SEFANYA kitabı

Giriş:

- sık sık kendimizi düşünceye brakıyoruz, salıyoruz:

- “Kendini çok fazla bu işe verme, dinlen”

- “Ben niye yapayım, başkası yapsın”

- “Ee, bizim güdücülerimiz var ya!”

- o zaman Rabbimizi başka gözle bakmaya başlıyoruz:

(a) itfayeci tanrısı (pojarnikar) - hastalık, cinler bastı mı çağrılıyor

(b) kahve makinası tanrısı - ben atıyorum parayı, bereketler geliyor

(c) vodoprovodnik tanrısı - tuvalet tıkandı mı onu çağırıyoruz

- Şeytan en büyük generallerini çağırıp sormuş: "İmanlıları nasıl susturacağız?"

- 1. demiş: “Cennet yok, sonsuz hayat yok” – Şeytan cevap vermiş: “Hayır, kötü fikir. Biliyorlar ki var, onları kandıramayacaz.”

- 2. demiş: “Cendem yok, sonsuz ceza yok – Şeytan cevap vermiş: “Hayır, kötü fikir. Biliyorlar ki var, onları kandıramayacaz.”

- 3. demiş: “Acele yok” - – Şeytan cevap vermiş: Tamam, en akıllı plan sen düşündün.Git, onları bu fikirle kanır!”

Sefanya İ.Ö. 630 senelerinde yaşadı, Yahuda'nın kral Yoşia'nın zamanında - soylu bir aileden idi - günün politikasıyla ilgilenirdi

Sefanya'nın soy kütüğü: 1:1 - dedesinin babası kral Hezekia idi - Yahuda halkının en iyi, Rab için en ateşli kral.

Kral Yoşia'nın reformu - 2,Krallar 22:11 - 23:3

A. son davalama - herşeyi yok edeceğim (1:2-3)

2.Petrus 3:10

Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek. O günde gökler büyük gürültü ile yok olacak. Her şey, kıyımcıklarına kadar, kızgın ateşin içinde eriyecek. Dünya ve onun üzerinde yapılan işler de büsbütün yanacaklar.

- Rab Nuh'a söz verdi: bir daha dünyayı suyla yok etmeyecem

- o zaman terbiye için idi, yeni başlangıç yapmak için

- ama son günde davalamak, yok etmek için olacak

- Malaki 3:3 - aslında Yahya için, ama Yahya sadece o son gün için bir hazırlık idi

- Rab yeni bir gök, yeni bir yer yaratacak - ikisi bir yerde, sadece yenilenmiş kişiler orada kalacak, hiç değişme yok

1:4 Rab cezalayacağın kişileri sıralıyor:

4-6 <<Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların hepsini cezalandıracağım.

(1) Baal'dan kalan izleri,

- Baal Filistililerin gök ve bereket tanrısı idi

- izler: eski tanrıların bütün etkilerini kırmak istedi

- 1.Kor 5:6-7

Sizin övündüğünüz iyi değildir. Yoksa siz bilmez misiniz, az bir maya bütün hamuru mayalıyor? 7 Onun için eski mayayı dışarıya atın ki, yeni hamur olasınız

- eski maya: eski adetler, eski alışkanlıklar

- Korint kas. Grekler için her gün zina yapmak normal bir şey idi

- biz de sormalıyız: ben bu adeti, alışkanlığı devam edebilir miyim?

(2) Putperest rahiplerle kâhinlerin adını,

- Rabbin kahinleri putperest kahinlerle işbirlik yapardılar

- İlyas o Baal kahinleri yendi - 200 sene önce, ısa bir zaman için

- kompromis: sen bana dokunma, ben de sana dokunmayayım

- ama: Tekvin 3:5 - yılan ile kadının soyu arasında sonsuz düşmanlık

(3) Damlardan gök cisimlerine tapanları,

- yıldızlara bakanlar (astroloji)

- falcılık = Rabbe güvenmemek

- imanlılar bile, bakımcıya, hocalara gidiyor

- Tesniye 18: 9-13 ve 14-15 o peygamber o ihtiyacı karşılayacak

(4) Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,

- Molek Ammon halkının bereket tanrısı

- garantsiya; ne olur, ne olmaz

- Toret tapınağı Hinnom vadisinde, Yer. hemen dışında

- öküz kafaı bir insan heykeli, içerden ateş, bebek onun kollarına koyuluyor, nağaraları susturmak için hızlı öüzik yapardılar

- bugün: doğmuş değil, ama doğmamış bebekleri gene Molek'e veriliyor

(5) Yolumdan dönenleri,

- başlayıp da bitirmeyenler

- doğru başlayıp sonunu getirmeyenler..: 'zordur' - 'ama herkes yapıyor, farklı olmayayım'

(6) Bana yönelmeyenleri,

- Rabbin adını taşıyıp da ona tapmayanlar

- bildiğimiz halde iyi olanı yapmamak

- kaç kişi 'Ben evde dua ediyorum' = İsa kimdir biliyorlar ama hayatlarını ona vermek istemiyorlar

(7) Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim

- hayatını kendi kafalarına göre düzenler

- insanın tabiyatı koyuna benziyor, bize güdücülük lazım

- koyun kendi kafasına göre gitti mi, hep zarar çekecek

Ilık olmak en korkunç bir şeydir

- soğuk olmak bile daha iyidir

- soğuk olan bir kişi ne olduğunu bilir, ılık olanlar bilmiyor

Ilık olunca:

1) Ilık olunca kararlı olamıyoruz Şimşon - karısı Delila her gün ona asıldı, söyle bana kuvvetin nereden geliyor

- Şimşon o kadar rahat, kendine güvenen biri oldu, en sonunda söyledi

- biz de imansızların asılmalarına boyun eğiyoruz

2) Ilık olmak Rabbin standardını indiriyor: kral Süleyman - birçok yabancı karılarla evlendi

- Rab onu inceden bilirdi ve yasak etti,

- biz de kızanlarımızı imansızlara veriyoruz

3) Ilık olmak insanın moral durumunuı bozuyor: Bat-Şeba olayı

- Davud en büyük savaşçı idi

- ama: 2.Samuel 11:1

İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde, Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonlular'ı yenilgiye uğratıp Rabba Kenti'ni kuşatırken, Davut Yeruşalim'de kalıyordu.

- o lazımdı kendi ordusuyla birlikte çıksın

- atasöz: Şeytan aylak ellere her zaman iş bulur!

4) Ilık olunca, Rabden artık bir şey beklemiyoruz

- Sören Kirkegaard: Dania'dan bir imanlı filozof

- Kaz yaralandı, çiftliğe tavukların arasına indi

- Seneler geçti, tavuklarla yedi içti, oynadı, onlar gibi konuşmaya yürümeye öğrendi

- en sonunda kendini bile tavuk sanmaya başladı

- bir gün yukarı baktı, bir sürü kaz gördü, uçarak evlerine dönerdiler

- yüreği oynamaya başladı, eski günlerini, kim olduğunu hatırladı

- sanki bir ses onu gene göklere çağırdı

- kanatlarını oynattırdı, biraz havalandı

- sonra gene aşağı baktı, kanatların muskulları zayıflanmıştı, yeniden yerde çiftlikte kalmaya karar verdi

- imanlılar da aynı: bir kaz sürüsüne benzerler: her pazar günü bir araya gelirler, güzel türküler söylerler, 'Yaaa, bir vakıt... ' sonra en büyük kaz anvona binip anlaytıyor Evet bir vakıt kazlar uçardılar

- ama kimse bu riske girmiyor artık

5) ılık olunca, sorumluluk hissetmiyoruz:

- düşünce: hep öyle gidecek

- burada Sefanya 1:12-13 ^Rab bir şey yapmayacak

- ya Rab yaparsa, Yugoslavyada savaş,

- Hırvatskoda Baptist pastor Bratko Horvat

- ufak kasabada kenarda, yeni kilise binası herşey güzel,

- Sırp tanklar oradan geçince, herşey sallandı, izler kaldı

6) ılık olmanın sonu - sonsuz ölüm:

- Esin 3 : seni ağzımdan kusacam

- Laodikya, Hierapolis (Pamukkale) ve Kolose - Laodikya en zengin kasaba ama kaynak yoktu

- borularla getirirdiler, önce kaynak ama 5 km içinde ılık olurdu

- soğuk su içimizi rahatlatırıyor, sıcak suyla çay yapabilirsin - ama ılık suyla?

7) neden ılık oluyoruz?

(a) korkunçluktan kurtulunca unutuyoruz Hoşea 13:5-6

(b) Rabbin uyarısını unutuyoruz: Tesniye 6:10-13

(c) rahatımızı bozmak istemiyoruz

(d) kendimize güveniyoruz

Son: Ilık olmayı nasıl yenebiliriz?

- İsa'nın cevabı Esin 3:17-18

Madem diyorsun, 'Zenginim, zenginleştim, artık bir şeye ihtiyacım yok', ve madem bilmiyorsun, ziyan ve zavallı ve fukarasın, madem öyle, ben sana yol göstereyim: Benden altın satın al, hani ateşten geçmiş bir altın, öyle ki, asıl zengin olasın. Benden beyaz rubalar satın al, öyle ki, giyinmiş olasın ve ayıp olan çıplaklığın gözükmesin. Ve benden göz meylemi satın al, gözlerine süresin, öyle ki, gözlerin görsün.

1) altın - ateşten geçmiş altın

- en başta gördüğümüz gibi; her şey yanacak, kalıcı şeyler nedir?

- bu soru varsa kafamızda, uyanacaz

2) beyaz rubalar - çıplaklığımız gözükmesin

- bunları bize veren Rab İsa'dır

- masaldaki kral gibi: kral çıplak geziyor, ama korkudan kimse ona söylemiyor

- en sonunda küçük bir kızan bağırıyor: Ama kralın hiç rubaları yok ki!

- ılık imanlılar bir gün rezil olacaklar, onun için vakıtla Rabbin doğuluğunu alsınlar

3) göz meylemi - gözlerimiz açılsın

- kendini gerçekten olduğu gibi görebilmek için

- bazı kardeşlerimize doğum günü için bir ayna hediye etmek istiyorum

- bir student: mikroskopla bir damla suya baktı, mikropları gördü, bir daha su iömeyecem!

- ruhsal kirliliği görebilsek çok şey değişecek.

Rabbin yeni halkı

- Sefanya, "Rab saklıyor" anlamında - büyük yargı gününden birkaç kişi saklamak istiyor

- Sefanya İ.Ö. 630 senelerinde yaşadı, Yahuda'nın kral Yoşia'nın zamanında - soylu bir aileden idi - günün politikasıyla ilgilenirdi

A. Rabbin büyük günü gelecek

1. 1:18 - altın ve gümüş onları kurtarmayacak

- bütün insan güvenlikleri yok olacak: para, vrıska, cins kök, kendi gücün ve aklın

2. dünyanın sonu bir zelzeleye benzetiliyor

- zelzele olunca en güvendiğimiz sağlamlıklar sarsalanıyor

- ansızdan oluyor: sel yavaş yavaş yükseliyıor, fırtına önceden biliniyor

3. Rab sahte güvenlikleri meydana çıkarmak istiyor

- senin güvendiğin nedir?

- onlara güvenirken, Rabbe güvenemeyiz, ona direktno konuşamayız

- Yakup - anacaazı ona baktı, onu korudu,

- Beytel'de merdiven rüyası: Eger beni sağ salim geri getirirsen, benim tanrım olacan - sefte yalnız kalıyor

- sonra Yabuk deresinde: artık yapayalnız kaldı, kaynatası, karıları, kızanları karşıda - melekle güreşiyor - Allahla karşı karşıya

- artık sahte güvenlik yok

- biz mahallede hiç yalnız kalamıyoruz, nasıl Allahla ciddi olacan?

4. O gün kaçacak yerin olmayacak

a. Rab bütün etraf devletleri yıkacak:

- Flistiler: batıda (2:4-7) - Gazze, Aşdot, Ekron, Aşkelon, Keret

- Moav ile Edom: doğuda (2:8-11) - Sodom ve Gomora gibi olacaklar

- Kuş devleti (Etyopya): güney (2:12)

- Asur (Ninova): kuzey (13-15)

- sanki diyor: Türkiye, Romanya, Gırtsia, Makedonya ve Sırbiya yok edecem

b. güvenmeyin Yeruşalim kasabasına

- 1:18

RAB'bin öfke gününde, Altınları da gümüşleri de onları kurtaramayacak. RAB'bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.

- kilisede de çok kişi aynı boş güvenle yaşıyorlar, madem Pazar günü toplantıya gidiyorum, Rab bana dokunmayacak, başkaları yanacak

- Sion'da kaygısızların vay başına (Amoz 6:1)

- Yahya: kendi kendize demeyin: Biz İbrahim'in soyundanız

- Allahın işçileri, pastorları bile

Mat 7:21-23

Kim Bana 'Rab, Rab' diye bağırırsa, onların hepsi gökün krallığına girmeyecek. Ama kim gökte olan Babamın istediğini yerine getirirse, o girecek. 22 O günde çok kişi bana diyecek: 'Rab, Rab, biz senin adında peygamberlik etmedik mi? Senin adında kötü ruhları uğratırmadık mı? Senin adında bir sürü mucize yapmadık mı?' 23 O zaman onlara açık açık diyecem ki: 'Sizi hiç tanımadım. Gidin karşımdan, sizi kötülük işleyenler'.

5. güdücülerin korkunç durumu (3:1-5)

- aslanlar, aç kurtlar: para peşinde (kendini büyütmek)

- peygamberler: güvenilmez (halkın hoşuna giden laflar yeni modalar)

- kahinler: kirli (zina, pislik dolu)

B. Tek bir grup kişi kurtulacak:

2:3 - Ey RAB'bin ilkelerini yerine getirenler, Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, RAB'be yönelin. Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin. Belki RAB'bin öfke gününde kurtulabilirsiniz.

- alçakgönüllüler:

- doğruluğu amaç edinenler:

Matta 5:

3 "Ne mutlu ruhta fukara olanlara, çünkü gökün krallığı onlarındır.

4 Ne mutlu ağlayanlara, çünkü onlar avutulacak. (İsa^nın ayaklarını yıkayan kadın)

5 Ne mutlu yavaş olanlara, çünkü dünya onlara miras kalacak.

6 Ne mutlu doğruluğa acıkmış ve susamış olanlara, çünkü onlar doyurulacak. (en büyük ihtiyaç)

7 Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara da merhamet edilecek. (acımasız köle benzetmesi)

8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allahı görecekler. (değil günahsızlık, ama açıklık, hayatta tek amaç)

9 Ne mutlu barıştırıcılara, çünkü onlara Allah evlatları denilecek. (aldığımız kurtuluşu paylaşmak

10 Ne mutlu doğruluktan için çeki çekenlere, çünkü gökün krallığı onlarındır. (Mesih'in çekilerini tamamlamak


Kol 1:24 Sizin hatırınıza seve seve çeki çekiyorum. Mesihin çekilerinden geri kalanı tamamlıyorum. Onu kendi bedenimle ve Onun bedeninin hatırına (demek kilisenin hatırına), tamamlıyorum.

3:9-13 - kurtulan halkın anlatımı

3:10 Küş ırmağının ötesinden = Afrika'nın içinden, bütün dünyadan kişiler Yajve'ye tapacak

3:10 'bana sunular getirecek'

- Elçi 8 - Etyopyalı = Küş devletinden - Yer, tapınmak için geldi

- Matta 3 - üç yıldıznameci - İsa'ya bahşişler getirdiler

altın - en kıymetli, hayatın garantsyasa - 'Ben altına değil, hayatım için sana güveniyorum'

tütsü - tapınma, dua etmek - 'Ben sade sana tapıyorum'

mür - cenaze için - 'Ben seninle birlikte öldüm, senin ölümün bana hayat veriyor' (Tomas 'Biz de onunla gidip ölelim" Yuh 11:16)

3:13 'yalan söylemeyecekler, kimseyi aldatmayacaklar'

İsrail = Yakup = "dirsekten tutan", aldatıcı

ama yeni halk öyle olmayacak

Esinleme 14:3-5

Onlar kral iskemlesinin önünde ve dört malüğün önünde ve yirmi dört ihtiyarın önünde yeni bir ilahi söylediler. Hiç kimse de o ilahiyi öğrenemedi, dünyadan satın alınmış olan o yüz kırk dört bin kişiden başka:

4 Onlar kendilerini kadınlarla lekelenmemiş kişilerdir, çünkü delikanlıdırlar.

Ve Kuzu her nereye giderse, onlar da Onun peşinden gidiyorlar.

Onlar insanların arasından satın alındılar, Allaha ve Kuzu'ya ilk yemişler olsunlar diye.

5 Ve onların ağzında hiç bir yalan bulunmadı.

Onlar kusursuzdurlar. (Yakup 3:2 - kendi dilini zaptedebilen tastamam olur)

Kol 3:9 yalan eski adamın bir parçasıdır

SON:

Rab sevinecek 3:14-17

sevinçle ilahi söyleyecek

İbr. 2:12 İsa Mesih için