İsrailin kralları - 16. vaaz
Kraliçe Ataliya

Giriş:

- Bugüne kadar hep severna İsrail devletine baktık - bugün gene, küçük bir ekskurzia yapacaz, çünkü severna ve yujna İsrail'in tarihleri burada bir araya geliyorlar

- hatırladığınız gibi, Süleymanın ölümünden sonra, devlet ikiye bölündü: severna tarafına 'İsrail' diyoruz - orada 210 sene içinde 18 tane kral hüküm sürdüler, ve hepsi kötü idiler - bir tanesi bile Rabbin gözünde kabul olmadı

- yujna tarafına gene, 'Yahuda' diyoruz: onun krallığı 345 sene sürdü ve 19 kral çıktı. Bunların 11 tanesi kötü, 8 tanesi iyi idiler.

1. Yahuda'nın kralları Ahav'ın cinsi ile karışıyorlar

- İ.Ö. 848 senesinde kral Yoşafat hüküm sürmeye başladı ve Rabbe uygun bir kral idi, hatta Yahuda krallarının en iyilerinden biri idi

- ama büyük bir hatta yapıyor: İsrail kralı Ahav ile barışıyor - hatta kendi oğlu Yehoram için Ahav'ın kızını alıyor: onun adı Ataliya

- bunu yapmakla kendi hanesini bir yılan soktu, nasıl severna tarafta kral Ahav kendi karısı İzevel tarafından saptırıldıysa, şimdi de yujna tarafında Yoram, Ahav ve İzevel'in kızı tarafından saptırılacak

- Yoşafat'ın ölümünden sonra, oğlu Yoram kral oluyor, ama 'perde arkası' onun karısı Ataliya güçlü bir etki brakıyor

- Yoram'ın krallığı sadece 8 sene sürdü, sonra onun oğlu Ahazya yerine geçti. Ama o, krallığının daha en birinci senesinde öldürülüyor.

- Şimdi dönüyoruz anasına, Ataliya'ya: kısa zaman içinde kocasını kaybetti, oğlunu kaybetti - şimdi bekliyoruz, artık onun torunu krallığı alsın

- ama Ataliya ne yapıyor:

2.Krallar 11:1

Ahazya'nın annesi Ataliya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, kral soyunun bütün çocuklarını yok etmeye çalıştı.

- bunu bir düşünelim: o kadın Ataliya o kadar hırslı ki, kendi torunlarını öldürüyor bir de kocasının başka kadınlarında ne kadar kızan varsa, hepsini yok ediyor

- kendi torunu sadece bir yaşında idi, öbür prensler de hepsi küçücük yaşta idiler - ne için: “Ben kendim kraliçe olacam”

- vlast, politik güç, şan şeref ve gurur ona çok daha önemli idi herşeyden

2. Ataliya altı sene Yahuda'da krallık sürdü

- bu zaman içinde Ahav ve İzevel cinsinin bütün günahlarını Yahuda krallığında yaydı

2.Tarihler 24:7

“Çünkü o kötü kadının, Atalya'nın oğulları, RAB Tanrı'nın Tapınağı'na zorla girerek bütün adanmış eşyaları Baal putunun hizmeti için kullanmışlardı.”

- İzevel nasıl severna tarafta halka Baal putuna tapmaya öğretirdiyse, aynısını kızı olan Ataliya yujna tarafında da yapıyor

- bu kadın çok korkunç bir rol aynadı: birinci yerde baktı, gerçek imanı yok etsin: Rab severna tarafından çok fazla bir şey beklemedi - onlar zaten yoldan çıkmıştılar

- ama kendine yujna tarafında sadikan bir halk yetiştirmek istedi - ve şimdi bu kadın gelip bütün halkı putlara sürüklemeye çalışıyor

- ikinci yerde Ataliya Davut'un soyundan gelenlerin hepsini öldürmeye çalıştı: bunu başarmış olsaydı, Rabbin peygamberlik sözü boşa çıkacaktı - ve en korkuncu: gelecekte Mesih de gelmeyecekti

- Rab Davud'a şöyle bir söz vermişti:

2.Samuel 7:16

“Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.”

- bu kraliçe Ataliya şimdi gelip direktno Rabbin sözünü bozmaya çalışıyor - Rab da buna izin vermeycek, bir çare bulacak:

3. Davud'un soyundan bir kişi kurtarılıyor

2.Krallar 11:2

Ne var ki, Ahazya'nın üvey kızkardeşi Yehoşeva, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu. 3 Atalya ülkeyi yönetirken, çocuk altı yıl boyunca RAB'bin Tapınağı'nda dadısıyla birlikte gizlendi.

- bu Yoaş henüz küçücük bebekti, birinci yaşında idi - o kendini daha savunamıyor, hiç gücü yok

- onun için Rab ona bir kurtarıcı çıkarıyor: Yehoşeva adında bir kadın - alıp o çocuğu 6 sene boyunca Rabbin tapınağında gizledi

- Yehoşeva aynı zaman başkahinin karısı idi - adı: Yehoyada

- bebek Yoaş böylece Rabbin evinde büyüdü: daha güzel bir yer var mı büyümek için? - orada korunmuş olarak büyüdü: dışarıda bütün halk her sene daha fazla yabancı putların hizmetine alıştırılıyor

- ama Yoaş Rabbin terbiyesinde büyüyor - küçüklüğünden beri Rabbin hizmetinde devam ediyor

- başkahin ona Rabbin sözünü ve Rabbin terbiyesini verdi - anasının sarayındaki terbiyeden çok farklı

4. Kraliçe Ataliya'ya karşı ayaklanma

4 Yedinci yıl Yehoyada haber gönderip muhafızların yüzbaşılarını çağırttı. Onları RAB'bin Tapınağı'nda toplayarak onlarla bir antlaşma yaptı. Hepsine RAB'bin Tapınağı'nda ant içirdikten sonra kralın oğlu Yoaş'ı kendilerine gösterdi.

5 Onlara şu buyrukları verdi: "Şabat Günü* göreve gidenlerin üçte biri kral sarayını koruyacak, 6 üçte biri Sur Kapısı'nda, üçte biri de muhafızların arkasındaki kapıda bulunacak. Sırayla tapınak nöbeti tutacaksınız. 7 askerlerin tümü RAB'bin Tapınağı'nın çevresinde durup kralı koruyacak. 8 Herkes yalın kılıç kralın çevresini sarsın, yaklaşan olursa öldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin." 9 Yüzbaşılar Kâhin Yehoyada'nın buyruklarını tam tamına yerine getirdiler.

10 Kâhin RAB'bin Tapınağı'ndaki Kral Davut'tan kalan mızraklarla kalkanları yüzbaşılara dağıttı. 11 Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine silahlı muhafızlar yerleştirildi.

12 Yehoyada kralın oğlu Yoaş'ı dışarı çıkarıp başına taç koydu. Tanrı'nın Yasası'nı da ona verip krallığını ilan ettiler. Onu meshedip* alkışlayarak, "Yaşasın kral!" diye bağırdılar.

13 Atalya muhafızlarla halkın çıkardığı gürültüyü duyunca, RAB'bin Tapınağı'nda toplananların yanına gitti. 14 Baktı, kral geleneğe uygun olarak direğin yanında duruyor; yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Bütün halkı sevinç içindeydi, borazanlar çalınıyordu. Atalya giysilerini yırtarak, "Hainlik! Hainlik!" diye bağırdı.

15 Kâhin Yehoyada yüzbaşılara, "O kadını aradan çıkarın. Ardından kim giderse kılıçtan geçirin" diye buyruk verdi. Çünkü kadının RAB'bin Tapınağı'nda öldürülmesini istemiyordu. 16 Atalya yakalandı ve sarayın At Kapısı'na götürülüp öldürüldü.17 Yehoyada RAB'bin halkı olmaları için RAB ile kral ve halk arasında bir antlaşma yaptı. Ayrıca halkla kral arasında da bir antlaşma yaptı. 18 Bütün halk gidip Baal'ın tapınağını yıktı. Sunaklarını, putlarını parçaladılar; Baal'ın Kâhini Mattan'ı da sunakların önünde öldürdüler. Kâhin Yehoyada RAB'bin Tapınağı'na nöbetçiler yerleştirdi.

19 Sonra yüzbaşıları, Karyalılar'ı, muhafızları ve halkı yanına aldı. Kralı RAB'bin Tapınağı'ndan getirdiler. Muhafızlar Kapısı'ndan geçerek sarayına götürdüler, kral tahtına oturttular. 20 Ülke halkı sevinç içindeydi, ancak kent suskundu. Çünkü Atalya sarayda kılıçla öldürülmüştü.

Bu olaylardan kendimize nasıl bir ders alabiliriz?

1. ders: bencil bir hırs yok yıkıma götürüyor

- Ataliya razı kalmadı, perde arkasında işleri gütsün - istedi, herkes onu kraliçe olarak tanısın

- normal sıra şöyle olacaktı: torunu küçük iken, onun adına, onun yerine hükümeti idare edecekti - ama her zaman asıl kralın adında ve geçici bir süre için

Koloseliler 3:17

“Sözle olsun, işlemekle olsun, her ne yaparsanız, her şeyi Rab İsa Mesihin adında yapın. Onun adıyla Baba Allaha şükürler edin.”

- demek, senin işlerin olsun 'Mesihin adında' - sanki sende hükümet kurmuşun, ama Ataliya gibi başkasının adında aydıyorsun - değil kendi hırsınla

- o zaman sözlerine ve fikirlerine dikkat et: “Ben aldırdım, ben yaptırdım, ben harcadım...”

1.Korintiler 10:31

“Onun için, bir yemek yerseniz, bir şey içerseniz, her ne yaparsanız, herşeyi Allahın şanlılığı için yapın.”

2. ders: Rab kendi planını yerine getirecek, seçtiği soyunu koruyacak

- Ataliya'nın yaptığı ufak bir vlast kavgası değildi - Allahın bütün planını bozmaya kalktı: 1 “Ahazya'nın annesi Ataliya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, kral soyunun bütün çocuklarını yok etmeye çalıştı.”

- Rab kendi planını yerine getirecek bir soy koruyacağına söz verdi: o hiç bozulmayacak

- Ne vakıt İlyas Rabbe ağlaştı: “Hepsi senden saptılar - beni de yok etmeye çalışıyorlar” Rabbin cevabı neydi?

Romalılar 11:2-5

Kutsal Kitap İlyas'tan için ne diyor? Nasıl da İsrail halkına karşı Allaha şöyle ağlaşıyor: 3 "Ya Rab! Senin peygamberlerini öldürdüler. Senin kurban yerlerini yıktılar. Bir tek ben kaldım. Benim de canımı almaya bakıyorlar."

4 Ama Allahtan ona ne gibi bir cevap geldi: "Yedi bin adam braktım kendim için. Onlar 'Baal' putunun önünde diz çökmediler."

5 Şimdiki zamanda gene aynı öyle oldu: merhamete göre seçilmiş ufacık bir azlık vardır.

- Şeytanın saldırısı ne kadar korkunç olursa da, Rab kesin söz verdi, onun seçtiği soy hiç yok olmayacak

Açıklama 12

3 Ve gökte başka bir nişan göründü: ve işte, kocaman kırmızı bir ejder. Onun yedi kafası ve on boynuzu vardı. Kafalarında da yedi tane taç vardı. 4 Onun kuyruğu yıldızların üçte birini sürekledi ve onları yeryüzüne attı. Ejder de doğurmak üzere olan kadının önünde durdu. Öyle ki, kadın doğurur doğurmaz, onun kızanını yesin.

5 Kadın da bir erkek çocuk doğurdu. O, bütün milletleri demir çomakla güdecek. Kadının çocuğu da Allahın yanına, Onun kral iskemlesinin yanına götürüldü. 6 Ama kadın ıssız yerlere kaçtı. Orada Onun için Allahın hazırladığı bir yeri vardı. Öyle ki, ona orada bin iki yüz altmış gün boyunca baksınlar.

- Hem çocuk korundu, hem de kadın korunacak: Çocuk İsa Mesihtir - o nasıl korundu Kitaptan öğrendik

- şimdi de kadın için korunacak yer vardır: o biziz - ondan kuraj alabiliriz

3. ders: ana babaların örneği kızanların yolunu çiziyor

- sanki biz JP'de çalışıyoruz ve kızanlarımız için yeni bir tren yolu yapıyoruz: rayları (reltsileri) koyunca onların treni o posokaya gidecektir

- kraliçe Ataliya kendi hanesinde ne gördü, nasıl büyümüştü:

(1) anası babası (Ahav ve İzevel) kendini putlara vermişlerdi: bir kişi Allaha bedence bir biçimde düşündü mü, bedensel şeyler ona daha önemli olacak: para, şan, şeref, eğlence - ruhsal dğerlere (cenostlara) önem vermeyecek

(2) ana babası istediklerini almak için herşey yapardılar: yalan, ikiyüzlülük, aldatırmak, kavga, hatta katillik - Navot'un üzüm bağı olayında bunu en korkunç biçimde görüyoruz

- sen imanlısın - ve senin kızanların, hatta torunların senden nasıl bir örnek görüyorlar?

(1) ruhsal atmosfera

- disiplin: toplantı zamanı olunca, kızanların görüyor mu ki, bu senin için en birinci prioritet

- yoksa: televizyada falanca program var, yemek yapamadım, hasta değilken 'keyifsizim' demek

- sen belki kızanlarına diyorsun 'toplantıya gitmek çok önemli'- ama senin işlerin başka bir signal veriyor 'gitmezsen de olur'

- kızanlar senin imanını nasıl görüyorlar: canlı, diri bir inanç mi, yoksa soğuk bir alışkanlık mı?

(2) dürüst karakter

- kızanlar yalan konusunda senden ne öğreniyorlar: sen belki ağızla diyorsun, açan günahtır - ama kızanlar çok ince dikkat ediyorlar sana ve en ufak hareketine dikkat edecekler, zamanla seni kopi edecekler

- kızanlar dürüst olmak konusunda senden ne öğreniyorlar: bir kardeşle konuşurken seni işitiyorlar, ama gittikten sonra sen onun hakkında başka konuşursan, kızanlara nasıl bir örnek brakıyorsun?

- Mevlana: “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!”

Sül.Özd. 22:6

“Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.”

- ama nasıl yetiştiriyoruz? Mahallede bir anlayış var: kızanları vurmakla, sövmekle terbiye vermek lazım, ceza vermekle

- ama ceza vermek terbiye değildir, ve sade laf yapmakla yetiştiremezsin - en büyük intrument senin örneğindir:

“Sen bana birşeyler konuşuyorsun, ama senin sözlerini işitemiyorum, çünkü hareketlerin daha fazla nağara yapıyorlar”

(3) bencillik mi, sevgi mi?

- kızanlara nasıl bir iz brakıyorsun, senden ne öğreniyorlar: başkalarına hizmet etmeyi mi, yoksa hep kendi faydalarına bakmaya mı?

- 1996-2006 seneleri arasında BG'da en büyük spisanie hangisi idi: adı EGOIST - bu devletimizin bütün havasını gösteriyor

- komunizmin yıkılmasından sonra artık herkes egoist oldu -herkes artık sade kendini düşünüyor

- onun izdatelstvosu uygun bir ad ararken bunu buldular: BG'nın özü budur artık

- ilginç bir şey: bu yabancı söz (Latinski) - kimse de onun tersini birlmiyor: 'Altruist' - çünkü bu artık modadan çıktı

- biz imanlılar olamaz egoist olalım - bencil bir düşünce, bencil bir yaşam tarzı bir ispattır, açan Mesih seni kabul etmeyecek

- kaç tane ayet var, bize gösteriyor, lazım iyi işlerle uğraşalım - onu yapıyor musun? (koyunlar ve keçiler meselesi)

- kaç tane ayet var, bize gösteriyor, kardeşlerimize hizmet edelim - sende o kafa var mı? (talantlar meselesi)

- bir yemek yaptığımızda, kızanlar sana bakıp senden ne öğreniyorlar: numara yapıp, bir iki tane kebapçe daha mı alıyorsun? - “Aa, ben deli olmayayım: para verdim, hakkımı alayım”

- yoksa kızanlar senden duyuyorlar mı: “Yok bir şey, yemezsem de olur. Ko önce başkaları doysun”

- bütün bunlar senin gözünde ufacık şeyler - ama hiç aldanma: sen kızanlarına ve torunlarına bununla bir yol çiziyorsun - ve büyüyünce nasıl olacaklar: egoist mi, altruist mi?

(4) senin için sevgi nedir?

- sevgi demek: başkasının ihtiyacı neyse, onu vermek - değil ona her istediğini vermek

- mahallede öyle bir anlayış var: sevgi mallarla, para ile gösteriliyor

- kızanlar gördü mü, her istediğimi alabilirim, ona göre davranacaklar

(5) hayatının merkezi nedir?

- her insanın hayatında en kıymetli saydığı bir tema var - ve kızanlar seni çok çabuk anlayacaklar: senin hayatının tsentırı nerede?

- cins mi: bütün vaktini sade cinsinden olan kişilerle harcıyorsun - bir karar almak için cinsinin sırasına bakıyorsun - eğlence mi: düğünlere gitmek, oynamak, - materyalno şeyler mi: güzel ev, altınlar, arabalar...

- yoksa Mesih mi: ona hizmet etmek mi, onunla konuşmak mı

4. ders: imanlı eş almak ne kadar önemlidir

- Ataliya'nın kocası Yehoram, Rabden korkan biri idi - babası onu Rabbin terbiyesi ile büyütürdü nasıl o kadar bozuldu? - çünkü babası onu alıp imansız, hatta putperest bir kadınla evlendirdi

- babasından gördüğü bütün terbiye zamanla unutuldu: karısı çok bencil, lafını geçiren acımasız biri idi - tam onun anası İzevelin kopyası

- kızanlar senden bu konuda ne öğreniyorlar: bir eş ararken önemli faktorlar nedir: onun karakteri mi, Rabden korkması mı - yoksa materyalno şeyler mi?

- hangisi senin için daha iyi olacak: kızın fukara bir aileden gelen bir imanlı çocuklan evlensin ve evlendikten sonra Rabbin işini yapmak için uzak, fukara bir devlete gitsinler - yoksa mahalleden zengin bir ailenin çocuğuna gitsin, eğer imansız biri ise

- o zaman üzülecen mi, açan imansız birisine gitmiş, yoksa diyecen mi: “İyi yere düştü”

SON:

- Ataliya en sonunda sade krallığı değil, hayatını da kaybetti