İmanın terbiyesi

Romalılar 5:3-6Bu haftanın vaazı aslında geçen haftanın devamıdr. Şimdiye kadar Pavlus a.1,2'de bize çok büyük ruhsal hakikatları gösterdi.

Sorduk ki: kurtuluşun faydaları nedir? Ve Pavlus bizim için 5 konu sıraladı:

1. suçsuz sayılmak

2. Allahla barışıklık

3. merhamette durmak

4. giriş yolu

5. Allahın şanlılığı

Peki, bunlara baktığımız zaman anlıyoruz, sanki bunlar hepsi teoridir. Ama bir imanlı bunların değerini nasıl öğrenebilir? 'Suösuz sayıldık'... Senonu kendi hayatında nasıl daha derin bir biçimde öğrenebilirsin?

Allahla brıştık ... merhamette duruyoruz... sen ondan gerçekten emin misin? Ya imana geldikten sonra gene günaha düşersen?

Allahın huzuruna bir giriş yolu bulduk... peki sen onu kullanıyor musun? Gökteki babanla her durumu paylaşıyor musun?

Ve Allahın şanlılığına erecez... o senin için değerli mi? Yoksa bu yeryüzündeki hayat mı daha kıymetlidir?

İşte, o saydığımız hakikatları gündelik hayatımızda nasıl görecez? Asıl soru budur. Ya da: iamnda büyümek nasıl oluyor?

Ve burada herkes ruhani, duhovno bir şeyler söyleyecek: daha fazla dua etmek, oruç tutmak, daha fazla İnicli okumak... v.s.

Ama Pavlus'un bize gösterdiği yol bambaşka. Hatta biraz şok olacaz. Rab, bu hakikatların değerini daha iyi anlayaım diye bizi ruhsal hayatımızda terbiye eder.

Aşağıdaki ayetlerde bu terbiye nasıl olacak diye, gene 5 adım görecez:5:3 Ama değil sade o kadar: onun için,

Fark ettiniz mi, nasıl bize burada 5 adım gösteriliyor. Rab buların hepsini kullanıyor, en başta saydığı imanın5 faydasını içimizde büyütürmek için.

Ve son olarak saydığı şey Rabbin sevgisidir. Rabbin sevgisi ne zaman yüreklerimize döküldü? Bu 4 adımdan sonra mı? Yoksa hemen en birinci imana geldiğimizde mi?

'Çünkü' sözünü gördük mü, lazım önceki duruma, yukarıya bakalım. Evet, o en başa geçiyor.1. Allahın sevgisi yüreklerimize döküldü

2. sıkıntı çekiyoruz

3. dayanma kuvvetimiz artıyor

4. denenmiş kişilik kazanıyoruz

5. umudumuz var

1. Allahın sevgisi yüreklerimize döküldü

Sanki Rab bize imanlı hayatımızın başında bedava bir sevgi sermayesini veriyor. Biz lazım onu sonra büyütelim.

Öyle değil mi? İlk imana geldiğinde, ne zaman ilk sevgi, ilk aşk vardı... hatırlıyor musun o günleri? Onu yaşamışolan, yani yeni doğuşu yaşamış olan bir kişi onu hiç unutamaz.

Düşten Öte” serisi: 5 şahitlik, nasıl müslümanlar rüya ya da videniede İsa ile karşılaşıyorlar. - Mısır'da Ali - biz onu dublaj yaptık.

Adam önce müslüman terorist idi, kişilere fenalık yapardı. Sonra uğrşıyor KK'ı içeriden öürütsün. Ama okudukça Kıran'dan, islamiyetten şüphe etmeye başlıyor. Bir gece İsa'yı görüyor ve hayatını İsaya teslim ediyor.

Ertesi sabah çıkıyor ve kime fenalık yaptıysa, onların hepsinden özür diliyorum. Ve diyor ki: sanki dünyayı bambaşka bir aydınlıkta görürdüm. Eskiden yüreğimde nefret ve karanlık varken, şimdi artık içimde sevgi vardı ve herkese sarılıp öpmek isterdim.

İncil bu protses için 3 söz kullanıyor - sanki Rab bize 3 tane yeni ruh vermiştir... ama tabii ki, Ruh birdir, ama biz Kutsal Ruhu 3 değişik biöimde hissediyoruz:

a. AYDINLIK Ruhu

2.Kor 4:6

Allah bir vakıt bir sözü ile karanlıktan ışık parlatırmıştı. Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık saldı,

- Aydınlığa geçince insanlara karşı sevgi hissediyoruz

b. EVLATLIK Ruhu

Gal 4:6

Ve madem evlatlarsınız, Allah kendi Oğlunun Ruhunu yüreklerimize gönderdi. Biz de 'Abba', hani 'Babacığım' diye bağırıyoruz.

- Allah evladı olunca insanları sevmeye başlıyoruz

c. YENİ DOĞUŞ

Titus 3:5

Yıkanıp yeniden doğduk, Kutsal Ruh bizi yeni kişi yaptı - öyle kurtulduk.

- Yeniden doğunca, reflekslerimiz değişiyor: bencillik yerine başkasına hizmet duygusu oluiuyor

2. sıkıntı çekiyoruz - hatta onlarla övünüyoruz

Peki, ilk aşktan sonra imanlının hayatında ne oluyor? Normal olarak sanıyoruz, bu hep devam etsin. Sanki bizi büyütmek için Rab bize hep daha fazla sevgi verecek.

Ama öyle değil: büyük şok... Rab bizi büyütürmek için sıkınıtılarımızı kullanıyor.

Çok ilginç ki, bizi imanda büyütürmek için, Rab daha fazla kötü şeyleri kullanıyor

(1) Kader Birliği

Fil 3:10

Onu tanıyayım ve Onun dirilişinin kuvvetini de anlayayım, ve Onun acılarına ortak olmak neymiş öğreneyim, Onun ölümünde ona benzer olayım. 11 Ve böylelikle ölülerin dirilişine varayım.

(2) Mesihin işine devam

Kol 1:24

Sizin hatırınıza seve seve çeki çekiyorum. Mesihin çekilerinden geri kalanı tamamlıyorum. Onu kendi bedenimle ve Onun bedeninin hatırına (demek kilisenin hatırına), tamamlıyorum.

3. dayanma kuvvetimiz artıyor

Haltercilerin sloganı: “Ağrı, zayıflığın bedenden çıkmasıdır !“

1.Timoteyıs 4:7-8

“Sen gene kendini Allah korkusunda ilerletir. 8 Çünkü bedeni ilerletirmek az fayda getiriyor. Ama Allah korkusu her bir şey için faydalıdır.“

Timoteyus herhalde spor yapardı. Pavlus ona spor dünyasından örnekler veriyor.

Sanki onu demek istiyor: “Spor antramanında ağır çalıştıktan sonra kasların ağrırıyor. Ama ancak öyle büyüyecekler.

Ruhsal dünyada, imanla hayatta da aynısı geçerlidir: 'ruhsal kaslarını' geliştir, büyütür!“

2.Petrus 1:5-8

İşte, tam bunun için çok dikkatla uğraşın ki, - imanınıza iyi tabiyetler katasınız,

- iyi tabiyetlere bilgi katasınız, 6

- bilgiye kendini zaptetmek kuvvetini katasınız,

- kendini zaptetmek kuvvetine dayanmak kuvvetini katasınız,

- dayanmak kuvvetine Allah korkusunu katasınız, 7

- Allah korkusuna kardeş sevgisini katasınız,

- kardeş sevgisine gene, sevgi katasınız.

8 Çünkü bu şeyler sizde bulundu mu ve çoğaldı mı, Rabbimiz İsa Mesihi tanımak için aylak kalmayacanız, ne de yemişsiz kalacanız.

4. denenmiş kişilik kazanıyoruz

1.Petrus 5:10

Siz de az bir vakıt için çeki çekeceniz. Ama Allah bütün merhamettir, hem de sizi Mesih İsa'da kendi sonsuz şanlılığına çağırmıştır. Ve o çekilerden sonra O kendisi sizi tamamlayacak, sizi sağlamlaştıracak, size kuvvet verecek ve sizi sağlam temelin üzerine oturturacak.

1.Petrus 1:7

Bununla imanınız belli ediliyor. Çürüyen altın bile ateşten geçmekle deneniyor. Ama sizin imanınız ondan daha kıymetlidir. Denemeleriniz sebep olsun, İsa Mesih görüneceği vakıt övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız.

Yakup 1:2

Kardeşlerim, türlü çeşit denemelere düştünüz mü, onu bütün sevinç sayın. 3 Bilesiniz ki, imanınız denendi mi, sabırı meydana getiriyor. 4 Sabır da işini tamamlasın. Öyle ki, kusursuz ve tastamam olasanız, hiç bir meselede eksik kalmayasınız.

5. umudumuz var

İbraniler 6:19

“Bu umut, bizim canımıza bir gemi demiri gibidir: sağlam ve sarsılmaz, perdenin iç tarafına atılmış bir demir.“

İbraniler 6:20

“Bizim önümüzden koşan İsa da, Melki-Zedek'in sırasından bir başgörevli kılındı ve oraya girdi.“Günlük hayatta 'umut etmek' sözü, belirsizlik ve şüpheyi ifade ediyor.

Ama İncil'de tam tersi: bir şeye umut ediyoruz' denilince, 100% eminiz demektir.4