İbraniler Mektubu - 11.vaaz / 6:1-12
Düşenler ve tembeller

4 Ama o kişiler, hani bir kere aydınlığa kavuştular, gökten gelen o vergiyi tattılar, Kutsal Ruh'a ortak oldular, 5 Allahın sözünden ve gelecek dünyadan bir dat aldılar, 6 ve sonra yoldan ayrıldılar; işte, onlara yok fırsat, bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Onlar kendileri için Allahın Oğlunu bir daha haça gerip elaleme rezil ediyorlar.

7 Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi, ve kendisine bakan kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı, o Allahtan bereketleniyor. 8 Ama bir toprak tikenli otlar ve çalılar çıkardı mı, o yaramazdır ve lanetlenmenin üzerindedir. Onun sonu yanmaktır.

9 Ama, sevgililer, böyle konuşsak bile, kurtuluş temasında sizden için daha iyi şeyler düşünüyoruz. 10 Çünkü Allah haksız değildir ki, çalışmalarınızı ve sevginizi unutsun. Kutsallara hizmet etmekle Onun adına sevgi gösterdiniz, ve hâlâ da onu yapıyorsunuz. 11 İstiyoruz, sizden herkes sonuna kadar aynı onun gibi işlesin, öyle ki, umut ettiği şeyden tam emin olsun. 12 Maksat, tembel olmayasınız. Ama o kişilerin arkasından gidesiniz, hani iman ve sabırla söz verilen şeylere kavuştular.


A. Temel ve ilerki öğretişler (a.1-3)

1 Onun için Mesihin temel öğretişlerini geride brakalım ve tamamlık durumuna doğru ilerleyelim. Yeniden aynı temeli koymayalım: hani, ölü işlerden tövbe etmek, Allaha iman etmek, 2 türlü vaftiz meseleleri için öğretiş, el koymak, ölülerin dirilişi ve sonsuz davalama. 3 Allah fırsat verirse, onu da yapacaz.

1. süt ve et

2. imanın temel temaları:

(1) ölü işlerden tövbe -

(2) iman

Yakup 2:14-19

“Kardeşlerim, bir kişi derse, "Benim imanım var", ama onda işler yok, ona ne fayda? Öyle bir iman onu kurtarabilecek mi? 15 Diyelim, bir kardeş ya da kızkardeşin yok ne giyisin, ve gündelik ekmeği de yok. 16 Sonra sizden biri ona desin, "Selametle git! İnşallah ısınıp doyarsın", ama bedene ne lazımsa ona vermesin - bu iş neye yarar? 17 Aynı onun gibi, iman yalnız başına, hani işleri olmadan, ölüdür.

18 Belki birisi diyecek: "Senin imanın var, benim gene işlerim var". Sen bana imanını göster işleri olmadan, ben de imanımı kendi işlerimle sana gösterecem. 19 Sen inanıyorsun, Allah birdir. İyi yapıyorsun; kötü ruhlar da iman ediyorlar, ama titremekle!”

(3) vaftiz

1) Yahudilerin vaftizi: Yahudi olmayan bir kişi gerçek Allahı kabul etmek istedi mi, bir sürü ritual vardı. Bunların birisi vaftiz.

2) Allah görevlilerinin yıkanmaları: Allahevinde hizmet eden görevliler önce bütün yıkanırdılar, sonra işlerine başlardılar

3) Yahya'nın vaftizi: Yahya geldi İsa'nıın gelişine bir halk hazırlasın. Kim tövbe ettiyse, vaftiz oldu; vaftiz de tövbe etmenin semboluydu. Sanki Allahsız halklardan biri gibi olurdu

4) İsa'nın vaftizi: Bu olurdu İsa'nın adına, ya da onun adında. Nasıl Musa kendi halkını Kızıldenizden geçirdiyse, aynı onun gibi İsa da kendi yeni halkını vaftizin suyundan geçiriyor. Bütün milletlerden gelip tek bir yeni Allah halkı oluyoruz.

(4) el koymak

(5) ölülerin dirilişi

1.Kor 15:17

Ama Mesih dirilmemişse, sizin imanınız boştur. Ve siz hâlâ günahlarınız içindesiniz.

1.Kor. 15:19

"Eger sade bu hayat için Mesihe umudumuz olsa, bütün insanlardan daha ziyanız."

(6) sonsuz davalama

Açıklama 20:12-15

"Ve ölüleri gördüm, büyükleri de küçükleri de. Kral iskemlesinin önünde dururdular. Ve kitaplar açıldı. Ve gene başka bir kitap, hani yaşam kitabı da açıldı. Ölüler de o kitaplarda ne yazılıydı, ona göre davalandılar. Evet, kendi yaptıklarına göre davalandılar... 15 Ve bir kişinin adı o yaşam kitabında yazılı olarak bulunmadıysa, o kişi ateş gölüne atıldı."

B. Tövbe edemeyenler (a.4-8)

1. Her imanlı düşebilir, sonra gene kalkabilir

Eyub 30:20-21

"Sana yakarıyorum, ama yanıt vermiyorsun, Ayağa kalktığımda gözünü bana dikiyorsun. Bana acımasız davranıyorsun, Bileğinin gücüyle beni eziyorsun. "

Ağıtlar 3:7-10

"RAB çevreme duvar çekti, dışarı çıkamıyorum, Zincirimi ağırlaştırdı. Feryat edip yardım isteyince de duama set çekiyor. Yontma taşlarla yollarımı kesti, dolaştırdı yollarımı. Benim için O pusuya yatmış bir ayıdır, gizlenmiş bir aslandır."

2. Ama var korkunç bir durum: tövbe edemiyorsun

3. İsa'yı ikinci defa haça germek

4. İnsan nasıl o duruma gelebilir: yemiş vermemekleC. Tembel olmayın (a.9-12)

1. yapılan iyilikler unutulmaz (a. 9-10)

a. insana iyilik yaptın mı unutuyor

b. Ama Rab asla unutmaz

Matta 11:42

"Ve her kim bu küçüklerden birisine sade bir kadeh soğuk su içirirse, hani öğrencidir diye, size doğru bir şey söyleyeyim: O kişinin karşılığı kaybolmayacak."

(1) Allahın karakterine sahip olacan

Matta 5:45-46

"Ama ben size diyorum: düşmanlarınızı sevin, size çeki çektirenler için dua edin. 45 Öyle ki, gökteki Babanızın evlatları olasınız. Çünkü O da güneşini parlatırıyor hem kötülerin, hem de iyilerin üzerine. Ve hem doğru olanlara, hem de doğru olmayanlara yağmur gönderiyor."

(2) Rab onun yollarını öyle dizecek, asıl kurtuluşa gelebilsin

c. yapılan iyiliklere verilen karşılık başka, kurtuluş başka

Apo 10:4-6

"Melek de ona dedi: "Senin duaların ve yaptığın yardımlar Allahın önüne kadar yükselip anıldılar. 5 Şimdi de birkaç adam Yafa kasabasına yolla, Simun adında bir adamı çağırtır, (onun başka bir adı Petrus'tur)".

d. bu mektubu alanlar aynısını yapmışlardı

2. İmanda tembel ve işlek olmak

a. herkes biliyor, günlük işimizde tembel olmak nedir - ama aynısı imanlı hayatımızda da var

Sül.Özd. 24:30-34

"Tembelin tarlasından, akıldan yoksun kişinin bağından geçtiğimde 31 Her yanı dikenlerin, otların kapladığını gördüm; taş duvar da yıkılmıştı. 32 Gördüklerimi derin derin düşündüm, seyrettiklerimden ibret aldım. 33 "Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım" demeye kalmadan, 34 yokluk bir haydut gibi, Yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine."

b. bizden önceki imanlıların örneği çok önemlidir

Yakup 5:10-11

"Kardeşlerim, kötülüğü görmek ve dayanmak teması için, Rabbin adında konuşmuş olan peygamberleri örnek alın. 11 Bakın, dayanan kişileri mutlu sayıyoruz. Eyub'un sabrından için işittiniz, hem de, Rab onun sonunu nasıl etti. Artık görüyorsunuz, Rab çok merhametlidir ve acıyan biridir."

İbr. 12:1

"Evet gördük ki, etrafımızda o kadar büyük bir kalabalık şahitler var."