İbraniler Mektubu - 19.vaaz / 10:5-18
Mesihin kanı ne iş bitiriyor?

5 Onun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:

"Kurbanları ve adakları istemedin.

Ama sen benim için bir beden hazırladın.

6 Yakılan adaklar ve günah için kesilen kurbanlardan hoşlanmadın.

7 O vakıt dedim ki, (ve Kitap'ta benden için yazıyor)

'Ey Allahım, işte geldim, senin istediğini yerine getireyim!'"

8 Yukarıda dedi: "Kurbanları, adakları ve yakılan kurbanları istemedin, onlardan hoşlanmadın." (ki, o kurbanlar Allahın kanununa göre getiriliyor!). 9 Ondan sonra şöyle diyor: "İşte geldim, senin istediğini yerine getireyim." Demek, birincisini kaldırıyor, ikincisini yerine koysun diye. 10 Evet, Allahın istediği buydu. Biz de ona göre kutsal kılındık, çünkü İsa Mesihin bedeni ilk ve son defa kurban edildi.

11 Ve her Allah görevlisi günden güne kalkıp Allaha hizmet ediyor ve aynı kurbanları tekrar ve tekrar getiriyor. Onlar gene de günahları ortadan kaldıramaz. 12 Ama Mesih günahlar için sonsuzlara kadar tek bir kurban getirdi. Ondan sonra Allahın sağ tarafında oturdu. 13 Ve artık bekliyor, düşmanları Onun ayaklarının altında basamak yapılsınlar. 14 Mesih tek bir kurbanla kutsal kılınan kişileri kusursuz kıldı.

15 Kutsal Ruh da evelden söylenen şu sözlerle buna şahitlik yapıyor:

16 "Rab diyor:

o günlerden sonra, onlarla şöyle bir anlaşma yapacam:

Kanunlarımı onların yüreklerinin içine yazacam,

onların düşüncelerinin içine koyacam."

sonra şöyle diyor:

17 "Onların günahlarını ve suçlarını bir daha anmayacam."

18 Ve günahlar nerede af edilirse, orada artık onlardan için kurban getirilmiyor.


A. (5-10) Günahı afettiren kurban

B. (11-14) Kusursuz kılan kurban

C. (15-18) Antlaşma kurbanı