Elçilerin İşleri Kitabından
Devlet Adamlarına Dersler

Bu kitabın girişinde (1:1) Luka, ‘sayın Teofilos’ sözünü kullanıyor. O Teofilos’un kim olduğunu bilmiyoruz, ama herhalde ileri gelen biri, belki de devlet adamı idi. Ve bütün kitapta sık sık devlet adamlarına, kapalı bir biçimde, akıl veriliyor, nasıl devleti hükmetsinler ve imanlılara nasıl davransınlar.

3:17İsa'yı öldüren, Yahudilerin güdücüleri idi
4:19Mesih inanlısı Allaha herkesten daha çok itaat ediyor
5:35-39Gamaliel - 'Mesihçileri kendi hallerine brakın, yoksa Allaha karşı gitmiş olursunuz.'
7:51Stefanus - 'Kutsal Ruha karşı direnmeyin'
8:37Etyopialı vezir - Büyük devlet adamları bile vaftiz olabilir
12:23Hirodes'in ölümü - kendinizi yüceltmeyin, Allaha yücelik verin, yoksa cezalanacaksınız
13:1Menahem - büyük adamlar da kilise içinde hizmet ederler
13:7,12Sergius Pavlus (Kıbrıs) - akıllı devlet adamı Allahın sözüne dikkat ediyor
13:45,50Pisidya Antakyası - sokucular sadece kıskançlıktan ötürü ihbar ediyorlar
16:22,37Filipi'de - Mesihçilerin vatandaşlık haklarına saygı duyun
17:7-8Selanik'te - Mesihçiler başka krala hizmet etmiyorlar
17:34Diyonisos (Atinalı) - Dürüst devlet adamı, başkaları gülerken bile iman eder
18:14-15Galyo (Korintli) - Dürüst devlet adamı, Mesihçileri yargılamaz; çünkü Roma kanunlarına karşı bir şey yapmıyorlar
18:31Asya sancağının güdücüleri - iyi devlet adamı Mesihçilere haksızlığa karşı yardım eder
18:38-39Efes'te - kalabalık haksızlık yapar; kimin şikayeti varsa mahkeme açsın
21:39Yeruşalim'de polis subayı - iyi devlet adamı Mesihçilere kendini savunma fırsatı veriyor
22:25-29Mesihçilerin vatandaşlık hakları alınmaz
23:29Mesihçiler Roma kanunlarına karşı suç işlemiyorlar
24:22,24İyi devlet adamı Mesihçilerin hakkında bilgi edinmeye çalışır
24:26İyi devlet adamı rüşvet almaz
24:27;25:9İyi devlet adamı politik kazançları uğruna hakikatı bozmaz
26:30Kral ve vali, Mesihçilerin suçlu olmadıklarını söylerler
28:7-10İyi devlet adamı, iman etmezse bile, Mesihçilere yardım eder