Kurbanlar ve adaklar Allaha makbul mu?

1) Adaklar ne zaman kesilir?

- ev yaparken

- askerlikten dönünce

- “Allah rızası için” (çok para var diye)

- sifalandıktn sonra

- rüyada buyurulduktan sonra

- kısırlıkta, gebe kalınsın diye

2) Adaklar ne sebep için kesiliyor?

- şükür etmek

- gösteriş

- Allahtan bereket bekleniyor

- korku

3) Rab kurbanlar istiyor mu?

a. Tekvin 3:21 - birinci kurbanı kesen, Allahın kendisidir

- Adem ve Havva ayıbını örtmek için kendileri giysi yapmaya uğraştılar

- ama Allah onları alıp, yerine bir hayvanın derisini verdi

- büyük bir ders: kendi günahımızı örtemeyiz, bunu Rab yapıyor

b. Tekvin 4:4 - Kayin ve Habil'in kurbanı

- Rab, Habil'inkini kabul etti, Kayin'inkini kabul etmedi

- sebep: değil, birisinde kan döküldü, öbürüsünde dükülmedi

- asıl sebep: Kayin'in yüreğinde kötülük vardı

- 4:7 "günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor", onun yüreğinde zaten kıskançlık vardı, onun için kurbanı kabul olmadı

- büyük ders: Rabbe kurban olarak ne getirsek o kadar önemli değil, ne kadar yüreğimizin durumu

c. Levililer bölüm 1-5

- Rab kendisi İsrail halkı için kurbanlar buyurmuştu

- bunların amacı:

(1) Allahın ne kadar kutsal olduğunu göstermek

(2) halkın ne kadar günahlı olduğunu göstermek

(3) günahın affı sadece kan dökmekle mümkün olduğunu göstermek

büyük ders: suçlu kişinin yerine suçsuz birisi ölmesi lazım

(4) böylelikle gelecek olan kurtarıcıya hazırlık yapmak

4) Ama Eski Ahit zamanında bile Rab daha derin bir şey isterdi

- Mezmur 51:16-17 - itaat etmek

16 Çünkü sen kurban istemezsin, yoksa sunardım.

Yakılan kurbanlardan hoşlanmazsın.

17 Allahı memnun eden kurban, kırgın bir ruhtur.

Allahım, sen kırılmış ve ezilmiş bir kalbi hor görmezsin.

- 1. Samuel 15:22 - alçakgönüllülük

22 Samuel şöyle karşılık verdi: "RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

23 Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır ve büyüklenme, putlara danışmak kadar kötüdür.

- Mika 6:7-8 - doğruluk

7 Binlerce koç sunsam, Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, RAB hoşnut kalır mı?

Suçuma karşılık ilk oğlumu, İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?

8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi. Adil davranmak, merhameti sevmek ve alçakgönüllülükle yolunda yürümekten başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?

5) Son olarak, Allah tek geçerli olan kurbanı yolladı

- İbraniler 10:4 = hayvanlar insanı Allahın önünde temiz kılamaz

Zaten olamaz, öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın.

- İbraniler 9:11-14

11 Ama Mesih gelecekteki iyi şeylerin başgörevlisi olarak geldi. Ve daha büyük ve eksiksiz olan Allahevine girdi. O Allahevi de elle yapılmamış, hani demek istiyorum bu dünyadan değildir. 12 Mesih yanına keçilerin ya da danaların kanını almadı. Hayır, kendi kanıyla, ilk ve son defa, en kutsal yere girdi ve böylelikle bize sonsuz kurtuluşu kazandırdı. 13 Keçilerin ve öküzlerin kanı, ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri kutsal kılıyor, hani onların bedenlerini Allahın önünde temiz kılıyor. 14 Madem öyle, Mesihin kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek; öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz. Mesih kendi kendini sonsuz Ruh ile lekesiz olarak Allaha kurban getirdi.

Eski kurbanlar

Son kurban

- yeryüzünde

- gökte

- insanın bedenini temizlerdi

- insanın vicdanını temizler

- sıradan hayvanların kanı

- Allahın Oğlu'nun kutsal kanı

- lazımdı sık sık tekrarlansın

- bir kere bütün zamanlar için kesildi

6) Günlük yaşamdan bir örnek: düğüncülük

- küçük yaştan kızlar düğüncülük oynarlar: süslenirler, aynanın önünde oynarlar v.s...

- bunlar asıl düğün değildir, ama asıl düğüne hazırlık oluyor, o zaman nasıl davranacağını biliyor

- ama gün gelecek, asıl düğün oluyor ve eski düğüncülük oyunları unutuluyor

- düğün olduktan sonra da, kimse bir daha düğüncülük oynamaz, yoksa çok güleceklik olacak

7) İsa Mesih imanlının kurbanı bambaşka:

a. Romalılar 12:1 = diri, yaşayan kurbanlar

Onun için, kardeşler, acıyan Allahın adına size yalvarırım: bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul bir kurban olarak Allaha teslim edin. Bu, akıla uygun bir hizmetiniz oluyor.

- Eski Ahitte hayvan öldükten sonra makbul olurdu

- aynı onun gibi, İsa'ya gelince eski tabiyetimize ölmeliyiz

- ikinci doğuş: ondan sonra bütün hayatımız tek bir kurban oluyor

- senin zamanın, senin keyfin, senin paran, senin şerefin DEĞİL, ama herşey Mesih için oluyorü

- neden kendimizden başka bir şey kurban, adak olarak getiremeyiz?

(1) ilk doğan meselesi

- ilk doğanlar Rabbe kutsaldı, onlar lazımdı ölsünler

- bir kişi kalktı mı, adak versin, ilk doğanlardan veremezdi

- Kimse, öküz olsun, koyun olsun, bir hayvanın ilk doğanını Rabbe adak getiremez, onlar zaten Rabbindir

- sanki bir adama 100 Leva borçlusun, ama onu çevirmiyorsun, 100 levalık çokolat alıyorsun

- 1.Kor 6:19-20

Siz artık kendinizin efendisi değilsiniz. Siz bir fiyatla satın alındınız.

- 1.Kor 4:7

senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun?

(2) Nazir meselesi

- EA'te bir adam kendini Rabbe vermek istedi mi, diri kurban olabilirdi

- yemin ederdi belli bir zaman için:

(1) şarap içmeyecek - ne de üzüm, kuru üzüm - insan sevincinden daha büyük sevinç var

(2) traş olmayacak - dışardan belli olsun

(3) ölüye dokunmayacak - çünkü diri Allah hizmet ederdi

- şimdi zaten imana gelince Nazir olduk

- hem erkek, hem kadın

- Efes 5:19 'şarapla sarhoş olmayın, Kutsal Ruhla dolun'

- Fil 4:5 Herkes görsün, ne kadar yavaşsınız. Rab yakındır.

- Matta 8:22 Ama İsa ona dedi: "Sen benim arkamdan gel. Ölüleri brak, kendi ölülerini gömsünler".

EAte kahinler cenazelere katılamazlardı, sade kendi ana ve babaısnın cenazesine

Sade başkahin o kadar kutsaldı kendi a. b. cenazesine gidemezdi

Şimdi YAte her imanlı o kadar kutsaldır

b. İbraniler 13:15 = dudaklar kurbanı

Öylelikle her daim Allaha övmek kurbanları getirelim­; Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin.

- sesle Rabbimizi övmek

- Yakup 5:13

Aranızda bir kişi çekide mi, dua etsin; mutlu mu, ilahi söylesin.

c. İbraniler 13:16, Yakup 1:27 = iyilik yapmak

İbr. 13:16 - İyilik yapmayı ve mallarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşlanıyor.

Yak 1:27 - Baba Allahın önünde geçen, temiz ve kusursuz Allah inancı şöyle oluyor: öksüzleri ve dul kadınları kendi çekileri içinde dolaşmak ve kendini dünyanın lekelemesinden uzak tutmak.

- kim kendi parasından ayırıp muhtaç kişilere verir?

- değil cinler korkusundan

- değil kişi öldükten sonra

- değil sevap düşüncesiyle, günahlar af edilsin diye

d. Esinleme 6:9 = en büyük kurban

Ne vakıt beşinci mühürü açtı, kurbanyerini gördüm. Onun altında o kişilerin canları bulunurdu, hani Allahın haberinden için ve şahitlik ettikleri için öldürüldüler.

- kimi kere imanlı kişi Rab için öldürülüyor

SON:

Soru: komşular dağıttı mı, ben yiyebilir miyim?

1. Sen neden yemek istiyorsun?

- açlık mı, canın çekti mi?,

- yoksa korku mu? ^Sakın farklı olmayayım, bana maana bulmasınlar'

2. O kimin için yapıyor?

- bütün saydığımız ayetler EAten ve YAten,

- bütün kurbanlar ve adaklar gerçek olan tanrıya Yahveye yapılırdı

- bugünlerde kime kesiliyorlar? Muhammed'in tanrısına ya da bir babaya

- ikisi puttur, onların arkasında kötü ruhlar işliyor

- İnci çok açık: 1.Kor 10:19-23

19 Peki, ne demek istiyorum? Acaba, put bir şey midir? Ya da putlara adanmış yiyentiler mi bir şeydir? 20 Ama Allahsız kişiler, adaklarını değil Allaha ama kötü ruhlara yapıyorlar. Ve ben istemiyorum, kötü ruhlara ortak olasınız. 21 Siz hem Rabbin kadehini, hem de kötü ruhların kadehini içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına, hem de kötü ruhların sofrasına katılamazsınız. 22 Yoksa Rabbi kıskandırmaya mı kalkalım? Biz Ondan daha mı kuvvetliyiz?

Soru: ya ben 'kardeş sofrası' yapabilir miyim

- gene: neden yapacan? (Allahtan mı korkuyorsun, bereketini çeksin)

sen her zaman kardeşleri davet et, değil özel sebep varken

o zaman anlayacaz ki, fikirlerin değişti, asıl imanlı gibi düşünüyorsun

- çok seyrek olmaya başladı