İbraniler Mektubu - 29.vaaz / 13:1-8
Son nasihatlar - 1

1 Kardeşlik sevgisi sürekli olsun.

2 Misafirleri kabul etmeyi unutmayın. Böylelikle kimi kişiler melekleri bile misafir ettiler. 3 Mapusta olanları öyle hatırlayın, sanki siz de onlarla birlikte mapustasınız. Eziyet görenleri de hatırlayın, çünkü siz de beden taşıyorsunuz.

4 Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü gezgincileri ve zinacıları Allah davalayacak.

5 Hayatınız para sevgisinden uzak olsun. Elinizde ne kadar varsa, o kadarla yetinin. Çünkü Allah dedi: "Ben seni hiç bir daim brakmayacam, seni hiç bir daim terk etmeyecem." 6 Onun için kurajla diyoruz ki, "Rab benim yardımcımdır, ben korkmam. İnsanlar bana ne yapacak?"

7 Size eskiden güdücülük yapanları anın. Allahın haberini size bildirenler onlar oldu. Onların hayatlarının sonuna bakın, onların imanını örnek alın. 8 Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve sonusuzlara kadar hep aynı kalıyor.


Giriş:

A. Kardeşlik sevgisi (ayet 1)

“Kardeşlik sevgisi sürekli olsun.”

1. imanda aktif yaşayalım

2. birbirimzle bir anlaşma yapalım

1.Samuel 18:3-4

“Yonatan, Davut'a beslediği derin sevgiden ötürü, onunla bir dostluk antlaşması yaptı. Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut'a verdi.”

3. beklemeyelim, birinci adımı atalım

Af etmek –

Dolaşmak –

B. Misafirler (ayet 2)

“Misafirleri kabul etmeyi unutmayın. Böylelikle kimi kişiler melekleri bile misafir ettiler.

1. melekler: Eski Antlaşmadan iki olay aklımıza geliyor

a . İbrahim

Yaratılış 18:2-10 – üç melek ona geliyor, sonra Sodom kasabasına gidip Lut’u kurtarıyorlar

b. Manoah

Hakimler 13:3-5,11,15,20

3 RAB'bin meleği kadına görünerek, "Kısır olduğun, çocuk doğurmadığın halde gebe kalıp bir oğul doğuracaksın" dedi, 4 "Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et, murdar bir şey yeme. 5 Çünkü gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Onun başına ustura değmeyecek. Çünkü o daha rahmindeyken Tanrı'ya adanmış olacak. İsrail'i Filistliler'in elinden kurtarmaya başlayacak olan odur."

11 Manoah kalkıp karısının ardısıra gitti. Adamın yanına varınca, "Karımla konuşan adam sen misin?" diye sordu. Adam, "Evet, benim" dedi. 15 Manoah, "Seni alıkoymak, onuruna bir keçi kesmek istiyoruz" dedi.

20 RAB'bin meleği sunaktan yükselen alevle birlikte göğe yükseldi. Bunu gören Manoah'la karısı yüzüstü yere kapandılar.

2. neden misafirleri kabul edelim?

 • Bazıları diyor: eskiden hoteller çok kötü idiler (pislik ve prostitutsiya) – onun için daha büyük ihtiyaç vardı , kişiler evlerde misafir kalsın

 • Ama bence sade bu değil: belki yeterince paran var, hotelde kalasın, belki insanca ihytiyacın yok imanlılarda misafir kalasın

 • İ manlıları bizde yattırdık mı, Mesihin bedeni kuvvetleniyor – iki parçanın arasında komunikatsiya, haberleşme oluyor

 • Bize bütün dünyadan misafirler geldi – artık benim görüşüm daha geniş, yüreğim daha geniş. Onlar bizim için dua ederler, biz de onlar için dua ederiz. Böylece Mesihin bedenine kuvvet veriliyor

 • Misafirleri seve seve kabul etmek, bir güdücü için şarttır: onu yapmasa , güdücü olamaz (1.Tim 3:2) - çünkü o başkalarına örnek olmalı

 • İmanlı, kendi evini açtı mı, gösteriyor ki, “Benim malım Rabbindir – o istediği gibi kullansın”

C. Mapusçular (ayet 3)

“Mapusta olanları öyle hatırlayın, sanki siz de onlarla birlikte mapustasınız.”

 • Eskiden nasıl dua edilirdi: “Hastane köşeciklerinden geç. Mapusta olanları bereketle...”

 • Tabii ki, burada mesele oluyor İsa Mesih için mapusa atılmış olanlar için – değil birhangi başka suç için mapusa atılmış olanlar için

1.Petrus 5:15-16

“Sakın olmasın aranızda öyle kişiler, katil, hırsız, kötülük yapan, ya da burnunu başkalarının işine sokan biri olarak çeki çeksin. Ama kişi Mesihçi olarak çeki çekerse, ondan utanmasın; o adla Allahı şanlasın.”

 • Komunist sistemin altında birçok Bulgar kardeşlerimiz mapusa atılmıştı. – Mahalledeki imanlılar o duaları işittiler ve olduğu gibi kopya etmeye başladılar – ama bir fark vardı: Rab için mapusa atılanlar için mesele olmuyordu, hırsızlık ya başka suçlar için mesele oluyor

 • İranlı bir kardeşle konuştum – orada belki son senelerde 20 kişi Rab için öldürüldü, ve birçokları mapusa atıldı – dedi ki: “Baskı yapanların hesabı hep aynı: eger kimse mapusçuları aramazsa, onlara istedikleri gibi baskı yaparlar. Ama sık sık ziyaret edilirlerse, mektup yazılırsa, daha iyi davranırlar”

 • Rab için mapusçu olanlara unutulmak sanki ikinci ve daha büyük bir ceza

 • Ilık olmuş bir toplantıda herkes kendini düşünüyor – “Eh, çok yazık, naapalım, Allah serbestliğe kavuştursun”

D. Eziyet görenler (ayet 3)

“Eziyet görenleri de hatırlayın, çünkü siz de beden taşıyorsunuz.”

E. Evlilik (ayet 4)

“Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü gezgincileri ve zinacıları Allah davalayacak.”

1. Roma Emperatorluğunda zina

 • Eskiden Romalılar evliliğe ve namusa çok önem verirdiler, ama emperatorluk büyüdükçe ve halk zenginleştikçe bu namus bozulmaya başladı

 • birinci yüzyılda her erkekten beklenirdi hem evli olsun, hem karısının yanında sevgilisi olsun, hem de yolsuz kadınlarla eğlensin.

 • Ayrıca put evlerinde de kadınlar vardı – onlarla yatmak bir çeşit tapınmak sayılırdı

 • Kişilerin aklına gelmezdi, hayat boyunca eşine sadikan kalsınlar

2. toplantı ve zina

 • İsa Mesih kadının rolunu değiştirdi: eskiden erkek ve kadın arasında bir ayrım vardı, ikisi başka dünyada yaşardılar - ama toplantıda artık herşeyi birlikte yapıyoruz – ayrım yok

 • Ama kimi zayıf düşünceli kişiler, bu serbestliği zina için fırsat saydılar ve bugüne kadar öyledir.

 • Kimin yüreği henüz değişmediyse, toplantıdaki kişilere kardeş ya da kızkardeş gibi bakmıyor, zina için partnör gözüyle bakıyor.

1.Tim 5:2

“Yaşlı kadınlara, anana konuşurmuş gibi akıl ver. Genç kadınlara, sanki kızkardeşlerin imiş gibi tam temiz bir yürekle konuş.”

3. evlilikte yalnız değiliz

 • Karı koca ilişkisinde eskiden kaynana girerdi – İsa Mesih onu kıra atıyor kendisi onun yerine geçiyor

 • Türkiyede bir laf var: “Karı kocanın arasına Allah bile giremez” – bu yanlış - artık karı koca, evliliklerinde yalnız değil – İsa Mesih onların ortasındadır

 • her ne yaparsalar, İsa Mesih ona şahittir – her ne yaparsalar, onun için İsa’nın önünde hesap verecekler – ona göre davransınlar

F. Para Sevgisi (ayet 5-6)

“Hayatınız para sevgisinden uzak olsun. Elinizde ne kadar varsa, o kadarla yetinin. Çünkü Allah dedi: ‘Ben seni hiç bir daim brakmayacam, seni hiç bir daim terk etmeyecem.’ Onun için kurajla diyoruz ki, "Rab benim yardımcımdır, ben korkmam. İnsanlar bana ne yapacak?"

1. Mallarla mı seviniyorsun, yoksa kardeşinle mi?

 • Neden para sevgisi teması, insanlarla ilişkiler bölümünde bulunuyor? – Çünkü burada bir bağlantı var: kimin kafası mallarda ise, o insanlşara o kadar önem vermiyor

 • Öyle kişi yeni mallarla seviniyor, değil kardeşlik sevgisi ile – onun için daha önemlidir evini remont yapsın, ne kadar bir kardeş bir gizli günahtan tövbe etsin

1.Tim 5:6-10

“Ama memnunluk getirip Allah yolunda yürümek - aslında büyük kazanç budur. 7 Çünkü dünyaya hiçbir şey getirmedik, ne de buradan bir şey götüremeyecez. 8 Yiyeceğimiz var mı, giyeceğimiz var mı - o kadar yeter bize. 9 Zengin olmak isteyenler, denemeye ve kapana düşecekler. Bir sürü akılsız ve zararlı heveslere kapılacaklar. Bunlar da insanı battırıp, maf ediyorlar, yok ediyorlar. 10 Çünkü para sevgisi her türlü kötülüğün köküdür. Var birtakım kişiler, bu para sevgisine sevdalanıp imandan saptılar. Kendi kendilerini acılarla delik deşik ettiler.”

 • “zengin olmak isteyenler” – bu ne demek? Kişi ne zaman zengindir? – bu ölçülmüyor parayla, ama kafada bitiyor – kişi hep ‘daha fazla, daha modern, daha güzel’ düşündü mü, o zaman zengin olmak istiyor

2. Mal sevgisinin zararları

a. ‘denenmeye ve kapana düşecekler’

 • kapan: anladı ğın zaman zaten geç olmuştur

b. ‘akılsız hevesler’

 • elimize aacık para geçti mi, onu hemen harcamak zorundayız – at onu bankaya, başka günler gelecek

c. ‘zararlı hevesler’

 • büyük TV, domaşno kino = o za man hepten evden çıkmayacan

 • büyük düğünler, doğum günleri sokakta kutlamak = o zaman hepten gurura kapılacan, kendini bir şey sayacan

d. ‘insanı battırıp, maf ediyorlar, yok ediyorlar’

 • onlardan değer kazanmak istiyoruz – ama asıl değerimiz Rabden geliyor, senin altınların sana bir duygu veriyor: “Sen önemlisin” – TR’de “Sen eşini sevmiyon mu da ona altın almıyorsun?”

 • onlar bize rahatlık veriyorlar – ama bu yalancı bir rahatlık – düşün: yabancı bir ordu yaklaşıyor, herkes kaçıyor balkanlara kendi canını kurtarsın – sen gene evde remont yapıyorsun, tapetleri değiştiriyorsun – dünyanın sonu yakınlıyor, biz de ona göre yaşamalıyız

 • onlar bizi meşgul ediyorlar , vaktımızı harcıyorlar – boş durmak istemiyoruz, kafamız öyle oyuncaklarla uğraşsın – ama Rab İsa bir benzetme anlattı: talantlar meselesi – o sana bir iş verdi, onunla uğraşasın ve bir gün soracak sana: „Evladım, sen vaktını neyle geçirdin?’ – ne diyecen: o kadar düğünlere gittim, o kadar remontlar yaptım evimde, o kadar uğraştım daha fazla para kazanayım?“

G. Güdücüler (ayet 7-8)

“Size eskiden güdücülük yapanları anın. Allahın haberini size bildirenler onlar oldu. Onların hayatlarının sonuna bakın, onların imanını örnek alın. 8 Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve sonusuzlara kadar hep aynı kalıyor.”

1. güdücülerin sonu

 • Ne yazık ki, Bulgaristan’da onların sonuna bakmak çoğu vakıt bizi üzüyor – nerede eski pastorlar? Ya dünyada, ya günahta ya da diktator olmuş

 • Ama bu mektupta apostol henüz birinci kuşak imanlılara yazıyor – onları yetiştirenler sağlam Allah adamları idi

 • Onların imanı örnek: tabii ki, en büyük örneğimiz İsa’nın kendisi – ama ona bakarken düşünüyoruz: “Eh, o Allahın kendisi idi” – sanki o bizden daha uzak – ama eski imanlılara baktık mı, daa büyük kuraj alıyoruz.

 • Bu mektubun yazarı herhalde o kişileri tanıyordu, onun için onları örnek gösteriyor

 • Sen de öyle bir kişi ol, hani arkandan sana imrenecek kişiler brakasın

2. “Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve sonusuzlara kadar hep aynı kalıyor.”

a. onun haberi ve öğretişi aynı kalıyor

Yahuda 1:3

“Kutsallara bir kere teslim edilmiş olan iman için uğraşın!”

b. o aynı güce sahiptir

 • aynı mucizeleri yapıyor, kendi halkını eskiisi gibi destekliyor, besliyor ve korumak

c. aynı çağrıda bulunuyor

 • brak o mrejaları (Petrus ’a), brak o gişeyi (Matta’ya) – benim arkamdan gel