SİZ DE TÖVBE ETMEZSENIZ...
Luka 13:6-9

O anda bazı kişiler İsa'ya geldi. Anlattılar Ona o Celilelilerden için, hani onlar kurban keserken Pilatus onları öldürtürmüş. Öyle ki, onların kanı, kurbanların kanı ile karıştı. 2 İsa da şöyle cevap verdi:

"Ne sanıyorsunuz? O Celileliler öbür vatandaşlardan daha mı büyük günahkârlar idi, madem başlarına öyle bir şey geldi? 3 Ben size diyorum: öyle değil. Ya siz? Eger siz de tövbe etmezseniz, siz de aynı öyle maf olacanız. 4 Ya o onsekiz kişi, hani Şiloa'daki kule onların üstüne yıkıldı ve onları öldürdü. Ne sanıyorsunuz? Onlar Yeruşalim'de oturan öbür insanlardan daha mı suçluydular? 5 Hayır! Sözlerime dikkat edin: tövbe etmezseniz, siz de maf olacanız."

6 Onlara şu benzetmeyi de anlattı:

"Bir adamın bahçesinde bir incir ağacı varmış. Ve geldi, onun üzerinde yemiş arasın, ama bulamamış. 7 Bağcıya da demiş ki: 'Te, üç senedir gelip bu incir ağacının üstünde yemiş arıyorum, hiç de bulamıyorum. Artık kes onu. Niye toprağı zayıflatırsın ki?' 8 Adam da ona cevap verip demiş: 'Efendim, onu bu sene de brak, ben onun etrafını çapalayım, gübreleyeyim. 9 Gelecek sene yemiş verirse, iyi. Eger yoksa onu kesersin.'"

------------------------------------------------

Giriş:

A. Luka 13:1-5 İki haber

(1) Celilelilerin kurbanda öldürülmeleri

(2) Şiloa kulesinin yıkılması

1. İsa’ya verilen soru: “O Celileliler daha büyük mü günahkar?”

a. ne olmuştu?

- onlar memleketlerinden gelip Yeruşalim’de tapınakta kurban sunmaya gelmişlerdi

- tapınak aslında güvenli bir yer, sığınacak yer idi

- ama Pilatus buna saygı göstermeyip o adamları orada öldürttü

- bu büyük bir haber idi - herkesin ağzında idi

- tartışmalı bir konu: acaba onlar mı suçlu (‘Madem Allah izin verdi, baş onun tapınağında öldürülünler, demek onlar çok günahlı”) – yoksa Pilatus mu?

- sanki jurnalistler İsa’ya gelip onun ağzının önüne mikrofon tıkıyorlar, ondan cevap beklerler

b. İsa’nın cevabı bizim için örnek

(1) “Pilatus suçlu, onu indirelim!”

(2) “Aa, biz imanlıyız, politikaya karışmıyoruz!”

sanki bu dünyada yaşamıyoruz, sanki sorumluluğumuz yok

imanlı laflarla kendini işten çekmek

ucuz bir kaçış yolu