Kurtuluşun faydaları

Rom 5:1-2

Rom 5:1-2

1 Madem imanla suçsuz sayıldık, artık Rabbimiz İsa Mesihin sayesinde Allahla barışıklığımız var.

2 Biz artık merhamet içinde duruyoruz, ve gene İsa sayesinde bu merhamete imanla bir giriş yolu bulduk. Ve artık övünüyoruz ki, Allahın şanlılığına erecez diye.

1. suçsuz sayılmak

2. Allahla barışıklık

3. merhamette durmak

4. giriş yolu

5. Allahın şanlılığı

1. imanla suçsuz sayıldık,

Problem:

İnsan, Allahın önünde doğru sayıldığından nasıl emin olabilir?

sevap dersen: hiç emin olamayız ki, yeterlidirler diye.

kurban dersen: tanrılar çok kaprisli - belki 'makbul olmadı'

Muhammed ölüm yatağında bile dedi ki:

"Vallahi, ben Allahın resulu olduğum halde, yine Allah bana ne yapacağını bilmiyorum." (Buhari)

"Ey Allahım! Günahlarımı bağışla, bana merhamet et, ve öbür peygamberlere kavuşacağımı sağla." (Buhari)

"madem imanla suçsuz sayıldık"

Bu, kesin bir durumu gösteriyor. Mesihçinin aklanması, suçsuz sayılması, geçmiş zamandır.

Her gerçek imanlı biliyor, Allahın önünde durumu nedir.

İmanlı hayatında ona kuvvet veren o bilgidir.

Ölülere 'rahmetli' denilir: yani merhamete kavuşmuş, Allahın önünde suçsuz sayılmış.

Ama cenazelerde gene dua edIyorlar ki, “Allah rahmet eylesin!”.

Demek son ahret gününe kadar kimse emin olamaz.

Ama en küçük ve önemsiz Mesihçi kurtulduğundan emin olabilir aklandığından:

1.Yuhanna 5:13

“Siz Allahın Oğlu'nun adına iman ediyorsunuz. Ve bu şeyleri size yazdım ki, sonsuz yaşamınız var diye bilesiniz.”

Galatyalılar 4:6

“Ve madem evlatlarsınız, Allah kendi Oğlunun Ruhunu yürekleri-mize gönderdi. Biz de 'Abba', hani 'Babacığım' diye bağırıyoruz.“

Luka 15 - Kaybolan oğul benzetmesi

Baba ona kaftan, pabuç ve yüzük veriyor. Çocuğun yeniden evlat olarak kabul edilmesi, onun günahlarının af edildiğini ispatladı.

2. Allahla barışıklık

Problem:

Allah bize karşı öfkelendi. İnsan normal halinde onun düşmanıdır.

Biz ona o halde Baba diyemeyiz („Allah baba iyidir!“)

- Rom 1:18 “Allahın öfkesi gökten belli oluyor“

- Rom 4:25 „Allah kanunu Allahın öfkesini kaldırıyor (uyantırıyor)

- Rom 5:6-11 eskiden ne idik: Allahsız - günahkar -Allaha düşman

Yaratılış 19 - Sodom kasabasının sonu Allahın öfkesi için korkunç bir örnek. Son günler de öyle olacak (Luka 17:28)

Kan davası olan iki cinsi düşünelim:

Senelerden beri birbirlerin arasında düşmanlık, katillik var.

Ama gün geliyor, barışmak için bir araya gelip sofra kuruyorlar.

Bu sofradan sonra kimse bir daha başkasına kötülük yapamaz. Sağlanan barış kesindir ve kalıcıdır.

2.Korintliler 5:1B-20

Bütün bunlar Allahtandır. O, İsa Mesihte bizi kendisi ile barıştırdı. Bize de barışıtırma işini emanet etti. Hani şöyle:

19 Allah Mesihte idi ve Onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bize de barıştırma sözünü emanet etti.

20 Çünkü Mesihin diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesihin yerinde yalvarıyoruz: Allahla barışın! (Efesliler 2:14-17 okuyun)

Koloseliler 1:20-22

Onun eliyle her şeyi kendisi ile barıştırsın: hem yeryüzünde hem de gökte olan şeyleri. O, haçındaki kanı ile barış getirdi.

21 Siz bir zamanlar kötü işlerle uğraşırdınız. Allaha yabancı ve düşünceden yana düşman idiniz.

22 Ama şimdi, O sizi gene de barıştırdı. Bunu kendi bedeninde ölmekle yaptı.

3. merhamette durmak

Problem:

Ancak Mesihin kanı ile, bahşiş olarak ve merhametten kurtulduk. Peki, o merhamet ne kadar büyüktür? Hangi günahları ortadan kaldırıyor?

Ya imana geldikten sonra günah işlersek, gene mi merhamet var?

Merhamet eski günahlar için, ama imana geldikten sonra kanun mu var?

İmanı hayat ipte oynayan bir akrobata mı benziyor?

Bir adam okyanusun ortasındira sal üzerinde kesin ölümü beklerken, kocaman bir tanker (457 m uzun) onu kurtarıyor.

Denizdeki kesin ölümden oraya alınıp kurtuluyor. Kurtulduktan sonra o geminin içinde güvenli yerdedir. Gemide kaldıkça kesin kurtulacak.

Gemiyi yapanlar önlem aldı, kimse kolay kolay gemiden düşmesin; geminin kenarında korkuluk var. Adam gene de serbest: çok fazla isterse, bu korkuluğu geçip gene denize atlayabilir.

Aynı biçimde imanlı da İsa'nın içinde kaldıkça, Rabbin merhameti hep devam ediyor, günahları bağışlanıyor. Rab de önlem aldı, kolay kolay merhametten düşmeyelim.

Rom 8:1-2

“İşte, Mesih İsa'da olanlar için artık hiç bir suçluluk yoktur. 2 Çünkü İsa Mesihte yaşamak ancak Ruhla oluyor, ve o Ruhun sırası, beni günah ve ölümün sırasından serbest etti.“

Yuhanna 10:29

“Onları benim Babam bana verdi. O da herşeyden daha büyüktür. Ve kimse onları Babamın elinden kapamayacak.“

Yahuda 1:24

“Ama var Biri, sizi ayakta tutabilir, öyle ki hiç kösteklenmeyesiniz. Ve O yapabilir ki, kendisinin önünde şanlılık ve büyük sevinç ile durasınız.“

2.Kor 1:22

“O bizi mühürledi ve yüreğimize kapora olarak Ruh'u verdi.“

1.Yuhanna 1:9-10

“Günahlarımızı açık açık söyledik mi, O bizi her türlü haksızlıktan temizleyecek. Çünkü O, güvenilir ve doğrudur. Ama 'günah işlemedik' dersek, Onu yalancı çıkarmış oluyoruz ve Onun Sözü içimizde bulunmuyor."

4. giriş yolu

Problem:

Büyük kişilerin huzuruna girmek çok fazla zor. Aylar öncesi randevu alacaksın. Ondan sonra bile istediği zaman seni geri çevirebilir.

İnsan nereden emin olabilir ki, dua ettiği zaman Allah onun işitiyor?

Hollandalı diplomat Levi Warner Osmanlı padişah Mehmet IV görüşmek için 3 sene bekledi: sonra 20 dakka konuşabildi.

Efes 2:17-29

“Ve gelip hem uzakta olan sizlere barış bildirdi, hem yakın olanlara da barış bildirdi. 18 Çünkü onun yoluyla ikimiz bir Ruhta fırsat bulduk, Baba'ya yaklaşalım.“

İbraniler 7:25

“Demek, kim İsa'dan geçerek Alla”ha gelirse, İsa'da var fırsat, o kişileri büsbütün kurtarsın, çünkü onlar için aracılık yapsın diye hep yaşamaktadır.“

İbraniler 4:16

“Madem öyle, Allahın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki, bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bize yardım eden budur.“

5. Allahın şanlılığı

Rom 8:30

“Allah, karar verdiği kişileri çağırdı; çağırdığı kişileri suçsuz kıldı; suçsuz kıldığı kişilere de şanlılık verdi.“

Kol 1:27

“Bu saklı bilgi de şudur: Mesih içinizdedir, ve şanlı olacağınıza umut veriyor.“

İmanlının geleceği kesindir: Allahın şanlılığını paylaşacaz. Umudumuz 'cennet' değil, dinlenmek ve eğlence merkezi değil, ama Allah kendi şanını bizimle paylaşacak.

Matta 17:1-2 - Petrus, Yuhanna ve Yakup İsa'nın şanını bir an için gördüler. (2.Petrus 1:16-18 - 1.Kor 15:42-43) - nasil bir filmin özetini gösterip, onunla reklam yaparsalar.