Ruhla yaşamak

GİRİŞ:

Galatyalılar 5:16-26

16 Ama ben diyorum ki, Ruhla yaşayın. O vakıt beden tabiyetinin istediklerini yerine getirmeyeceniz. 17 Çünkü beden tabiyeti ruha karşı uğraşıyor; ruh da beden tabiyetine karşı uğraşıyor. Onlar birbirlerine düşmandır; öyle ki, istediğiniz şeyleri yapmayasınız. 18 Ama eger Ruh sizi güderse, kanun altında değilsiniz.

19 Bedenin işleri de açıktır: zina, mundarlık, rezillik, 20 putlara tapmak, büyücülük, düşmanlık, kıskançlık, öfkelenmek, kavga, çekişme, ayrılık, 21 çekememezlik, sarfoşluk, geceleri gezmek ve buna benzer şeyler. Size önceden dikkat edin diyorum: bu tür işleri yapanlar, Allahın krallığını miras almayacaklar.

22 Ama Ruhun yemişi şöyle: sevgi, sevinç, barış, sabır, yavaşlık, iyilik, sadikan olmak, 23 yumuşaklık ve kendini zaptettirmek. Yok bir kanun, bu şeyleri yasak etsin. 24 Mesih İsa'nın insanları beden tabiyetlerini haça germişler. O tabiyetin sevdalarını ve isteklerini de haça germişler. 25 Madem yaşıyoruz Ruh'la, tutalım Ruh'un yolunu da. 26 Kabarıklı olmayalım, hem de birbirimizi kızdırmayalım, birbirimizi kıskanmayalım.

Romalılar 7:18

“Çünkü biliyorum, bende, hani benim tabiyetimde, hiç iyi bir şey bulunmuyor. İyi olanı istemek var bende, ama onu yerine getirmek yok.”

Gal 2:20

“Mesihle beraber haça gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor.”

Apo 8:18-23

18 Ama Simun gördü, nasıl Kutsal Ruh verildi, hani apostolların el koymalarıyla. O vakıt onlara para vermeye kalktı. 19 Dedi ki, "Bana da aynı kuvveti verin. Öyle ki, ben her kimin üzerine ellerimi koyarsam, o da Kutsal Ruhu alsın."

20 Ama Petrus ona şöyle konuştu: "Paran seninle birlikte yok olsun!”

Yuh 3:8

Rüzgâr nerede isterse, orada esiyor. Sen belki onun sesini işitiyorsun, ama nereden geliyor, nereye gidiyor, onu bilemezsin. İşte, Ruh'tan doğmuş olan her kişi de öyledir."

Gal 5:24

“Mesih İsa'nın insanları beden tabiyetlerini haça germişler. O tabiyetin sevdalarını ve isteklerini de haça germişler.”