TESELLI RUH, HOŞGELDİN ARAMIZA

Yuh 16:5-7

Şimdi de beni Gönderene gidiyorum. Ve sizden kimse bana sormuyor, 'Nereye gidiyorsun?'. 6 Ama size bu şeyleri anlatırdım diye, yüreğiniz üzüntü ile doldu. 7 Ben size hakikatı söylüyorum: Benim gitmem sizin faydanız içindir. Çünkü ben gitmedim mi, Yardımcı size gelmeyecek. Ama gittim mi, ben Onu size gönderecem.

Yuh 14:16

Ve ben Baba'dan isteyecem, O da size başka bir Yardımcı verecek, öyle ki, O her daim sizinle kalsın.

Yuh 15:25-26

Evet, bu sözleri size konuştum, henüz sizinle birlikte iken. 26 Yardımcı size herşeyi öğretirecek ve ben her ne söylediysem, o şeyleri sizin aklınıza getirecek. O Yardımcı Kutsal Ruh'tur; Baba Onu benim adımda gönderecek.

Giriş:

A) Bu teselli hakkında ne öğreniyoruz

1) iki tercüme: teselli ve yardımcı – ikisi zayıf:

- ‘tesellici’ demek = kötü bir şey oldu, sonra biri gelip sana yavaş davranıyor, güzel sözler anlatıyor – sanki Kutsal Ruh bize sade biraz güzel duyglar vermek istiyor

- ‘yardımcı’ demek: aslında sen yapıyorsun, işin biraz daha kolay gelsin diye yanına çırak almışın – ama asıl usta sensin !! - sanki: aslında iyi durumdasın, Kutsal Ruh olmadan da oluyor, ama işte, onunla biraz daha güzel oluyor (Allah kolaylık vermiş)

2) gerçek anlam: paraklitos = yanına çağrılan kişi = advokat, yaştitnik

- o senin yapamadığını yapıyor: mahkemede: sen birşey yapamazsın – ama advokat dışarı çıkıp şahitleri buluyor

- aynı onun gibi sen günahın kölesiyidin, kendini neyle savunacan?

B) Nasıl işliyor?

1) Bize Baba’yı gösteriyor – evlat olduğumuzu andırıyor

a) Allahın karakterinde hep bir “Baba” tarafı vardı

düşün: Bukureştte çok kimsesiz kızanlar var - sokağa atılmış, terk edilmiş, yok kim onlara baksın – şahtalarda, borularda yaşıyorlar – sen git öyle birisini evlatlık al – iyidr, kuşandır, güzel besle – sonra: o kızan gene de eski yaşamının alışkanlıklarını devam edecek

var imanlılar: korku içinde yaşarlar – miskinlik, mülüslük, zayıflık içinde yaşarlar – kimin evladı olduklarını unuturlar

Gal 4:6 Ve madem evlatlarsınız, Allah kendi Oğlunun Ruhunu yüreklerimize gönderdi. Biz de 'Abba', hani 'Babacığım' diye bağırıyoruz.

'Şevik olun, en güzel kaftanı getirin, ona giydirin. Parmağına bir yüzük takın, ayaklarına da pabuç giydirin.

(1) kaftan - dışarıdan onun pisliği gözükmesin

Açık 7:13-14

13 İhtiyarların biri bana dönüp sordu:"Acaba, beyaz kaftanları giyiyen kişiler kimdir ve nereden geldiler?" 14 Ben de ona dedim: "Ey efendim, onu sen bilirsin." O da bana dedi: "Bunlar, büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Rubalarını Kuzu'nun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler.


Açık 3:4-5

4 Ama sende, hani Sardis kasabasında, var kimi kişiler, onlar rubalarını lekelemediler. Onlar benimle birlikte beyaz rubalarla yürüyecekler, çünkü buna layıktırlar. 5 Kim yenerse beyaz rubalar giyecek.

(2) yüzük - babasının evladı olduğu anlaşılsın, nişan yüzüğü, pasport gibi

Flp 3:20 Ama bizim memleketimiz göktededir. Ve oradan, Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz.

(3) pabuç - ayakları yerden kesilsin, artık pislik içinde yürümesin

- yeni fırsat veriliyor, günahı yensin

- Rom 8:12

İşte kardeşler, biz borçluyuz - ama bedene borçlu değiliz ki, beden düşüncesine göre yaşayalım. 13 Çünkü bedene göre yaşarsanız, öleceniz. Ama eger Ruhla bedenin işlerini yok ederseniz, yaşayacanız.

2) günahlarımızın af olduğunu andırıyor

1.Yuh. 1:6

değil: boşvermek, ama problemi çözmek,

3) devam etmek için kuvvet veriyor

- Barnabas gibi

Kimse Pavlusa güvenmedi – o tanıtırıyor

Pavlus kendi kasabasına çekilmişti (Petrus gibi: “Ben balığa gidiyorum”)

4) Kardeşleri kullanıyor, birbirlerine teselli vermek için

2. Kor. 1:3-6

Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun. O, acıyan bir Baba ve her türlü kuraj veren Allahtır. 4 O bize her türlü sıkıntılarımızda kuraj veriyor. Öyle ki, Allah bize nasıl kuraj verdiyse, biz de o kurajla her türlü sıkıntıda bulunanlara kuraj verebilelim. 5 Mesih için çektiğimiz çekiler bizde büyüdüyse de, Mesihten aldığımız kuraj da büyüdü. 6 Bizim sıkıntılarımız oluyor - bu sizin kurajınız ve kurtuluşunuz içindir. Biz kuraj buluyoruz - bu sizin de kuraj bulmanız içindir. Siz ne zaman bizim çektiğimiz çekilerin aynısını çekiyorsunuz, o zaman o kuraj işlemeye başlıyor.

- sen de teselli et

5) İmanlinin yüreğinde sevinç yaratıyor

Rom 14:17

Çünkü Allahın krallığı yemek ve içmek demek değildir, ama doğruluk ve barış ve Kutsal Ruh'ta sevinç demektir.

1.Sel. 1.6

Allahın haberini büyük sıkıntılar içinde kabul ettiniz. Ama gene de Kutsal Ruh'ta büyük sevinciniz vardı. Böylelikle hem bizi, hem de Rabbi örnek aldınız.

- çünkü imanlıyı serbest ediyor – artık zakon altında değil

2.Kor. 3:17

Şimdi, Rab Ruhtur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, orada serbestlik vardır

- biz onun kıymetini bilelim

- hem saygı hem serbestlik bir yerde bulunsun

1.Petrus 2:16

Serbest kişiler gibi yaşayın. Ama serbestliğiniz olmasın bir örtü kötülük için. Hayır, serbestliğinizi Allahın hizmetçileri olarak kullanın.

2. Kutsal Ruh bir 'Yardımcı'dır

15:16 - Ve ben Baba'dan isteyecem, O da size başka bir Yardımcı verecek,

- parakletos = yanına çağrılan bir kişi, advokat, mahkemede

- nasıl yardım ediyor?

(b) bizim için duada aracılık yapıyor

- İsa'nın aracılığı: bir kanun işi, advokat gibi, kendi yaralarını göstererek imanlı için yalvarıyor, onun dualarına geçerlilik katıyor

- Kutsal Ruhûn aracılığı: bir tercüman gibi, tabii ki, Allahın aslında ihtiyacı yok

- KR insanın sözlerini Allahın katındaki ruh durumuna uygun bir biçime sokuyor

- Rom 8:22-27 22 Çünkü biliyoruz ki, bu dünyada olan herşey şimdiye kadar bir sesle inliyor ve birlikte doğum sancılarını çekiyor. 23 Değil sade o kadar: Biz Kutsal Ruhun birinci yemişlerine sahibiz. Ama biz bile içimizde inliyoruz ve bekliyoruz, evlatlığa kabul edilelim, hani bedenlerimiz kurtulsun. 24 Biz sade umutla kurtulduk. Ama görülen umut aslında umut değildir. Çünkü kişi bir şeyi gördü mü, ona nasıl umut etsin ki? 25 Ama görmediğimiz bir şeye umut ettik mi, onu sabırla bekliyoruz.

26 Aynı onun gibi, Ruh da bizim zayıflığımıza yardım ediyor. Biz bilmiyoruz, nasıl lazım dua edelim. Ama Ruhun kendisi bizim için öyle inlemekle yalvarıyor ki, sözle anlatılamaz. 27 Yürekleri araştıran Allah, Ruhun düşüncesi nedir biliyor. O da Allahın isteğine göre kutsalların hatırına yalvarıyor.

- Yakup 4:5 - Allah içimizdeki ruha özlüyor

(c) bizi kutsal kılıyor

1.Kor 6:9-11

9 Yoksa bilmez misiniz, haksızlık yapanlar Allahın krallığını miras almayacak. Hiç aldanmayın! Ne zinacılar, ne puta tapanlar, ne gezginciler, ne homoseksüellik yapanlar, ne de onu yaptıranlar, 10 ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürcüler, ne de dolandırıcılar Allahın krallığını miras almayacaklar. 11 Ve bazılarınız böyle idiniz. Ama Rab İsa'nın adıyla ve Allahımızın Ruhu ile yıkandınız, kutsal kılındınız ve suçsuz kılındınız.

Kutsal Ruh hepimizi vaftiz etti

Efes 4:1-6

1 İşte bunun için, Rabbin mapusçusu olan ben size yalvarırım: öyle yaşayın ki, aldığınız davete layık olasınız! 2 Tam bir alçakgönüllülükle, tatlılıkla ve sabırla yaşayın. Sevgide birbirinizi taşıyın. 3 Uğraşın, aranızda barışıklık ve bağlılık olsun ve öylelikle Ruhun birliğini koruyasınız:

4 Tek bir beden vardır ve

tek bir Ruh vardır,

nasıl da tek bir umuda

çağrıldınız.

5 Tek bir Rab vardır,

tek bir iman vardır,

tek bir vaftiz vardır,

6 Ve tek bir Baba Allah vardır. O da her şeyin üstündedir, her şey ile beraberdir ve her şeydedir.

Kutsal Ruhun birliğini korumak lazım = demek Allah bize öyle bakıor, zaten biriz

- hiç bir insan yürekten ve andan birliği yaratıtamıyor = bu, Allahın işidir

1.Kor 10:1-4

1 Kardeşler, istemiyorum şu meselede cahil kalasınız: dedelerimiz hepsi o bulut altında idiler. Hepsi de denizden geçtiler. 2 Bulut ve denizin içinde iken, hepsi Musa'ya vaftiz oldular. 3 Hepsi aynı ruh yemeği yediler. 4 Hepsi de aynı ruh içeceği içtiler. Çünkü onların peşinden gelen, ruhça olan bir kayadan içtiler. O da Mesih idi.

1.Kor 12:12-13

12 Beden birdir, ama parçaları çoktur. Hepsi de bir bedenin parçalarıdır. Ama ne kadar kalabalık olsunlar, gene de tek bir bedendirler. Mesih de öyledir. 13 İster Yahudi ister Grek olsun, ister köle ister serbest kişi olsun, hepimiz tek bir Ruh ile tek bir bedenin içine vaftiz olduk. Hepimiz de tek bir Ruhtan içtik.