İbraniler Mektubu - 14.vaaz / 7:11-28
İsa ve Melki-Zedek

11 Levililerin görevlilik sistemi vardı, halk da buna bağlı olarak Allah kanununu aldı. Şimdi, eger o Levililerin görevlilik sistemi kişileri tamamlık durumuna getirebilseydi, o vakıt başka bir Allah görevlisi için ne ihtiyaç kalacaydı; o da Harun'un sırasından değil de, Melki-Zedek'in sırasından? 12 Ve nerede görevlilik sistemi değiştiriliyor, orada mecbur olarak kanun da değişecek. 13 Çünkü bu şeyler kimden için söyleniyor, O İsrail'in başka bir cinsindendir. Ama o cinsten hiç kimse kurban yerinde görevli değildi. 14 Ve apaçık, Rabbimiz Yahuda cinsindendir. Ama o cinsten için Musa, Allah görevliliği temasında bir şey söylemedi. 15 Bu daha da açıktır, ne vakıt deniliyor ki, Melki-Zedek'in sırasından başka bir Allah görevlisi kalkacak. 16 O görevli olmadı, bedence bir şarta dayanarak, ama sonsuz bir yaşamın kuvvetine dayanarak. 17 Çünkü şöyle yazılıyor:

"Sen Melki-Zedek'in sırasından sonsuzlara kadar bir görevlisin."

18 Ve kesin olarak, daha önceki buyruk bozuluyor, çünkü zayıf ve faydasız idi. 19 Zaten kanun hiç bir şeyi tamamlık durumuna getiremedi. Ama artık daha iyi bir umut kapısı açıldı, biz de ondan geçip Allaha yaklaşıyoruz.

20 Bu da yemin etmeden olmadı. 21 (sahi, öbürleri yemin olmadan Allah görevlileri oldular. İsa gene, yemin ile Allah görevlisi oldu. Çünkü yemin Eden şöyle konuştu:

"Rab yemin etti, fikrini hiç değiştirmeyecek: sen sonsuzlara kadar bir Allah görevlisisin.")

22 Evet, böylelikle İsa daha iyi bir anlaşmaya kefildir.

23 Öbür Allah görevlileri çok kişi idiler, çünkü ölüm onlara engel oldu, hep devam etsinler. 24 İsa gene, sonsuzlara kadar kalacak ve onun için hiç değişmeyen bir Allah görevliliğine sahiptir. 25 Demek, kim İsa'dan geçerek Allaha gelirse, İsa'da var fırsat, o kişileri büsbütün kurtarsın, çünkü onlar için aracılık yapsın diye hep yaşamaktadır.

26 Kutsal, kötülükten uzak, hiç lekelenmemiş, günahlı kişilerden apayrı ve göklerin üstüne kadar yükseltirilmiş - evet, lazımdı öyle bir başgörevlimiz olsun. 27 Onun ihtiyacı yok, öbür Allah görevlileri gibi, en peşin kendi günahlarından için kurban getirsin, ondan sonra halkın günahlarından için kurban getirsin. Çünkü ne vakıt kendini kurban etti, onu bir kerekte yaptı. 28 Musa'nın kanunu zayıf insanları başgörevli yapıyor. Ama kanundan sonra, Allah yeminle birlikte bir söz verdi. Ve o söz, sonsuzlara kadar eksiksiz olan Oğulu başgörevli yapıyor.

---------------------------------------------------

A. Başgörevlimiz başka sıradandır (11-17)

1. İnsanın ihtiyacı var, bir kişi onun için Allahın huzuruna çıksın

2. Musa'nın kanununda sıra nasıldı?

3. Yeni bir başgörevli sırası için söz veriliyor

4. İsa, Levi cinsinden değildi, Yahuda cinsinden idi

B. Başgörevlimiz başka bir anlaşmadandır (18-22)

1. O iki anlaşmanın arasındaki farklılıklarına bakalım:

"İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor" diyor RAB, "Atalarını Mısır'dan çıkarmak için Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, Bozdular o antlaşmamı" diyor RAB. "Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB, "Yasamı içlerine yerleştirecek, Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, 'RAB'bi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi Tanıyacak beni" diyor RAB. "Çünkü suçlarını bağışlayacağım, Günahlarını artık anmayacağım."

  1. Allah sözünü tuttu, ama İsrail halkı tutmadı. Demek suçlu olan insandır. İki kişi anlaşma yaparsa, ve bir tarafı onu bozarsa, öbürü artık ba ğlı değildir, serbesttir.

  2. Rab kendi halkına bir koca gibi idi: karı koca arasında bir taraf zina etti mi, öbürü artık bağlı değildir, yeniden evlenebilir. Rab artık başka bir halk alacak kendine, o da bütün milletlerden olan bir halktır.

  3. O yeni halkla yeni bir anlaşma yapacak. O yeni anlaşma çok farklı olacak, bambaşka olacak. Değil Rab İsrail halkını reddetsin, onun yerine başka bir halk seçsin (mesela: Kitaylılar), öbür türlü her şey aynı kalsın. - Yok artık süslü rubalar, altın, kurbanlar, tütsü...

  4. Musa'nın kanunu dışarıdan idi: insanları doğruyu yapmaya zorlardı. Ama yeni anlaşma içeriden olacak, insanın içinden artık yeni bir güç olacak, insanlar doğruyu seve seve yapacaklar, kimse onları zorlamayacak.

  5. Musa'nın kanununda ancak birkaç kişi Rabbi tanırdılar, onlar özel 'Allah adamları' idi (Levililer ve görevliler). Ama yeni anlaşmada herkes Rabbi tanıyacak. Yok artık özel kişiler - hepsi görevli olacaklar, onların başında tek bir başgörevli olacak - o da Mesihtir.

  6. Bunun temeli nedir: "Onların suçlarını anmayacam" - Eski anlaşmanın altında başgörevli her sene kurbanlarla halkın günahlarını af ettirirdi. Ama sadece bilmeyerek yaptığın günahları, kim bilerek, isteyerek günah işlediyse, ona kesin af yok. Rab bağışlayabilirdi, ama insan af edilmesinden kesin emin olamazdı. Ama yeni anlaşmanın altında herkes kesin olarak bilebilir ki, günahları ef edildi.

2. Hemen anlıyoruz hangi anlaşma daha büyük, daha iyi

3. Mesih imanlısı o eski şeyleri özlemesin, onlara dönmesin

C. Başgörevlimiz sonsuzdur (23-25)

1. ölümlü ve ölümsüz başgörevli

2. "sığınma kasabaları" - bizim için örnek

3. İsa'nın duası sonsuzdur

D. Başgörevlimiz kutsaldır (26-28)