İ Ç İ N D E K İ L E R

1. "Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp"

- yaratılışın sırrı

2. "Balık baştan kokar"

- dünya niye kötüye gidiyor?

3. "Zorla güzellik olmaz"

- kurtuluşun başlangıcı

4. "Hatasız kul olmaz"

- günahın geçici çözümü

5. "Dost kara günde belli olur"

- Hz. İsa bizim için neler yaptı?

6. "Gülü seven dikenine katlanır"

- dar bir kapı ve çetin bir yol

7. "Nerede birlik, orada dirlik"

- birbirimizi yüreklendirelim!

8. "Kefenin cebi yok"

- cennet'e doğru

9. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var"

- evliliğin yaratılışından

10. "Ağaç yaşken eğilir"

- çocuk yetiştirme kılavuzu


Bilmemek ayıp değil...

bazı temel öğretiler


"İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerinde kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağmış, seller yükselmiş, yeller esmiş ve eve saldırmış; ama ev yıkılmamış. Çünkü kaya üzerine kurulmuştu..."

(Matta 7,24+25)1. "Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp"

- yaratılışın sırrı

I. Tekvin 1,24-31

- Buna göre hayvanlar ile insanlar arasında ne fark var?

- 26: İnsanın Tanrı'ya benzer bir şekilde yaratıldığı ne anlama geliyor?

İnsan nasıl Tanrı'ya benziyor?

- 31: Tanrı her şeyi yarattıktan sonra bunu nasıl değerlendirdi?

Acaba çok iyi olanlar neydi?


II. Tekvin 2,5-9; 15-17

- Buna göre Tanrı ile insan ilişkisi nasıl oluyor?

- 8+9: Tanrı yarattığı insanlara nasıl bakıyor?

- Adem ile Havva'nın bir eksiği var mıydı?

Tanrı yasak olarak tek neyi buyurdu?

- Tanrı insanlardan en çok ne bekledi? (Mt.22,36-40)


!! - Senin çevrende olan şeyleri sen nasıl değerlendiriyorsun? Her şey

çok mu iyi?

- Aşağıdaki ilişkilerde kendini nasıl görüyorsun?

a) Tanrı'ya:

b) sana yakın insanlara (eş-dost; ailen; çevren; iş arkadaşların,

komşuların v.s.):


2. "Balık baştan kokar"

- dünya niye kötüye gidiyor?

I. Tekvin Bölüm 3

- Yılan kim idi? (Esinleme 12,9; Yuhanna 8,44)

- O, insanları nasıl kandırdı, planı neydi?

- Yasak olan meyveyi yemesi niye yanlış idi?

- Sonuç ne oldu:

a) Adem ile Havva'nın ilişkisi

b) Tanrı ile insan'ın ilişkisi

- İlk insanlar o zaman kendi suçlarını kabul ettiler mi?

Nasıl bir tepki gösterdiler?

- Bu olaydan sonra başka neler oldu?


II. Tekvin 4,1-8; Romalılar 3,10-20

- Ondan sonra gelen kuşak Adem ile Havva'nın günahından

nasıl etkilendi?

- Ya biz? (Romalılar 1,28-32; Yakup 4,1+2)


!! - Bugünkü dünyada olan sorunları anlayabilmek için okuduğumuz

ayetler bize nasıl yardımcı olabilir?

- Birinci konumuzda "Tanrı bizden en çok ne istiyor" diye sorduk.

Sence şimdi durum nasıl?

- Tanrı ilk insanları günah işledikleri halde kendine çağırıyor.

Onları arıyor. Ve nerede olduklarını soruyor.

Ya sen? Sen neredesin?- Cevabın nasıl olurdu?


3. "Zorla güzellik olmaz"

- kurtuluşun başlangıcı

Kutsal kitabın diğer bölümler artık insanın nasıl kurtulabileceğine

ve Tanrı krallığını nasıl büyüdüğünü gösteriyor

I. Tekvin 12,1-4; 15,1-7+18; 17,1-9

- Yüce Tanrı Abram'a ne vaat etti?

- Karşılığında Abram ne yaptı ve Tanrı nasıl kabul etti?

- Tanrı'nın Abram'la böyle bir antlaşma yapmasının nedeni neydi? (12,3)

- Bu antlaşma ilk insanlara söyledikleriyle nasıl birleşiyor?

(1,26+17,1; 1,28+15,5-17,2)


Tevrat ve eski peygamberlerin diğer bölümleri artık bu antlaşmanın

devamını gösteriyor:

II. Çıkış 2,23-3,12; 24,1-8

- Tanrı kendi sözünde durduğunu nasıl gösteriyor?

- Tanrı tarihi nasıl yönlendiriyor?

- İsrail oğulları karşılık olarak ne tür söz veriyorlar?

- Kendi halkından Tanrı en çok ne bekledi?

(Tesniye 10,12-11,1)


!! - Tanrı tarafından kullanılan bir insan olmak ister misin?

- Bu nasıl olabilir - ne düşünüyorsun?


4. "Hatasız kul olmaz"

- günahın geçici çözümü

I. Mezmur 15; Mezmur 14,1-3

- Yüce Tanrı kiminle birlikte olmak istiyor?

- Buna karşılık insanlar nasıl davranıyor?

- Sonuç nasıl olabilir

a) Tanrı ile insan ilişkisi? (Yeşaya 59,1-3)

b) İnsanın çevre ile ilişkisi (Yeşaya 24,4-6)

- Günahın cezası ne? (Tesniye 24,16)

İnsanın kurtuluşu için umut var mı? Varsa, nasıl ve kimden?


II. Levililer 16,15-22+34; İbraniler 9,18-22

- Birinci antlaşmada insanların günahını temizlemek için ne yapıldı?

- O zaman bir hayvanın kesilmesinin günahlı insan için ne yararı

vardı?

- Bir hayvan bir insan kadar değerli mi?

Bunun anlamı ne acaba?


III. İbraniler 10,1-4

- Birinci antlaşmadaki kurbanlar gerçekten bir çözüm müydü?

- Gerçek kurban olan kim? (İbr.10,9-12)


!! - Kendini günahlı kabul ediyor musun?

- Günahın için af aldın mı,

kimden ve nasıl?


5. "Dost kara günde belli oluyor"

- Hz. İsa bizim için neler yaptı?

I. Yeşaya 53,1-12; Elçilerin İşleri 8,26-35

- Yeşaya peygamber kimden bahsediyor?

- İnsan Rab'in kuluna nasıl davrandı?

- Bu neden böyle oldu? (4-6+10)

- Kulun fedakarlığını kendileri için kabul edenlere ne oluyor? (11)


II. Matta 1,18-25

- İsa Mesih'in doğumunda ne tür doğaüstülükler görüyoruz?

- Adının özelliği nedir?

- Bu çocuğun dünyaya gelmesinin anlamı nedir? (21; 20,28)

- Okuduğumuz ayetler nasıl Yeşaya peygamberin yaklaşık 700 sene

önce İsa Mesih'ten bahseden sözlerini tamamlıyor?


III. Matta 27,45-54

- İsa Mesih'in ölümünde ne tür doğaüstülükler görüyoruz?

- O niye ölmeliydi?

- Hz. İsa bu dünyaya neden geldi? (Yuh.10,10-18)


!! Yuh.5,24:

- Sen ölümden yaşama geçtin mi?

- Hayır düşünüyorsan, ne gibi engeller var?


6. "Gülü seven dikenine katlanır"

- dar bir kapı ve çetin bir yol (Yeni bir hayata ben nasıl geçebilirim?)

I. Yuh.10,1-30

- Bu bölümde Hz. İsa kendisinden nasıl bahsediyor?

- Bizi nasıl görüyor?

- İyi çoban kendi koyunlarına ne veriyor?

- Hırsız, ücretli adam ve haydutun hareketlerinin

değişikliği nerede oluyor?

- Hz. İsa'ya ait olan koyunların özellikleri nedir?


II. Matta 7,13-27

- Kaç tane kapı, kaç tane yol bulunuyor?

- Aralarındaki fark nerede- ve nereye götürürler?

- Doğru veya yanlış yolda olup olmadığımı nasıl bilirim?

(17, 21, 24-27)

- Yağmur, sel ve yellerin hayatımızdaki anlamı ne olabilir?

- Hangi ev sağlamdı?

- İki ev arasında ne fark var?


!! - İyi çobanın sesini tanıdın mı?

Onu izlemeye hazır mısın?

- Hayattaki zorluklarda evin sağlam olacak mı, yoksa yıkılacak mı?


7. "Nerede birlik, orada dirlik"

- birbirimizi yüreklenderelim!

I. Elçilerin İşleri 2,37-47

- İmanlıların beraber olması nasıl oluyor?

- Bu bizim çevremizdeki birliktelikten değişik mi oluyor? Nasıl?

- Bu özel topluluğa katılmak için biz ne yapmalıyız? (38+47)

- İmanlılar düzenli olarak ne yapmayı özen gösteriyorlar?

- Tanrı ilk insanlardan o zaman en çok ne bekledi?

Acaba şimdi imanlılardan ne istiyor? (Yuh. 13,34+35)


II. İbraniler 3,12-14; 10,23-25

- İsa inanlılar için bir tehlike var mı?

Nasıl olabilir?

- Rab'in bize verdiği cesaret nasıl oluyor?

- İsa inanlıları birbirlerini nasıl yüreklendiriyor?


!! 1.Yuhanna 3,11-17; 4,7-16

İmanlılar arasında en önemli olan iki belirti nedir?

- Sen bu özel topluluğa katıldın mı?

- Hayır diye düşünüyorsan seni engelleyen nedir?


8. "Kefenin cebi yok"

- cennet'e doğru (dünyamız nereye gidiyor - bunu bilerek biz nasıl yaşamalıyız?)

I. Matta 24,1-14

- Öğrenciler Hz. İsa'ya iki tane soru soruyor. Bu sorular nedir?

- Hz. İsa nasıl cevap veriyor:

a) Dünyanın sonu ne zaman olacak? (36)

b) Sonun belirtileri ne olacak?

- İmanlıların nelere dikkat etmeleri gerekir?


II. 2.Petrus 3,1-18

- Dünyanın sonu nasıl olacak?

- Alaycı kişiler onunla ilgili ne düşünüyor? Neden?

- İsa inanlıları bu konuda ne bilmeli?

- Bunu öğrenince nasıl yaşamalıdırlar?


III. Esinleme 21,1-5; 22,1-7

- Yeni gökle yeni yeryüzünün önemli belirtileri nelerdir?

- Onlardan en çok hoşuna giden hangisi?

- O zaman Adem ile Havva'ya edilen lanet için ne oldu? (22,3)


!! - Yeni gökle yeni yeryüzünü bekleyip yaşıyor musun?

- Günlük hayatında bu nerede ve nasıl belli oluyor?

- Başkalarını bu yeni hayat yaşamaya davet eder misin?

- Başka kurtuluş yolu var mı? (Yuh.14,6; Elç.4,12)


9. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var"

- evliliğin yaratılışından

I. Tekvin 2, 18-25

- Bu dünyada iyi olmayan ilk şey neydi?

- Tanrı nasıl bir çözüm buldu?

- Erkek ile kadının birleşmesi Tanrı'nın planına göre nasıl olacaktı?

- Cennette ilk evlilik nasıl oluyor?


II. Efesliler 5, 21-33

- Kadınlara özellikle ne deniyor?

- Erkeklere özellikle ne deniyor?

- Niye böyle acaba? Okuduğumuz ayetlerde kadın ve erkeklere hangi

nedenler söylenir?

- Tanrı ikisinden de ne istiyor?


III. 1. Petrus 3, 1-7

- Burada kadınlara özellikle ne deniyor?

- Kadın kocasını nasıl kazanabilir, nasıl kazanamaz?

- Kadının süsü ne olsun?

- Ona ne tür örnek verildi?

- Erkeklere özellikle ne deniyor?

- Karısını nasıl değerlendirsin?

- Tanrı ikisinden de ne istiyor?


!! - Kendi evliliğinde senin ne görevin var?

- Okuduğumuz bölümlere göre yaşıyor musunuz?

- Hayır diye düşünüyorsan seni engelleyen nedir-

ve ne tür değişiklik olabilir?


10. "Ağaç yaşken eğilir"

- çocuk yetiştirme kılavuzu

I. Markos 10,13-16

- Öğrencilerin bakış açısı nasıl oluyor, bu bize ne gösterebilir?

- Hz. İsa çocukları nasıl görüyor?

- Onlara ne yapıyor?


II. Tesniye 6,4-7; Mezmur 78,2-7

- Tanrı'nın varlığını ve işlerini çocuklara kim öğretsin?

- O bilgiyi nasıl iletsinler?

- Çocuklar ne öğrensin? (Mezmur 78,7)


III. Süleyman'ın meselleri 22,6; 29,15; Efesliler6,1-4

- Burada anne babaya ne deniyor?

- Çocuklara ne deniyor?

- İkisine ne tür vaat verilir?

- Neye dikkat etsinler?

- Eğitim ne zaman başlasın?


IV. İbraniler 12,7-11

- Tanrı çocuklarını terbiye eder mi?

- Bu nasıl olur?

- Tanrı'nın terbiyesi bize ne yarar sağlar?


!! Çocuklar için en önemlisi ne?

Kendi çocuğuna ne kadar değer veriyorsun?

Hayatında bu nerede ve nasıl belli oluyor?