İsrailin kralları - 9. vaaz
Ahav'ın sonu

Giriş:

- Süleyman'dan sonra onun krallığı ikiye bölündü. Biz de şimdiye kadar onun kuzey yarısına baktık. En kötü krala geldik: Ahav ve karısı İzevel.

- Geçen hafta daha fazlapeygamber İlyas'a baktık - nasıl korkudan Horev Dağına kaçıp ölmek istiyor. Nasıl Rab ona kuraj veriyor.

- Bu günler Allah halkı için en kara günler idi - ama Rab gene de herşeyi kontrol ediyor

A. Ahav yargılanıyor

1. Aram kralının birincisi saldırısı

1.Krallar 20:1-21

1 Aram Kralı Ben-Hadat bütün ordusunu topladı. Atları, savaş arabaları ve kendisini destekleyen otuz iki kralla birlikte Samiriye'nin üzerine yürüyerek kasabayı kuşattı. 12 Ben-Hadat bunu duyduğunda, kendisini destekleyen krallarla birlikte çadırda içki içiyordu. Hemen adamlarına buyruk verdi: "Saldırıya hazırlanın." Böylece Samiriye'ye karşı saldırı hazırlıklarına giriştiler.

13 O sırada bir peygamber gelip İsrail Kralı Ahav'a şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Bu büyük orduyu görüyor musun? Onları bugün senin eline teslim edeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.'"

21 İsrail Kralı atlarla savaş arabalarına büyük zararlar vererek Aramlılar'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. 22 Daha sonra peygamber gelip İsrail Kralı'na, "Git, gücünü pekiştir. Çünkü önümüzdeki ilkbaharda Aram Kralı sana gene saldıracak."

- Allah halkının başında en fena bir kral var, ama Rab gene de razı gelmedi, bütün halkı onun yüzünden yok olsun

- Rab gene de ona peygamber gönderiyor onu kurajlandırmak için

Hezekiel 20:13-14

"İsrail halkı çölde bana başkaldırdı. Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı izlemediler, benim sıralarımı reddettiler. Şabat günlerimi de büsbütün küçümsediler. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdırıp onları yok edeceğimi söyledim. 14 Ama bunu yapmadım, öyle ki, İsrailliler'i Mısır'dan çıkardığımı gören halkların gözünde benim adıma leke gelmesin diye.

Hezekiel 36:21-22

21 İsrail halkının gittiği uluslar arasında kutsal adımı kirlettiniz. Adımın onuru için kaygılandım. 22 "Bu nedenle İsrail halkına de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor: Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım.

- bazi 'büyük' imanlılara bakıyorum, onların yaptıkları Kral Ahav'ın yaptıklarına benziyor. Ve şaşıyorum, Rab nasıl brakıyor devam etsinler - cevabı burada: onun adı batmasın diye.

- kral Ahav ve karısı İzevel o kadar aşırı gittiler ki, sanıyoruz Rab artık kendi halkına sırt çevirmiştir - ama gene de kendi halkını brakmıyor

2. Aram kralının ikinci saldırısı

1.Krallar 20:23-29

Bu arada görevlileri Aram Kralı'na dediler: "İsrail'in ilahı balkan tanrılarıdır" dediler, "Bu nedenle bizden güçlü çıktılar. Ama düzlükte savaşırsak, onları kesinlikle yeneriz.

28 Bir Tanrı adamı gidip İsrail Kralı Ahav'a şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Aramlılar, "RAB balkanların Tanrısı'dır, düzlüklerin değil" dedikleri için bu güçlü orduyu bütün olarak senin eline teslim edeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.'"

29 İsrailin ve Aramlıların orduları karşı karşıya gelip yedi gün beklediler. Yedinci gün savaş başladı. İsrailliler bir gün içinde yüz bin Aramlı asker öldürdü.

- eski zamanlarda putperestlerin anlayışı nasıl idi: göklerde bir sürü tanrı var ve herkesin belli başlı bir görevi, bir de çalışma yeri vardır

- mesela Greklerin: Pozeydon denizin tanrısı, Hades ölüler devletinin efendisi, Hera evdeki ocağı ve aileyi korurdu, Artemis ormanların tanrıçası....

- biraz sonra Naeman adında bir Suriyeli generalı görecez: Elişa'nın sözü üzerine Yordan ırmağından yıkandı ve lepra hastalığından temizlendi

- evine dönünce rica etti:

2.Krallar 5:17

"Bunun üzerine Naaman dedi: "Buradan iki katır yükü toprak almama izin ver. Çünkü bu kulun artık RAB'bin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır."

- niye ona birkaç çuval toprak lazım? - evine gelince onları avlusunda yayacaktı ve böylece Suriye'nin içinde bir toprak parçası Rab Yahvenin olacaktı. Bütün devletin toprağı gene Rimmon adında bir putun toprağı idi.

- Rab burada Suriyelilere bir ders vermek istiyor: ben sade İsrail halkının değil, ama bütün dünyanın Allahıyım

Mezmur 24:1

RABbindir yeryüzü ve içindekiler, dünya ve üzerinde oturanlar. Odur denizler üzerinde onu kuran, ve dalgalar üzerinde sağlam tutan.

Yasa 10:14

"Gökler de, en yüce katı da, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RAB'bindir."

- biz belki o anlayışa gülüyoruz, ama kimi kere aynı düşünceye düşmüyor muyuz?

- bazı kişiler sanıyor, Allahın spetsyal yeleri var: 'hram' - kutsal yer - Edirne'de eski bir Bulgar Ortodoks kilisesi vardı. Yaşlı bir bekçi orada idi. Başladı ağlaşmaya Türkiye hükümeti için, çok sinirlendi, sonra durdu: "Ama burada olmaz, burası kutsal bir yer" - dışarı çıktık, orada devam etti küfür etmeye - demek, kilisenin içi Allahın yeri, ama avlusu artık Allahın değil

- sen de onu anla: bütün dünya Rabbindir - Rab her yerde aynı güce sahiptir, aynı işleri yapabilir

- bazıları imansızların kalabalığına bakıyorlar, sanki orada Rab güçsüz:

- komunist zamanında Holandalı bir kardeş "Brother Andrew" (Andrey kardeş), komunist devletlere İncil sokardı - anlatıyor nasıl 1.May için Moskva'da meydanda dururdu - nasıl herkes birden ritım ile alkış tutardı, büyük sıkıntıya düştü, sanki orada Rabbimizin gücü yok.

- Rabbimiz bütün dünyanın efendisidir: müslümanlar ezan sesine önem veriyorlar. O nerede duyulursa, sanki orası onların Allahın toprağıdır - ama biz unutmayalım ki bizim Rabbimiz orasının da efendisir.

- dönelim Ahav'a - bakalım o nasıl devam edecek

3. Ahav düşmanını serbest brakıyor

1.Krallar 20:31-43

Ben-Hadat kasabanın içine kaçıp bir iç odaya saklandı. 32 Sonra Bellerine çul kuşanıp başlarına da ip bağladılar ve İsrail Kralı'nın huzuruna çıkarak dediler: "Kulun Ben-Hadat 'Canımı bağışla' diye yalvarıyor". Ahav şöyle karşılık verdi: "Ben-Hadat hâlâ yaşıyor mu? O benim kardeşim sayılır" diye karşılık verdi... Bunun üzerine Ahav, "Ben de bu şartlara dayanarak sana özgürlüğünü veriyorum" dedi. Böylece onunla bir antlaşma yaparak gitmesine izin verdi.

- ne kadar bir terslik: Ahav düşman kralına 'kardeşim' diyor, ama Rabbin hizmetçisine 'düşman' diyor

- Ahav çok hayalcı ve insanları yanlış tanıyor: Ben-Hadad yenseydi, hiç acımadan Ahav'ı öldüreceydi

37 Bunun üzerine aynı peygamber, başka bir adama giderek, "Lütfen beni vur!" dedi. Adam da onu vurup yaraladı 38 Peygamber gitti, kılığını değiştirmek için gözlerini bağladı. Yol kenarında kralın geçmesini beklemeye başladı.

39 Kral Ahav oradan geçerken, peygamber ona şöyle seslendi: "Ben tam savaşın içindeyken, askerin biri bana bir esir getirip, 'Bu adamı iyi koru' dedi, 'Kaçacak olursa, karşılığını ya canınla, ya da bir talant gümüşle ödersin.' 40 Ama ben oraya buraya bakarken, adam kayboldu."Israil kral dedi: " Sen kendi kendini yargılamış oldun. Cezanı çekeceksin."

41 Peygamber, hemen gözlerindeki sargıyı çıkardı. O zaman Ahav onun bir peygamber olduğunu anladı 42 Bunun üzerine peygamber krala şöyle dedi: "RAB diyor ki: 'Ben Ben-Hadadı ölüme mahkûm etmiştim - ama sen o adamı serbest braktın. Onun için onun yerine sen öleceksin. Onun halkının başına gelecekler senin halkının başına gelecek.'"

43 Bunu duyunca İsrail kralı Ahav'ın canı sıkıldı ve öfkeyle Samiriye'deki sarayına döndü.

- ne kadar büyük terslik: Ahav düşman kralına 'kardeşim' diyor, ama Rabbin işçisi ve peygamberi olan İlyas'a 'halkın düşmanı' demişti

- Ahav'ın fırsatı vardı, Suriyelilerin saldırılarına son versin - ama istedi ondan faydalansın

- Rab nasıl Davud'a karşı bir benzetme ile konuştu, şimdi gene aynı metodu kullanıyor: kendi ağzından ceza verdiriyor

- 1.Samuel 15 - Rab kral Saul'a buyruk veriyor, Amalek halkına yok etsin, ama o onların kral Agag'ı saklıyor - Samuel Rabbin cezasını bildiriyor: krallık senden alınacak, başkasına verilecek

- Saul, kral Agag'dan fidye parası beklerdi, daha zengin olsun diye - Ahav, Ben-Hadad'la ticaret yapmak için bir anlaşma yaptı

- Rab bize de gösteriyor ki, biraz fayda için dünya ile kompromis yamayalım


B. Rab Ahav'ın ölümünü bildiriyor

1.Krallar 21:1-3

1-2 Yizreel'de Samiriye Kralı Ahav'ın sarayının yanında Navot adında bir adamın bir üzüm bağı vardı. Bir gün Ahav, Navot'a şunu önerdi: "Bağını bana ver. Sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana daha iyi bir bağ vereyim, ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim."

3 Ama Navot şöyle karşılık verdi: "Olamaz. Dedelerimden kalma mirastır. Ona sana mı vereyim? Allah korusun."

- Navot'un cevabı gösteriyor, İsrail'de krallık vardı, ama krallar öbür halklarda olduğu gibi henüz diktator gibi aydayamazdılar. Vatandaşlar ona karşı gelebilirdi

- Musa'nın kanununda diyor: "Bütün topraklar Rabbindir"

Levililer 25:23

"Tarlanız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Siz gene yabancısınız, misafirimsiniz.

Sayım 36:7

"İsrail'de miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrailli atalarının bağlı olduğu oymağın mirasına bağlı kalacak."

1.Krallar 21:4-10

4 Ahav, Navot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelendi ve sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi. 5 Karısı İzevel yanına gelip sordu: "Neden bu kadar sıkılıyorsun? Neden yemek yemiyorsun?"

6 Ahav karısına Navot'un cevabını anlattı. 7 İzevel, "Sen İsrail'e böyle mi krallık yapıyorsun?" dedi, "Kalk, yemeğini ye, keyfini bozma. Yizreelli Navot'un bağını sana ben vereceğim."

- İzevel öyle bir şeye alışık değil: onlar diktator, her istediğini almaya alışık

8 İzevel Ahav'ın mühürünü kullanarak onun adına mektuplar yazdı, Navot'un yaşadığı kasabanın ileri gelenlerine ve soylularına gönderdi. 9 Mektuplarda şunları yazdı: "Oruç ilan edip Navot'u halkın önüne oturtun. 10 Karşısına da iki yalancı şahit koyun, 'Navot Allaha ve krala sövdü' desinler. Sonra onu dışarı çıkarıp taşlayarak öldürün."

- kim Allaha küfür etti, lazımdı onlara kesin ölum cezası verilsin - İzevel onu kendi planı için kullanmak istiyor

11 Navot'un yaşadığı kasabanın ileri gelenleri ve soyluları İzevel'in gönderdiği mektuplarda yazdıklarını yerine getirdiler. 12 Oruç ilan edip Navot'u halkın önüne oturttular. 13 Sonra iki kötü adam gelip Navot'un karşısına oturdu ve halkın önünde: "Navot, Allaha ve krala sövdü" diyerek yalan yere şahitlik yaptılar. Bunun üzerine onu kasabanın dışına çıkardılar ve taşlayarak öldürdüler.14 Sonra İzevel'e, "Navot taşlanarak öldürüldü" diye haber gönderdiler.

15 İzevel, Navot'un taşlanıp öldürüldüğünü duyar duymaz, Ahav'a dedi: "Kalk, Yizreelli Navot'un sana gümüş karşılığında satmak istemediği bağını sahiplen. Çünkü o artık yaşamıyor, öldü." 16 Ahav, Yizreelli Navot'un öldüğünü duyunca, onun bağını almaya gitti.

17 O zaman RAB, İlyas'a şöyle dedi: 18 "Kalk, Samiriyeli İsrail Kralı Ahav'ı karşılamaya git. Şu anda Navot'un bağındadır. Orayı almaya gitti. 19 Ona de ki, RAB şöyle diyor: 'Hem adamı öldürdün, hem de bağını aldın, değil mi? Navot'un kanını köpekler nerede yaladıysa, senin kanını da orada yalayacak.'"

20 Ahav, İlyas'a, "Ey düşmanım, beni buldun, değil mi?" dedi. İlyas şöyle karşılık verdi: "Evet, buldum. Çünkü sen RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak kendini sattın. 21 RAB diyor ki: 'Seni sıkıntılara sokacak ve yok edeceğim. İsrail'de senin soyundan gelen genç yaşlı bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. 22 Beni öfkelendirip İsrail'i günaha sürüklediğin için senin ailen de Yarovam'ın ve Baaşa'nın aileleri gibi olacak.'

23 "RAB İzevel için de, 'İzevel'i Yizreel kasabasının duvarları dibinde köpekler yiyecek' diyor. 24 'Ahav'ın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek.'"

25 (Ahav kadar, RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak kendini satan hiç kimse olmadı. Karısı İzevel onu her konuda kışkırtıyordu. 26 Ahav RAB'bin İsrail halkının önünden kovduğu Amorlular'ın her yaptığına uyarak putların ardınca yürüdü ve iğrenç işler yaptı.)

- Rab neden bu kadar fazla bu olaya kızdı? Krallar yüzlerce kişi öldürtürdüler

- çünkü Ahav kendi gücüne kendi keyfi için kullandı - Rabbin verdiği vlastını kötüye kullandı - bugünlerde bir güdücü aynısını yaparsa, Rab gene o kadar öfkeleniyor

- sıradan bir kişinin günahı başka, bir önderin günahı başka - kime çok verildiyse, ondan çok bekleniliyor

Ahav bu sözleri dinledikten sonra, üstünü başını yırttı, çula sarınıp oruç tutmaya başladı. Çul içinde yatıp kalkarak, alçakgönüllü bir yol tuttu.

28 RAB, Tişbeli İlyas'a şöyle dedi: 29 "Ahav'ın önümde ne denli alçakgönüllü davrandığını gördün mü? Bu alçakgönüllülüğünden ötürü yaşamı boyunca ben de onu sıkıntıya sokmayacağım. Ama oğlunun zamanında ailesine sıkıntı vereceğim."


1.Krallar 22:1-12

1 Üç yıl boyunca Aram ile İsrail arasında savaş çıkmadı. 2 Üçüncü yıl Yahuda Kralı Yehoşafat, İsrail Kralı'nı görmeye gitti. 4 Sonra Ahav Yehoşafat'a, "Ramot-Gilat'a karşı benimle birlikte savaşır mısın?" diye sordu. Yehoşafat, "Beni kendin, halkımı halkın, atlarımı atların say" diye yanıtladı, 5 "Ama önce RAB'be danışalım" diye ekledi.

6 İsrail Kralı dört yüz kadar peygamberi toplayıp, "Ramot-Gilat'a karşı savaşayım mı, yoksa vaz mı geçeyim?" diye sordu. Peygamberler cevap olara dediler ki: "Savaş, çünkü Rab kenti senin eline teslim edecek" diye yanıtladılar.

7 Ama Yehoşafat sordu: "Burada danışabileceğimiz RAB'bin başka peygamberi yok mu?" diye sordu.

8 İsrail Kralı, "Mikaya adında biri daha var" diye cevap verdi, "Onun aracılığıyla RAB'be danışabiliriz. Ama ben ondan nefret ederim. Çünkü benimle ilgili hiç iyi peygamberlik etmez, yalnız kötü şeyler söyler." Böylelikle Mikaya'yı çağırtırdılar.

10 İsrail Kralı Ahav ve Yahuda Kralı Yehoşafat kral giysileriyle tahtlarında oturuyorlardı. Bütün peygamberler de onların önünde peygamberlik ediyordu. 11 Sidkiya kendine demir boynuzları yaptırmıştı ve onarı göstererek şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Aramlılar'ı yok edinceye kadar onları bu boynuzlarla vuracaksın.'" 12 Öteki peygamberlerin hepsi de aynı şeyi söylediler: "Ramot-Gilat'a saldır, kazanacaksın! Çünkü RAB onları senin eline teslim edecek."

- bunlar hepsi sahte peygamberler idi: nasıl sahte Allahların adında peygamberler vardı, onun gibi gerçek Allahın adında sahte peygamberlik yapanlar da vardı

- sahte tapınma yerleri, sahte kahinler, sahte putlar, sahte peygamberler - İsrail krallığında çok güzel din vardı, ama herşey falşiv idi.

- o zamanda yaşayan kişi diyebilirdi: "Ama ne istiyorsun, herşeyimiz var" - ama aslında asıl imandan hiç bir şey yoktu

- aynı onun gibi bugünlerde de çok kişi 'din' temasıyla çok uğraşıyorlar, ama Allahtan çok uzaktırlar.

1.Krallar 22:13-16

Mikaya'yı çağırmaya giden görevli ona dedi: "Bak! Peygamberler bir ağızdan kral için olumlu şeyler söylüyorlar. Rica ederim, senin sözün de onlarınkine uygun olsun; olumlu bir şey söyle." 14 Mikaya, "Yaşayan RAB'bin hakkı için, RAB bana ne derse onu söyleyeceğim" diye karşılık verdi.

15 Mikaya gelince kral, "Mikaya, Ramot-Gilat'a karşı savaşa gidelim mi, yoksa vaz mı geçelim?" diye sordu. Mikaya, "Saldır, kazanacaksın! Çünkü RAB onları senin eline teslim edecek" diye yanıtladı.

16 Bunun üzerine kral, "RAB'bin adıyla bana gerçeğin dışında bir şey söyleme. Bu konuda sana kaç kere yemin ettireyim?" diye sordu.

- peygamber Mikaya da artık anladı ki, Ahav zaten yargılanmıştı, onun niyeti yoktu, gerçek Allahtan ders alsın, onun istediğini öğrensin

- o durumda onu terk ediyor: "Sıkılma, ne istersen yap, dilediğin gibi olacak"

- ama Ahav direndiği için ona hakikatını anlatırıyor

1.Krallar 22:17-22

17 Mikaya şöyle karşılık verdi: "İsrailliler'i dağlara dağılmış çobansız koyunlar gibi gördüm. RAB, 'Bunların sahibi yok. Herkes güvenlik içinde evine dönsün' dedi."

18 İsrail Kralı Yehoşafat'a dedi: "Te, ben sana demedim mi? Benimle ilgili iyi peygamberlik etmez, hep kötü şeyler söylüyor".

19 Mikaya konuşmasını sürdürdü: "Öyleyse RAB'bin sözünü dinle! Gördüm ki, RAB tahtında oturuyor, bütün göksel varlıklar da sağında, solunda duruyordu. 20 RAB sordu: 'Ramot-Gilat'a saldırıp ölsün diye Ahav'ı kim kandıracak?' "Kimi şöyle, kimi böyle derken, 21 bir ruh çıkıp RAB'bin önünde durdu ve, 'Ben onu kandıracağım' dedi. "RAB, 'Nasıl?' diye sordu. 22 "Ruh, 'Aldatıcı ruh olarak gidip Ahav'ın bütün peygamberlerine yalan söyletirecem' diye karşılık verdi. "RAB, 'Onu kandırmayı başaracaksın!' dedi, 'Git, dediğini yap.'

2.Selanikliler 2:7-12

>"Çünkü kanunsuzluğun kuvveti saklı olarak şimdiden bile işlemektedir. Yalnız, şu anda onu engelleyen var. O ortadan kaldırılana kadar, bu kuvvet meydana çıkmayacak. 8 İşte, 'kanun tanımayan adam' o vakıt ortaya çıkacak. Rab onu kendi ağzının soluğu ile bitirecek. Geldiği zaman onu kendi görünmesi ile yok edecek. 9 O adamın ortaya çıkması Şeytanın işlemesine uygun olacak: türlü türlü kuvvetli işlerle ve nişanlarla ve sahte mucizelerle. 10 Ve her türlü kötülükle olacak. Öylelikle perişan olacak olan kişileri aldatıracak. Çünkü kurtulsunlar diye hakikata karşı bir sevgi almadılar. 11 Ve bu sebep için Allah onlara saptırıcı bir kuvvet gönderecek, bir yalana inansınlar diye. 12 Öyle ki, kim hakikata iman etmedi ama haksızlığa sevindi, onlar hepsi davalansınlar."

- hakikatı sevmeyen kişiler inatla Rabbe karşı gittiler mi, Rab kendisi iizn verecek yalana inansınlar

1.Timoteyus 4:1-2

"Ama Ruh açık açık diyor ki, son günlerde birçok kişi yalancı ruhlara ve kötü ruhların öğretişlerine kulak verecek, ve böylelikle imandan sapacaklar. 2 Onlar ikiyüzlü ve yalancı kişilerdir. Kendi vicdanlarını sanki kızgın demirle duygusuz yapanlardır."

- bugünlerde nasıl Ahav'ın sarayında oldu, bin kat daha fazlası oluyor bütün dünyada

- milyonlarca kişi Meryemana heykellerine tapıyorlar

- milyonlarca kişi Hinduist putlarında mucize görmüşler

- milyonlarca kişı müslümanlık içinde bile bile ruhsal yalanlara tapıyorlar (Allahın sözü değişmez, Tevrat - Zebur ve İncil Allahtan indirildi diyorlar, ama gene de logikayı kullanamazlar

- işte bunlar hakikatı sevmiyorlar - vicdanı öldürmüşler: kaç kişi ile konuştum: "Tamam aga sen belki haklısın, ama ben sen ne dersen de, ben değişmeyecem"


1.Krallar 22:23-40

23 "İşte RAB bütün bu peygamberlerin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi. 24 Sidkiya yaklaşıp Mikaya'nın yüzüne bir tokat attı. "RAB'bin ruhu nasıl benden çıkıp da seninle konuştu?" dedi. 25 Mikaya, "Gizlenmek için bir iç odaya girdiğin gün göreceksin" diye yanıtladı.

26 Bunun üzerine İsrail Kralı dedi: "Mikaya'yı kentin yöneticisi Amon'a ve kralın oğlu Yoaş'a götürün" dedi, 27 "Ben güvenlik içinde dönünceye kadar bu adamı cezaevine atsınlar, ona su ve ekmekten başka bir şey vermesinler!"

Mikaya cevap olarak dedi: "Eğer sen güvenlik içinde dönersen, RAB benim aracılığımla konuşmamış demektir" dedi ve, "Herkes bunu duysun!" diye ekledi.

Ahav'ın Ölümü

29 İsrail Kralı Ahav ve Yahuda Kralı Yehoşafat Ramot-Gilat'a saldırmak için yola çıktılar.

30 Ahav, Yehoşafat'a dedi: "Ben kılık değiştirip savaşa öyle gireceğim, ama sen kral giysilerini giy". Böylece İsrail Kralı kılığını değiştirip savaşa girdi.

31 Aram Kralı, savaş arabalarının otuz iki komutanına şöyle buyurdu: "İsrail Kralı dışında, büyük küçük hiç kimseye saldırmayın!"

32 Savaş arabalarının komutanları Yehoşafat'ı görünce, İsrail Kralı sandılar ve saldırmak için ona döndüler. Yehoşafat yakarmaya başladı. 33 Komutanlar onun İsrail Kralı olmadığını anlayınca peşini bıraktılar.

34 O sırada bir asker rasgele attığı bir okla İsrail Kralı'nı zırhının parçalarının birleştiği yerden vurdu. Kral arabacısına, "Dönüp beni savaş alanından çıkar, yaralandım" dedi.

35 Savaş o gün şiddetlendi. İsrail Kralı Ahav, arabasında Aramlılar'a karşı akşama kadar dayandı ve akşamleyin öldü. Yarasından akan kanlar arabasının içinde kaldı. 36 Güneş batarken İsrail ordusunda, "Herkes kendi kasabasına, kendi memleketine dönsün!" diye bağırdılar.

37 Kral ölmüştü. Onu Samiriye'ye getirip orada gömdüler. 38 Arabası fahişelerin yıkandığı Samiriye Havuzu'nun kenarında temizlenirken RAB'bin sözü uyarınca köpekler kanını yaladı. 40 Ahav ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Ahazya kral oldu.

- Rabbin sözünden kaçamazsın: Ahav herşey denedi, saklansın: Yehoşafat kral gibi giyinsin, suriye ordusu onun peşine düşsün, o kaçabilsin

- ama Yehoşafat'ı braktılar - rastgele bir ok onu öldürdü - Rabbin sözü yerine geldi

Son:

- ne kadar acı bir kartinka: nerede kaldı Suüleymanın büyüklüğü - o hep devam edebilirdi - keşke akılla davransaydılar - değil kendi kafalarına göre

- 3. defa Rab aynı cezayı veriyor "Senin soyunu yok edecem, en aci biçimde yok olacan" - kanını köpekler yalayacak

- kaldı İzevel: Rab bu sözünun geri kalanını yerine getirmek için korkunç bir adamı çağıracak: Yehu