DUA KONULARI


Giriş: Luka 11:1 - "Bize dua etmesini öğret!"


A. Nasıl dua etmek lazım ?

1. imanla - Markos 11:22-24.

22 İsa ona cevap verip dedi:

"İmanınız olsun Allaha. 23 Size çok doğru bir şey söyleyeyim: şu balkana bir kişi desin 'Sökül ve denize atıl!', ve yüreğinde hiç şüpe olmasın, ama iman etsin, hani onun söylediği şey olacak diye, işte, o vakıt onun istediği olacak. 24 Onun için size diyorum: duada her ne dilerseniz, iman edin ki, onu zaten almışsınız, ve sizin istediğiniz olacak.


2. Allahın isteğine göre - 1.Yuhanna 5:14-15

14 Ve Onun önünde öyle bir kurajımız var ki, eger Onun istediğine göre bir şey dilersek, O bizi sesliyor. 15 Ve madem biliyoruz, O bizi sesliyor, o zaman biliyoruz, her ne dilersek, dilediğimizi aldık.


3. şüphesiz - Markos 11:23

23 Size çok doğru bir şey söyleyeyim: şu balkana bir kişi desin 'Sökül ve denize atıl!', ve yüreğinde hiç şüpe olmasın, ama iman etsin, hani onun söylediği şey olacak diye, işte, o vakıt onun istediği olacak.


4. tekrar ve tekrar - Luka 18:1-8

1 İsa onlara bir benzetme anlattı. İstedi söylesin, hep dua etsinler, hiç usanmasınlar. 2 Dedi ki,

"Kasabanın birinde bir hakim varmış. Adam ne Allahtan korkarmış, ne de insanlara saygısı varmış. 3 Gene o kasabada dul bir kadın varmış. Hep hakime gelirmiş, dermiş ki, 'Falanca kişi ile davam var. Ondan hakkımı al.' 4 Hakim bir zaman için razı gelmezmiş. Ama daha sonra kendi kendine demiş ki, 'Yau, ben ne Allahtan korkarım, ne de insanları sayarım. 5 Gene de şu kadının hakkını alacam. Çünkü beni hep rahatsız ediyor. Yoksa durmadan gelip, beni çileden çıkaracak.'"

6 Rab da dedi ki,

"Kulak verin, dürüst olmayan hakim ne diyor. 7 Allah çok sabrediyor. Seçilen kişiler de gece gündüz ona yalvarıyorlar. Onların hakkını hiç almayacak mı? 8 Size diyorum ki, onların hakkını şevik alacak. Gene de, İnsanoğlu gelince acaba dünyada iman bulacak mı?"


5. somut (konkretno) - Luka 18:35-42

35 Ve öyle oldu ki, İsa Eriha kasabasına yaklaşınca, kör bir adam yol kenarında durup dilencilik yapardı. 36 Adam ne vakıt duydu ki, bir kalabalık geçiyor, "Ne oluyor" diye sordu. 37 Ona, "Nasıralı İsa geçiyor" dediler. 38 Adam bağırmaya başladı:

"Ey İsa, Davudoğlu, bana acı."

39 Önde duranlar onu azarladılar, sussun diye. Ama adam daha da çok bağırmaya başladı:

"Ey Davudoğlu, bana acı!"

40 İsa durup adamı kendisine getirsinler diye buyurdu. Adam gelince, İsa ona sordu:

41 "Ne istiyorsun, sana yapayım?"

Adam, "Efendimiz, gözlerim görsün" dedi.

42 Ve İsa ona dedi:

"Açılsın gözlerin. İmanın seni kurtardı."


6. Allahın yüceliği için - Yuhanna 14:13

13 Ve benim adımla her ne dilerseniz, onu yapacam. Öyle ki, Baba Oğul'da şanlansın.


7. İsa adında - Yuhanna 15:16

16 Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Ve karar verdim, gidip yemiş veresiniz, yemişiniz de kalıcı olsun. Öyle ki, Babadan benim adımla ne dilerseniz, O size versin.


B. Ne için dua edebiliriz ?

1. cesaret (müjdeyi duyurmak için) - Efes 6:19 (Rom 1:16)

19 Benim için de dua edin, bana sözler verilsin. Ne zaman ağzımı açarsam, saklı olan 'iyi haber'i kurajla bildireyim.


2. kuvvet (konuşmak ve mucize için) - Elçi 4:24-31

Kardeşler bunu duyunca seslerini hep birlikte Allaha kaldırıp şöyle konuştular:

"Ya Rab! Gökyüzünü ve yeryüzünü, denizi ve onların içinde her ne varsa - işte, bunları yapan sensin. 25 Senin kulun ve bizim dedemiz olan Davud'un ağzından sen Kutsal Ruh'unla şöyle konuşmuştun:

'Milletler ne için kızıyorlar?

Halklar ne için boş planlar

kuruyorlar?

26 Dünyanın kralları ayaklandılar,

Ve güdücüleri toplandılar,

Rabbe karşı ve Onun Mesihine

karşı.'

27 Çünkü sen kutsal kulunu İsa'yı sahiden de meshettin. Ve bu kasabada hem Hirodes, hem de Pontuslu Pilatus, hem Allahsız milletler, hem de İsrail halkından olanlar bir araya gelip toplandılar. 28 Onlar istediler, bir şey yapsınlar. Ama senin elin, senin planın zaten evelden karar vermişti, o yerine gelsin.

29 Ve şimdi, ya Rab, onların korkuturmalarına bak. Ve senin hizmetçilerine ver, senin sözünü büyük kurajla bildirsinler. 30 Sen de elini uzat ki, senin Kutsal kulun İsa Mesihin adıyla şifalar, nişanlar ve mucizeler yapılsın."

31 Onların duası bittikten sonra toplandıkları yer sallandı. Hepsi Kutsal Ruh'la dolup Allahın haberini kurajla anlatırmaya başladılar.


3. işçiler (Rabbin tarlası için) - Matta 9:37-38

"Harman büyük, ama işçiler az. 38 Onun için, harmanın sahibine yalvarın ki, harmanına işçiler yollasın."


4. Başka kiliseler için (şükran ve dilekler) - Fil 1:3-5

3 Ne vakıt sizi aklıma getirirsem, Allahıma şükür ediyorum. 4 Hepiniz için her ne zaman dua edersem, sevinçle dua ediyorum. 5 Çünkü iyi haber meselesinde birinci günden, ta şimdiye kadar ortak oldunuz.


5. Kurtuluşu daha iyi anlamak için - Efes 1:18-19

18 Dua ediyorum ki, yüreğinizin gözleri aydınlansın. Öyle ki,...

... bilesiniz, nasıl bir umuda çağrıldınız.

... bilesiniz, Allahın alacağı miras ne kadar şanlı, ne kadar kıymetlidir. Ve o miras kutsallardır.

19 ... ve bilesiniz, bizim için, hani iman edenler için, Allahın kudreti nasıl da her şeyden büyüktür. Bu kudret Onun kuvvetli işlerinde belli oluyor.


6. Kudret, dolmak, kökleşmek, sevgiyi anlamak için - Efes 3:14-19

14 Evet, Baba'nın önünde diz çökerim, 15 (Ne de olsa, göktekiler, hem yerdekiler, bütün hanesi Onun adını taşıyor): 16 Onun şanı o kadar zengin ki... O size versin,

- Onun Ruhuyla içten kudretle kuvvetlenesiniz. 17 O zaman iman yoluyla Mesih yüreklerinizde oturacak.

- Ve dua ediyorum ki, sevgide kök salasınız ve temel tutasınız.

18 - Dua ediyorum ki, bütün kutsallarla beraber iyi gibi anlayasınız, Mesihin sevgisi ne kadar geniş, ne kadar uzun, ne kadar yüksek ve ne kadar derindir. 19 (Aslında Mesihin sevgisi anlayışımızı geçiyor). O vakıt Allahın bütün doluluğu ile dolacağınız.


7. krallar ve hükümetler için - 1.Tim 2:1-2 -

1 En başta sizden şunu rica ediyorum: bütün insanlar için istekler, dualar, yalvarışlar ve şükürler edilsin. 2 Krallar için ve bütün devlet adamları için de öyle yapın. Öyle ki, hayatımızı tam bir Allah korkusu ve saygınlıkla, sakinlik ve barışıklık içinde geçirelim.


8. Rabbin doğruluğu açıklansın diye - Esin 6:10

10 Ve yüksek sesle şöyle bağırdılar:

"Ey kutsal ve doğru efendi, ne zamana kadar davalamayacan ve yeryüzünde oturanlardan kanlarımızın intikamını almayacan?"


9. Düşmanlarımız için - Matta 5:44; Luka 23:34

44 Ama ben size diyorum: düşmanlarınızı sevin, size çeki çektirenler için dua edin.


10. Birbirimiz için - Yakup 5:16

16 Günahlarınızı birbirinize açık açık söyleyin ve birbiriniz için dua edin, öyle ki, iyileştirilesiniz. Doğru bir adamın canlı duası çok şey değiştiriyor.


11. Allahın halkınının günahını itiraf etmek - Daniel 9:20, 3-5

20 Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın Kutsal Dağı için Tanrım RAB'be dilekte bulunurken,

3 Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla O'na yalvardım; çul kuşanıp külde oturdum.

4 RAB Tanrım'a dua edip günahlarımızı açıkça kabul ettim. Şöyle dedim:

"Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan, sürekli sevgi gösteren yüce ve görkemli Tanrı!

5 Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, başkaldırdık.

6 Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik.


12. Bu dünya için (kâhinlik görevi) - (İbr. 5:1; Eyub 42:8) 1.Pet 2:9;

9 Ama siz...

seçilmiş bir halksınız,

krallar gibisiniz,

kutsal Allah görevlilerisiniz,

kutsal bir milletsiniz,

Allahın kendi halkısınız.