1.Petrus dersleri


1. ders: Allah bizi çok iyi tanıyor (1:1-4)


Soru 1: Bir apostolun görevi nedir? (Elçi 1:21-22)

............................................................................


Soru 2: 1:1'de geçen sancakların hepsi, bugünkü Türkiye'de bulunuyor. Kartaya bak, sancakların bugünkü karşılıklarını yaz.


eski ad: yeni ad: en büyük kasaba:

Pontus Karadeniz ..........................

Galatiya İç Anadolu ..........................

Kapadokiya Kapadokya ..........................

Bitiniya Marmara ..........................

Asya Ege ..........................


Soru 3: (1:1) Kim bu 'gurbetçiler'? (Efes 2:19)


Soru 4: (1:2) Burada sıralanan işler ne zaman ve nasıl oldu?

(Yeremya 1:4-8 ile Çıkış 24:8 karşılaştır)Soru 5: (1:3) Yeni doğuş ne demek?

(Yuh 3:3) Burada iki ayrı durum var, bunlar ne demek oluyor?

1. Sudan soğmak .......................... (Mat 3:11)

2. Ruhtan doğmak .......................... (Yuh 6:63)


Soru 6: (1:3-4) Bir insan neye umut bağlayabilir?

............................................................................

İmanlılar da neye umut ederler? (Rom 8:23,25 - Titus 3:7)

............................................................................

2. ders: Allah bizi koruyor (1:5-9)


Soru 7: (1:5) Allahın kuvvetini nasıl anlayabiliriz?

.................................................... (Rom 1:19-20)


Soru 8: (1:5) İman ne demek?

1. .................................................... (İbr 11:1)

2. .................................................... (Rom 8:23-25)


Soru 9: (1:6) Denenmek nasıl olabilir?

1. .................................................... (Eyub 1:13-15)

2. .................................................... (Eyub 1:16)

3. .................................................... (Eyub 1:17)

4. .................................................... (Eyub 1:18-19)

5. .................................................... (Eyub 2:7)


Soru 10: (1:6) Biz dayandık mı, karşılığımız ne olacak?

....................................................


Soru 11: (1:7) İsa'nın görünüşü nasıl olacak? (Matta 24:27)

........................................................................................................


Ondan ne kazanmak istiyoruz? (cevaplar ayetin içinde)

1. ............................

2. ............................

3. ............................


Soru 12: (1:10) Peygamberlik ne demektir? (Yar 40:12-13, Yasa 11:28)

....................................................


Soru 13: Mezmur 22 ve Yeşaya 53', oku!

- hangi ayetler İsa'nın acılarını gösteriyor?

- hangi ayetler İsa'nın şanlılığını gösteriyor?


Soru 14: (1:13) Hangi işler için kollarımız sıvansın? (İbr. 13:16)

....................................................


Soru 15: (1:13) Uyanık durmak ne demek? (1.Kor 16:13, Matta 26:38-40)

....................................................

3. ders: Kutsal Yolcular (1:14-20)


Soru 16: (1:14) Bu evelki arzular nedir? (Yakup 1:14-15)

....................................................

- Bizim arzularımız nasıl olmalı? (Fil 1:23)

....................................................


Soru 17: (1:15-16) Ne için kutsal olalım?

- Allahın katında (Açık. 4:5-8) ............................

- yeryüzünde (İbr. 12:14) ............................


Soru 18: (1:17) Ayete bak ve oku!

1. Kim davalıyor? ............................

2. Kimi davalıyor? ............................

3. Nasıl dava olacak? ............................

- Şimdi Açıklama 20:12 oku!


Soru 19: (1:17) Zamanımızı nasıl ve neyle geçirelim?

1. ........................................................ (Fil 2:12)

2. ........................................................ (Fil 2:12)


Soru 20: (1:17) Nerede zamanımız geçsin?

........................................................ (2.Petrus 1:3)


Soru 21: (1:18) Eski adetlerden kurtuldun mu?

-evet- -hayır- (cevap olarak altını çiz)


Soru 22: (1:19) O zaman ne ile kurtulduk? (cevabı ayetin içinde)

....................................................................................


Soru 23: (1:20) Kimin için söz oluyor (Yuh 1:1; Açık 22:13)

....................................................


Soru 24: (1:21) Kimin yardımıyla iman ediyoruz? .........................................


Soru 25: (1:22) Sevgimiz nasıl olmasın? (cevaplar ayetin içinde) ........................................................

Öyleyse sevgimiz nasıl olsun?

........................................................

- Şimdi de Rom 12:9-10 oku!


Soru 27: (1:23) Biz neyle yeniden doğduk? (cevap ayetin içinde)

........................................................

- Şimdi de Mezmur 119:86 ve Matta 24:35 oku!

4. ders: Allahın sözü ile büyümek (2:1-8)


Soru 28: (2:1) Oku ve biraz düşün!

Ben bunlardan son iki hafta içinde hangilerini yaptım? ('x' yap!)

- kötülük ( ) - kıskançlık ( ) - kurnazlık ( )

- zem yapmak ( ) - ikiyüzlülük ( )


Soru 29: (2:2) 'Allahın sözüyle büyümek' - bu nasıl olabilir?

- merak - okumak - karşılaştırmak - ezberlemek - paylaşmak


Soru 30: (2:3) 'Dat' ne zaman alınır? Allahın yavaşlığını nereden anlayabiliriz?

1. ........................................................ (Mezmur 34:8)

2. ........................................................ (Titus 3:4)

3. ........................................................ (Titus 3:4)


Soru 31: (2:4) Bu 'kaya' kim? (1.Kor 10:4)


Soru 32: (2:5) 'Ruhça bir ev' nasıl bir şeydir?

- İnsanların yaptıkları evler beyle yapılıyor ? (1.Kral 6:11-13)

- Allahın yapmak istediği ev nasıl yapılır? (Efes 2:22)

- 'Diri taşlar' ne demektir? (1.Kor 3:16-17)

- 'Kutsal hizmetçiler' ne demek? (Çıkış 28:1-5; 1.Pet 2:9)


Soru 33: 'Ruhça kurban sunmak' ne demek?

1. ........................................................ (Rom 12:1)

2. ........................................................ (İbr. 13:15)

3. ........................................................ (İbr. 13:16)

4. ........................................................ (Rom 15:16)

5. ders: Karanlıktan aydınlığa (2:9-12)


Soru 34: (2:9) Hangi millet için konuşuyor?


Soru 35: (2:9) Önce bunlar kime vaad edilmişti?

........................................................ (Çıkış 19:5-6)


Soru 36: (2:9) Ama önce ne lazımdı yapsınlar?

........................................................ (Çıkış 19:5-6)


Soru 37: (2:9) Onlar Allahın sözünü tuttular mı?

evet ( ) hayır ( ) - Yeremya 31:34


Soru 38: (2:9) Biz kendimizden mi bu yüceliğie geldik?

evet ( ) hayır ( )


Soru 39: Öyleyse kimin tarafından o duruma geldik?

........................................................ (1.Kor 6:11, Efes 1:4)


Soru 40: (2:10) Romalılar 9:2-4 - Yahudi halkının hakları

(doğru cevapları boşluklara yaz!)


- yücelik - antlaşmalar - tapınma düzeni - büyük atalar - oğulluk - Mesih - Kutsal Yasa - vaatler -


(1) ............................ (Çıkış 4:22-23; Yeremya 31:9; Hoşea 11:1)

(2) ............................ (Çıkış 16:7,10; Levi 9:6,23; Sayı 16:19)

(3) ............................

- İbrahim ile - Yar 24:1-4

- Musa ile - Çıkış 24:1-4

- ikinci defa Musa ile - Yasa 29:1-15

- Levi ile - Sayı 25:12-13

- Davut ile - 2. Samuel 7

- vaad edilen yeni antlaşma - Yeremya 31:31-40

(4) ............................ (Çıkış 20)

(5) ............................ (tapınak, kâhinler, kurbanlar, bayramlar)

(6) ............................ (Tekvin 12:7)

(7) ............................ (Sayı 24:17)


Soru 41: (2:11) Ne için diyor 'yabancılar ve misafirler'?

........................................................ (Efes 2:19)


Soru 42: (2:11) Beden arzuları ne olabilir?

1. ............................

2. ............................

3. ............................

4. ............................

5. ............................

6. ............................

7. ............................

8. ............................

9. ............................

10. ............................

11. ............................

12. ............................

13. ............................

14. ............................

15. ............................


Soru 43: (2:12) Allahı neyle şanlayacaklar?

............................ ve ............................ ile (Titus 2:7-8)


6. ders: Boyun eğmek (2:13-17)


Soru 44: (2:13-14)

- Devlet adamlarına boyun eğelim mi? evet ( ) hayır ( )

- Bu devlet adamlarını yerine koyan kimdir? (Rom 13:1) ............................

- Bu devlet güdücüleri iyilik için mi, yoksa fenalık için mi koyuldular ............................ (Rom 13:4)

- Bize müjdeyi yaymayı yasaklamaya kalktılar mı, boyun eğelim mi, eğmeyelim mi? (Elçi 5:27-29) ............................


Soru 45: (2:15) Kimleri susturalım? (cevabı ayetin içinde) ............................

Ve neyle susturalım? ........................................................


Soru 46: Özgür (serbest) ne demektir?

........................................................ (Gal 4:4; 5:13)


Soru 47: (2:17) İmanlıların hayatlarında ne lazım olsun?

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................ (Rom 13:7 oku!)


Soru 48: (2:18) Bu günlerde hizmetçilerinin yerini kimler alıyor?

............................


Soru 49: (2:18) Bugün efendilerimiz kimlerdir?

1. ............................

2. ............................


Soru 50: (2:18) Onlara nasıl boyun eğelim?

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................ (Efes 5:6)


Soru 51: (2:19) Allahı hangi kabahatsız çekiler memnun ediyor?

........................................................ (Matta 5:11)


Soru 52: (2:20) Günah işlediğin zaman lobut yemek, nasıl olabilir?

1. ............................

2. ............................ (Titus 2:9)


Soru 53: (2:21) Biz neye çağrıldık?

........................................................ (1.Petrus 4:13)


Soru 54: (2:25) Kim ve nasıl kaybolmuş, kime geri dönmüşler?

1. ............................

2. ............................

3. ................................................ (Luka 15:11-24 oku!)

7. ders: Boyun eğmek (3:1-7)


Soru 55: (3:1) Nasıl boyun eğsinler?

1. ........................................................

2. ........................................................


Soru 56: (3:1) He için bunları yapsınlar?

........................................................


Soru 57: (3:2) Kocalar karılarının değiştiklerini fark edebilir mi?


Soru 58: (3:4) Kadınlar nerede süslensinler? ............................


Soru 59: (3:4) Kadınlar neyle süslensinler? ............................

- Bunun için bir örnek ver!


Soru 60: (3:5) Kadınlar kendiliğinden mi boyun eğerdiler? evet ( ) hayır ( )


Soru 61: (3:6) Sara'nın kızları olmak için ne yapsınlar?

1. ........................................................

2. ........................................................


Soru 62: (3:7) Kocalar ne için anlayışlı olsunlar?

........................................................ (Efes 5:25,30,33)


Soru 63: (3:7) Ne için onlara saygı göstersinler?

........................................................


Soru 64: (3:7) Erkeklerin, karılarına karşı yaptıkları saygısızlığı ne gibi dualara engel oluyor?

....................................................................................


- Bu, ortak dualara mı, yoksa yalnız başına yapılan dualara mı konuşuyor? ........................................................


8. ders: Bir fikirde olmak (3:8-12)


Soru 65: (3:8) 'Hepiniz' deyince kimler için konuşuyor?

........................................................


Soru 66: (3:8) Nasıl olmalarını istiyor?

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

5. ........................................................


Soru 67: (3:8) Bunları yapmaları için onların aralarında ne lazım olsun?

1. ............................

2. ............................


Soru 68: (3:9) Baş düşmanın seni öldürmek için arasın, ama sana fırsat düşsün onu öldürmeye - ne yapacan?

- 1.Samuel 24:3-19 ve 2.Samuel 16:5-14 oku!


Soru 69: (3:10-12) Petrus bu onuncu ve onikinci ayeti nereden almış? (dipnota bak!)


Soru 70: (3:10-12) Bu ayetlerle Petrus ne söylemek istiyor?

....................................................................................

(Mezmur 34:12-16, 1.Petrus 5:10-12 oku!)

9. ders: Doğruluk için çeki çekmek (3:13-17)


Soru 71: (3:13) Mahallemizde, yaşadığımız yerde nasıl iyilik yapabiliriz?

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

(Rom. 13:3-4; İbr. 12:14 -15)


Soru 72: (3:14) Ayet 13 ile 14 birbirlerine ters düşmüyor mu?

Yuh 3:19-20; Mat. 14:1-4


Soru 73: (3:15) Mesih'e nasıl yer ayırabiliriz? (2.Krallar 4:8-10)


Soru 74: İmansız birisi sana sorarsa, "Ne için iman ediyorsun?", nasıl cevap verecen? Aşağıdaki cevapların hangisi sence en uygun?

(1) "Eh, ne bileyim? Gidiyorum işte!"

(2) "Ama gör, naş da güzel Allah türküleri okuyorlar!"

(3) "Sen kendine bak! Tövbe etmesen, cendemde yanacan!"

(4) "Ben iman ediyorum, çünkü Allah beni evlat olarak kabul etti, ve bir gün Onunla beraber olacam!"

(5) "Allah bizden pişi ve adak istemiyor!"

(6) "Siz müslümanların peygamberi sade kılıçla kişileri yola getirirdi."

(7) "Aa, naş iman etmeyim bu güzel Allahçaazıma. Ne istersem, bana veriyor!"

Soru 75: (3:16) "alçakgönüllülük ve saygı ile" - Kimi imanlılar, imansızlara başka türlü cevap veriyorlar. Nasıl?

1.Kor 1:30; 4:7 ........................................................Soru 76: (3:17) İmanlı böyle durumlarda nasıl davranmalı?

Mezmur 31:13-18; 1.Kor 6:7 ............................

10. ders: İsa çeki çekti (3:18-22)Soru 80: (3:18) Mesih'in çeki çekmesinin sebebi neydi?

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................Soru 81: (3:18) İsa'nın ölümü ve dirilişi nasıl oldu?Soru 82: (3:19-20) Hangi ruh hangi ruhlara konuştu?

............................ ruhu konuştu

......................................................... ruhlara (1.Pet 1:11; 2.Pet 2:5)Soru 83: (3:21) "vaftiz sizi kurtarıyor" - hangi vaftiz ve nasıl?

(Luka 12:50) ....................................................................................

(Gal 2:20) ....................................................................................

(Rom 6:4) ....................................................................................Soru 84: (3:22) Buradaki 'ruhlar' ne zaman Mesih'in altına koyulmuştu?

............................................................................ (İbr. 1:13, Matta 4:11)Soru 85: (3:22) 'Allahın sağında duruyor' - bu, ne için oldu?

................................................................................

(Rom 8:34; İbr. 8:1-2; Mez 110:1)

11. ders: Bedende çeki çekmek (4:1-7)Soru 86: (4:1) Biz Mesih'te örnek olarak neyi gördük?

.............................................................................

(1.Pet 2:21; 2.Kor 10:4; Luka 13:3-5)Soru 87: (4:1) 'Silahlanmak' ne demektir?

....................................................................................Soru 88: (4:1) İmanlı bu ayete göre ne gibi karar verebilir?

ya ........................................................

ya da ........................................................Soru 89: (4:2) Bu ayet bizim hayatımız için ne konuşuyor?

....................................................................................Soru 90: (4:3) Bu işleri imanlı iken mi, yoksa imansız iken mi yaptılar?

imanlı iken ( ) - imansız iken ( )Soru 91: (4:4) Kim kimi aşağılıyor?

....................................................................................


Soru 92: (4:4) Ne için aşağılıyorlar?

....................................................................................


Soru 93: (4:5) Yaşayanların ve ölmüş olanların davalanmasının sebebi nedir?

....................................................................................


Soru 94: (4:6) Bu ayet ne söylemek istiyor? İyi haber, kişilere ölüyken, yoksa yaşarken mi duyuruldu?

........................................................


Soru 95: (4:6) Bunlar kim idi? ........................................................

12. ders: Herşeyin sonu yakındır (4:7-11)


Soru 96: (4:7) Petrus, hangi şeylerin sonunu göstermek istiyor?

.......................................................................................


Soru 97: (4:7) Ne sebeple akıllı olalım?

........................................................ (1.Kor 11:19-20)


Soru 98: (4:7) Ne için her vakıt uyanık olalım? (Matta 24:42-43, Açık 16:15)

..........................................................................................................


Soru 99: (4:8) Sevginin işleri nedir? (1.Kor 13:4-7)

1. ................................ 9. ................................

2. ................................ 10. ................................

3. ................................ 11. ................................

4. ................................ 12. ................................

5. ................................ 13. ................................

6. ................................ 14. ................................

7. ................................ 15. ................................

8. ................................ 16. ................................


Soru 100: (4:9) Neden misafir kabul edelim?

1. ................................................................ (İbr. 13:2)

2. ................................................................ (Matta 25:40)


Soru 101: (4:10) Herkes neyle hizmet etsin?

......................................................

(1.Kor 12:4-11,29-31; Rom 12:6-8)


Soru 102: (4:11) Her yaptığımız iş, kimin için olsun?

................................................................


13. ders: Denemelere şaşmayın (4:12-19)


Soru 103: (4:12-14) Bu ateşli deneme nedir? Bu mektubun içinde buna ne gibi ipuçları var?

................................................................................................

(Daniel 3:1,4-6; Açıklama 2:12-13)


Soru 104: (4:15-16) Çektiğimiz zorluklar Rab'den midir, değil midir diye nasıl anlayacaz?

................................................................................................


Soru 105: (4:17) İmanlı davalanacak mı, davalanmayacak mı? Aşağıdaki ayetleri karşılaştır ve ortak bir cevap ver:

1.Pet 4:17 - Rom 14:18 - 2.Kor 5:10 - Rom 8:1 - Yuh 5:24


Soru 106: (4:18) "doğru kişi zorlukla kurtuluyor" - bu ne demek oluyor?

................................................................................................


Soru 107: (4:19) Allahın isteği nedir?

Çeki çekenler ................................ yapsınlar ve kendilerini Allaha ................................ etsinler.Soru 108: (4:19) Demek, çeki çeken bir kişi neyi yapmasın: (örnekler bulun)

................................................................................................

14. ders: Allahın sürüsünü güdün (4:12 - 5:7)


Soru 109: (5:1) Burada geçen "ihtiyar' sözü kimler için kullanılıyor?

................................ (1.Tim 5:7)


Soru 110: (5:1) Paylaşılacak olan nedir?

................................................................ (Kol 3:3-4)


Soru 111: (5:2-3) Topluluğun güdücüleri nasıl olmalı? Aşağıdaki ayetleri oku ve birer örnek yaz:

1.Sam 8:1-3; 3.Yuh 1:9-10; 1.Sam 12:3-5; 1.Krallar 12:6-11; 1.Kor 11:1; İbr. 13:7,17

- 'değil zorunluktan' - ........................................

- 'değil kazanç için' - ........................................

- 'değil zorbalıkla' - ........................................

- 'gönül razılığıyla' - ........................................

- 'merakla' - ........................................

- 'örnek olmakla' - ........................................


Soru 112: (5:4) İyi bir güdücü için bir karşılık var:

- nedir? ........................................

- kimden? ........................................

- ne zaman? ........................................


Ama kötü bir güdücü başka bir karşılık arıyor:

- ne arıyor? ........................................

- kimden bekliyor? ........................................

- ne zaman onu almak istiyor? ........................................


Soru 113: (5:5) Bu mektupta öğrendik, bir imanlı kime boyun eğmeli?

1. ........................................ (herkes)

2. ........................................ (köleler)

3. ........................................ (kadınlar)

4. ........................................ (topluluktakiler)


Soru 114: (5:6) 'Allahın kuvvetli eli' sözü...

1. ... bizi korkutmak için kullanılıyor ( )

2. ... bizi korumak için kullanılıyor ( )

3. ... bizi terbiye etmek için kullanılıyor ( )


Soru 115: (5:7) Petrus nasıl diyebilir "Bütün kahırlarınızı Ona atın"?

1. "Zaten Allah önceden herşeyi yazdı, herşey kaderdir!" ( )

2. "Hayat zaten boş, hepsi aynıdır!" ( )

3. "Allah bize bakan bir baba gibidir." ( )

4. "Kahırlandık mı, hastalanacaz." ( )

15. ders: Son nasihatlar ve selamlar (5:8-14)


Soru 116: (5:8) İmanlı, nasıl 'uykuya' dalabilir?

1. ............................................................................. (Luka 12:45)

2. ............................................................................. (1.Kor 5:6)

3. ............................................................................. (2.Pet 2:22)


Soru 117: (5:8) Şeytan burada bir aslana benzetiliyor. Ama başka neye benzetiliyor:

1. ...................................... (1.Kor 11:14)

2. ...................................... (Açıklama 12:9)


Soru 118: (5:8) Şeytana 'karşı durun' diyor. Onu yaptık mı, o ne yapacak?

...................................... (Yakup 4:7)

Ama 'Allaha yaklaşın' diyor (Yakup 4:8). Onu yaptık, o ne yapacak?

...................................... !

Ne yazık, sık sık onun tam tersini yapıyoruz:

Biz Allaha ................................... ama Şeytana ...................................


Soru 119: (5:10) Çekilere dayandık mı, Allah bizi neye çağırıyor?

...................................... Bu da ne olabilir?


Soru 120: (5:10) Bu ayette çekilere dayanmanın sonucunu görüyoruz. Allah imanlıyı...

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................


Soru 121: (5:12) Silvanus, Petrus için ne hizmet yaptı?

......................................


Soru 122: (5:13) 'Babil kasabası' ne demektir?

Babil kasabası bugünkü İrak'ta bulunurdu. Ama Petrus'un zamanında artık kimse orada yaşamazdı. 'Babil' sözü artık sembolik bir ad olmuştu (Açıklama 17:5).

Acaba, 'seçili olan kadın' da mı sembolik bir ad olabilir? Ne için bir semboldur?

............................................................................