Dört toprak benzetmesi
Matta 13:3-9

A. Tohumun büyümesi

1. benzetmelerin tek konusu: Allahın krallığı

“Nasıl söyleyebilirdik RAB’bin bir ilahisini yabancı toprakta? Yeruşalim, unutursam seni, kurusun sağ elim!”

- İ.S. 70 senesinde: tapınakta saklananlar: son anda gökten Allah yardım edecekü

- Mezmur 2: ‘Onları demir çomakla güdecek’

‘Benim krallığım bu dünyaDAN değildir, yoksa benim öğrencilerim benim için savaşacaklardı (Yuh 18:36)

bugünlerde de aynı - : kırmızı inek (Sayılar 19:2) – Amerikadan İsrail’e inek yolladılar – “Mesih geliyor” – imanlılar bile

- İsa onun için çok öğretiş verdi:

- benzetmeler kolay anlaşılıyor – hem de zor anlaşılıyor

kolay: anlamı zor: ‘Bu BANA konuşuyor!’

2. benzetmelerin amacı: ayrılık getirmek

13 Onun için onlara benzetmelerle konuşuyorum. Çünkü görüyorlar ama gene de görmüyorlar; işitiyorlar ama gene de işitmiyoırlar, anlamıyorlar da. 14 Onlarda İşaya'nın şu peygamberlik sözü yerine geliyor:

'Hep işiteceniz, ama hiç anlamayacanız. Hep bakacanız, ama hiç görmeyeceniz.

15 Çünkü bu halkın yüreği hisetmez oldu.Kulakları ile zor işitiyorlar, Gözlerini de kapatmışlar.

Yeter ki, gözleriyle görmesinler, kulaklarıyla işitmesinler, ve yürekleriyle anlamasınlar ve dönmesinler. Ben de onları iyileştirmeyeyim.'


- demek İsa bu benzetmelerle ayrım getirmek istiyor

(kimisi işitiyor- ama ‘Bu benim için’ demiyor – başkası anlıyor

- sen istiyor musun, Allahın krallığı gelsin: dışarıya bakma- içeri bak

3. tohum büyüyor

- en küçükten (bir kişi – 12 kişi – 2000 kişi – ağaç - Daniel 4

- geçen hafta hardal tanesi

10 Yatarken gördüğüm görümler şunlar: Dünyanın ortasında çok yüksek bir ağaç gördüm.

11 Ağaç büyüdü, güçlendi, boyu göklere erişti. Dünyanın dört bucağından görülüyordu.

12 Yaprakları güzeldi, herkese yetecek kadar bol meyvesi vardı. Yabanıl hayvanlar gölgesinde barınıyor, gökteki kuşlar dallarına tünüyordu. Her canlı ondan besleniyordu.

22 Ey kral, o ağaç sensin! Sen büyüdün, güçlendin. Büyüklüğün giderek göklere erişti, egemenliğin dünyanın dört bucağına yayıldı.

3. nasıl büyüyor?

(Zekerya 4:6 - 6 Bunun üzerine şöyle dedi: <<RAB Zerubbabil'e, ‘Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın’ diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.)

- Değil silahla, değil parayla

- (toprağı yeşilliğe çeviriyor = ölü bir şeyi canlı bir şeye çeviriyor)

B. Tohum nedir?

1. tohum nasıl ise, yemişler de öyle

İsa: Üzümler çalılardan toplanmıyor, incirler de tikenli otlardan toplanmıyor, öyle değil mi? (Matta 7:16)

- Türkiyede yolda bir tabela gördüm: ‘Tohum temizleme istasyonu’

- Bulgaristan'da kiliseler kurulurken çoğu defa yanlış tohumlar atıldı:

- araştırma yaptık, imanın temeli nedir - cevap: ‘Allah şifa veriyor ve kurban istemiyor’

- İsa YOK, haç YOK, günah konusu YOK, tövbe etmek YOK... öyle vaaz edildi

1. Luka 8:11 = Allahın sözü, krallığın haberi

a. İsa’nın hayatı ve görevi kuru ve cansız görünüyor, ama yaşam ve kuvvet doludur

2. Ama o da cansız bir haber değil, aynı zaman bir kişidir: (Yuh 12:23-26)

a. İsa’nın kendisi

b. Ona hizmet eden imanlı krallığın büyümesi için bunlar lazım önce ölsün

“23 İsa da onlara cevap verip dedi: "Artık vakıt geldi, 'İnsanoğlu' şanlansın. 24 Size çok doğru bir şey söyleyeyim: bir buğday tanesi toprağa düşüp ölmedi mi, yalnız başına kalacak. Ama öldü mü, çok yemiş meydana getirecek. 25 Kim kendi canını severse, onu kaybedecek. Ama kim bu dünyada canına kıymet biçmezse, onu sonsuz yaşam için kazanacak. 26 Kim bana hizmet ederse, benim arkamdan gelsin. Ben nerede isem, hizmetçim de orada olsun. Ve kim bana hizmet ederse, Babam ona saygı gösterecek.”

- Ah bu CAN - "CANım çekmiyor","CANım istemiyor", sen kendi CANına bak – içimizde yaramaz bir kedi gibi duruyor: bakıyorsun, besliyorsun, büyütürüyorsun: ve gene de istediğini yapıyor

- ama bu lazım kovulsun, yok olsun – onun yerinde Allahın Ruhu bizi aydasın

C. Ekinci: Yemiş bekliyor

1.kimse bu zahmeti yapmıyor, eger karşılığı yoksa

Yeşaya 5:1

Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım:

Toprağı verimli bir tepede Sevgilimin bir bağı vardı.

2 Toprağı belleyip taşları ayıkladı,

Seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı.

Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı

Ve bağının üzüm vermesini bekledi.

Ama bağ yabanıl üzüm verdi.

3 Sevgilim diyor ki: "Ey Yeruşalim'de yaşayanlar ve Yahuda halkı,

lütfen benimle bağım arasında hakem olun!

4 Bağım için yapmadığım ne kaldı? Ben üzüm vermesini beklerken niçin yabanıl üzüm verdi?

5 Şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim: Çitini söküp atacağım, varsın yiyip bitirsinler; duvarını yıkacağım, varsın çiğnesinler.

6 Viraneye çevireceğim onu; budanmayacak, çapalanmayacak; dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim."

İbraniler 6:7-8

Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi, ve kendisine bakan kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı, o Allahtan bereketleniyor. 8 Ama bir toprak tikenli otlar ve çalılar çıkardı mı, o yaramazdır ve lanetlenmenin üzerindedir. Onun sonu yanmaktır.

2. 100, 60. 30 – demek, kaç tane değil, ama daha mı fazla

3. kaybolanları fazlasıyla denkleştiriyor

Kaç kişi aramıza gelip kayboldular – ne yazık

Ama Rab gene de kalanları daha kalabalık sayıyor

D. Çeşitli topraklar

- olabilir burada ablatılan kişiler hepsi kıilisenin içindedir - toplantıya geliyorlar

- toprak aslında nedir: = insanın yüreği

- ekinci ve tohum: bizim kontrolumuzda değil, ama toprak bizim

- toprak lazım üç şey olsun: yumuşak – derin – temiz

1.Yol kenarı - toprak sert - tohum yüreğe girmiyor, üstte kalıyor

a. nasıl sert oldu:

(1) başkaları yaptı – pateka- en kısa yol – onun için egoist oldum

(2) sen yaptın: İbr. 3:7-8 “Bugün Onun sesini işittiniz mi, sakın yüreğinizi katılaştırmayın, sertleştirmeyin”

(3) Allah yaptı: kişi önce kendi yüreğini sertleştiriyor – sonra Allah da aynısını yapıyor


b. sert toprak anlamıyor

- Allahın sözü yüreğe kadar inmiyor

- toplantıda güzel, ama evde: hırsızlık yapıyor, yalan söylüyor

1.Kor 15.34Doğruluğa uyanın ve günah işlemeyin. Çünkü bazıların Allahtan haberi yok. (Ağarlanasınız diye bunu söyledim.)

c. nasıl yumuşak oluyor?

- Yeremya 17:9

"Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir?"

- Yeremya 31:33

"Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB,

"Yasamı içlerine yerleştireceğim, Yüreklerine yazacağım. Onların Tanrısı ben olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

- sert yürek: ceza korkusundan iyilik yapıyor

yumuşak yürek: KENDİLİĞİNDEN iyilik yapyor

- Tesniye 10:16 “yüreğinizi sünnet edin”

- Kol 2:11 Onda gene, elle yapılmayan bir sünnetle sünnet oldunuz. Mesihteki sünnette beden tabiyetiniz atıldı.


2. Kayalı toprak – toprak sıva – çok çabuk büyüyor- ama kısa zamanda yok oluyor

a. derinlik nedir?

- kökler: önce aşağıya doğru, sonra yukarı (önce görünmeyen- sonra görünen büyüme olsun)

- mesela: 1.Tim 3:6 Yeni bir imanlı da olmasın. Yoksa gururlanacak ve böylelikle aynı Şeytan gibi suça düşecek.

- İlhan: en sonunda karısını öldürdü, şimdi müslümanlar için işliyor

- mesela Pavlus: bizim düşüncemiz: ‘okumuş adam, büyük Yahudi hocası, o bir kere iman etsin…’ AMA önce Arabistan’da, sonra Tarsus’ta kaldı


b. derinlik yoksa ne olacak? - .abuk düşececez

- azıcık çekiler olsun- vazgeçiyoruz

- mezarlık ? toplanma yasağı ? Sudan için pesnarka


c. nasıl derinlik kazanacaz? – düşünmekle ve düşünmekle

- mahallede kimse düşünmek istemiyor

- Rom 12:2 Bu elaleme de uymayın. Ama düşünceniz yenilensin, ve böylelikle bambaşka kişiler olun. Öyle ki, Allahın iyi, hoş ve kusursuz isteğini deneyesiniz.

- Kol 3:1-3 Madem Mesihle beraber dirildiniz, yukarıdaki şeylerin peşine düşün. Mesih oradadır, Allahın sağındadır. 2 Değil yeryüzündeki şeyleri, ama gökteki şeyleri düşünün. 3 Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesihle birlikte Allahta saklıdır.


3. Dikenli toprak – temiz olmayan toprak

a. dikenler nedir? – materyalno düşünce

- ya eksik- ya fazla: sanki ikisi aynı

- ikisi bir paranın iki yüzü, kökteki problem aynı

- tek bir ayeti öğrenmedik: ÖNCE onun krallığı, SONRA bizim ihtiyaçlarımız


b. dikenleri nasıl yok edecez?

- herşey yanacak: başkalarına çok güzel anlatıyoruz- ama kendimiz daha fazla şeyler biriktiriyoruz, yansınlar

- dedem: savaşın ortasında ev yapmak- bomba düştü

- düşün: ‘Kalıcı şey nedir? Geride braktığım şeyler nedir’

2.Tim 4:10 Çünkü Dimas beni terk etti. Bu dünyayı daha fazla sevip, Selaniğe gitti.

4. İyi toprak

- yemiş nedir?

a. dudakların yemişi:

İbr 13:15 değil boş bir alışkanlık (Şükür Allaha)- ama canlı şahitlik

b. başka taneler: ruhsal evlatlar: Pavlus-Timoteyus

c. iyi karakter: Ruhun meyvası: Gal 5:22

Ama Ruhun yemişi şöyle: sevgi, sevinç, barış, sabır, yavaşlık, iyilik, sadikan olmak, 23 yumuşaklık ve kendini zaptettirmek.

SON: Senin krallığın gelsin - Allahın krallığı büyüsün – bunu istiyor musun?