Kaderimiz İsa
Rom 8:28-30

"28 Şunu biliyoruz: Allahı sevenler ve onun planına göre çağrılmış olanlar, her durumda Allah onlarla birlikte iyilik için işliyor. 29 Çünkü O, en önceden kişiler bildi ve o kişiler için karar verdi ki, Oğlunun görünüşüne benzer kılınsınlar. Öyle ki, Oğul birçok kardeşlerin arasında ilk doğan olsun. 30 Allah, karar verdiği kişileri çağırdı; çağırdığı kişileri suçsuz kıldı; suçsuz kıldığı kişilere de şanlılık verdi."


Giriş:

- Kişilerin başına bir şey geirse, kenilerini hemen ‘kadercilik düşüncesi’ ile avuturmaya çalışırlar.

- “Herşey yazılı” – sanki hayatındaki olaylar hepsi önceden belli, sonsuz durumun da belli, sen sadece bir kukla gibi oynuyorsun

- kör kader ve bilinçli kader

- kader sözü bilinmeyen gelecek zaman için avutucu bir söz

- arapça ‘kudret’ sözünden geliyor, demek: Allahın kuvveti senin geleceğine kara veriyor – sen bir şey yapamazsın

- ama incilde: kader kör değildir – Rab bize geleceğimize açıkladı


- eski düşüncelerden biraz hepimizde var sanırım

- ondan arınmak için: İncile bakalım

- bize kader var mı? – evet var: İsa bizim kaderimizA) Çünkü O, en önceden kişiler bildi

- hem önceden kimin iman edeceğini bilirdi - hem de seçti diyebiliriz

- hemen bizde reaktsiya: “O haksızlık” – demek kimisini istediği gibi cennete yolluyor, kimisi istediği gibi cendeme


- müslümanların bir hadisi: Allah dünyanın yaradılışından önce iki parça çamur almış – bunlardan cennete gidecek olan insanlar yaratacam, ve bana onlardan ne, sonra öbür parça almıi: “Bundan cendeme gidecek olan kişileri yaratacam, ve bana bunlardan ne” – en sonunda ikisini yere atmış

- belki sende de aynı düşünce var


- Rab seçmedi iyi, ya da neutralno kişilerin arasından

- o seçti, hepsi mahpusta, hepsi ölüm cezasını bekleyen kişilerin arasından

- presidentin hakkı var, istediği kişileri af etsin, o zaman haksızlık yok

- Efes 2:1.3

1 Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölü idiniz. 2 Bir zamanlar bunların yolunda yürürdünüz. Bu dünyanın gidişine uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralına1 uyardınız. Aynı o ruha, hani şimdi seslemeyenlerin içinde işliyor. 3 Hepimiz de onların arasında beden tabiyetinin istekleri içinde yaşardık. Bedenin istediklerini ve fikrin istediklerini yerine getirirdik. Tabiyetimiz öyle idi ki, aynı öbür insanlar gibi. Allah bize durmadakka kızardı2.


- o seçti, en yaramaz, en olmayacak insanları

- Davud, Saul’dan kaçarken, en zayıf ve atılmış kişileri seçti, onlarla krallık kurdu

- 1Sa 22: 2

Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı dört yüze varan bu adamlara önderlik yaptı.

- Mesihe gelmek için aynı sıra var: “sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes”

bu dünya seni sıkıyor mu, kendini yabancı gibi hissediyor musun?

günahın sana borç oluyor; onu anladın mı (Mat 18 – af etmeyen hizmetçi onbin talant milyonlarca borç)

hoşnutsuzluk hissediyor musun – ben zayıfım yapamayacam

– Rom 7:21-24

21 Demek şöyle bir sıra fark ediyorum: bende iyi olan şeyi yapmak için istek varken, içimde hep kötülük bulunuyor. 22 Çünkü Allahın kanunundan yüreğimin derinliğinden zevk alıyorum. 23 Ama bedenimin parçalarında bambaşka bir sıra görüyorum. O da düşüncelerimdeki sıra ile muharebe ediyor ve beni bedenimin parçalarındaki günahın sırasına esir ediyor. 24 Ben ne kadar zavallı bir insanım! Bu bedence hayat, ölüm demektir. Bundan beni kim kurtaracak?

- işte o zaman Mesih’in yanına gelebilirsin

- ama kim düşünürse

bu dünya çok rahat, burada kendime ev yer yapacam, ye iç canın rahat etsin

ben temizim, Allahın önünde borcum yok

kim daha kendine güvernirse

- Rab öyle kişileri çağırmıyor

- 1.Kor. 2:26-29

Kardeşler, bir bakın nereden çağrıldınız: insanca bakarsan, sizden çok kişi bilgili değildi, çok kişi kuvvetli değildi, çok kişi soylu değildi. 27 Ama Allah bu dünyanın aptal kişilerini seçti, akıllı kişileri utandırsın diye. Ve bu dünyanın zayıf kişilerini seçti, kuvvetli kişileri utandırsın diye. 28 Ve Allah bu dünyanın aşağıladğı ve hor görülen kişilerini, hani en olmayacak kişileri seçti; öyle ki, sayılan kişileri hiçe indirsin. 29 Öyle ki, hiç bir insan Allahın önünde övünmesin.

- Rabbin amacı ne: ruhsal güçlere, Şeytanın ordusuna kendi gücünü göstersin

- Eyupta en temiz, en iyi kişiyi seçti

- ama şimdi en olmayacak, en zayıf kişileri seçiyor

- Efes 3:10-11

10 Öyle ki, Allahın çok türlü bilgiliği şimdiki zamanlarda belli olsun. Onu göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli ruhlara bildirmek için, Allah kiliseyi kullandı. 11 Bu da Allahın sonsuz planına uygundu, ve Rabbimiz İsa Mesihte o planı yerine getirmiş oldu.

- kocaman bir maç gibi

- Şeytan bir tarafta dünyanın en kuvvetli, en akıllı ve ileri gelen kişileri bir yere topladı

- Açıklama 16:13-14

13 Ve gördüm, nasıl ejderin ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından, sanki kurbağalar gibi, üç tane mundar ruh çıktı. 14 Bunlar, mucize işleyen kötü varlıkların ruhlarıdır. Bütün dünyanın krallarına kadar ulaşıyorlar. Öyle ki, her şeyi güden Allahın o büyük gününde, o kralları muharebe etmek için toplasınlar.

- Rab, öbür tarafta en zayıf, geri kalmış kişileri topladı


B) o kişiler için karar verdi ki, Oğlunun görünüşüne benzer kılınsınlar. Öyle ki, Oğul birçok kardeşlerin arasında ilk doğan olsun.

1. Rabbin en baştaki kararı: birçok evlar – bunların arasında brinci yer İsa’nın olsun

2. Hangi konularda ona benzer (saç sakal, oturması kalkması mı?)

a. günaha bakmak

- Mat 5:20-30 “Sağ gözün snei günaha sokarsa...”

- değil günahları işleyen insanlar, ama günahın kendisi

- bu normal değil, ama bir gelişme, prozess

- normal: 1.Kor 5:6

Sizin övündüğünüz iyi değildir. Yoksa siz bilmez misiniz, az bir maya bütün hamuru mayalıyor?

b. başkalarına sevgi

- normal insan bencildir, egoisttir (spisanie bile var)

- latince bir atasöz: “Homo hominem lupus est” “insan insana kurttur”

- Almanyada bir şlager “Bu dünyada başarılı olmak için, domuz olacak, alçak olacan”

- mahallede: karı koca ayrı hesaplar, aynı yaşamları

- ama Mesih’e baktık mı, yavaş yavaş bencillikten kurtulyoruz

- İsa ile karşılaşan kişi egoistlikten serbest oluyor: yolsuz kadın, Matta, Levi gibi gümrükçe


c. gökteki Babamızla olan beraberlikte

- Apo 2:25 (Mezmur 16:8)

'Ben Rabbi her daim karşımda gördüm. Çünkü O, benim sağ tarafımdadır.

- biz şimdi sade az görüyoruz, ara sıra dua edip ona yakınız

- ama İsa’ya yaklaştıkça Babamıza da yaklaşıyoruz

3. Rab bizi nasıl değiştiriyor?

a. en önemli: herşeyde – Rab her meseleyi birer instrument olarak kullanıyor, seni daha Mesih’e benzer yapmak için

Rom 8:28 “her durumda Allah onlarla birlikte iyilik için işliyor”

- iyi olan, kötü olan ieyler, hoimuza giden gitmeyen şeyler – Rab herşeyi kullanıyor

a. onun sözü ile – 1.Pet 2:1

b. bize İsa’yı göstermekle – ayna meselesi

- önce İsa’yı pek anlamıyorsun

c. zorluklarla –

- yumurtadan çıkan kuş gibi – adam acımış, yardım etmiş – ama sonra kuş uçamaz oldu – öldü


d. denemelerle – Yakup 1:2-4

Kardeşlerim, türlü çeşit denemelere düştünüz mü, onu bütün sevinç sayın. 3 Bilesiniz ki, imanınız denendi mi, sabırı meydana getiriyor. 4 Sabır da işini tamamlasın. Öyle ki, kusursuz ve tastamam olasanız, hiç bir meselede eksik kalmayasınız.

- Rab istemiyor kolaylık versin, ama karakter

- Rab cenneti yeryüzüne indirmeyecek, ama seni cennet için hazır edecek

- orada sadece yenenler var

(1) kötülük için deneme – mesela: eski alkoholik - kötü arkadaşlar senin önüne içki koyuyor – senin iyi olman, farklı olman onlara iyi gelmiyor – sen de onlar gibi olasın diye seni deniyorlar – Şeytanın denemesi

(2) iyilik için deneme – mesela: her zavodda, mal hazır olunca deneniyor – asıl iş başlamadan önce – Rabbin denemesi


e. başkalarının günahları ile –

- İsa’nın örneği: Luka 23:34 “Baba onları af et, ne yaptıklarını bilmiyorlar”

- Stefanus’ta tekrarlanıyor: Apo 7: 60

- bunun için beraberlik lazım, tek başına bunu öğrenemezsin

- en ufak bir günahta dargınlık yaparsan, hiç büyüyemeyecen

- Avstriyada: kızkardeş topantı yei için perde dikti, birisi beğenmedi – hemen dargınlık


C) Allah, karar verdiği kişileri çağırdı;

1. genel çağrı: herkese – herkes davetli

- Mat 22:8-9

Sonra hizmetçilerine demiş: 'Düğün hazır, ama davetli olanlar layık değildirler. 9 Onun için siz kasabadan dışarı çıkın, yollara gidin. Artık orada ne kadar kişi bulursanız, onları düğüne çağırın.'

- Luka 14:15-24

önce: saygın kişiler – sonra fukaralar, körler, sakatlar - sonra yollada ve patikalarda

- Kol. 1:23

O 'iyi haber'i işittiniz. O 'iyi haber' gökün altında bütün canlara bildirildi.


2. özel çağrı: bazı kişilere


Yuh 11 – Lazar’ın diriltilmesi

D) Çağırdığı kişileri suçsuz kıldı;


E) Suçsuz kıldığı kişilere de şanlılık verdi.

- sanki olmuş bitmiş bir mesele gibi

- Efes 2:6

Bizi Onunla beraber diriltirdi, ve Onunla beraber Mesih İsa'da göklerde oturturdu.

SON:

İşte kaderin budur – Rab sana onu bildirmiştir

insan kaderini öğrenmek için falcıya bakımcıya gidiyor

- buna ihtiyacın yok, Rab herşey açıkladı

- hem de en güzeli: sana seçme fırsatı veriyor, o zorbacı değildir

- istersen o kaderi kabul et

- istemezsen mapusta kal