İbraniler Mektubu - 18.vaaz / 10:1-4
Kurbanlar ve Musa'nın kanunu

1 Musa'nın kanununda gelecek iyi şeylerden için sade bir gölge var, ama onların asıl biçimi yok. Ve seneden seneye hiç durmadan kurbanlar getiriliyor. Ama kim o kurbanlarla Allaha yaklaşıyor, kanun o kişileri kusursuz kılamaz. 2 Öbür türlü, Allaha tapan kişi bir kere temiz kılındıktan sonra, o kurbanlar artık devam etmeyeceydi. O zaman kişi kendini günahlı hisetmeyeceydi. 3 Ama o kurbanlar seneden seneye günahı andırıyorlar. 4 Zaten olamaz, öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın.


A. Gölge ve asıl şey

B. İsa, Musanın kanununa nasıl baktı?

1. “Ama ben size diyorum...” (Matta 5:21-22)

İşittiniz, bizim dedelerimize nasıl denildi: 'Katillik etmeyeceksin!' ve 'Kim katillik ederse, dava görecek'. Ama ben size diyorum: her kim kardeşine kızarsa, dava görecek.”

2. “Bozmaya gelmedim, tamamlamaya geldim.” (Matta 5:17)

3. “Sizin kanununuzda diyor ki... “ (Yuhanna 6:17; 10:34)

Ama zaman dolunca, Allah kendi Oğlunu yolladı. O, bir kadından doğdu ve kanunun altında doğdu.” (Galatyalılar 4:4)

Eve gelince, en birinci İsa lafı açtı: "Simun, sence nasıl: dünyadaki krallar kimden gümrük ya da vergi topluyorlar, kendi evlatlarından mı, yoksa yabancılardan mı?" 26 Petrus Ona "Yabancılardan" diye cevap verdi. Bunun üzerine İsa ona dedi: "Demek, evlatlar ondan serbesttir.” (Matta 17:25-26)

4. “... o benden için yazmıştı.” (Yuhanna 5:46).

Ama siz Musa'ya inanmış olaydınız, bana iman edeceydiniz. Çünkü o benden için yazmıştı. Ama madem onun sözlerine inanmıyorsunuz, bana nasıl iman edeceniz?” (Yuhanna 5:46-47)

Sonra Musa ve bütün peygamberlerden tutup bütün Kutsal Kitap'ta kendisinden için ne kadar şeyler yazılmışsa, onlara açıklamaya başladı.” (Luka 24:27)

(1) açık peygamberlik sözleriyle

(2) sembolik hareketler ile

5. “Size yeni bir buyruk veriyorum...” (Yuhanna 13:34)

Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Ben sizi nasıl sevdiysem, siz de birbirinizi aynı öyle sevin.” (Yuhanna 13:34)

Kardeşler, size yeni bir buyruk yazmıyorum, eski bir buyruk yazıyorum, ki o en baştan beri sizinle idi. En baştan beri işittiğiniz söz, işte, eski buyruk odur. 8 Ve gene de size yeni bir buyruk yazıyorum.” (1.Yuhanna 2:7-8)

Eskidir, “Çünkü Allahı sevmek, komşunu sevmek, hatta düşmanını bile sevmek – hepsi Eski Antlaşmada geçiyor.

Çıkış 23:4-5

"Düşmanınızın yolunu şaşırmış öküzüne ya da eşeğine rastlarsanız, onu kendisine geri götüreceksiniz. Sizden nefret eden kişinin eşeğini yük altında çökmüş görürseniz, kendi haline bırakıp gitmeyecek, ona yardımcı olacaksınız.

C. Musanın sistemindeki kurbanlar eksik idi

1. çünkü lazımdı tekrarlansınlar

İbraniler 9:27-28

İnsanları ne bekliyor: bir kere ölmek, ama ondan sonra davalamak var. 28 Aynı onun gibi, Mesih de bir kere kurban oldu, birçoklarının günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü, o artık bir daha günah meselesi için olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için gelecek.”

2. çünkü insanın duygularını temizleyemezdiler

3. çünkü sade hayvan bedenleri idi

Zaten olamaz, öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın.”

Mezmur 50:8

“Seni suçladığım mesele, kurbanlar değildir; yaktığın kurbanlar her zaman karşımda. 9 Ne evinden bir dana alacam, ne de ağıllarından bir keçi. Çünkü ormanların bütün hayvanları benimdir, ve de balkanların binlerce hayvanları, hepsi benimdir.”

Mezmur 51:16-17

“Çünkü sen kurban istemezsin, yoksa sunardım. Yakılan kurbanlardan hoşlanmazsın. Allahı memnun eden kurban, kırgın bir ruhtur. Allahım, sen kırılmış ve ezilmiş bir kalbi hor görmezsin.”

Mika 6:7-8

“Binlerce koç sunsam, Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, RAB hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?”

4. kötü ruhların kurbanı ve asıl kurban: korku ve minnettar olmak