TİYATİRA kilisesine mektup

(1) Tanıtma:

Açık 2:18

Açık 3:1 Sardis kasabasındaki topluluğun meleğine yaz. Allahın yedi ruhuna ve yedi yıldız1sahip Olan şöyle diyor: "Ben senin işlerini biliyorum. Biliyorum, senin adın çıktı yaşıyorsun diye, ama ölüsün.

Açık 3:2 Uyan ve geri kalan şeyleri kuvvetlendir, ki onlar da zaten ölmek üzere. Çünkü fark ettim, senin işlerin Allahımın önünde henüz tamamlanmamıştır.

Açık 3:3 Onun için hatırla, neler almışsın, neler duymuşsun. Bu şeyleri yerine getir ve tövbe et. Eger uyanmasan, senin üzerine bir hırsız gibi gelecem. Ve ne vakıt gelecem de asla bilemesin.

Açık 3:4 Ama sende, hani Sardis kasabasında, var kimi kişiler, onlar rubalarını lekelemediler. Onlar benimle birlikte beyaz rubalarla yürüyecekler, çünkü buna layıktırlar.

Açık 3:5 Kim yenerse beyaz rubalar giyecek. Onun adını asla yaşam kitabından silmeyecem. Onun adını Babamın önünde ve Onun meleklerinin önünde açık açık anacam.

Açık 3:6 Kimin kulağı varsa, seslesin, Ruh topluluklara ne diyor."

“Tiyatira kasabasındaki topluluğun meleğine yaz: Allahın Oğlu Olan, gözleri ateş gibi yanan, ayakları bakır gibi yanan, işte O şöyle diyor:

a) Allahın Oğlu -

(b) "gözleri ateş gibi yanan"

Dan 10:6 "Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı tunç* gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu."


(c) "ayakları bakır gibi yanan"

(2) Övgü:

Açık 2:19 ""Ben senin işlerini biliyorum. Biliyorum sende sevgi var, ve hizmet, ve iman ve dayanmak ve çalışkanlık var. Öyle ki, önceki çalıştığından şimdi daha da çok çalışıyorsun.

Tiyatira kilisesi aslında Efes kilisesi gibi idi: büyük ve işlek. Hatta, Efes'ten büyük bir fark vardı. Bakalım Rab bir topluluktan ne bekliyor. 5 özellik sıralıyor:

(1) Sevgi: Efes'te o eksik idi. İlk sevgileri soğumuştu. Rab İsa onu birinci yere koyuyor. Sevgisizlikle yapılan herşey bizi bir sekta haline getiriyor.

(2) Hizmet: hizmet ruhu, alçalmak, kardeşlerin ayaklarını yıkamak - hem de Rabbe hizmet etmek (dua, oruç, ilahiler ...)

(3) İman: imanla, yani riskli bir hayat yaşamak; kendi kendimize hedef koymak - hem de imanın içeriği: doğru öğretiş aramak;

(4) Dayanmak: dışarıdan gelen baskılara,

(5) Çalışkanlık: "sonraki işlerin birinci işlerinden daha fazla"

(3) Azarlama:

Açık 2:20 “Gene de sana karşı birkaç şeyim var: İzebel adındaki kadın kendini peygamber getiriyor. Sen de ona veriyorsun, öğretiş versin ve benim hizmetçilerimi saptırsın; zina etsinlermiş ve putlara adanmış yiyentilerden yesinlermiş.”

İzebel - Balam

Peygamberin kadın olması mı problem?

Bakalım EA'ya, İzebel kimdi?

1.Krallar 16:30 "RAB'bin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı. 31 Nevat oğlu Yarovam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi, bir de Sayda Kralı Etbaal'ın kızı İzebel'le evlendi. Gidip Baal'a hizmet ederek ona taptı.

32 Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu. 33 Ayrıca bir Aşera* putu yaptırdı. Ahav İsrail'in Tanrısı RAB'bi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi."

(4) Uyarı:

Açık 2:21 Ben ona zaten zaman tanımıştım. Ama o istemiyor, zinasından tövbe etsin.

22 Bakın, ben onu hasta yatağına atacam. Ve kim onunla zina ettiyse, eger işlerinden tövbe etmezlerse, onları büyük çekiye brakacam.

23 Onun evlatlarını gene ölümlü hastalıkla vuracam. Ve bütün topluluklar bilecek, yürekleri ve düşünceleri araştıran ben'im. Bilecekler ki, her birinize yaptığınız işlere göre karşılık verecem.

İlyas kral Ahav ve İzebel'in önüne çıkıp onu yargılıyor

1.Krallar 21:21 "RAB diyor ki, 'Seni sıkıntılara sokacam ve yok edeceğim. İsrail'de senin soyundan gelen genç yaşlı bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. 23 "RAB İzebel için de şöyle diyor: 'İzebel'i Yizreel Kenti'nin surları dibinde köpekler yiyecek."

(5) Nasihat:

Açık 2:24 "Ama Tiyatira'da başka kişiler de var. Onlar bu öğretişi kabul etmediler, ve onların dediği gibi, 'Şeytanın derin meselelerini' öğrenmediler.

'Şeytanın derin meseleleri' ne idi?

1.Kor 2:10 Ama Allah bize bu şeyleri kendi Ruhu ile apaçık etmiştir. Çünkü Ruh herşeyi araştırıyor, Allahın derinliklerini bile.


İşte, geri kalan sizlere ben şunu diyorum ve üzerinize başka bir yük koymayacam: 25 Yeter ki, ben gelene kadar sahip olduğunuz şeylere sıkı tutunun.

(6) Yenenlere söz

2:26 "Kim yenerse ve benim işlerimi sonuna kadar sürdürürse, ona milletlerin üzerine hak verecem. 27 O onları demir çomakla güdecek, ve çömlek parçaları gibi kıracak. Tıpkı ben de nasıl Babamdan aldım.

28 Ve o kişiye sabah yıldızını da verecem.

(1) milletlerin üzerine hak

2:7 RAB'bin bildirisini ilan edeceğim:

Bana, "Sen benim oğlumsun" dedi, "Bugün ben sana baba oldum.

8 Dile benden, miras olarak sana ulusları,

Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.

9 Demir çomakla kıracaksın onları, Çömlek gibi parçalayacaksın."

(2) sabah yıldızı

(7) Dikkat:

Bugünlerde kurban eti ve açıkça zina yapmak eskisi kadar problem değil. Ama ruhsal zina var: