İsrailin kralları - 5. vaaz
Rehavam ve Yarovam'ın krallıkları

Giriş:

- Geçen hafta çok kara bir kartinka gördük: Rabbin halkı Süleyman'ın ölümünden sonra en yüksek pozisyondan düştü

- birlik yerine artık bölünme var ve Süleymanın biriktirdiği bütün o zenginlik onlara fayda getirmedi

- birlik olmadiğı yerde bereketler geri alınıyor

A. Rehavam'ın Krallığı (1.Krallar 14:21-31)

1. onun putperestliği

1.Krallar 14:21

Süleyman oğlu Rehavam Yahuda Kralı olduğunda kırk bir yaşındaydı. Yeruşalim Kenti'nde on yedi yıl krallık yaptı. Annesi Ammonlu Naama'ydı.

- Yarovam, babası Süleyman'dan hiç iyi bir kaçestvo almadı, bilgili ve anlayışlı değildi.

- onun hakkında hiç iyi bir şey okumuyoruz: en başta babasının rahat ve luks hayatını devam etmek istedi ve o zaten sebep oldu, krallık bölünsün

- anası Ammonlu idi, yabancı halktan. Babası Süleyman bile onların putuna tapmaya başladı:

1.Krallar 11:5

Saydalılar'ın tanrıçası Aştoret'e ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e taptı... ve Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı.

- Molek adı aslında sadece 'kral' demektir. Süleyman Rabbe kral diyeceğine, yabancı putlara kral dedi

- ve Rehavam da artık yüreğinde daha fazla Molek korkusu taşırdı ne kadar Rab korkusu.

1.Krallar 14:22-24

Yahudalılar RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak, işledikleri günahlarla Tanrı'yı atalarından daha çok öfkelendirdiler. 23 Ayrıca kendilerine her yüksek tepenin üstüne ve sık yapraklı her ağacın altına tapınma yerleri, dikili taşlar ve dişi put Aşera'yı simgeleyen sütunlar yaptılar. 24 Ülkedeki putatapan törenlerinde fuhuş yapanlar bile vardı. Yahudalılar RAB'bin İsrail halkının önünden kovduğu ulusların yaptığı bütün iğrençlikleri yaptılar.

- Allahın adında prostitutsya yapmak: bu zaten putperestlerin tapınmanlarının bir parçası idi, sarhoş olmakla beraber

- bütün bunlara babası Suleyman kapısını biraz açtı, oğlu Rehavam bütün açtı herşeyi içeri braktı

- acaba bizim hayatımızda kızanlarımızla nasıl bir temel brakıyoruz - bizden ne görüyorlar

- Süleyman Rabbin evini yaptırdı ve açılışında öyle güzel dua etti ki, diyecen öyle bir adam herkese örnektir - ama evde başka bir Süleyman vardı: putperest karıları ile kompromis yapan ve yüreğinde başka tanrılara yer veren bir kişi

- Rab karar verdi onlara bir ders öğretirsin:

2. zenginliğini kaybediyor

1.Krallar 14:25-26

Rehavam'ın krallığının beşinci yılında Mısır Kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdı. Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar da içinde olmak üzere RAB'bin Tapınağı'nın ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü.

- Süleyman zamanında Mısırla barış vardı, çünkü birlik içinde kuvvetli idiler - ama şimdi bölünmüş olarak zayıf düştüler

- bütün altınlar uçup gitti - bir şey kalmadı - Süleyman o kadar gurur duymuştu, zenginlikler hepsi havaya uçtu

1.Krallar 14:27-28

Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti. Kral RAB'bin Tapınağı'na her gittiğinde, muhafızlar bu kalkanları taşır, sonra muhafız odasına götürürlerdi.

- Süleymanın zamanında gümüşün değeri yoktu, sade altın - şimdi o kadar düştüler ki, gümüş bile yok tunç, yani bakır, onlara kıymetli oldu

- ve Rehavam eski havayı kaybetmek istemiyor, bakırdan kalkanlar yaptırıyor - oraya girerken askerler onları taşırdılar, sade onun gönlünü yapmak için

- ne kadar acı bir şey: kral Rehavam sebep oldu bütün bu düşüşe ama Rabbin önünde tövbe etmiyor, kendi durumunu görmüyor - bakırla eski altın günleri yaşatmaya çalışıyor

- Yuhanna'nın zamanında ona benzer bir kilise vardı: Laodikya

Açıklama 3:17-18

Madem diyorsun, 'Zenginim, zenginleştim, artık bir şeye ihtiyacım yok', ve madem bilmiyorsun, ziyan ve zavallı ve fukarasın, 18 madem öyle, ben sana yol göstereyim: Benden altın satın al, hani ateşten geçmiş bir altın, öyle ki, asıl zengin olasın. Benden beyaz rubalar satın al, öyle ki, giyinmiş olasın ve ayıp olan çıplaklığın gözükmesin. Ve benden göz meylemi satın al, gözlerine süresin, öyle ki, gözlerin görsün.

- o kardeşlerimiz de bakırı altın sandılar - kendi kendilerini altın sanırdılar: zenginim derdiler - "ne istiyorsun: kadın toplantılarımız var, kızan derslerimz var, çok güzel vaazlar işitiyoruz, arasıra dua ediyoruz - herşey yerinde”

İsa onlara bir tücar gibi akıl veriyor: “BENDEN al, değil almayasın, ama benden al!”

- altın: güzel bir şey - ama İsanın altınını al: ateşten geçmiş bir karakter (1.Petrus 1:6-7)

- rubalar: güzel, ama ben sana öyle bir tane verecem, bütün mahallede kimsede yok - sen başkalarına dikkat çevirdin mi, iyilik yaptin mı, o sana en güzel rubadır (Açık 19:8)

- göz meylemi: en büyük ihtiyaç - imanlı kendini kandırmasın, kendi asıl durumunu olduğu gibi görsün

3. Allah halkının içinde savaşlar başlattırdı

1.Krallar 14:30

Rehavam'la Yarovam arasında sürekli savaş vardı.

- Rehavam Allah halkının duşmanlarıyla uğraşacağına, kardeşleri ele geçirmeye bakıyor

- kardeşler ona düşman gibi görünüyor


3.Yuhanna 9

Ben topluluğa da bazı şeyler yazdım. Ama Diyotrefis var ya, hani hep istiyor onların arasında birinci olsun, işte o bizi kabul etmiyor. 10 Onun için, ben geldim mi, onun yaptığı işlerini ortaya çıkaracam: bizden için kötü konuşuyor ve bizi boş boş şeylerle suçluyor. Ama bu ona yetmiyor - hem kendisi kardeşleri kabul etmiyor, hem de kabul etmek isteyenlere engel oluyor ve onları topluluktan uğratırıyor.

- o pastor Diyotrefis de Rehavam gibi kardeşleri düşman görüyor. Biz de bazı temalarda kardeşlerimizle ayni fikirde değilsek bile, onlara karşı savaşmayalım


- Rehavam en baştan akıllanmıştı, savaşmaktan vazgeçti:


Şemaya'nın Peygamberliği

1.Krallar 12:21-24

Süleyman oğlu Rehavam Yeruşalim'e varınca, İsrail oymaklarıyla savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla bütün Yahuda ve Benyamin oymaklarından yüz seksen bin seçkin savaşçı topladı.

22 Bu arada Tanrı adamı Şemaya'ya Tanrı şöyle konuştu: 23 "Rehavam'a, bütün Yahudalılar'a, Benyaminliler'e ve orada yaşayan öteki insanlara şunu söyle: 24 'RAB diyor ki, İsrailli kardeşlerinize karşı savaşmayın. Herkes evine dönsün! Çünkü bu olayı ben düzenledim.'" RAB'bin bu sözlerini duyan halk O'nun buyruğuna uyup evine döndü.

- Rab peygamberini gönderdi, kral Rehavam'a engel olmak için

- aslında Yahuda krallığı ve Yarovam hem haklı idiler, hem de güçlü - Israi krallığını ve Yarovam'ı yeneceydiler. Ama Rab istemedi, halkının içinde öyle savaş olsun. çok kanlı geçeceydi ve en sonunda iki taraf kaybedeceklerdi.


Sül.Özd. 6:16

RAB'bin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır: 17 Gururlu gözler, Yalancı dil Suçsuz kanı döken eller, 18 Düzenbaz yürek, Kötülüğe seğirten ayaklar, 19 Yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

- "Çünkü bu olayı ben düzenledim." - sanki Rab izin verdi, hatta sebep oldu, halkı bölünsün

- o daha Süleyman hayatta iken Yarovam'a peygamberin ağzından söz verdi 10 cins alacak diye. onlara kral olacak diye

- Rab ne kadar isterse halkı birlik içinde yaşasın, daha fazla istiyor doğruluk içinde yaşasın

1.Kor. 11:19

"Evet, aranızda lazım ayrı ayrı gruplar olsun. Öyle ki, aranızda denenmiş kişiler kimdir belli olsun."

- kralık hemen bölündüğünde Yarovam bu dersi anladı - artık Allahın istediğini öğrendi - ama o bilgeye göre devam etmedi

- Rab ona kesin konuşmuştu - gerek yok her hafta bir peygamer yollasın - Yarovam doğru olanı biliyordu - kaldı ki onu yapsın

- onun için birçok kardeşler dua ediyorlar, ama Rab cevap vermiyor - çünkü zaten cevabını biliyorlar


B. Yarovam'ın krallığı

Beyt-El ve Dan'daki Altın Buzağılar


1.Krallar 12:26-30

26 Yarovam kendi kendine düşündü: "Şimdi krallık yine Davut soyunun eline geçebilir". Eğer bu halk Yeruşalim'e gidip RAB'bin Tapınağı'nda kurbanlar sunarsa, yürekleri efendileri, Yahuda Kralı Rehavam'a döner. Beni öldürüp yeniden Rehavam'a bağlanırlar." 28 Kral, danışmanlarına danıştıktan sonra, iki altın buzağı yaptırıp halkına dedi: "Tapınmak için artık Yeruşalim'e gitmenize gerek yok. Ey İsrail halkı, işte sizi Mısır'dan çıkaran ilahlarınız!" 29 Altın buzağılardan birini Beyt-El, ötekini Dan Kenti'ne yerleştirdi. 30 Bu günahtı. Böylece halk buzağıya tapmak için Dan'a kadar gitmeye başladı.

- iki kasabaya altın danalar koydu: Beyt-El ve Dan - Beyt-El tam Yahuda ile granitsada, Dan gene en kuzey (sever) tarafında - herkes kendine en yakın yere gideceydi

- herkes biliyordu ki, Rab Yeruşalim kasabasını seçmişti, asıl Allahevi sade orada idi - ama gene de politik amaçlarla başka bir din başlatırdılar.

- bu nasıl olabilirdi? herkes unuttu mu, nasıl Rab İsrail halkına çölde gezerken bu altın dana meselesi için ceza vermişti? iki sebep vardı

(1) evet, çoğu unutmuşlardı, çünkü Rabbin sözü okunmazdı. yayılmazdı

- Allahın sözü onlara bir masal gibi gelirdi, kızanlara anlatırırsın, ama kendin ona göre yaşamıyorsun


(2) dediler: "Biz aslında putlara tapmıyoruz. Bunlar sade bizi gerçek Allahı andırıyorlar.

- eski zamanlarda düşünürdüler, tanrılar görünmeyen bir biçimde o hayvanların sırtına binmişlerdi

- Allahın buyruğu: Antlaşma sandığı: Keruviler üstünde oturacam

- altın danalar onun yerine geçtiler - ama fark büyük: sandık sade Israilde vardı, ama hayvanlar her halkta

1.Krallar 12:31

31 Yarovam ayrıca tapınma yerlerinde tapınaklar yaptırdı. Levililer'in dışında her türlü insanlardan kâhinler atadı.

- sade Levi cinsinden olan kişilere izin vardı, Allahevinde hizmet etsinler

- Yarovam kalktı Allahın işini insanca yapsın * ama Rab her zaman sadece kutsal kişiler kullanıyor, demek o iş için ayrılmış insanlar


32 Yarovam sekizinci ayın on beşinci günü Yahuda'daki bayrama benzer bir bayram başlattı. Dan'daki sunakta ve Beyt-El'de yaptırdığı altın buzağılara kurbanlar sundu; orada kurmuş olduğu tapınma yerlerine kâhinler yerleştirdi.

- başka bayramlar: uydurma bir din, Allahtan değil

- çardaklar bayramı yedinci ayda kutlanılırdı - Yarovam onu bir ay sonra kutlattırdı

- bugünlerde onu görüyoruz: süslü püslu kiliseler, altınlar, sakallı görevliler, insanlardan saygı, uzun rituallar - ama hepsi boştur, Allah yok bu işin içinde


2.Tim 3:1,5

Ama şunu bilesin: son zamanlarda günler zor olacak. Çünkü insanlar...5 Allah korkusunun bir kalıbına tutunacaklar, ama onun kuvvetini inkâr edecekler. Onlardan uzak dur.

- Muhammed aynı günahı işledi: Yarovam gibi, politik amaçlarla din değiştirdi

- eski Araplar namaz kılarken Mekke'deki Kaabeye bakardılar (Kıble)

- sonra Muhammed Medine kasabasına kaçtı, orada devlet adamı oldu

- Medine'nin 5 mahalleden 2 tanesi Yahudi idi - onları kazanmak için Kıbleye değiştirip Yeruşalim'i gösterdi

- Yahudiler onu kabul etmeyince, sözdde gene ayet indi, gene Mekkeye çevirdi


1.Krallar 12:33-13:2

Kendi kendine uydurduğu sekizinci ayın on beşinci günü, Beyt-El'de yaptırdığı sunağa gitti, kurban sunup buhur yaktı. Ve o günü İsrail halkı için bayram ilan etti.

1 Yarovam buhur yakmak için sunağın yanında dururken, bir Tanrı adamı RAB'bin buyruğu üzerine Yahuda'dan Beyt-El'e geldi.

2 RAB'bin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi: "Sunak, ey sunak! RAB diyor ki: 'Davut'un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan, tapınma yerlerinde görevli kâhinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yakılacak.'"

- çok ilginç bir szena: Rabbin peygamberi taşlara konuşuyor - çünkü Yarovam ve İsrail halkı o kadar uzaklaştılar ki, taşlar daha kolay itaat edecekler, peygamberin sözlerine kulak asacaklar

- bu kurbanyeri bütün Yarovam'ın kurduğu sistemi sembolize ediyor

- Yarovam'ın korktuğu yerine gelecek: Yahuda kralı onun uydurma dinine son verecek

- kral Yoşiya: çak 300 sene sonra yaşadı - ama burada adlı adınca anılıyor

1.Krallar 13:3-6

Aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasına şöyle devam etti: "RAB'bin bana açıkladığı belirti şudur: Bu sunak parçalanacak, üstündeki küller çevreye savrulacak."

4 Kral Yarovam, Tanrı adamının Beyt-El'de sunağa karşı söylediklerini duyunca, elini ona doğru uzatarak, 'Yakalayın onu!' diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi. 5 Tanrı adamının RAB'bin buyruğuyla gösterdiği belirti uyarınca, sunak parçalandı, üstündeki küller çevreye savruldu. 6 O zaman Kral Yarovam, Tanrı adamına, "Lütfen benim için dua et, Tanrın RAB'be yalvar ki, elim eski halini alsın" dedi. Tanrı adamı RAB'be yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı.

- Rab halkına bir belirti veriyor: bu her zaman bir işarettir, daha sonra bir şey olacak diye - verdiği söz yerine gelecek diye


2.Krallar 23:15-17

Bundan başka İsrail'i günaha sürükleyen Yarovam'ın yaptırdığı Beyt-El'deki tapınma yerini ve sunağı bile yıktı. Tapınma yerini ateşe verip toz duman etti. Aşera'yı simgeleyen sütunu yaktı.

16 Yoşiya çevresine bakındı. Tepedeki mezarları görünce, adamlarını gönderip mezarlardaki kemikleri çıkarttı. Olacakları önceden bildiren Tanrı adamının açıkladığı RAB'bin sözü uyarınca, kemikleri sunağın üzerinde yakarak sunağı kirletti.

17 Kral, "Orada görünen anıt nedir?" diye sordu. Kent halkı, "Orası Yahuda'dan gelen ve senin Beyt-El'deki sunağa yaptıklarını bildiren Tanrı adamının mezarıdır" diye yanıtladı. 18 Kral, "Ona dokunmayın" dedi, "Kimse onun kemiklerini rahatsız etmesin." Böylece Tanrı adamının kemiklerine de, Samiriye'den gelmiş olan peygamberin kemiklerine de dokunmadılar.

Son:

- bugün putperrestlik hakkında çok şeyler işittik - acaba neden bu günah Allah halkının arasında bile o kadar yaygın?

- çünkü insana zor geliyor, görünmeyen bir tanrıya hizmet etsin

- biz ofitsyalno putlara tapmıyoruz, ama yüreğimizde putlar olabilir mi? var mı orada daha kurbanyerleri, nerede tekrar ve tekrar başka efendilere kurban sunuyoruz?

- o zaman bugünkü tema bize bir ders olsun: Rab en sonunda o yerleri kıracak - sen bekleme başka birisi gelsin sana bu konuda Allahın buyruğunu okusun

- sen kendin başla o yerleri yıkmaya

- Rabden başka herhangi bir şeyi ya da kişiyi daha çok sevdik mi, onu birinci yere koyduk mu, o bizim için bir puttur

- ben senin yüreğini bilmiyorum - sen kendin o putları kır, o kurban yerleri yok et.