İbraniler Mektubu - 16.vaaz / 9:1-10
Yeryüzündeki Allahevi

1 Birinci anlaşmanın altında bile, Allaha tapmak için bir sıra ve yeryüzünde bir Allahevi vardı. 2 Allahevinin bir dış odası vardı. Onun içinde bir kandillik ve kutsal ekmekleri taşıyan bir masa vardı. Buna 'kutsal yer' diyorlar. 3 Ve ikinci perdenin arkasında Allahevinin bir başka odası vardı. Buna 'en kutsal yer' diyorlar. 4 Onda altından yapılma bir duman kurbanyeri hem de anlaşma sandığı bulunurdu. O sandık her taraftan altınla kaplıydı. Sandığın içinde man ekmeği ile dolu bir altın kap, filizlenmiş olan Harun'un değneği hem de anlaşmanın taş tabloları bulunurdu. 5 Sandığın üstünde o şanlı Kerub melekleri, 'merhamet kapağının' üstüne gölge salardı. Ama bu şeylerden için burada uzun uzun konuşamayız.

6 Evet, bu şeyler öyle buyuruldu. Allah görevlileri de her vakıt Allahevinin dış odasına girip Allahın hizmetini yerine getiriyorlar. 7 Ama Allahevinin iç odasına sade başgörevlinin kendisi girebilir, o da senede sade bir defa, hem de yanına kan alarak. O kanı hem kendisinden için, hem de halkın bilmeden işlediği günahlarından için getirirp teslim ediyor. 8 Kutsal Ruh şunu göstermek istiyor: Allahevinin dış odası dururken, en Kutsal yere giden yol henüz açıklanmamıştı. 9 Bu da şimdiki zaman için bir semboldur. Hem Allaha bahşişler, hem de kurbanlar getiriliyor. Ama onlar, tapan kişiyi duygusunda kusursuz kılamazlar. 10 Çünkü bu sıralar, sade yemekle içmek, türlü yıkama adetleri ve beden için verilen buyruklarla uğraşıyorlar. Bunlar konuldu sade yeni sıranın zamanına kadar.

---------------------------------------------------

A. Eski tapınma sistemi

1. Allahevinin avlusu

a. kurban yeri

b. yıkama havuzu

1.Kor. 10:1-2

"Kardeşler, istemiyorum şu meselede cahil kalasınız: dedelerimiz hepsi o bulut altında idiler. Hepsi de denizden geçtiler. Bulut ve denizin içinde iken, hepsi Musa'ya vaftiz oldular."

Yuhanna 3:5

"Sana çok doğru bir şey söyleyeyim: bir kişi sudan ve ruhtan doğmadı mı, Allahın krallığına giremeyecek."

2. Allahevinin birinci odası: "kutsal yer"

Önce öndeki 'kutsal yer'e bakacaz

a) ekmek masası

  1. dalırken, sağ tarafta dururdu, 90 cm uzun, 50 cm geniş ve 70 cm yüksek, tahta üzerinde altınla kaplıydı

  1. buradaki ders: Rab senin bedensel ihtiyaçlarını karşılıyor - Rab, halkına büyük ders verirdi: "Seni besleyen benim"

  1. Bu ekmekler Rabbe sunulan birer kurban ekmeği idi: Halk ekinleri çok zahmetle toplardı, ve en birinci Rabbe sunardılar: - Böylece gösterirdiler: "Bunların asıl sahibi sensin"

  1. Rab man ekmeği ne zaman verdi: ÖNCE ıssız yerlere yolculuk yaptılar, SONRA Rab ekmek yağdırdı

Matta 6:33

"Siz gene, en birinci Onun krallığının ve Onun doğruluğunun peşine düşün. O vakıt size bütün bu şeyler de verilecek"

b) ikinci eşya: altın kandillik

(1) Rabbin ışığı onun şanlılığını gösteriyor

Levililer 20:26

"Benim için kutsal olacaksınız. Çünkü ben RAB kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum."

(2) Rabbin ışığı halkına yol gösteriyor

Mezmur 119:105

"Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır."

2.Petrus 1:19

"Bizim için peygamberliğin sözü daha da kesin oldu. Siz ona kulak astınız mı, iyi yaparsınız. O sizin için sanki karanlık bir yerde parlayan bir lamba gibidir. Gün doğana kadar, sabah yıldızı yüreklerinizde doğana kadar parlasın."

3. Allahevinin ikinci odası: "En kutsal yer"

a. duman kurban yeri

Yeşaya 59:1-3

“Bakın, RAB'bin eli kurtaramayacak kadar kısa, Kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez, Sesinizi işittiremez oldunuz. Çünkü elleriniz kanla, Parmaklarınız suçla kirlendi. Dudaklarınız yalan söyledi, Diliniz kötülük mırıldanıyor.”

" Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Ve karar verdim, gidip yemiş veresiniz, yemişiniz de kalıcı olsun. Öyle ki, Babadan benim adımla ne dilerseniz, O size versin." (Yuhanna 15:16)

b. Anlaşma sandığı

(1) Onun içinde üç eşya dururdu:

(2) Onun üstünde en önemli eşya: bağışlama örtüsü

B. Şimdiki sistem daha üstündür (a. 6-10)