Kutsal Ruh gelecek

15 Eger beni severseniz, benim buyruklarımı tutacaksınız. 16 Ve ben Baba'dan isteyecem, O da size başka bir Yardımcı verecek, öyle ki, O her daim sizinle kalsın. 17 O, hakikatın Ruhudur. Dünya Onu kabul edemez. Çünkü Onu ne görüyor ne de tanıyor. Ama siz Onu tanıyorsunuz, çünkü O yanınızda kalıyor ve içinizde olacak. 18 Ben sizi kimsesizler gibi brakmam: size dönecem. 19 Az bir vakıt kaldı ve dünya beni artık görmeyecek. Ama siz beni göreceniz. Madem ben yaşıyorum, siz de yaşayacanız. 20 O günde anlayacanız ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz ve ben sizdeyim. 21 Kimde benim buyruklarım bulunursa, ve kim onları tutarsa, işte, beni seven odur. Ve beni kim severse, işte, Babam da onu sevecek. Ben de onu sevecem ve kendimi ona açıklayacam."

22 Yahuda (ama değil İskarioyutlu Yahuda) Ona dedi:

"Rab, acaba ne oldu da, tezlerde kendini bize açıklayacan, ama dünyaya kendini açıklamayacan?"

23 İsa ona cevap verip dedi:

"Bir kişi beni severse, benim sözümü tutacak, Babam da onu sevecek. Ve biz o kişiye gelip onda ev kuracaz. 24 Kim beni sevmezse, benim sözlerimi tutmaz. Ve işittiğiniz söz benim değildir, beni göndermiş olan Baba'nın sözüdür.

25 Evet, bu sözleri size konuştum, henüz sizinle birlikte iken. 26 Yardımcı size herşeyi öğretirecek ve ben her ne söylediysem, o şeyleri sizin aklınıza getirecek. O Yardımcı Kutsal Ruh'tur; Baba Onu benim adımda gönderecek.

27 Size barış brakıyorum, size benim barışımı veriyorum. Dünyanın verdiği barışı size vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ne de korkmasın. 28 Size ne söylediğimi duydunuz: 'Ben gidip size geri dönüyorum'. Eger beni sevmiş olaydınız, 'Baba'ya gidiyorum' dediğime sevineceydiniz. Çünkü Babam benden büyüktür. 29 Ve işte, ben size bunları olmadan önce söyledim. Öyle ki, bunlar yerine geldikten sonra iman edesiniz. 30 Ben sizinle artık fazla konuşmayacam. Çünkü bu dünyanın güdücüsü geliyor ve onun hiç bir hakkı yok benim üzerimde. 31 Ama dünya bilsin ki, ben Baba'yı seviyorum. Ve bilsin ki, Baba bana ne buyurduysa, onu yapıyorum. Onun için, kalkalım buradan gidelim."

Yuhanna 16

5 Şimdi de beni Gönderene gidiyorum. Ve sizden kimse bana sormuyor, 'Nereye gidiyorsun?'. 6 Ama size bu şeyleri anlatırdım diye, yüreğiniz üzüntü ile doldu. 7 Ben size hakikatı söylüyorum: Benim gitmem sizin faydanız içindir. Çünkü ben gitmedim mi, Yardımcı size gelmeyecek. Ama gittim mi, ben Onu size gönderecem. 8 Ve O geldi mi, dünyayı günah, doğruluk ve davalamak meselelerinden için azarlayacak: 9 Günah meselesinden için, çünkü bana iman etmiyorlar. 10 Doğruluk meselesinden için, çünkü ben Babama gidiyorum ve beni görmeyeceniz. 11 Ve davalamak meselesinden için, çünkü bu dünyanın güdücüsü artık davalanmış oluyor.

12 Daha çok şey var, size söyleyeyim, ama şimdi henüz onları işitmeye hazır değilsiniz. 13 Ama O, hani hakikatın ruhu, geldi mi, sizi güdüp bütün hakikata götürecek. Çünkü kendisinden konuşmayacak: ne işitirse, onu konuşacak. Hem de gelecek olan şeyleri size bildirecek. 14 O beni şanlayacak. Çünkü benim neyim varsa, O ondan alıp size bildirecek. 15 Babamın her neyi varsa, benimdir. Onun için dedim, 'Benim neyim varsa, O ondan alıp size bildirecek.'

16 Az vakıt kaldı ve beni görmeyeceniz. Ve gene az vakıt sonra beni göreceniz."

Giriş: 1900 yılların başında - İrlanda - çok geri kalmış - yeni yeni elektrik sistemine bağlanırdı - çok zengin bir dul kadın, ama çok sıkı - komşular şaşıyor: büyün köyde sefte onun evini toka bağlıyorlar - her ay tokçu gelip saatini okuyor - en sonunda dayanamıyor: 'Afedeceniz, ama her ay çok çok az tok kullanıyorsunuz!' - Her akşam güneş batınca birkaç sekunda açıyorum, mumları yakana kadar'

- birçok imanlı da öyle - tok varken gene mum yakıyorlar - büyük güö varken onu kullanmıyoruz

Birinci vaaz:

1. Kutsal Ruh sade itaat edenlere verilecek

14:15 - Eger beni severseniz, benim buyruklarımı tutacaksınız.

Apo 5:32 - Biz bu meselelerin şahitleriyiz, Kutsal Ruh da şahittir. Allah Onu, Allahı sesleyen kişilere verdi.

- 'Senden baba olmaz, olsa olsa şambaba olur' - Revani gibi, yumuşak çok siruplu,

- Allah Baba, evet, ama değil Şambaba - Allahı sık, şurup çıksın

- Mal 1:6 - Her Şeye Egemen RAB, adını küçümseyen siz kâhinlere, "Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir" diyor, "Eğer ben babaysam, hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz?

- kim Allahın boyun eğmek istemezse, te kapı orada

2. Kutsal Ruh bir 'Yardımcı'dır

15:16 - Ve ben Baba'dan isteyecem, O da size başka bir Yardımcı verecek,

- parakletos = yanına çağrılan bir kişi, advokat, mahkemede

- nasıl yardım ediyor?

a) bize Allahın evladı olduğumuzu gösteriyor

Gal 4:6 Ve madem evlatlarsınız, Allah kendi Oğlunun Ruhunu yüreklerimize gönderdi. Biz de 'Abba', hani 'Babacığım' diye bağırıyoruz.

- sanki

'Şevik olun, en güzel kaftanı getirin, ona giydirin. Parmağına bir yüzük takın, ayaklarına da pabuç giydirin.

(1) kaftan - dışarıdan onun pisliği gözükmesin

Açık 7:13-14

13 İhtiyarların biri bana dönüp sordu:"Acaba, beyaz kaftanları giyiyen kişiler kimdir ve nereden geldiler?" 14 Ben de ona dedim: "Ey efendim, onu sen bilirsin." O da bana dedi: "Bunlar, büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Rubalarını Kuzu'nun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler.

Açık 3:4-5

4 Ama sende, hani Sardis kasabasında, var kimi kişiler, onlar rubalarını lekelemediler. Onlar benimle birlikte beyaz rubalarla yürüyecekler, çünkü buna layıktırlar. 5 Kim yenerse beyaz rubalar giyecek.

(2) yüzük - babasının evladı olduğu anlaşılsın, nişan yüzüğü, pasport gibi

Flp 3:20 Ama bizim memleketimiz göktededir. Ve oradan, Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz.

(3) pabuç - ayakları yerden kesilsin, artık pislik içinde yürümesin

- yeni fırsat veriliyor, günahı yensin

- Rom 8:12

İşte kardeşler, biz borçluyuz - ama bedene borçlu değiliz ki, beden düşüncesine göre yaşayalım. 13 Çünkü bedene göre yaşarsanız, öleceniz. Ama eger Ruhla bedenin işlerini yok ederseniz, yaşayacanız.

b) bizim için duada aracılık yapıyor

- İsa'nın aracılığı: bir kanun işi, advokat gibi, kendi yaralarını göstererek imanlı için yalvarıyor, onun dualarına geçerlilik katıyor

- Kutsal Ruhûn aracılığı: bir tercüman gibi, tabii ki, Allahın aslında ihtiyacı yok

- KR insanın sözlerini Allahın katındaki ruh durumuna uygun bir biçime sokuyor

- Rom 8:22-27 22 Çünkü biliyoruz ki, bu dünyada olan herşey şimdiye kadar bir sesle inliyor ve birlikte doğum sancılarını çekiyor. 23 Değil sade o kadar: Biz Kutsal Ruhun birinci yemişlerine sahibiz. Ama biz bile içimizde inliyoruz ve bekliyoruz, evlatlığa kabul edilelim, hani bedenlerimiz kurtulsun. 24 Biz sade umutla kurtulduk. Ama görülen umut aslında umut değildir. Çünkü kişi bir şeyi gördü mü, ona nasıl umut etsin ki? 25 Ama görmediğimiz bir şeye umut ettik mi, onu sabırla bekliyoruz.

26 Aynı onun gibi, Ruh da bizim zayıflığımıza yardım ediyor. Biz bilmiyoruz, nasıl lazım dua edelim. Ama Ruhun kendisi bizim için öyle inlemekle yalvarıyor ki, sözle anlatılamaz. 27 Yürekleri araştıran Allah, Ruhun düşüncesi nedir biliyor. O da Allahın isteğine göre kutsalların hatırına yalvarıyor.

- Yakup 4:5 - Allah içimizdeki ruha özlüyor

c) bizi kutsal kılıyor - 1.Kor 6:9-11

9 Yoksa bilmez misiniz, haksızlık yapanlar Allahın krallığını miras almayacak. Hiç aldanmayın! Ne zinacılar, ne puta tapanlar, ne gezginciler, ne homoseksüellik yapanlar, ne de onu yaptıranlar, 10 ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürcüler, ne de dolandırıcılar Allahın krallığını miras almayacaklar. 11 Ve bazılarınız böyle idiniz. Ama Rab İsa'nın adıyla ve Allahımızın Ruhu ile yıkandınız, kutsal kılındınız ve suçsuz kılındınız.

3. Kutsal Ruh her imanlıda sürekli kalıyor

14:16 - öyle ki, O her daim sizinle kalsın.

- EA: KR kimi kişilerin üzerine inerdi, ama sürekli değil

(a) Çıkış 31: 1-6

RAB Musa'ya şöyle dedi: "Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel'i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav'ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim.

Hakimler 6:34 - Gideon - Allahın Ruhu onun üzerine geldi, o da bütün halkı savaş için topladı

Hakimler 19:24 - Şimşon - Allahın Ruhu onun üzerine geldi, Fil. savaştı

1.Samuel 16:13-14 - Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak RAB'bin Ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü. Bu sıralarda RAB'bin Ruhu Saul'dan ayrılmıştı. RAB'bin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.

Mezmur 51:11 - Kutsal Ruhunu benden geri alma

- Yuh 4:14 - Ama kim benim vereceğim sudan içerse, o kesinlikle bir daha susamayacak. Hayır, ona vereceğim su, o kişinin içinde bir su pınarı olacak ve sonsuz yaşama kadar akacak.

- Yuh 7:37-39

İsa kalkıp yüksek sesle şöyle konuştu: "Bir kişi susadı mı, bana gelsin ve içsin. Kim bana iman ederse, onun içinden diri su ırmakları akacak. Tıpkı Kutsal Kitabın yazdığı gibi." Bunu da Ruh'tan için söyledi. Ona iman edenler de o Ruhu almak üzere idi. Ve Kutsal Ruh henüz ortada yoktu, çünkü İsa henüz şanlanmamıştı.

4. Kutsal Ruh, hakikatın ruhudur

14:17 - O, hakikatın Ruhudur

- Allah yalan söyleyemez

- Aynı onun gibi imanlı da doğruluğu ile tanınıyor

- onun için 'yemin etmeyin'

- İsa'nın adı 'AMİN!' - doğru ve sadikan şahit

- madem öyle biz de aynı olacaz

- Açık 22:15 - Dışarıda kalacak o köpekler, büyücüler, zinacılar, katiller, putlara tapanlar ve her kim yalanları sevip söylerse.