Luka 16:1-13

1 İsa, öğrencilerine şunları da anlattı: "Zengin bir adamın bir idarecisi varmış. Başlamışlar onu zengin adama sokmaya, 'Senin mallarını boşa kullanıyor.' diye.

2 O da idareciyi çağırmış ona demiş: 'Ne bu senden için duyduğum şeyler? İdareciliğinin hesabını vereceksin. Artık sen idareci olamazsın.'

3 İdareci de kendi kendine demiş: 'Ne yapsam, acaba? Efendim idareciliği elimden alıyor. Çukur kazmaya kuvvetim yok, dilencilik yapmaya da yüzüm yok.

4 Ha, buldum! Ne yapacağımı biliyorum, öyle ki, idarecilikten atıldım mı, insanlar beni evlerine kabul etsinler.'

5 Sonra efendisinin borçlularını teker teker çağırmış. Birincisine sormuş, 'Efendime ne kadar borcun var senin?' 6 O da demiş: 'Dört bin litre zeytinyağı.' Ona demiş: 'Te, borç kâğıdın. Al bakayım onu, çabuk otur, iki bin litre diye yaz.' 7 Daha sonra bir başkasına sormuş: 'Senin de ne kadar borcun var?' O da cevap verip demiş: 'Elli ton buğday.' İdareci ona demiş: 'Te borç kâğıdın. Al bakayım onu, kırk ton diye yaz.'8 Efendisi de aldatırıcı idareciyi akıllılığı için övmüş. Çünkü bu dünyanın evlatları, kendi aralarında şafak evlatlarından daha akıllıca davranıyorlar.

9 Ben de size diyorum: aldatıran zenginliklerle kendinize arkadaşlar edin, öyle ki, zenginliklerin sonu gelince, siz sonsuz evlere kabul edilesiniz."

Luka 12:16-21

16 Onlara şu benzetmeyi anlattı: "Zengin bir adamın toprağı çok fazla harman vermiş. 17 Kendi kendine düşünmüş ki, 'Ne yapayım? Yok nereye harmanımı saklayayım!'

18 Ve dedi: 'Evet, şöyle yapacam: ambarlarımı yıkacam, daha büyüklerini yapacam. Bütün harmanımı ve mallarımı oraya saklayacam. 19 Ve canıma diyecem, 'Ey canım, şimdi çok sene yetecek kadar malların var, rahat et, ye, iç, sefa sür.'

20 Ama Allah ona dedi: 'Ey akılsız adam! Bu gece canını senden isteyecem. Ve işte, hazırladığın şeyler, onlar kimin olacak?' - 21 Evet, kim kendine mal biriktirirse, ama Allahın önünde zengin değilse, ona benziyor."

19 Yeryüzünde kendinize zenginlikler biriktirmeyin. Burada böcekler ve küf onları yiyip bitirirler. Hırsızlar da girip onları çalırlar. 20 Hayır! Kendinize gökte zenginlikler biriktirin. Orada ne böcekler ne de küf onları yiyip bitirmez. Hırsızlar da girip onları çalamazlar. 21 Çünkü zenginliğiniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

Luka 12:33 "hiç çürümeyen keseler"

Matta 19:21 - zenin genç adama: "Mallarını fukaralara dağıt gökte hazinen olacak!"

17 Bu hayatta zengin olanlara şöyle akıl ver: 18 İyilik yapsınlar, iyi işlerden yana zengin olsunlar, açık elle versinler, paylaşmaya hazır olsunlar. 19 Böylelikle kendilerine gelecek zaman için iyi bir temel koyup zenginlik biriktirecekler, sonsuz yaşamı elde etsinler.

l.Özd. 23:4 Zengin olmak için didinip durma, Çıkar bunu aklından. 5 Servet göz açıp kapayana dek yok olur, Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.

para, mal, mülk, evler - onlar bize sağlam görünüyor ama aslında değil öyle - aldatıcıdırlar

Rabbin bereketi olmadan herşey boştur:

Yasa 28:29 "Yaptığınız her şeyde başarısız olacaksınız, sürekli sıkıştırılacaksınız, yağmalanacaksınız. Sizi kurtaran olmayacak.

30 "Bir kızla nişanlanacaksınız, ama başka biri onunla yatacak. Ev yapacaksınız ama içinde oturmayacaksınız. Bağ dikeceksiniz ama üzümünü toplamayacaksınız."

10 Çok az bir şeyde sadikan olan, büyük meselelerde de sadikan olacak. Ama çok az bir şeyde dürüst olmayan, büyük meselelerde de dürüst olmayacak.

11 Siz de eger haksız zenginliklerde sadikan olamazsanız, o vakıt asıl zenginlikleri size kim emanet edecek? 12 Ve eger başkasının malı ile sadikan olmadıysanız, o vakıt size kendi malınız olan şeyleri kim verecek?

haksız zenginlikler bir tarafta - asıl zenginlikler öbür tarafta

1.Kor 3:9 "Çünkü biz Allahın iş arkadaşlarıyız."

Yuhanna 4 "Bakın, ben de size diyorum ki, gözlerinizi kaldırın ve tarlaları görün. Onlar zaten harman olacak kadar beyaz olmuşlar. 36 Ve kim onları biçerse, karşılığını alıyor, sonsuz yaşam için yemiş topluyor. Öyle ki, kim ekerse ve kim biçerse, o ikisi birlikte sevinsinler.37 Çünkü şu söz burada yerine geliyor: 'Biri ekiyor, öbürü biçiyor'. 38 Ben sizi yolladım, işlemediğiniz yerde biçesiniz. "

1.Tim 1:12 "Bana kuvvet veren Rabbimiz İsa Mesihe şükürler ediyorum. O beni sadikan saydı ve bana vazife verdi."

Rab seni deniyor:13 Hiç bir hizmetçi iki efendiye kulluk edemez: ya birinden azetmeyip, öbürünü sevecek, ya da birine bağlanıp, öbürünü hor görecek. Siz de hem Allaha, hem de zenginliğe kulluk edemezsiniz."