BERGAMA kilisesine mektup

(1) Tanıtma:

Açık 2:11 Bergama kasabasındaki topluluğun meleğine yaz: O iki ağızlı, keskin kılıcın sahibi şöyle diyor:

a) İsa'nın kılıcı var: iki tarafta keskin. Bu bizi biraz düşündürsün.

(2) Övgü:

Açık 2:12 "Ben senin işlerini biliyorum. Ve biliyorum nerede yaşıyorsun, hani Şeytanın kral iskemlesi oradadır. Biliyorum, sen benim adımı sımsıkı tutuyorsun. Benim sadikan şahidim Antipas var ya, - o aranızda, hani Şeytanın oturduğu yerde öldürülmüştü. Ve işte, o günlerde bile bana iman ettiğini inkâr etmedin.

a) Şeytanın kral iskemlesi oradadır

- bu konuda çok tartışma var: sanki bütün yeryüzünde en kötü kasaba, Şeytanın merkezi, kötü ruhların en güçlü olduğu yer.

(1) Zevs mezbahı (kurbanyeri)

(2) Asklepeion

(3) Emperator tapınışı

b) Antipas

c) adımı inkar etmedin, adıma sımsıkı tuttun

(3) Azarlama:

Açık 2:13-14 “Gene de sana karşı birkaç şeyim var. Aranızda var kişiler, Balam'ın öğretişini tutuyorlar. O bir vakıt Balak'a öğretirdiydi, İsrail oğullarının yoluna köstek koysun, hani, putlara adanmış yiyentiler yesinler ve zina etsinler. 14 Aynı onun gibi sende de var kişiler, Nikolaycıların öğretişini tutuyorlar.”

(a) Balam'ın öğretişi

Tekst: Sayılar 21:1 – 24:25

22:2 Sippor oğlu Balak İsrailliler'in Amorlular'a neler yaptığını duydu.

22:3 İsrail halkı kalabalık olduğundan, Moavlılar onlardan korkarak yılgıya düştü.

22:5 Balak, Beor oğlu Balam'ı çağırmak için ulaklar gönderdi.

22:6 Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku... Çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum."

22:7 Moav ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balam'a varınca Balak'ın bildirisini ona ilettiler.

22:8 Balam onlara, "Geceyi burada geçirin" dedi, "RAB'bin bana söyleyecekleri uyarınca size cevap vereceğim." Bunun üzerine Moav önderleri geceyi Balam'ın yanında geçirdiler.

22:12 Ama Tanrı Balam'a, "Onlarla gitme! Bu halka lanet okuma, onlar kutsanmış halktır" dedi.

22:13 Sabah Balam kalktı, Balak'ın önderlerine, "Ülkenize dönün. Çünkü RAB sizinle gelmeme izin vermiyor" dedi.

22:14 Moav önderleri dönüp Balak'a, "Balam bizimle gelmedi" dediler.

22:15 Bunun üzerine Balak ilk gidenlerden daha çok ve daha saygın başka önderler gönderdi.

22:16 Balam'a gidip şöyle dediler: "Sippor oğlu Balak diyor ki, 'Lütfen yanıma gelmene engel olan hiçbir şeye izin verme.

22:17 Çünkü seni fazlasıyla ödüllendireceğim, ne istersen yapacağım. Ne olur, gel, benim için bu halka lanet oku."

22:18 Balam Balak'ın ulaklarına şu yanıtı verdi: "Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, Tanrım RAB'bin buyruğundan öte küçük büyük hiçbir şey yapamam.

22:19 Lütfen siz de bu gece burada kalın, RAB'bin bana başka bir diyeceği var mı öğreneyim."

22:20 O gece Tanrı Balam'a gelip, "Madem bu adamlar seni çağırmaya gelmiş, onlarla git; ancak sana ne söylersem onu yap" dedi.

A. Balam her bir tanrıya hizmet etti,

- gerçek Yahve'ye de, yalancı putlara da

1. Bütün dünyadan kişiler ona gelirdi

- Balak'ın habercileri 700-800 km yolculuk yaptılar

- her gelen kişi, kendi tanrısının adını söylerdi, Balam da o tanrının adına büyü yapardı

- biraz Baba Vanga gibi, bütün BG'den gelirdiler

2. ama aynı zamanda gerçek tanrıyı da tanırdı - Yahve adında konuşuyor

B. Balam kazanç için uğraştı

1. Rab onu deniyor: acaba gerçekçilik var mı onda

- ilk gelen kişiler ona para teklif edince, hemen kabul etmiyor, önce Rabbe danışıyor

- Rab açıkça diyor ki, "İsrail halkına karşı lanet okuma"

- ikinci gelişte onu tekrarlıyor, ama diyor ki, "Durun, belki bu gece başka konuşacak"

- bu saçmalık, Rab zaten konuştu - ama Balam gene de deniyor - "Dur bakalım, belki de bir şeyler koparabilirim!"

- sebep, bu sefer daha çok para teklif ettiler

2. Rab bazen izin veriyor, biz de denenelim: "Senin imanın kaç paralık?"

a. bir atasöz: "Herkesin bir fiyatı var"

- demek: uygun durumlarda herkes imanından vazgeçebilir

b. kaç imanlı da bu sebeble Rabden döndü

- kimisi kendini açıkça para için satıyor: Yahuda gibi

3. kimisi de bir kerekten değil, adım adım kendini satıyor

- çok az kişi kendi imanını hemen satıyorlar, ama dilim dilim oluyor

- salam taktikası: "Sucuğundan bir dilim kesebilir miyim?" "olur ya!" - hiç anlamadn bütün sucuk gitmiş

- dikkat etmesek, Şeytan bize de aynı oyunu yapacak

1. sonra madem büyücülükle yenemediler - başka metod:

Num 25:1-9

2. karı almak demek, onun tanrısına da saygı göstermek

- Rabbin cezası: 24.000 kişi öldürüldü

3. Balam dedi ki: (23:9)

Tek başına yaşayan, uluslardan kendini soyutlayan (= uzak tutan) bir halk görüyorum”

- Rab dedi ki, siz ayrı bir halk olacaksınız, farklı olacaksınız

- ama İsrail hep öbür halklar gibi olmak istedi (bize bir kral seç!)

- sana zor mu geliyor farklı olasın? değil sade kurban eti, ama her konuda?

4. Yakup 4:4

4 Sizi gezginci kişiler! Siz bilmiyor musunuz ki, dünyaya dost olmak, Allaha düşman olmak demektir. Onun için, dünyaya dost olmak isteyen herkes, Allahın düşmanıdır. 5 Sizce Kutsal Kitap boşuna mı diyor: O, bize vermiş olduğu ruhunu kıskançlıkla özlüyor.

- Allah kıskanştır, .çünkü hakkı var, her şeyin sahibi odur

- onun için: dünya seni çağırdı mı, diyecen "Sağol, efendim var, ona karşı bir şey yapamam!"- Nikolaycılar

(4) Nasihat:

Açık 2:15 Tövbe et!

(5) Uyarı:

Açık 2:15 Yoksa ben sana tezlerde gelecem ve ağzımdaki kılıçla onlarla muharebe edecem.

(6) Dikkat:

16 Kimin kulağı varsa, seslesin, Ruh topluluklara ne diyor.”

- Mesih bunu her topluluğa söylüyor, Rab konuştuktan sonra, ve özellikle biz direktno konuştuktan sonra, bize ne düşüyor: kulağı

(7) Yenenlere söz:

2:16 “Kim yenerse, ona o saklı man ekmeğinden verecem. Ve ona beyaz bir taş verecem. O taşın üzerinde bir ad yazılacak. Kimse o adı bilemeyecek, sade o taşı alan kişi onu bilecek."

(1) saklı man eıkmeği

(2) beyaz bir taş

(3) yeni bir ad - saklı bir ad