İbraniler Mektubu - 17.vaaz / 9:11-28
Mesih'in kanı

11 Ama Mesih gelecekteki iyi şeylerin başgörevlisi olarak geldi. Ve daha büyük ve eksiksiz olan Allahevine girdi. O Allahevi de elle yapılmamış, hani demek istiyorum bu dünyadan değildir. 12 Mesih yanına keçilerin ya da danaların kanını almadı. Hayır, kendi kanıyla, ilk ve son defa, en kutsal yere girdi ve böylelikle bize sonsuz kurtuluşu kazandırdı. 13 Keçilerin ve öküzlerin kanı, ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri kutsal kılıyor, hani onların bedenlerini Allahın önünde temiz kılıyor. 14 Madem öyle, Mesihin kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek; öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz. Mesih kendi kendini sonsuz Ruh ile lekesiz olarak Allaha kurban getirdi .

15 Bu sebeple Mesih yeni anlaşmanın aracısıdır. Öyle ki, çağrılmış olanlar sonsuz mirasın sözünü alsınlar. Çünkü birinci anlaşmanın altında işlenen suçlardan bir ölümle kurtuluş getirildi.

16 Zaten bir vasiyet anlaşmasının olabilmesi için, mecbur olarak lazım vasiyet eden kişi ölsün. 17 Bir vasiyet sade o vakıt geçiyor, eger kişiler ölürse. Vasiyet eden kişi henüz yaşarken, vasiyet geçmiyor. 18 Onun için birinci anlaşma bile kan dökülmeden olmadı. 19 Çünkü Musa şöyle yaptı: bütün halka Allah kanunun bütün buyruklarını bildirdi. Ondan sonra danaların ve keçilerin kanlarını aldı. Bir de su, kırmızı yapağı ve süpürge tellerini aldı. Onlarla kanı hem fermanın üzerine, hem de bütün halkın üzerine serpti. 20 Ve şöyle dedi: "Bu kan, Allahın size buyurduğu anlaşmanın kanıdır." 21 Aynı onun gibi, o kanı Allahevinin üzerine ve bütün kapların üzerine serpti, hani onları o hizmet için kullanırdılar. 22 Ve diyebiliriz ki, Musa'nın kanununa göre hemen hemen herşey kanla temiz kılınıyor. Evet, kan dökülmeden bağışlamak yoktur.

23 Onun için lazımdı, gökteki şeylerin örnekleri böyle temiz kılınsınlar. Ama gökteki şeylerin aslısı lazımdı, o kurbanlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınsınlar. 24 Çünkü Mesih elle yapılmış bir Allahevine girmedi. (Öbür ev, asıl Allahevinin sade bir örneği idi). Hayır, Mesih gökün kendisine girdi, bizim için Allahın önüne çıksın diye. 25 Üstelik Mesih kendini tekrar ve tekrar kurban etmedi. Başgörevlinin yaptığı gibi yapmadı: o, seneden seneye kutsal yere giriyor, ama başka kanlarla. 26 Eger bu böyle olmasaydı, Mesih lazımdı dünyanın kurulmasından bu yana sık sık acı çeksin. Ama şimdi, bu dünyanın sonunda, Mesih sade bir kere meydana çıktı, kendi kurbanıyla günahı yok etsin diye. 27 İnsanları ne bekliyor: bir kere ölmek, ama ondan sonra davalamak var. 28 Aynı onun gibi, Mesih de bir kere kurban oldu, birçoklarının günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü, o artık bir daha günah meselesi için olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için gelecek.

------------------------------- --------------------

A. Mesih'in kurbanı üstündür

1. daha büyük Allahevi (a.11)

a. Dünyada en büyük tapınaklara, Allahevlerine bir göz atalım

b. İsrail halkının Allahevi aslında çok büyük değildi: ama gerçek tanrının eviyidi

Mezmur 89:6-7

“Kim göklerde RAB gibidir? Kim tanrılar arasında RAB’be benzer? Allah, Kutsalların toplantı­sında korkunçtur, etrafındakilerin hepsinden daha şaşırtıcıdır.”

Mezmur 96:4-6

“Çünkü RAB yücedir ve her övgüye layıktır, korkunçtur ve bütün tanrılardan üstündür: Milletlerin bütün tanrıları hiçtir, RAB gene, gökleri yaratmıştır. Şanlılık ve şıllaklık onun önündedir, kudret ve yücelik onun kutsal evindedir.”

c. İsa daha büyük ve asıl Allahevine girdi

Yuhanna 11:50-51

"...bütün halk yok olacağına, tek bir kişi halkın yerinde ölsün. Bu sizin için daha faydalı olacak." Bunu da kendisinden söylemedi. Ama o sene Allahevinin güdücüsü olduğu için, bir peygamberlik yaptı, hani, İsa halk için ölmek üzere idi diye.

Yuhanna 11:47-48

"Ne yapacaz? Çünkü bu adam çok mucize yapıyor. Onu kendi haline braktık mı, herkes Ona iman edecek. Romalılar da gelip hem bu yeri, hem de bütün halkı elimizden alacaklar."

2. daha iyi bir kan (a.12)

 • İnsan kurban getirirken ciddiliğini nasıl göste riyor - ne kadar büyük ve pahalı hayvan, tema o kadar ciddi. Koyun kesen, daha büyük kurban getirmiş ne kadar horoz kesen. Demek, o mesele daha ciddi.

 • En büyük kurban nedir? Öküz mü, deve mi, slon mu? - en büyük kurban: insan kurbanı

 • Allah insan kurbanlarını yasak etti. Ama Allahsız halklar onu çok zor durumlarda yapmaya devam ettiler:

2.Krallar 3:26-27

“Moav Kralı, savaşı kaybettiğini anlayınca, yanına yedi yüz kılıçlı adam aldı; Edom kuvvetlerini yarıp kaçmak istediyse de başaramadı. Bunun üzerine tahtına geçecek en büyük oğlunu surların üzerine götürüp yakmalık sunu olarak sundu”

 • Demek, Mesihin kanı en kıymetli olduğuna göre, onun sebebi de en büyük problemdir: insanın günahları

 • "Mesih kendi kanını alıp en kutsal yere getirdi" - buna yapmak için hayatta olması lazım. Demek, İsa ölürken bile dirileceğine kesin inanırdı.

 • Kurbanın kanı lazımdı çok dikkatla toplatılsın, bir damla bile boşa akmasın - madem İsa'nın kanı o kadar daha kıymetli, biz de dikkat edelim.

 • Geçenlerde bir hasta kız için çak Germanyadan bir ilaç yollatırdık. Çok zahmet:.. formularlar, mitnitsa.... çok da pahalı 10 tane küçücük ampul, 400 Leva + 60 Leva poşta masrafı - böyle ilaç varken sen ona dikkat etmeyecen mi, yere düşmesin

 • İsa'nın kanına nasıl saygısızlık gösterecez, nasıl onu boşuna yere düşürecez: - dikkatsız yaşamak, kendini sıraya sokmamak, mülüslük, bile bile günahta devam etmek

3. daha büyük temizlik (a.13-14)

 • Musa'nın zamanındaki kanun temizlik getirirdi sade bedenler için

 • Rab İsrail halkına temizlik buyurdu, sade sade kutsallık nedir öğrensinler, ama asıl tem izilik içeriden olması lazım.

"Kör Ferisi seni! En birinci kadehin ve çanağın içini temizle, öyle ki, onun dış tarafı da temiz olsun." (Matta 23:26)

 • Ama insan içerideki temizlik nedir, ne kadar önemlidir, onun için Rab önce dışarıdaki temizlik için buyruklar verdi, halkı yavaş yavaş öğrensin.

 • Ama biz sade 'içeriden temizlik' deyip durmayalım - gerçekten temizlik için uğraşalım:

  • temiz sözler: imanlılar aacık kızdı, ağızlarında kilit yok, aklına gelen en pis ve çirkin laflar geliyor

  • temiz duygular: insana ne kadar zor geliyor, ikiyüzlülükten uzak dursun - öyle duruma gelmeliyiz, her kardeşin gözüne bakıp "Seni seviyorum" diyebilelim

  • temiz düşünceler: İsa'nın öğretişine göre zina kafada bitiyor, katillik yürekte başlıyor ve putperestlik insanın gözündedir

B. Yenilik için ölüm lazım (15-22)

1. Her anlaşma için lazımdı bir ölüm olsun

 • Rab isterdi göstersin, bu anlaşma meselesi ne kadar ciddidir : Allah anlaşma yaptı mı, artık serbest değildir, kendi verdiği sözüne bağlıdır.

 • İnsan bu işin ciddiliğini anlasın diye, Rab ölüm buyurdu: "Ben kendi tarafımı tutmadım mı, aynı bu hayvan givi öleyim"

 • Bizim mahallede öyle ciddilik yok: "Vallahi, kızanım ölsün" derler. Kurajın var mı, bunun için kurban kesesin, gerçekten kızanın ölsün.

 • Örnek: Rab İbrahim'le anlaşma yapıyor

Yaratılış 15:8-10

“Avram, "Ey Egemen RAB, bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim?" diye sordu. RAB, "Bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir" dedi, "Hepsi üçer yaşında olsun. Bir de kumruyla güvercin yavrusu getir." Avram hepsini getirdi, ortadan kesip parçaları birbirine karşı dizdi. Yalnız kuşları kesmedi.”

 • Hayvanları ortadan yardı - bu gösteriyor "Ben anlaşmamı tutmasam, Rab beni de öyle öldürüp ortadan yarsın"

2. anlaşmayı geçerli kılmak için kan serpilirdi

 • Kişilerin ü zerine, Allahevinin üzerine ve eşyaların üzerine

 • "kan dökülmeden bağışlama yoktur" - bu Allahın koyduğu bir sıradır - isterseydi onsuz da af edebilirdi - ama o zaman kimse günahı ciddi almayacaydı

 • Müslümanların Allahı günahı ciddi almıyor; sanki diyor ki, "Tamam, af ettim, ama bir danaha yapma" - "Tamam, af ettim, ama bir danaha yapma" - "Tamam, af ettim, ama bir danaha yapma" - "Tamam, af ettim, ama bir danaha yapma"..... ve hep öyle

 • Onun için mahallede günah anlayışı çok zayıf - ama anlasak."Her günah için kurban kesilecek ve o kurbanın etlerini yemeyeceksin" o zaman biraz daha ciddi olacaz.

C. İlk ve son kurban (23-28)

1. gökteki Allahevi lazımdı temizlensin

a. İnsanın günahı Allahın huzurunu bile lekeledi:

 • Rab Eski Antlaşmada diyor: "Senin günahın her zaman önümdedir"

Yeremya 2:22

“Çamaşır sodasıyla yıkansan, Bol kül suyu kullansan bile, Suçun önümde yine leke gibi duruyor" Diyor Egemen RAB.”

 • Allah sonsuz olduğu için, insan bir günah işlerse, o gğnah her an Rab için "şimdidir"

 • Onun için, Rab gökteki yeri bile insanın suçları yüzünden kirlendi, ve temzlenmesi lazımdı

b. İsanın tapınağı temizlemesi

 • İsa son haftasında Yeruşalim'deki tapınaktan bütün satıcıları ve bankacılara kovdu

 • Ama bu sadece sonra ne yapacağını göstermek için bir örnek idi: o gökteki tapınağı da lekelerden temizledi

2. Bütün dünyada, bütün zamanlar için tek bir kurban var

 • İsa sade bir kere öldü. Rabbin sofrasında tekrar ve tekrar ölmüyor, Katoliklerin öğrettiği gibi

 • Onların anlayışı: bugünkü Allah görevlisi (papaz) İsa'yı her gün yeniden kurban ediyor, sanki onun kurbanı lazım tazelensin. Ama İsa'nın kurbanı o kadar büyük ki, buna ihtiyaç yok.

 • Artık bir daha kurban kesilmeyecek - bazı komentatorlar diyor: "İsa döndü mü, Yeruşalimde yeni bir Allahevi yapılacak, İsa 1000 sene orada oturacak. O zaman yeniden kurbanlar kesilecek, ama İsa'nın kurbanını anmak için"

 • Ama burada hakikatı öğreniyoruz (ayet 27-28)

"27 İnsanları ne bekliyor: bir kere ölmek, ama ondan sonra davalamak var. 28 Aynı onun gibi, Mesih de bir kere kurban oldu, birçoklarının günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü, o artık bir daha günah meselesi için olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için gelecek."

 • İsa'nın gelişinde bir daha günahtan kurtul mak teması olmayacak, o zaman geç olacak

 • Şimdi fırsattır onun kurbanını kabul edelim