Ama onlara bildirilen haber onlara yaramadı. Çünkü o haberi işitenler, onu imanla bir araya getirmediler. 3 Ama biz iman edenler o rahatlık yerine giriyoruz. Aynı Onun dediği gibi:

" Böylelikle öfkelenip yemin ettim,

'Onlar benim rahatlık yerime ayak basmayacaklar!'"

Ama Onun işleri zaten dünyanın kurulmasından beri tamamlanmıştır. >4> Ve yedinci günden için bir yerde şöyle konuştu: >

"Ve Allah yedinci günde bütün işlerinden dinlendi."

5 Ama gene de şöyle diyor:

"Onlar benim rahatlık yerime girmeyecekler."

6 Demek şunu görüyoruz: en birinci kime bu iyi haber geldi, onlar imansızlıktan için o yere giremediler. Ama bazıları kesin olarak oraya girecek. 7 Onun için, Allah ikinci defa bir güne karar veriyor. Çünkü uzun senelerden sonra Davud'un ağzından gene konuşup, "Bugün" diyor:>

'Bugün Onun sesini işittiniz mi, sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin."

8 Ve Yeşu onları o rahatlık yerine getirmiş olsaydı, o vakıt daha sonra bir başka günden için konuşmayacaydı. >9> Demek, Allah halkı için asıl >bir dinlenmek saklanıyor.10 Çünkü kim o rahatlık yerine giriyor, kendi işlerini tamamlayıp dinleniyor, aynı Allahın yaptığı gibi. 11 Onun için uğraşalım, o rahatlık yerine girmeye. Öyle olmasın da, birisi o imansızlığı örnek alıp düşsün.>

12 Allahın sözü canlı ve kuvvetlidir, her iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve maksatlarını anlayabilir. >13 Ve Allahın önünde yok öyle bir varlık, Ondan saklı olsun. Onun gözleri için her şey çıplak ve açıktır. İşte, bizim işimiz Onunladır. >


A. Eskiden: İsrailin örneği (a.1-5)>

1. Rab kendi halkını bir yolculuğa çağ>ırdı: Mısır - ıssız yerler - Kenan

Çıkış 3:8

"Bu yüzden onları Mısırlılar'ın elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit*, Amor, Periz, Hiv ve Yevus topraklarına götüreceğim."

2. Bu yolculuk imanlının hayatı için bir örnektir:

a. Biz Mısırda esirlik, kölelik içindeyiz = günahlı hayat köleliktir

Yuhanna 8:34

“İsa onlara şöyle cevap verdi: "Size çok doğru bir şey söyleyeyim: her kim günah işlerse, günahın kölesi oluyor.”

Yuhanna 8:36

"Oğul sizi serbest kıldı mı, asıl o zaman serbest olacanız."

b. şimdiki imanlı hayatımız, İsraillilerin çöl hayatına benziyor

Gal 6:14

"Ben sade Rabbimiz İsa Mesihin haçı ile övünecem; başka hiç bir şeyle övünmem. Onunla dünya benim için haça gerildi, ben de dünya için haça gerildim. "

1.Yuh 2:16-17

"Bu dünyada sade şunlar var: - beden tabiyetinin istedikleri, - gözlerin istedikleri ve >bu hayatın boş gururu. Ve bunlar Baba'dan değil, dünyadandırlar. Bu dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir. Ama kim Allahın istediğini yerine getirirse, o sonsuza kadar duracak."

c. gideceğimiz yer: süt ve bal akan topraklar

Açık 22:1-2

"Ve bana yaşam suyundan bir ırmak gösterdi. Kristal gibi şıllak idi. Allahın ve Kuzu'nun kral iskemlesinden çıkıp, kasabadaki sokağın ortasında akardı. "

3. Nasıl o yere girecez? İmanla, değil işlerle, kanunu tutmakla

a. sade iyi haberi işitmek yerli değil

b. bu dinlenme yeryüzünde değil

B. Şimdi: Hedefimize doğru ilerleyelim (a.6-11)

1. Musa, Davud ve biz (a. 6-7)

2. iman etmek ne kadar önemli

Mat 13:20-21

"Kayalı tarafına ekilen tane de şudur: kişi sözü işitip dakkada sevinçle kabul ediyor. Ama onda sağlam kök yok, sade az vakıt içindir. O sözden için çeki ya da sıkıntı oldu mu, dakkada kösteklenip düşüyor."

1.Tim 1:15

"Şu söz çok doğrudur, herkes lazım onu kabul etsin: "Mesih İsa yeryüzüne indi günahkârları kurtarmak için. Onların en kötüsü gene benim."

3. Yeşu (a.8)

4. Bizim dinlenme yerimiz (a.9-11)

5. Burada mesele nedir: senin bütün hayatın

Kol 2:16-17

"Onun için, yemek içmek, bayram, yeni ay ya da cumartesi günü - öyle meselelerde kimse sizi davalamasın. Bütün bunlar, gelecekteki şeylerin gölgesi idi. Ama aslısı Mesihtir."

C. Her zaman: Allahın sözü ve Allahın gözleri (a.12-13)

1. Allahın sözü nedir?

(1) Bir peygambere gelen haber

Hoşea 4:1

"Ey İsrailliler, dinleyin RAB'bin sözünü, Çünkü RAB'bin davası var bu ülkede yaşayanlarla; "Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi."

(2) İsa'nın kendisi ve onun sözleri

Açık 19:11-13

"Ve baktım, gök açık dururdu. Ve işte, beyaz bir beygir. Ona binmiş Olanın adı 'Sadikan ve Hakikatçı'dır. ...13 Ve kana bandırılmış bir ruba giyiyor. Onun adı, 'Allahın sözü'dür. "

Matta 24:35

"Gök ve yer ortadan kalkacak ama benim sözlerim ortadan kalkmayacak."

(3) Apostolların sözleri (İncil)

Yuhanna 17:8

"Çünkü bana vermiş olduğun sözleri onlara verdim. Onlar da o sözleri kabul ettiler "

Matta 10:14

"Ve her kim sizi kabul etmezse ya da sözlerinize kulak asmazsa, o ev ve o kasabadan çıkarken ayaklarınızdan tozları silkin."

2. Allahın sözü keskindir

a. Allahın sözü bir kasap bıçağına benzetiriliyor

b. imanlının hayatında o işi yapan Allahın sözüdür

Matta 7:5

"Seni ikiyüzlü seni! Sen en birinci kendi gözündeki direği çıkar. Sonra gözlerin daha keskin olur ve kardeşinin gözündeki çöpü daha kolay çıkaracan."

3. Allahın gözleri her yeri görüyor

Mezmur 33:13-15

"RAB, göklerden bakar ve bütün insanları görür.

Oturduğu yerden, bütün yeryüzünde oturanları gözler.

Her birinin kalbine biçim veren odur,

herkesin bütün işlerini bilir."

a. Rabbin videokamarası

b. bu bizi hem korkutursun, hem sevindirsin