Matta 11:28-30

Ey bütün yorgunlar...”

Giriş:

Vaiz 1:2-3

"Her şey boş, bomboş, bomboş!" diyor Vaiz. 3 Ne kazancı var insanın Güneşin altında harcadığı onca emekten?

Matta 11:28-30

28 Ey bütün yorgunlar, ağır yük altında olanlar! Bana gelin, ben size rahatlık verecem.

29 Benim bondruğumu takın ve benden öğrenin. Çünkü ben yavaş ve alçakgönüllüyüm. O vakıt canlarınız için rahatlık bulacanız.

30 Çünkü benim vereceğim bondruk kolaydır, benim vereceğim yük yiğindir."İsa bu sözleri Matta 11inci bölümünde söylüyor ve sadece burada geçiyorlar.En başta diyor:

Mat 11:25-26

O vakıt İsa cevap verip şöyle konuştu: "'Baba, gökün ve yerin efendisi, sana şükür ediyorum ki, bu meseleleri bilgili ve akıllı kişilerden sakladın, ama kızan aklında olanlara açtın. Evet öyle, Baba, çünkü senin gözünde doğru olan buydu.'İsa

A. Ey bütün yorgunlar, ağır yük altında olanlar

1. İnsanların koyduğu yük: DİN

Apo 15:28-29

Evet, Kutsal Ruh'a ve bize uygun göründü, üzerinize fazla yük koymayalım; sade şu mecbur olan şeyler: 29 - Putlara adanmış şeylerden, - kandan, - boğulmuş hayvanların etinden, - hem de zinadan uzak durasınız.

Açıklama 2:23--24

Ama Tiyatira'da başka kişiler de var. Onlar bu öğretişi kabul etmediler, ve 'Şeytanın derin meselelerini' öğrenmediler. İşte, geri kalan sizlere ben şunu diyorum ve üzerinize başka bir yük koymayacam: 24 Yeter ki, ben gelene kadar sahip olduğunuz şeylere sıkı tutunun.

Matta 23:4

Ağır ve zor taşınan yükleri hazırlıyorlar, sonra da onları insanların omuzlarına bindiriyorlar. Kendileri gene, onları kaldırmak için bir parmak bile oynattırmıyorlar.”

2. Dünyanın yükü: KAYGILAR

Mat 6:31

Onun için kahırlanmayın, 'Ne yiyecez, ne içecez, ne giyecez' diye.

a. kahırlanmak faydasızdır

Mat 6:27

Acaba, sizden var mı birisi, kahırlanmakla boyunu bir karış bile uzattırabilsin? -

b. kahırlanmak imansızlıktır

32 Çünkü Allahsız milletler hep böyle şeylerin derdine düşüyorlar. Ama gökteki Babanız biliyor, açan bütün bu şeylere ihtiyacınız var.

c. kahırlanmak sırasızlıktır

33 Siz gene, en birinci Onun krallığının ve Onun doğruluğunun peşine düşün. O vakıt size bütün bu şeyler de verilecek

3. Günahın yükü: SUÇLULUK

1.Samuel 6:19-20

RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın içine baktıkları için, RAB Beytşemeşliler'den bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi yok etti. Halk RAB'bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. Beytşemeşliler dediler: "Bu kutsal Tanrı'nın, RAB'bin önünde kim durabilir?

İbr 9:13-14

Keçilerin ve öküzlerin kanı, ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri kutsal kılıyor, hani onların bedenlerini Allahın önünde temiz kılıyor. 14 Madem öyle, Mesihin kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek; öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz. Mesih kendi kendini sonsuz Ruh ile lekesiz olarak Allaha kurban getirdi.

4. Ölümün yükü: KORKU

İbraniler 2:14-15

Peki, madem evlatlar et ve kandandırlar, O kendisi de aynı tabiyeti aldı. Öyle ki, ölmekle ölümün kuvvetine sahip olanı, hani Şeytanı, yensin. 15 Öyle ki, insanları serbest etsin, çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir idiler.

B. Bana gelin, ben size rahatlık verecem

Mar 6:48

Gecenin dördüncü nöbetinde rüzgâr onlara karşı üfürürdü ve kürek çekmek çok zor geldi. İsa onu görünce suyun üstünde yürüyüp onlara yaklaştı. - demek İsa tepede dururken aişağıdaki öğrencileri kayıkta gördü, seyretti. Hemen onların yanına gelmedi, ama bekledi gerçekten yürekten İsa'ya bağırsınlar.

C. Benim bondruğumu takın ve benden öğrenin.

Rom 12:2

Bu elaleme de uymayın. Ama düşünceniz yenilensin, ve böylelikle bambaşka kişiler olun. Öyle ki, Allahın iyi, hoş ve kusursuz isteğini deneyesiniz.

D. Çünkü benim vereceğim bondruk kolaydır, benim vereceğim yük yiğindir."

1.Yuh 5:3

Onun buyruklarını yerine getirmek, işte, Allahı sevmek bu demektir. Ve Onun buyrukları zaten zor değildir.”

Son: