== Ölüm ve Hayat Dilin Elindedir ==
Sül.Meseleleri 18:31

Yakup 3:5-12

'Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür. Bakın, küçücük bir kıvılcım ne kadar büyük bir ormanı tutuşturabilir !

Dil bir ateş, bedenlerimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.

Her tür yabani hayvan, kuş, sürüngen ve deniz yarattığı insan soyu tarafından evcilleştirilmiş ve evcilleştirilmektedir. Ama dili hiç bir insan evcilleştiremez.

Dil, öldürücü, zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi, Baba'yı överiz. Yine dilimizle Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan insanları söveriz. Övgü ve sövgü aynı agızdan çıkıyor. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıttır mı ? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin, ya da asma incir verebilir mi ? Tuzlu su kaynağı da tatlı su veremez.'

- Acaba, aramızda 'Benim ağzımdan sade tatlı su, tatlı sözler çıkıyor' kim diyebilir ?

Bizim hayatımızda bu niçin böyle değil ?
Bunun için üç ayrı cevap vereceğiz, üç ayrı örneklere bakalım.

1) Yüreğimiz kötülükle dolu

Matta 12:34-37 (Luka 6:45)

Çünkü ağız yürekten taşanı söyler.

İyi insan, içindeki iyilik hazinesinden iyilik çıkarır. Kötü insan, içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır.

Size şunu söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.

- Bunun çaresi :

Mezmur 51:10-17

'Bende temiz yürek yarat, ey Allah; ve içimde doğru ruh tazele. Beni önünden atma; ve mukaddes Ruhunu benden alma. Bana kurtarışının meserretini geri ver; ve istekli ruh ile bana destek ol. Asilere senin yollarını öğreteyim; ve suçlular sana dönerler. Kandan beni kurtar; ey Allah, kurtuluşumun Allahı; dilim de senin adaletini terennüm etsin. Ya Rab, dudaklarımı aç; ve ağzım senin hamdini bildirsin. Çünkü sen kurbandan zevk alamazsın; yoksa arzeylerdim. Yakılan takdimeden razı olmazsın, Allahın kurbanları kırılmış ruhtur; ey Allah, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin.'

2 - Ağzımız kötü lafa alışmış

Sül.Meseleleri 19:20

'Söz çokluğunda hata eksik olmaz; fakat dudaklarını tutan akıllı davranır. Salihin dili seçme gümüş gibidir.'

- Bunun çaresi:

Efesliler 4:29 ve 5:4

'Ağzınınzdan hiç kötü söz çıkmasın. Ama işitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.'

'Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yaraşmaz. Bunun yerine şükredin.'

Koloseliler 3:8

Ama şimdi öfkeyi, kızgınlığı, kötü niyeti, bunların hepsini bir kenara atın. Ağzınızdan hiç bir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı, kötü alışkanlıkları ile birlikte üzerinizden sıyırıp attınız.... yeni yaradılışı giydiniz.'

Mezmur 39:1

'Dedim; yollarıma bakayım da, dilimle suç etmeyeyi. Kötü adam karşımda oldukça ağzıma bağ vurup tutayım.'

Filipililer 4:8

'Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün. '


3 - Açık konuşmaya alışmadık.

Başkalarını kırmak istemiyoruz, ikiyüzlülük yapıyoruz.

Yeremya 9:8

'Onların dili öldürücü bir ok. hile söylüyor; ağzı ile komşusuna selamet der, ve içinden ona pusu kurar.'

Sül.Meseleleri 27:6

'Dostun açtığı yaralar sadıktır; fakat düşmanın öpüşleri boldur.'

- Bunun çaresi :

Efesliler 4:25

'Bunun için yalanı bırakın. Her biriniz komşusuyla gerçeği konuşsun. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.'

Sül.Meseleleri 28:23

'Bir adama dille yaltaklanandan ziyade onu azarlayan sonunda lütuf bulur.'