TANRIYI DENEMEK
(1.Kor. 10:1-12)

Kimdi bu insanlar,kimin için Pavlus konuşuyor bize.Binlerce insanlar düşüyordu bir günde ölüyorlardı.Bazıları yılandan ölmüşlerdi.

Onlar Moğav halkından değildiler filistimli değildiler ya da başka halk.

Pavlus burada konuşuyor imanlılar için.

Bu insanlar büyük harikalar gördüler Tanrıdan Rab onları po svrıh estestven naçin onları doyururdu.Tanrı onları sulardı doru kanaradan Pavlus diyor ki kanara İsadır.

İşte bu aynı insanlardan binlerce öldüler.Ayni bu insanlarda çok bilgi vardı Tanrı hakkında ama yine de Tanrı binlerce onlardan öldürdü.

Düşünün Tanrı nasıl kızdı ve ne yapabilir.Değil sade öldürdü ama kalanlarını da bütün memleketlere dağıtı ve orada da onlara çok etki yaptılar nasıl Almaniyada onları gaz kameralarında öldürürdüler.

Tanrı diyor eğer beni tanımasaydın kendi elimlen seni suladım doyurdum ve yine başka Tanrılara gittin.Şimdi sizi elimden atacağım.

Pavlusa göre 23.000 kişi öldüler çünkü putlara tapındılar.

Bazıları öldüler çünkü hiç durmadan alanırdılar ve Musaylan çekişirdiler.

Başkaları da yılandan öldüler.Neden? Onlar ne yaptı ki Tanrı onları öldürdü.Onlar Tanrıyı denediler.

Kolay anlayalım putlara tapanlar Rab onları neden öldürdü.

Ama Tanrıyı deneyenleri de öldürü acaba neden.

Bitiğe 17 glava.Hatırlıyorsunuz nasıl Tanrı yemek su verdi onlara ve bitti mi su ya da yemek onlar hemen başlardılar mırıldama hata Musayı öldürmeye bile istediler. Onlar bilmezdi ama Rab onları deniyordu. Ve her mırıldamalarında onlara ceza koyuyordu, ve onlar anlamazdılar ve her zaman cezalar daha zor ve daha zor oluyorlardı.

Pavlusun sözlerini okurken anlıyoruz ki Tanrı bunu yapıyordu insanların harakterlerene değiştirsin diye.

İsrail halkına göstermek istiyordu onların zayıf yerlerini ve onları İsaya benzemelerini isterdi.

Bu sade bir parçaydı Tanrı ne istiyordu yapsın onlarlan.

Nezaman Tanrı öyle durumlara getiriyor bizi demek Onda özel bir plan var senin için.Ya da sana kedisi için bir şey açıklamak istiyor.

Ayni Eski ayettegibi biz onun halkıyız bizler.Her gün iyiyoruz bu mannayı her gün onun sözlerinden iyiyoruz. Aynı kanaradan su içiyoruz ve bu kanaranın adı İsadır.

Biz de kurtulduk kırmızı denizden geçerken bizim için kırmızı deniz oluyor bizim kurtuluşumuz.

Yine de izrail halkı gibi alanıyoruz Tanrıdan şikaet ediyoruz eğer her şey bizim isteğimiz gibi olmazsa.

Ozaman tekrar kendimizi dünyasal şeylere veriyoruz.

Böyle bizde Tanrıyı deniyoruz ayni İzrail halk gibi.

Çok defa bazı imanlılar böyle durumlara düşüyorlar. Çok zaman Rab götürüyor bizi acı sulara,acı hayata ve ozaman belli oluyor içimizde kim yaşıyor ya da nekadara kadar yer verdik Kutsal ruha.

Şimdiki bzı imanlılar diyor ama biz izrail halkı gibi değil zina yapmıyoruz İsaya inanıyoruz ama zorun geldi mi hemen başlıyoruz. Ben toplantıya gidiyorum ilahi söylüyorum on prosent veriyorum neden Tanrı beni deniyor neden bana çabuk cevap vermiyor.

Aslında İzrail halkı da öyle yapıyordu. (Yeremya 17:9)

Bu aynı insanlar Sinay dağında Tanrının emirlerini işitiler , titrediler ve dediler ki her kanunu yerine getirecekler. Gerçekten onlar öyle yapmayı isterdiler.

Ruhsal onlar bankrut yapmışlardı.

Onların kendi imanları yoktu onlar beklerdi Musa yapsın her şeyi. Onun imanına güveniyorlardı.

Musa onları Mısırdan çıkardı ve hepsi çok mutluydu ama sade 40 gün sonra şikaet yapmaya başladılar.

Bazı imanlılar da öyle onlar iyi duyuyorlar kendilerini toplantıda peyganberlik sözlerini kabul ediyorlar ama kendileri kendisi için bir şey yapamıyyor.

Tam güçlü bir esinleme oluyor eğer bunu Rab direk sana söylerse. Bunu yapabilir sade senin Tanrıyla ilişkin varsa bir dostluğun varsa. Tanrının sözü lazım çalışsın içinde.

İsanın talebeleri bile bilmezdiler ne var kalplerinde.

Örnek operaцiyada bazı insanlar nasıl reagira yapıyor.

İsanın talebeleri bile aynidiler. Biliyorlardı görüyorlardı İsanın harikalarını.Nezaman gemiye pindiler İsaylan ve fırtına geldi gemi başladı dolmaya suyla onlar ne dediler İsaya. Rab sen bizi düşünmüyormusun burada bavulacas okadar harikalar yaptın sen tanrı değilmisin bizi kurtar.

İsanın kendi talebeleri onu deniyorlardı.

Onlar ayni sözleri söylüyorlardı nasıl izrail halkı söyledi Musaya.zpitaha

Ne demek tanrıyı deneyesin

Denemek başlıyor nezaman bizim krizalar daha derin oluyor.

Neden tanrı bunu yapıyor,hedefi ne?

Çünkü Tanrı istiyor eğersin en derin köklerimize nerede imansızlık yaşıyor.

Tanrı gidiyor kalbimizin her bir saklı köşesine ve bize açıklıyor. Açıklıyor senin en utanç şeylerini bile.

(Mezmur 78:18)
Bazı imanlılar okadar çok çille çekiyor ve sanki kalan onlarda güç kalmıyor o zaman diyorlar Tanrım neredesin.benimlemisin ya da benden gittin mi?

İmansızlar Tanrıyı deneyemezlar bunu sade imansızlar yapabilir.

Vaftizci Yahya bile hapiste öyle bir denemeye düştü.

(Matta 11:6)

Bu bir son denemeydi Vaftizci Yahya için ve bu Rabbin planıydı onun için. Rab onu unutmadı.

Demek bir sözlen hiç bir zaman düşünmeyelim öyle. Acaba tanrı bizimle mi.

Biz lazım her zaman diyelim. Ben biliyorum ki tanrı benimlen ve karanlık vadelere bile gitsem O benimledir.