İbraniler Mektubu - 9.vaaz / 5:1-10
Melki-Zedek

1 Her başgörevli insanların arasından seçiliyor ve ona Allahın karşısında görev veriliyor. Onun işi, hem bahşişler, hem de günahlar için kurbanlar getirsin. 2 O lazım, anlayışsız ve yoldan sapmış kişilere yavaş davranabilsin. Çünkü kendisi de zayıflıklarla doludur. 3 Ve onun için, nasıl halka yaparsa, lazım aynı onun gibi kendisinden için de günahlara karşılık kurban getirsin.

4 Hem de, hiç bir insan kendi kendine bu başgörevli olmak şerefini vermez. Hayır, sade kim Harun gibi Allah tarafından bu işe çağrılırsa. 5 Aynı onun gibi, Mesih de kendi kendini yükseltirmedi başgörevli olsun. Hayır, kim Ona dedi, 'Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana Baba oldum', işte O Mesihi bu iş için yükseltirdi. 6 Başka yerde gene şöyle diyor:

"Sen sonsuzlara kadar Melki-Zedek'in sırasından bir başgörevlisin."

7 Mesih, bedende bulunduğu günlerde, yüksek sesle ağlayıp gözyaşları döktü. Allaha dualar ve yalvarışlar yaptı. Ve Allahta vardı fırsat, Onu ölümden kurtarsın. 8 O aslında bir Oğul idi, ve gene de çektiği çekilerle seslemeyi öğrendi. 9 Böylelikle tastamam oldu ve Onu sesleyenlere sonsuz kurtuluş için fırsat oldu. 10 Allah da Onu Melki-Zedek'in sırasından bir başgörevli kıldı.

--------------------------------

A. Başgörevli nasıl olmalı? (a.1-3)

1. insan olması lazım

a. değil melek, çünkü onlar insanın halinden anlamazlar

b. değil Allahın kendisi, çünkü başgörevli 'Allahın karşısında hizmet ediyor'

2. başgörevli bahşişler ve kurbanlar getiriyor

a. bahşişler

b. kurbanlar

c. unutmayalım: bu eski sistem idi. Bugün nasıl?

3. günahkarlara yavaş davranmalı

a. insana ne lazım: akıl mı - yoksa yardım mı?

Rom 7: 21-24

"Demek şöyle bir sıra fark ediyorum: bende iyi olan şeyi yapmak için istek varken, içimde hep kötülük bulunuyor... Ben ne kadar zavallı bir insanım! Bu bedence hayat, ölüm demektir. Bundan beni kim kurtaracak?"

b. Rab insanın tabiatını bildiği için bir aracı koydu - başgörevli

4. kendisi de günahlıdır

B. Başgörevli görevini kimden alıyor? (a.4-6)

1. Harun kim idi? - Musa'nın agası

Çıkış 29:9

"Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarına görev vereceksin."2. Görevli olmayan bir kişi kurban kesti mi, bu büyük suç sayılırdı

1. Sam 13:11-14

Samuel, "Ne yaptın?" diye sordu.

Saul, "Halk yanımdan dağılıyordu" diye karşılık verdi, "Sen de anlaştığımız gün gelmedin. Üstelik Filistliler toplandılar. Bunları görünce, 'Şimdi Filistliler üzerime yürüyecek; ben de RAB'bin yardımını dilememiştim diye düşündüm. Bu nedenle, yakmalık kurbanı sunmaya gerek duydum."

Samuel, "Akılsızca davrandın" dedi, "Tanrın RAB'bin sana verdiği buyruğa uymadın; yoksa, RAB İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. RAB kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen RAB'bin buyruğunu tutmadın."

 • Saul kral idi ve burada kurban sundu, o iş sadece başgörevlinin işi idi - o da sebep oldu, Rab krallığını ondan alsın

 • kimse kafasına göre başgörevli olamazdı, Rab lazımdı onu seçsin


3. İsa da durup duruken demedi: "Ben başgörevli olacam", babası ona bu görevi verdi

 • bunu göstermek için, avtor iki ayet karşılaştırıyor:

 • "Ben sana Baba oldum" - bu Mezmur 2:7

 • "Sen Melki-Zedek'in sırasından başgörevlisin" - bu Mezmur 110:4

 • bütün Yahudiler bu iki ayeti kabul ederdiler, gelecek Mesihin peygamberlik ayetleri olarak

 • imanlılara demek istiyor: "Madem İsa'yı Mesih olarak kabul ediyorsunuz, aynı zamanda onu başgörevli olarak da kabul edin"

4. İsa da her zaman Babasının şanını ve şerefini düşündü

Yuhanna 8:54

"Ben kendimi şanladım mı, benim şanlılığım bir hiçtir. Ama beni şanlayan Babamdır. Ve siz Ondan için diyorsunuz, sizin Allahınız imiş."


C. Bizim başgörevlimiz nasıl bu işe koyuldu? (a.7-10)

1. burada büyük fark var: Harun'un torunları büyük şeref ve tseremoniya ile işlerine başlardılar

 • yedi günlük ritual : her gün birer öküz kesilirdi - temiz ve zengin rubalar - yıkanırdı ve zeytinyağıyla yağlanırdı -

2. ama İsa son yedi gününde aşağılanırdı - saygınlık göreceğine tükürüldü, terk edildi, ele verildi

 • ona temiz rubaları giydireceklerine, onu çıplak soydular

 • onu yağla meshetmediler, ona sirke verdiler

 • onu yıkamadılar, toz toprak içinde braktılar

 • en önemlisi: onun için kurban kesilmedi, kendisi kurban olarak kesildi

3. İsa'nın gözyaşları ve yalvarışları

a. Harunun torunları göreve başlarken bu seviçli bir iş idi, ama İsa göreve başlarken gözyaşlarını döktü

b. Getsemani bahçesinde:

İsa korktu: çünkü hayatında sefte günahın karanlığını anladı

İsa ağladı: çünkü hayatında sefte babasından ayrı kalacaktı

İsa yalvardı: çünkü hayatında sefte babasının istediğini değiştirmek istedi

c. Neden öyle bir senaryo? Daha iyi değil mi, İsa sakin ve rahat olarak ölüme gitsin?

hayır: çünkü bizim duygularımıza yakın olmak istedi - biz ne hissedersek, İsa da aynısını hissetmek istedi.

4. İsa öğrendi: "oğul iken seslemeyi öğrendi"

a. Rab bunu daha 700 sene önce peygamberin ağzından bildirdi

Yeşaya 50:5-6

" Egemen RAB kulağımı açtı, Karşı koymadım, geri çekilmedim. Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim. "

b. İsa burada imanlı hayatının en büyük dersini gösteriyor: Hakkından vazgeçesin

 • sen bunu öğrendin mi, yoksa daha kendi hakkını mı arıyorsun?

 • çok büyük bir ders:

1.Kor 6:7

" Birbirinize dava açıyorsunuz: bu sizin için zaten hepten bir kayıplıktır. Başkası sizin hakkınızı yerse, daha iyi değil mi? Aldatırılan siz olasınız, daha iyi değil mi? "

 • bizd en bunu kim anladı?

c. "İsa tastamam oldu"

 • onda eksiklik mı vardı? - onun tanrı tarafından eksiklik yoktu - ama onun insanlık tarafı her insan gibi, gelişti, büyüdü ve öğrendi

 • kişi öğrendi mi, kend hakkından vazgeçsin, o tastamam oluyor - sanki ölmüş ve dirilmiş gibi oluyor - bu hayatın zorluklarına artık bağlı değildir