1.Yuhanna

İmanda mıyım diye 10 test

Giriş:

2.Korintliler 13:5

Kendi kendinize karar verin, kendi kendinizi deneyin: imanda mısınız, değil misiniz?”

1. test: Kardeşlerle beraber olmayı seviyor muyum ?

1.Yuhanna 1:7

Ama O aydınlıktadır, ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü, o zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve Onun Oğlu İsa Mesihin kanı bizi her bir günahtan temizliyor.

2. test: Kendi günahlılığımı anlıyor muyum ?

1.Yuhanna 1:8-9

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

3. test: Rabbin buyruklarını seviyor muyum ?

1.Yuhanna 2:3-4

Onun buyruklarını tuttuk mu, o vakıt bilecez ki, biz Onu artık tanıyoruz. Kim derse, 'Ben artık Onu tanıyorum', ama Onun buyruklarını tutmuyor, o bir yalancıdır ve onda hakikat bulunmuyor.

Mezmur 1:1-2

Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz.

2 “Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.”

Mezmur 119:105

Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.”

Mezmur 119:97-99

Ne kadar severim yasanı! Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.”

4. test: Dünyadan nefret ediyor muyum ?

1.Yuhanna 2:15

Bu dünyayı sevmeyin, ne de bu dünyada olan şeyleri sevmeyin. Bir kişi bu dünyayı sevdi mi, onda Baba'nın sevgisi bulunmaz. 16 Bu dünyada sade şunlar var:

- beden tabiyetinin istedikleri,

- gözlerin istedikleri ve

- bu hayatın boş gururu.

Ve bunlar Baba'dan değil, dünyadandırlar. 17 Bu dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir. Ama kim Allahın istediğini yerine getirirse, o sonsuza kadar duracak.

Yuhanna'nın saydığı bu 3 konu benim için ne rol oynuyor?

- beden tabiyetinin istedikleri - canım, keyfim, rahatım bana daha mı önemli?

- gözlerin istedikleri - hayatım para kazanmak ve harcamakla mı geçiyor?

- bu hayatın boş gururu - başkaları benim hakkında düşündükleri mi önemli, yoksa Rabbin düşüncesi mi?

5. test: Baba, Oğul ve Kutsal Ruhu Allah olarak kabul ediyor muyum ?

1.Yuhanna 2:23

Her kim Oğul'u inkâr ederse, Baba'yı da kazanmamış oluyor. Ama kim Oğul'u açık açık tanırsa, aynı zamanda Baba'yı da kazanmış oluyor

Yuh 8:24

İşte, onun için dedim, günahlarınız içinde öleceniz. Çünkü eger inanmazsanız, ben Var Olan'ım diye, günahlarınız içinde öleceniz.

İsa burada Allahın adını kullanıyor. YAHVE

6. test: İsa'nın gelişini dört gözle bekliyor muyum ?

1.Yuhanna 3:2

Sevgililer, biz şimdiden Allahın evlatlarıyız, ve ne olacaz henüz belli değil. Ama şunu biliyoruz: O ne vakıt ortaya çıkarsa, biz o vakıt Ona benzer olacaz, çünkü Onu olduğu gibi görecez.İbr 9:28

Aynı onun gibi, Mesih de bir kere kurban oldu, birçoklarının günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü, o artık bir daha günah meselesi için olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için gelecek

Fil 3:20

Ama bizim vatandaşlığımız göktedir. Oradan kurtuluşumuzu bekliyoruz; o da Rab İsa Mesihtir.

7. test: Günahta yaşamaya devam ediyor muyum ?

1.Yuhanna 3:9

Allahtan doğan hiç kimse günahlı yaşamaz, çünkü Onun tohumu o kişinin içinde duruyor. Olamaz o günahlı yaşasın, çünkü Allahtan doğmuştur.

8. test: İmanlı kardeşleri seviyor muyum ?

1.Yuhanna 3:14-15

Biz kardeşleri seviyoruz - işte, öyle anlıyoruz, ölümden yaşama geçtik diye. Biz kardeşleri seviyoruz - işte, öyle anlıyoruz, ölümden yaşama geçtik diye. Sevmeyen kişi devamlı ölümde kalıyor

9. test: İyi öğretişi seviyor muyum? Sadece apostolları sesliyor muyum ?

1.Yuhanna 4:4-6

Evlatlar, siz Allahtansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde Olan, dünyada olandan daha büyüktür. Onlar dünyadandırlar. Çünkü bu dünyadan konuşuyorlar, dünya da onları sesliyor. Biz gene, Allahtanız. Kim Allahı tanırsa, bizi sesliyor. Kim Allahtan değilse, bizi seslemiyor. İşte, böylelikle hakikatın ruhu ve yalanın ruhunu fark edebiliriz.

Apo 2:42 - “Onlar kendilerini durmadakka apostolların öğretişine, beraberliğe, ekmek kırmaya ve duaya verirdiler.”

10. test: Şahitlik yapmayı seviyor muyum ?

1.Yuhanna 4:15

Kim açık açık söylerse 'İsa Allahın Oğludur', o devamlı Allahta kalıyor, Allah da onda kalıyor5