İbraniler Mektubu - 10. vaaz / 5:11-14
İmandan düşmeyin

11 Bu meseleden için çok şeyler var size söyleyelim. Ama zor olacak, çünkü seslemekte tembel oldunuz. 12 Şimdiye kadar lazımdı, muallimler olasınız. Ama gene ihtiyacınız var, birisi gelip size Allah Sözünün en birinci meselelerini öğretirsin. Size daha süt lazım, kuvvetli yiyenti değil! 13 Ve her kim süt içerse, o henüz bebektir, daha doğruluk sözünde pişkin değildir. 14 Kuvvetli yiyenti gene, yetişkin kişiler içindir. Onlar, kendini alıştıra alıştıra, duygularını çalıştırmışlar, ve artık iyiyi ve kötüyü seçebilirler.

Giriş:

A. Siz seslemekte tembel oldunuz ! (a.11)

1. seslemek ve dikkat etmek beraber gidiyor

Mezmur 78:1-2

1 Dinle, ey halkım, benim öğrettiklerimi, kulak ver, ağzımın sözlerine.

2 Derin sözler söylemek için ağzımı açacam, eski zamanları, saklı meseleleri anlatacam.

2. seslemek ve yapmak beraber gidiyor

Yakup 1:23-25

“Ama o sözü yerine getirenler olun, değil sade işitenler. Onlar kendi kendilerini aldatırıyorlar. 23 Çünkü kişi sade sözü işiten biriyse, ama onu yerine getiren biri değilse, o vakıt öyle bir adama benziyor ki, kendi yüzünü aynada görüyor. 24 Adam kendini görüp yoluna devam ediyor ve dakkada unutuyor, nasıl bir adam olduğunu. 25 Ama her kim gözlerini eksiksiz serbestlik kanununa dikerse ve onda devam ederse, ve çabuk unutan bir işitici olmazsa, ama işi bitiren biri ise, işte o adam her yaptığı işinde bereketlenmiş olacak.“

3. seslemek ve anlamak beraber gidiyor

Yer 6:10

“İşitsinler diye kiminle konuşayım, Kimi uyarayım? Kulakları tıkalı, işitemiyorlar. RAB'bin sözünü aşağılıyor, Ondan hoşlanmıyorlar.”

B. Siz daha pırvoklasniksiniz ! (a.12a)

"Şimdiye kadar lazımdı, muallimler olasınız. Ama gene ihtiyacınız var, birisi gelip size Allah Sözünün en birinci meselelerini öğretirsin."

1. normal bir imanlının hayatında ilerlemek var: talebeden muallim durumuna geçmek lazım

"Birçok şahitlerin önünde benden çok şeyler işittin. Bunları sadikan kişilere emanet et. Ve onlar da bunları başkalarına öğretirmeye hazır olsunlar."

(1) Pavlus ---> (2) Timoteyus ---> (3) sadikan kişiler ---> (4) başkaları

2. Allahın sözü çok önemli sayıyor, imanlı bilgide büyüsün

3. Allahın sözünü öğrenmek kolay değil, ter dökmek lazım

Mezmur 119

97 Ne kadar severim senin kanununu!

Bütün gün onu düşünürüm.

98 Düşmanlarımdan daha akıllı oldum, senin buyrukların sayesinde;

çünkü onlar her daim aklımdadır.

99 Bütün ustalarımdan daha çok biliyorum,

çünkü senin öğrettiklerin üzerinde düşündüm.

100 Yaşlılardan daha akıllıyım,

çünkü uyarım senin emirlerine.

........

103 Sözlerin ne kadar tatlı geliyor damağıma,

ağzımda baldan daha tatlı!

104 Senin emirlerin sayesinde anlayışlı oldum,

onun için nefret ederim bütün yalancı yollardan.

C. Siz daha bebeksiniz ! (a.12b-14)

"Size daha süt lazım, kuvvetli yiyenti değil!"

1. Bebek OLMAK kötü değil, ama bebek KALMAK kötüdür

2. ama aynı zamanda İsa kızan olmayı iyi bir şey gibi gösteriyor

3. 'süt' ve 'et' aslında ne demek oluyor?

"Kardeşler, ben de size konuşurken, ruhça yaşayanlara gibi konuşamadım. Ama beden düşüncesi ile yaşayanlara gibi konuştum. Sanki Mesihte bebek olanlara konuşurmuş gibi konuştum. 2 Size süt içirdim, sizi etle besleyemedim. Çünkü daha onu yemeye hazır değildiniz. Şimdi bile hazır değilsiniz ki! 3 Çünkü hâlâ beden düşüncesi içindesiniz. Madem aranızda kıskanmak ve çekişmek ve ayrışmak var,"

4. Ama zamanla daha zor yutulan dersler gelecek:

5. Yetişkin imanlı nasıl olacak?

" Onlar, kendini alıştıra alıştıra, duygularını çalıştırmışlar, ve artık iyiyi ve kötüyü seçebilirler"