İbraniler Mektubu - 8.vaaz / 4:14-16
Büyük Başgörevlimiz

14 İsa Mesih gökleri geçmiştir. Madem görüyoruz, o kadar büyük bir başgörevlimiz var, o vakıt açıkça söylediğimiz sözleri sıkı tutalım. 15 Bizim başgörevlimiz değil öyle birisi, hani bizim zayıflıklarımızı anlamasın, ya da aynısını hisetmesin. Hayır, O her meselede aynı bizim gibi denendi - yalnız, hiç günah işlemedi. 16 Madem öyle, Allahın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki, bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bize yardım eden budur.


A. Başgörevlimizden utanmayalım (a.14)

1. İsa'nın büyüklüğü: gökleri geçmiştir

a. Yahudilere göre üç kat gök vardı:

b. düşünmeyelim, bunlar üst üstte ü ç kat

 • müslümanlara g öre gökün 7 katı var

 • bunlar üç ayrı gerçek

 • Yuri Gagarin eylendi "Ben kosmosa çıktım, ama Allahı görmedim"

 • kuşlar birinci gökten kosmosa gidemezler: aynı onun gibi herhangi bir şey kosmostan üçüncü göke gidemez. Bedenleri ona uygun değil.

c . İsa birinci ve ikinci gökten geçmiştir - üçüncü göke vardı

 • 1.Kor 15:20,42-44 - İsa dirilişten sonra ruhsal beden aldı da öyle gitti

 • ondan başkası kimse bunu yapamadı

d. İsa bizim başgörevlimiz

 • İsrailin başgörevlisi her sene bir defa Arınma Gününde kutsal yerde perdeyi geçip en kutsal yere daldı

 • orada kurbanın kanını Antlaşma Sandığının üstüne serperdi

 • aynı bunun gibi İsa asıl kurbanının kanını Allahın kendisine getirdi


2. İsanın yolu bizim yolumuzdur: biz de gökleri geçecez

Yuh 14:3

"Ve madem size bir yer hazırlamaya gidiyorum, tekrar dönüp sizi yanıma alacam. Öyle ki, ben nerede isem, siz de orada olasınız."

1.Sel 4:17

"Ondan sonra biz yaşayanlar, hani hayatta kalmış olanlar, bulutlar içinde alınıp götürülecez, Rabbi havada karşılamak için. Böylelikle her daim Rabbin yanında olacaz. "

3. "Açıkça söylediğimiz sözleri sıkı tutalım"

 • Her imanlının lazım İsa hakkında kesin bir fikir i olsun - o kimdir

 • İmanın en merkez sözü: "İSA RA BDIR" - onu inandın mı, ve açıkça söyledin mi, kurtulacan

Rom 10:9-10

"Eger ağzınla açık açık söylersen, İsa Rab'dir diye, ve yüreğinle iman edersen, Allah onu ölülerden diriltirdi diye, o zaman kurtulacan"

 • tabii ki, Yahudiler İsa'yı öyle kabul etmediler, imanlılara maana buldular - bugün de aynı durumdayız: çok kişi bize deli diyorlar "Söz İsa'yı Allah yaptınız" diye

 • İmanlı kolayca korkuya düşebilir, ama "İsa Rabdir" demek bir silahtır, onun yengisini tanıtırfık mı, yenecez

Açıklama 12:11

"Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar."

 • Şeytan insanları kullanıp bakacak, seni sustursun, ama sen susma, İsa kimdir anlat

B. Başgörevlimiz bizi anlıyor (a.15)

1. başgörevli bir aracıdır - iki tarafının ortasında duruyor

 • bir tercüman gibi : tercüman lazım iki kişinin dilini bilsin, yoksa o işi yapamaz

 • bir uzlantırıcı gibi: lazım her iki tarafının düşüncelerini anlasın, sade bir tarafını tutarsa, öbürü onu kabul edecek

2. Allah insanları kurtarmak ne peygamber - ne de melek gönderdi

 • melek göndermiş olaydı: onlar insanın duygularından anlamayacaydı - o zaman merhamet olmayacaydı

 • peygamber göndermiş olaydı: onlar insanı anlıyor, ama Allahın tarafını anlamıyor - o zaman kutsallık olmayacaydı

3. İsa herkese yakınlık ve anlayış gösterirdi, onların halinden anlardı:

 • kadınlar : onları talebe olarak kabul ederdi (Luka 8:2-3), hatta onlardan para alırdı; benzetmelerde onların işini gösteren benzetmeler kullandı (hamur ve maya, kaybolan para, yırtılan kumaş); dirlidikten sonra en birinci bir kadına göründü (Mecdelli Meryem)

 • yolsuz kadınlar : herkes onları kullanırdı ve aynı zaman onları davalardı - İsa onları kabul etti, din adamlarından daha kolay Allahın krallığına gireceklermiş (Matta 21:31)

 • kızanlar : herkes onları severdi, ama kimse ciddi almazdı - İsa onlara vakıt ayırdı, onlarla oynadı onları örnek gösterdi

 • devlet düşmanları (gümrükçüler): İsa onlarla yemek yedş, birisini apostol bie yaptı (Matta 8:8-12)

 • yabancılar : İsa onların evlerine girerdi (Matta 8:5-8),ama halkın güdücüleri Pilatus'un sarayına bile gimediler (Yuh 18:28)

4. İsa herkes gibi denendi, her günahın çekiciliğini hissetti - birkaç örnek:

 • para sevgisi : mucizler için para isteyebilirdi

 • politik kuvet toplamak : halk zaten onu kral yapmak istedi (Yuh 6:15)

 • acı çekmemek için kolay yolu seçebilirdi : haça gerilmekten kaçsaydı Şeytana uymuş olacaydı (Mat 16:22-23)

 • zina : İsa kadınlarla başbaşa kaldı (Luka 8:2)

 • sarfoşluk : sık sık düğünlere ve banketlere katıldı (Matta 11:19)

 • nefret, af etmemezlik : Yahya suçsuz olarak öldürüldü (Mat 14:3), ama İsa Hirodes'e karşı bunt yapmadı

5. Ama bütün bu durumlarda, bir kere olsun günah işlemedi

 • İşte bu İsa'nın Allah tarafı, kutsallık tarafı

 • Kalabalığın önünde İsa şöyle konuştu: "Kim benim bir günahımı gösterebilir?" (Yuhanna 8:46) - sende o kuraj var mı, bunu mahallede yapasın?

 • nerede herhangi peygamber günah işlemesin?

6. İsa senin zayıflıklarını anlayabilir

 • Şeytan senin kulağına fısıldıyor: "Artık Allah seni af etmeyecek" - o durumlarda sen İsa'ya bak, tıpkı senin gibi aynı durumda idi, aynı şeyleri hissediyor

 • onun için seni davalamak istemiyor, senin yanında durmak istiyor - sana diyor: "Bak beni de denediler, ama dayandım. Şimdi topla aklını, Babamdan af dile ve yoluna devam et."

C. Başgörevlimizden yardım isteyelim (a.16)

1. "Allahın merhamet dolu kral iskemlesi"

 • Musa'nın zamanında Allah buyurdu bir 'Antlaşma Sandığı' yapılsın, onun altın kapağı var - halkın günahları senede bir kere orada af edilirdi

 • o sadık Allahın kral iskemlesi idi - Allahın şanlılığı onun üstünde dururdu: Levililer 16:2 - "Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünecem"

 • eskiden kimse oraya yaklaşamazdı, bütün sene karanlık içinde dururdu. Sade başgörevli senede bir kere girebilirdi

 • ama İsa'nın ölümü zamanında o perde yıkıldı (Matta 27:51) - göstermek istedi: "Artık yeni bir zaman başlıyor, Allahın kral iskemlesine giriş olacak"

2. Ama şimdi: "kurajla oraya çıkalım"

 • kurajla çünkü biliyoruz, günahlarımız af edilecek - değil: istediğimizi yapabiliriz diye

3. "muhtaçlığımızda bize yardım eden budur"

 • biz Allahın merhametine muhtacız, her güm, her sene, hayatımızın sonuna kadar

 • hiç bir zaman oyle duruma gelmeyecez, hani "artık Allah bana yok ne af etsin"

 • eski bir hırsız mahkemenin önüne çıkıyor, hakem fark etti, adam nasıl titriyor - dedi ki: "Sıkılma evladım, ben kimseye haksızlık yapmam, neyi hak ettiysen, sana verecem." - hırsız demiş: "Bana hak ettiğimi verme, bana merhamet et."