İsrailin kralları - 7. vaaz
İlyas Karmel Dağında

Giriş:1. İlyas ciddi olarak dua etti, halk kendi durumunu anlasın

1.Krallar 17:1-6

Uzun bir süre sonra kuraklığın üçüncü yılında RAB İlyas'a, "Git, Ahav'ın huzuruna çık" dedi, "Toprağı yağmursuz bırakmayacağım." 2 İlyas Ahav'ın huzuruna çıkmaya gitti.

Samiriye'de kıtlık şiddetlenmişti. 3 Ahav sarayının sorumlusu Ovadya'yı çağırdı. (Ovadya RAB'den çok korkardı. 4 İzevel RAB'bin peygamberlerini öldürdüğünde, Ovadya yüz peygamberi yanına alıp ellişer ellişer mağaralara gizlemiş ve yiyecek, içecek gereksinimlerini karşılamıştı.)

5 Ahav, Ovadya'ya dedi: "Haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarına ve derelere bakalım. Belki yeterince ot buluruz, beygirler ve katırlar ölmesinler." 6 Ahav'la Ovadya, araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştükten sonra, her biri yalnız başına bir yöne gitti.

- kuraklık o kadar fena oldu ki, kocaman kral kendisi su ve otluk aramaya çıkıyor.

- Rab Ahav'ın gururunu kırmaya başlıyor


Yakup 5:17-18

"İlyas da bizim gibi hisseden bir insandı. Ama ciddi olarak dua etti, yağmur yağmasın diye. Ve sonra yeryüzünde üç sene altı ay yağmur yağmadı. Ve bir daha dua etti, ve sonra gök kendi yağmurunu saldı, toprak da yiyenti çıkardı."

- herkes yağmur duasını yapıyor, ama Allah adamı tam tersi: yağmasın diye dua ediyor

- ama o kriza olmayınca halka ne olacaydı: günahlarında devam edeceydiler

- neden: Rab cezalandırmaktan hoşlanıyor mu? - hayır: sebep insanın gururu

Levililer 26:18-20

Bütün bunlara karşın beni dinlemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı yedi kat artıracağım. İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır olacak. Gücünüz tükenecek. Topraklarınız ürün, ağaçlarınız meyve vermeyecek.

2. İlyas onlara gösterdi ki, artık tarafsız kalamazlar

1.Krallar 18:16-20

Ahav İlyas'ı karşılamaya gitti. 17 İlyas'ı görünce, "Ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam, sen misin?" diye sordu.

18 İlyas, "İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim, babanın ailesi ve sen - siz İsrail'i sıkıntıya soktunuz" diye karşılık verdi, "RAB'bin buyruklarını terk edip Baallar'ın ardınca gittiniz.

Şimdi haber sal: Bütün İsrail halkı, İzevel'in sofrasında yiyip içen Baal'ın dört yüz elli peygamberi ve Tanrıça Aşera'nın dört yüz peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın."

Ahav bütün İsrail'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dağı'nda toplanmalarını sağladı.

- sanki bir patsyent ağlaşıyor dokturundan: “iğneler çok keskin ve ilaçlar çok acı. Sen bunu bana yapıyorsun” - ama adam kendi yaptığndan hastalandı


1.Krallar 18:21

İlyas halka doğru ilerleyip, "Daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız?" dedi, "Eğer RAB Tanrı'ysa, onu izleyin; yok, eğer Baal Tanrı'ysa, onun ardınca gidin." Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi.


1.Krallar 18:22-24

İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü: "RAB'bin peygamberi olarak sadece ben kaldım. Ama Baal'ın dört yüz elli peygamberi var. Bize iki boğa getirin. Birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler, parçalayıp odunların üzerine koysunlar; ama odunları yakmasınlar. Öbür boğayı da ben kesip hazırlayacağım ve odunların üzerine koyacağım; ama odunları yakmayacağım. Sonra siz kendi ilahınıza yalvarın, ben de RAB'be yalvarayım. Hangisi ateşle karşılık verirse, Tanrı odur." Bütün halk, "Peki, öyle olsun" dedi.

- İsrail halkının baştan günahı buydu: biraz Rab, biraz putlar

- biraz göksel Babamız, biraz bu dünyanın Allahı

1.Korintliler 10:21

Siz hem Rabbin kadehini, hem de kötü ruhların kadehini içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına, hem de kötü ruhların sofrasına katılamazsınız.


Açıklama 22:11

Haksızlık eden, gene haksızlık etsin. Mundarlık yapan, gene mundarlık yapsın. Doğru olan, gene doğruluk işlesin. Kutsal olan, gene kutsal kalsın."

- Rab son zamanların içinde kesin bir ayrım getirmek istiyor: koyunlar ve keçiler, güzel ekinler ve deliceler

- imanlı olarak gittikçe daha fazla taraf seçmek zorunda kalacaz - ve ona göre baskılar da olacak

- eskiden: herkes bize 'Allah adamı' derdi - şimdi gene: 'Hristyan köpek' - öye bir durumda çok kişi ortada kalmak istiyor

3. İlyas kırık kurbanyerini yeniden kaldırdı

1.Krallar 18:25-28

İlyas, Baal'ın peygamberlerine, "Kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınıza yalvarın" dedi, "Ama ateş yakmayın."

Kendilerine verilen boğayı alıp hazırlayan Baal'ın peygamberleri sabahtan öğlene kadar, "Ey Baal, bize karşılık ver!" diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı, ne de bir karşılık. Yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar.

27 Öğleyin İlyas onlarla alay etmeye başladı: "Bağırın, yüksek sesle bağırın! O Tanrı'ymış. Belki dalgındır, ya da keneftedir, belki de yolculuk yapıyor! Yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir!"

28 Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca, kılıç ve mızraklarla kanlarını akıtıncaya dek kendi kendilerini yaraladılar. 29 Öğlenden akşama kadar kıvrandılar. Ama hâlâ ne bir ses, ne ilgi, ne de bir karşılık vardı.


1.Krallar 18:30-38

30 O zaman İlyas bütün halka, "Bana yaklaşın" dedi. Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas RAB'bin yıkılan sunağını onarmaya başladı.

- sunak sadece kurban için değil: aynı zaman duanın semboludur

- halk dıştan aacık Allah tapınışına devam ederdi, ama asıl tapınış artık olmuyordu - bayramlarda varım, ama duada yokum

- dua bir tolantının pulsudur (nabzı) - o durdu mu, patsyent öldü demektir

4. İlyas onlara hatırlatırdı, neye çağrılmışlardı

On iki taş aldı. Bu sayı RAB'bin Yakup'a, "Senin adın İsrail olacak" diye bildirdiği Yakupoğulları oymaklarının sayısı kadardı. 32 İlyas bu taşlarla RAB'bin adına bir sunak yaptırdı.

- tekst bu Israil sözü üzerinde duruyor: ne vakıt İbrahim'în torunu olan Yakup'un adı değişti

- o gecede Yakup hayatında sefte yalnız kaldı - o vakıt Allah onunla en derin biçimde işlemeye başladı: adı değişti, onun karakteri değişti - artık Yakup (sahtekar) değil, ama Isra-el (Allahla güreşen) - artık Rabbi yakından tanıyan bir kişi oldu

- sade Israel gerçek tanrıyı bilirdi, tanırdı - o amaç için öağrılmışlardı, lazımdı o amaç için yaşasınlar

1.Petrus 2:5,9

Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar.

Ama siz...

seçilmiş bir halksınız,

krallar gibisiniz,

kutsal Allah görevlilerisiniz,

kutsal bir milletsiniz,

Allahın kendi halkısınız.

Öyle ki, Allahın iyi tabiyetini ilan edeseniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı.

- işte biz buna çağrıldık, bu bizim hayatımızdır - değil boş gezmek, değil boş düşünceler

5. İlyas uyanış için herşeyi dizdi, hazırladı

Çevresine de bir hendek kazdı. 33 Sunağın üzerine odunları dizdi, boğayı parça parça kesip odunların üzerine yerleştirdi. "Dört küp su doldurup yakmalık sunuyla odunların üzerine dökün" dedi. 34 Sonra, "Bir daha yapın" dedi. Bir daha yaptılar. ya"Bir kez daha yapın" dedi. Üçüncü kez aynı şeyi yaptılar. 35 O zaman sunağın çevresine akan su hendeği doldurdu.

- biz sanıyoruz uyanışlar Rabbin keyfine göre geliyor - tabii ki, insan Rabbi zorlayamaz: onun Ruhu istediği gibi hareket eder - ama gene de biz buna sanki toprak hazırlıyoruz

- İlyas herşeyi yaptı ki, insanca bir trik, bir iş ya da en ufak katkı olmasın

Yeşu 3:5

Yeşu halka, "Kendinizi kutsayın" dedi, "Çünkü RAB yarın aranızda mucizeler yaratacak.

- bu konuşuyor Eriha kasabasının düşmesi için - Rab bunun kendi gücü ile yapti: ama onun halkı buna bir hafta hazırlık etti

- kendinizi kutsayın: kendinizi Rabbin hizmetine sunun - kutsal, ayrı olun

6. Rab cevap verdi

36 Akşamlayın, Peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti: "Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan RAB! Bugün bilinsin ki, sen İsrail'in Tanrısı'sın, ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. 37 Ya RAB, bana yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla."

38 O anda gökten RAB'bin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu.

- büylük kontrast: Baal peygamberleri nasıl dua ettiler, İlyas nasıl dua etti - hiç şou yok, yok güzel, süslü püslü laflar

7. Günahı Allah halkından uzaklaştırdı

1.Krallar 18:39-40

Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. "RAB Tanrı'dır, RAB Tanrı'dır!" dediler. İlyas, "Baal'ın peygamberlerini yakalayın, hiçbirini kaçırmayın" diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı, İlyas onları Kişon Vadisi'ne götürüp orada öldürdü.

- bu bize çok aşırı geliyor, neden brakmadı yaşasınlar - ama burada ölüm kalım meselesi var: onlar bir anda İlyası öldureceydiler


1.Kor 5:6-8

Sizin övündüğünüz iyi değildir. Yoksa siz bilmez misiniz, az bir maya bütün hamuru mayalıyor? 7 Onun için eski mayayı dışarıya atın ki, yeni hamur olasınız (ve aslında mayasızsınız). Çünkü bizim Fısıh kurbanımız zaten kesilmiştir, o da Mesihtir. 8 Öyle ki, biz bu bayramı tutalım; değil eski maya ile, ne de arsızlık ve kötülük mayası ile, ama dürüstlük ve hakikatın mayasız ekmeği ile.

8. Rab, halkını yeniden bereketliyor

1.Krallar 18:41-46

Sonra İlyas, Ahav'a, "Git, yemene içmene bak; çünkü güçlü bir yağmur sesi var" dedi. 42 Ahav yiyip içmek üzere oradan ayrılınca, İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. 43 Sonra uşağına, "Haydi git, denize doğru bak!" dedi. Uşağı gidip denize baktı ve, "Hiçbir şey görmedim" diye karşılık verdi. İlyas, uşağına yedi kez, "Git, bak" dedi.

44 Yedinci kez gidip bakan uşak, "Denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor" dedi. İlyas şöyle dedi: "Git, Ahav'a, 'Yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön' de." 45 Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı, rüzgar çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Ahav hemen arabasına binip Yizreel'e gitti. 46 Üzerine RAB'bin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizreel'e kadar Ahav'ın önünde koştu.

- yaşlı adam 25 km koştu - hem de beygir kadar hızlı

- çok ilginç bir senaryo: en önde Rabbin peygamberi, onun arkasından kral Ahav - en arkada Rabbin gökteki arabası

- Rab burada kral Ahav'a büyük bir ders vermek istedi: “Sn sanıyorsun Baal göklerin efendisidir. Ama bu yanlış - göklerin efendisi Benim Ben arkada, benim peygamberim önünde - ben izin vermedim mi, bir yere kaçamayacaksın”

Son:

- biz de artık dünyanın sonuna doğru hızla ilerliyoruz - dünyanın sonunda gene bir Karmel Dağı olayı olacak - kesin bir karar verme durumuna geliyoruz

- bugünlerde daha çok kişi ortada kalmaya çalışıyorlar - ama gittikçe daha fazla anlayacaz, ya Rabbe hizmet edecen, ya da Şeytanın sahte peygamberlerine

- Rab nasıl o zaman İlyas'ı kullandıysa, bizi de öyle kullanmak istiyor