FİLADELFİYA kilisesine mektup

(1) Tanıtma:

Açık 3:7

Filadelfiya kasabasındaki topluluğun meleğine yaz: kutsal ve hakikat Olan, Davud'un anahtarına sahip Olan (hani, açtı mı, hiç kimse kapamayacak, ve kapadı mı, hiç kimse açamayacak), şöyle diyor:

a) Kutsal ve hakikat olan:

(b) Davudun anahtarına sahip olan:

15 Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Haydi, o kâhyaya, Sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve de ki, 16 'Burada ne işin var? Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın, Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun?

17 Ey güçlü kişi, RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak. 18 Top gibi evirip çevirip Geniş bir ülkeye fırlatacak. Orada öleceksin, Gurur duyduğun arabaların orada kalacak. Efendinin evi için utanç nedenisin! 19 Seni görevden alacam, Makamından alaşağı edeceğim.

Yeşaya 22:15-22

20 "'O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp 21 Senin cüppeni ona giydireceğim. Senin kuşağınla onu güçlendirip Yetkini ona vereceğim. Yeruşalim'de yaşayanlara Ve Yahuda halkına o babalık yapacak.

22 Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak, Kapadığını kimse açamayacak.

(2) Azarlama:

HİÇ YOK

(3) Övgü:

Açık 3:8 - Ben senin işlerini biliyorum. Bak, senin önüne açık bir kapı koydum. Onu da kimse kapamayacak. Çünkü az bir kuvvetin var, ama benim sözüme sıkı tutundun ve adımı inkâr etmedin.

"ık KAPI" - bu müjdelemek için fırsat - 1.Kor 16:9; 2.Kor 2:12; Kol 4:3

(4) Nasıhat ve cesaret:

Açık 3:9 - Bak, Şeytanın duahanesinden o kişiler var ya, hani kendilerine Yahudi diyorlar, ama aslında Yahudi değildirler, yalan söylüyorlar; ben onları öyle yapacam, gelip senin ayaklarının önünde diz çökecekler. Ve anlayacaklar ki, ben seni sevdim.

Şeytanın sinagogu (duahanesi)

1.Sel 2:14

Siz de Yahudiye sancağındaki Mesih İsa'da olan Allah toplulukları gibi oldunuz. Çünkü onlar Yahudilerden nasıl çeki çektilerse, siz de aynısını kendi ehalenizden çektiniz.

15 O Yahudiler hem Rab İsa'yı hem de kendi peygamberlerini öldürdüler, ve bizi de dışarı attılar. Onlar Allahı memnun etmiyorlar ve bütün insanlara düşman oluyorlar. 16 Yahudiler bize engel oluyorlar, sırf milletlere konuşmayalım da, kurtulmasınlar. Öylelikle her zaman gibi kendi günahlarının ölçüsünü dolduruyorlar. Ama Allahın en büyük öfkesi onların üstüne çöktü.

Apo 7:51

Siz dik kafalılar, yürekleriniz ve kulaklarınızda sünnetsiz olan adamlar! Siz her daim Kutsal Ruh'a karşı gidiyorsunuz. Dedeleriniz nasıl yaptı, siz de aynısını yapıyorsunuz. 52 Dedeleriniz peygamberlerin hangisine fenalık yapmadılar ki? O peygamberler önceden bildirdiler, 'Doğru Olan' gelecek diye. Onu bildirenlerin katilleri dedeleriniz idi ve Onun kendisini ele verenler, Onun katilleri şimdi siz oldunuz.

Matta 12:43

Şimdi, mundar ruh insandan çıktı mı, susuz yerlerden geçip rahat arıyor, ama bulamıyor. 44 O zaman diyor: 'Geldiğim eve döneyim'. Gelince bir bakıyor, evde kimse oturmuyor, hem de süpürülmüş ve toplanmış. 4Mat 12:45 O vakıt gidip yanına kendisinden beter olan yedi tane ruh daha alıyor. Ve gelip o evde otururlar. Adamın son hali de, evelki halinden daha kötü oldu.

"Bu kötü kuşağın hali de aynı olacak."

Yahudiler ise bugüne kadar Talmud, yani büyük komentar kitabında, İsa'yı lanetliyorlar:

"Yahudi adını taşıyorlar, ama değiller, yalan söylüyorlar"

Fil 3:3

Çünkü asıl sünnetli olanlar biziz. Biz ki, Allaha ruhta hizmet ediyoruz, Mesih İsa'da seviniyoruz ve beden şeylere de güvenmiyoruz.

Efes 2:19

şte, böylelikle artık yabancılar ve misafirler değilsiniz. Ama kutsallarla birlikte vatandaşsınız, Allahın hanesindensiniz.

Efes 3:6

Bu saklı bilgi de şuydu: 'iyi haber' yolu ile - milletler aynı mirası paylaşıyorlar, - aynı bedenin parçalarıdır, - Allah, Mesih İsa'da onlara da aynı sözünü verdi.

Açık 3:10 - "Ben zaten buyurmuştum, sıkıntıya dayanasınız. Ve sen madem benim bu sözümü korudun"

(1) O sahte yahudiler senin önünde diz çöktürecem - anlayacaklar, ben seni sevdim

- bu vaat, Mesihin zamanı için söylenen peygamberlik sözlerine dayanıyor:

Yeşaya 60:1 "Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor."

Yeşaya 60:14 "Seni ezenlerin çocukları Gelip önünde eğilecekler; Seni hor görenlerin hepsi, 'RAB'bin kenti, İsrail'in Kutsalı'nın Siyon'u Diyerek ayaklarına kapanacaklar."

Rab ikinci bir söz veriyor:

(2) ben de seni o deneme zamanından koruyacam. O deneme zamanı tezlerde bütün dünyanın üzerine gelecek, dünyada oturanları denemek için.

(5) Uyarı:

Açık 3:11 - Ben tezlerde gelecem. Sahip olduğun şeyi sıkı tut. Kimse senin tacını almasın.

(6) Yenenlere söz

Açık 3:12 - "Kim yenerse, ben onu Allahımın evinde bir direk yapacam. O oradan bir daha çıkmayacak. O kişinin üzerine Allahımın adını yazacam. Ve Allahımın kasabasının adını da yazacam, o da 'Yeni Yeruşalim'dir. O gene, gökten, hani Allahımın yanından iniyor. Hem de benim yeni adımı yazacam."

a. Allahın evinde direk

b. 3 ad yazacam: = sahiplik - Baba -Ruh-Oğul

(1) Allahımın adı = Baba, yeni ad odur, değil Yahve

(2) yeni kasabanın adı = gökten gelen Yeruşalim

(3) İsa'nın yeni adı

(7) Dikkat:

Açık 3:13 - Kimin kulağı varsa, seslesin, Ruh topluluklara ne diyor.