İsrailin kralları - 10. vaaz
İlyas'ın son hizmetleri

Giriş:

- kötü kral Ahav'ı geride braktık, onu hallettik - ama karısı İzevel daha da devam ediyor kötülük yapsın

- naısl o önce kocasını kullandıydı, onun elinde kukla gibi idi, şimdi de onun oğlu Ahazya babasının işlerini devam ediyor

- onun krallığı sade iki sene sürdü ve nasıl öldü onu bugün öğrenecez

A. sahte tanrılara danışmak

2.Krallar 1:2-8

İsrail Kralı Ahazya, Samiriye'de yaşadığı sarayın üst katındaki camdan düşüp yaralandı. Haberciler gönderip dedi: "Gidin, Ekron tanrısı Baal-Zevuv'a danışın, yaralarımın iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenin".

3 Ama RAB'bin meleği, İlyas'a şöyle dedi: "Kalk, Samiriye Kralı'nın habercilerini karşıla ve onlara de ki, 'İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baal-Zevuv'a danışmaya gidiyorsunuz? 4 Kralınıza deyin ki, RAB, 'Yattığın yataktan kalkamayacaksın, kesinlikle öleceksin!' diyor.'" Böylece İlyas oradan ayrıldı.

5 Haberciler kralın yanına döndüler. Kral, "Neden geri döndünüz?" diye sordu. 6 Şöyle karşılık verdiler: "Yolda bir adamla karşılaştık. Bize dedi ki, 'Gidin, sizi gönderen krala RAB şöyle diyor deyin: İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baal-Zevuv'a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacaksın, kesinlikle öleceksin!' "

7 Kral, "Sizi karşılayıp bu sözleri söyleyen nasıl bir adamdı?" diye sordu. 8 "Üzerinde tüylü bir giysi, belinde deri bir kuşak vardı" diye yanıtladılar. Kral, "O Tişbeli İlyas'tır" dedi.

- asıl adı: Baal-Zevul, demek 'Göklerin efendisi' - ama gerçek Allah halkı için tek bir 'Göklerin efendisi' vardır, o da Rab Allahımızıdır

- onun için sonra son harfi değiştirdiler 'l' yerine 'v' koydular ve böylece anlam değişti: artık 'Sineklerin efendisi'

- ama Ahazya'nın zamanında bu ruhsal savaş daha çok taze idi, devam ederdi - İzevel daha yaşıyordu, kraliçe idi

- tam bu konuda Rab İlyas'ı kullandı: asıl 'Göklerin efendisi' kimdir? Kim o göklerden ateş yağdırabilir? Filistilerin Allahı mı, yoksa İsrail'in Allahı Rab mı?

- kral Ahazya Rabbin gücünü gördü, asıl yardım nereden geliyor diye anladı, ama gene de Rabbe güvenmedi, Baal putuna güvendi

- Musa'nın kanununda Rab bunu yasak etti:

- kral Yarovam'ın kızanı hastalanınca o daha Rabbin peygamberleri Ahiya'ya danıştı (1.Krallar 14:2-3)

- ve daha sonra tam tersini de görüyoruz: 2.Krallar 8:7-10 - Suriye kralı Ben-Hadad da hastalanıyor ama kendi putlarına danışmıyor, peygamber Elişa'ya gidip Rabbe danışıyor

- ne terslik: Rabbin halkını güden kral putlara danışıyor ve putlara tapan halkı güden kral Rabbe danışıyor - bu gösteriyor, ne kadar fazla düşmüşler

Yeremya 2:8-13

Kâhinler, 'RAB nerede? diye sormadılar, Kutsal Yasa uzmanları beni tanımadılar, Yöneticiler bana başkaldırdılar; Peygamberler Baal* adına peygamberlik edip İşe yaramaz putların ardınca gittiler. 9 "Bu yüzden sizden yine davacı olacağım" diyor RAB, "Torunlarınızdan da davacı olacağım.

10 Gidin de Kittim kıyılarına bakın! Kedar ülkesine adam gönderip iyice inceleyin, Hiç böyle bir şey oldu mu, olmadı mı görün.

11 Hiçbir halk tanrılarını değiştirdi mi? -Ki onlar zaten tanrı değildirler- Ama benim halkım görkemini işe yaramaz putlara değişti. 12 Ey gökler, şaşın buna, Tir tir titreyin, şaşakalın" diyor RAB. 13 "Çünkü halkım iki kötülük yaptı: Beni, diri suların pınarını bıraktı, Kendilerine sarnıçlar, Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar.

- sarnıç nedir: toprağın altında bir su deposu , bunlar çok önemli kuraklıkta ya da savaşta tek su kaynağı onlar idi

- ama o durgun su idi, zamanla pislenirdi

- sanki bir dere var, içinde taze, temiz hiç bitmeyen bol bol su var - ama insanlar onu içmiyorlar - gidip pis durgun suyu daha çok seviyorlar

- bugünlerde insanlar en birinci kime danışıyorlar: horoskoplara, bakımcılara, mediumlara, Baba Vanga sanki bir pop yıldızı gibi kutlanıyordu, daha da ona taparlar

- bu bilgiye kazanmak istiyoruz, sanki o zaman daha rahat yaşayacaz - ama bu yanlış bir düşünce: insan kaderini önceden bilirse de, onu değiştirmeye gücü yok

- onun için en başta Ona gidelim, kimde gücü var bizim 'kaderimizi' değiştirsin

- bir örnek: ne zaman İlyas Ahav'a bildirdi, açan Navot'un üzüm bağı yüzünden Rab onu yargıladı, o zaman Ahav kendini alçaltırdı ve Rab da ona verdiği cezayı değiştiriyor

1.Krallar 21:23-29

'İzebel'i Yizreel kasabasının surları dibinde köpekler yiyecek. 24 'Ahav'ın ailesinden kasabada ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek."... 27 Ahav bu sözleri dinledikten sonra, giysilerini yırttı, çula sarınıp oruç tutmaya başladı. Çul içinde yatıp kalkarak, alçakgönüllü bir yol tuttu. 28 RAB, Tişbeli İlyas'a şöyle dedi: 29 "Ahav'ın önümde ne denli alçakgönüllü davrandığını gördün mü? Bu alçakgönüllülüğünden ötürü yaşamı boyunca ben de onu sıkıntıya sokmayacağım. Ama oğlunun zamanında ailesine sıkıntı vereceğim."

- burada Rab açık açık bir kişinin kaderini değiştiriyor, çünkü o kişi Rabbin peygamberinin sözlerine güvendi

- biz de her durumda en birinci Rabbe danışmalıyız

- kral Ahazya nasıl anladı, açan İlyas ona haber yolladı: "Üzerinde tüylü bir giysi, belinde deri bir kuşak vardı"dediler

- İlyas alışık idi kırlıkıta kalmaya, lazımsa mağaralarda yaşayacaktı en divak insanlar gibi. Ona önemli değildi ne giyisin, ne yesin

- onun giyimesi ve yaşaması bir protestoı idi: İsrailin başına neden bu kadar felaketler geldi: çünkü razı kalmadılar, sakin ve prost bir hayat yaşasınlar, lazımdı başka halklar gibi luks yaşasınlar, güçlü olsunlar - bunu Süleyman başlattırdı

- daha sonra Yahya da aynı kılık ve kiyafetle halkını tövbeye çağırdı - onların mesajı aynı: Rab bizim halkımızı çölde doğurdu, çölde bize baktı, korudu, besledi - biz de ona bakalım, değil öbür milletler gibi hep daha fazla isteyelim

B. gökten ateş

2.Krallar 1:9-17

Sonra bir komutanla birlikte elli adamını İlyas'a gönderdi. Komutan tepenin üstünde oturan İlyas'ın yanına çıkıp ona, "Ey Allah adamı, kral aşağı inmeni istiyor" dedi. 10 İlyas, "Eğer ben Allah adamıysam, şimdi göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!" diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.

11 Bunun üzerine kral, İlyas'a başka bir komutanla birlikte elli adam daha gönderdi. Komutan İlyas'a, "Ey Allah adamı, kral hemen aşağı inmeni istiyor!" dedi. 12 İlyas, "Eğer ben Allah adamıysam, göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek!" diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı, komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti.

13 Kral üçüncü kez bir komutanla elli adam gönderdi. Üçüncü komutan çıkıp İlyas'ın önünde diz çöktü ve ona şöyle yalvardı: "Ey Allah adamı, lütfen bana ve adamlarıma acı, canımızı bağışla! 14 Göklerden yağan ateş daha önce gelen iki komutanla ellişer adamını yakıp yok etti, ama lütfen bana acı."

15 RAB'bin meleği, İlyas'a, "Onunla birlikte aşağı in, korkma" dedi. İlyas kalkıp komutanla birlikte kralın yanına gitti 16 ve ona şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'İsrail'de danışacak Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baal-Zevuv'a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin!' "

17 RAB'bin İlyas aracılığıyla söylediği gibi Kral Ahazya öldü. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi Yoram geçti.

- kral Ahazya zaten Rabden cevap almıştı: “Sen iyileşmeyecen” - ama gene de İlyas'ı çağırtırıyor - neden? Ne istiyor ondan? - ya bakacak rüşvetle onun fikrini değiştirsin, ya da onu yakalatırsınü mapusa attırsın ve öldürsün

- askerler kötü niyetle İlyasa geliyor, ona zarar versinler

- gene görüyoruz nasıl İlyas, Musa'nın yaptığının aynısını yapıyor: Num 16:35 RAB'bin gönderdiği ateş buhur sunan iki yüz elli adamı yakıp yok etti.

- o zaman Rabbin hizmetinde çalışan bazı görevliler kendi kafalarına göre tapmaya başladılar -* şimdi de yabancı tanrılara tapan ve danışan bir kral var

- Rab yakıp bitiren bir ateştir (İbraniler 12:29) - biz bunu po princip biliyoruz, ve sonsuzluk için, sonsuz ateş için de kabul ediyoruz

- ama kimi kere Rab daha bu yeryüzünde bu ateşten küçücük bir parça gösteriyor

- bu gene kral Ahazya'nbın suratına bir şamar: senin Baal putun gökten ateş yağdırırmış diye inanıyorsun - ama onun gücü yok. Bizim asıl Allahımız olan Rabde güç var ateş yağdırsın

- İlyas'ın asıl amacı: Rabbin şanlılığını göstersin onu korusun - asıl Rab kimdir diye anlaşılsın

- kimi kere imanlı aynı duruma geliyor: etrafında kötülükler görünce, herkes bize düşman kesilince, biz de gökten ateş yağdırmak istiyoruz - imansızların lafı: “Allah yaksın sizi!”

- İsa'nın öğrencileri aynı duruma geldiler:

Luka 9:52-56

Kendisinden önce haberciler gönderdi. Onlar da İsa için hazırlık yapsınlar diye, Samiriyelilerin bir köyüne gittiler. 53 Ama oradaki halk Onu kabul etmedi, çünkü Yeruşalim'e doğru gitmekte idi. 54 Öğrencilerinden olan Yakup ve Yuhanna bunu görünce dediler: "Efendimiz, ister misin, biz buyuralım, gökten ateş yağsın, onları bitirsin?" 55 Ama İsa dönüp onları azarladı: "Siz bilmiyorsunuz ki, hangi ruhtansınız. 56 Çünkü İnsanoğlu gelmedi, insanların hayatlarını maf etsin, ama geldi onları kurtarsın."

- İsa'nın öğrencileri İlyas'ın aynısını yapmaya kalktılar, ama çok farklı idi:

(1) kendi durumunu anlamadılar: 'Biz buyurlaım mı?' - İsa onlara fırsat verdi, birkaç mucize yapsınlar, şimdi sanıyorlar o güç kendilerinde var

(2) İsa'nın durumunu anlamadılar: Rab İlyas'ı göndermişti, kralları azarlasın ve halkı Rabbe döndürsün - Yeni Antlaşma zamanında bu işi yapan Yahya idi

- ama İsa başka amaçla geldi: kurtarmak, değil yok etmek

- bizim de düşüncemiz lazım aynısı olsun: bizi kabul etmeyen kişiler olursa üzülelim, değil bizi kabul etmediler, ama hayatı reddettiler diye

- asıl ateşi yağdıran biz değiliz, Rab onu dünyanın sonunda yapacak , o zamana kadar bize düşen görev dua etmek, o kişilere sevgi göstermektir

C. Ateş arabaları

- ne zaman İlyas Horev Dağına kaötıydı, Rab ona konuştu, kendisinden sonra Elişa'yı meshetsin , onu yaptı , ama şimdi vakıt geldi Elişa, İlyas'ın işine devam etsin

2.Krallar 2:1-15

RAB İlyas'ı fırtına ile göklere çıkarmadan önce, İlyas ile Elişa Gilgal'dan ayrılıp yola çıkmışlardı. 2 İlyas Elişa'ya dedi: "Lütfen sen burada kal, çünkü RAB beni Beyt-El'e gönderdi". Elişa cevap verdi: "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam". Böylece Beyt-El'e birlikte gittiler. 3 Beyt-El'deki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. Dediler: "RAB bugün efendini senin başından alacak, biliyor musun?". Elişa, "Evet, biliyorum, konuşmayın!" diye karşılık verdi.

4 İlyas dedi: "Elişa, lütfen burada kal, çünkü RAB beni Eriha'ya gönderdi". Elişa da şöyle cevap verdi: "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam". Böylece birlikte Eriha'ya gittiler. 5 Eriha'daki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. Dediler: "RAB efendini bugün senin başından alacak, biliyor musun?". Elişa, "Evet, biliyorum, konuşmayın" diye karşılık verdi.

6 Sonra İlyas dedi: "Lütfen, burada kal, çünkü RAB beni Yordan Irmağının kıyısına gönderdi". Elişa cevap verdi: "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam". Böylece ikisi birlikte yollarına devam etti. 7 Elli peygamber de onları Yordan Irmağı'na kadar izledi. İlyas ile Elişa Şeria Irmağı'nın kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede, onların karşısında durdu.

8 İlyas cüppesini dürüp sulara vurunca, sular ikiye ayrıldı. Elişa ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. 9 Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişa'ya, "Söyle, yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim?" dedi. Elişa, "İzin ver, senin ruhundan iki pay miras alayım" diye karşılık verdi. 10 İlyas, "Zor bir şey istedin" dedi, "Eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz."

11 Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı. 12 Olanları gören Elişa şöyle bağırdı: "Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!" İlyas'ı bir daha göremedi. Üstünü başını parçaladı.

13 Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi alıp geri döndü ve Şeria Irmağı'nın kıyısında durdu. 14 İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi sulara vurarak, "İlyas'ın Tanrısı RAB nerede?" diye seslendi. Cüppeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı, Elişa karşı yakaya geçti. 15 Erihalı peygamberler karşıdan Elişa'yı görünce, "İlyas'ın ruhu Elişa'nın üzerinde!" dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar.

1. İlyas'ın son yolculukları

- 15 km yürüyorlar Beytel kasabasına, oradaki öğrecilere kuraj veriyor - sonra 15 km geri Eriha kasabasına, aynısını yapıyorlar - sonra 10 km daha Yordan ırmağına

- hepsi ne olacağını biliyorlar, bekliyorlar o gün İlyas göke alınsın , demek Rab onu çönceden ona bildirmişti

- son mucize: Yordan ırmağının sularını ayırmak: nasıl İsrail tarihinin başında olduysa, şimdi gene oluyor - sanki İlyas onlara yeni bir Yeşu gibidir - onları yeni bir vaadedilmiş toprağa götürecek - ama bu sefer bütün halkı değil, sadece Rabbin seçtiği bir azınlık

2. Elişa'nın isteği

- hiç İlyas'ın peşini brakmıyor - adım adım sonuna kadar mualliminin yanında kalıyor

- Petrus da aynı söz vermişti: Sonuna kadar, ölüme kadar seninle kalacam. Biz de Elişaya benzeyelim: Rab nereye giderse, orada da biz olalım

- ister saygılı bir yerde, ister hor görülen bir yerde - ister açlıkta, ister bollukta - ister çölde, ister saraylarda... Rabden ayrılmayalım

- İlyas'ın cevabı: “Beni görürsen olacak, yoksa olmayacak” - herhalde 'sonuna kadar dayanırsan' demek istiyor

- 'senin ruhundan iki pay miras alayım': değil İlyastan iki kat daha hızlı olsun, daha büyük işler yapsın - ama miras kanunlarına göre, en büyük oğul iki payl alırdıi öbür oğullar birer pay - mesela: 4 oğul var, babasının mirası 5 pay yapılıyor - en büyüğü 40% alıyor, geri kjalan üç oğul da öbürleri 20şer %

- Elişa istedi, İlyas'ın ilk doğanı olsun - o büyük hak bize de verildi:

İbraniler 12:22-23

22 Hayır, siz Siyon Dağına geldiniz, diri Allahın kasabasına, gökteki Yeruşalim'e, sayılamayan meleklerin şenliğine geldiniz. 23 Gökte yazılı olan ilk doğanların topluluğuna geldiniz

3. İlyas'ın alınışı

- 'ateşten atlı bir araba' - İlyas'ın işini ve karakterini gösteren iki önemli şey: ateş gibi sözleri ve hizmeti vardı , ve araba gibi çok yolculuk yaptı

- sanki Rab gökten ona bir taksi yolladı onu evine götürmek için - bu hortum dediğimiz hurricane biçimde dönen bir fırtına

- canlı olarak Rabbin yanına alındı: daha önce sade Enok öyle oldu, ve spnra da ancak Rab İsa

- yeryüzündeki işimiz bitince biz de alınacaz - ama önce o işi bitirmek lazım

- Elişa ona bağırıyor 'Babam, babam...' bu sade saygı için değil, muallimlere hep öyle bağırırdılar, ama İlyas onun ikinci babası oldu, çünkü birinci babasını terk etmişti İlyasın öğrecisi olabilmek için

- 'İsrail'in arabası ve atlıları' - krallar o kadar para ve güç attılar beygirler almak için ama aslında halkı koruyan İlyas idi - bir halkı koruyan doğruların dualarıdır

Son: Elişa'nın yeni görevi

- öbür öğreciler hemen anlıyor Elişa artık İlyasın yerine geçmiştir - çünkü o aynı mucizeyi yaptı

- daha çok üzgündür: “Nerede İsrailin Allahı?” diye ağlıyor, sanki ruhsal gelecek yok artık , İlyas'la birlikte bütün umut da yok oldu

- ne zaman büyük bir Allah adamı, açan herkes ona dayandı, sanki onsuz işler yürümeyecek yok olursa, biz de Elişa gibi ağlıyoruz 'Nerede şimdi Allahımız?' - ama tam o zaman Rab yeni bir kuşak hazırlıyor

- aynısını şimdi görüyoruz: Rab yeni bir kuşak hazırlıyor - biz de dua ediyoruz onlar eskisinden iki kat güç alsınlar - daha da büyük işler yapsınlar