Eski Antlaşmanın zamanlarıZaman

Olaylar / Kişiler

Seneler

Kitapçıklar

İlk zaman

Yaratılış - Adem & Havva

Aden bahçesinden kovulma

Habil & Kayin

İnsanların çoğalması - uzun ömürleri

Nuh - tufan - gemi

Sam, Ham, Yafet ve dünyanın halkları

Babil kulesi
?

Yaratılış

bölüm 1-11

Dedeler zamanı

İbrahim

İshak

Yakup

Yusuf

-2166-1805

Yaratılış

bölüm 12-50

Eyub

Çıkış ve yerleşme

Zamanı

Mısırda halkın çoğalması ve çekileri

Musanın doğuşu, büyümesi ve kaçışı

On bela ve Fısıh - Denizden geçmesi

Sina Dağı - Antlaşma

Korkudan Kenana girmiyorlar

40 sene çölde gezmek

Musanın ölümü

Yeşu onları Kenan’a getiriyor


-1526


-1375

Çıkış

Levililer

Çölde Sayım

Yasanın Tekrarı

Yeşu

Hakimler zamanı

Otniel - Ehud - Debora - Gideon -

Yefta - Şimşon - Samuel

-1367

-1055

Hakimler

Rut

Birleşik

Krallık

Zamanı

Saul

Davut

Süleyman

-1050


-930

1.Samuel

2.Samuel

1.Krallar 1-11

Mezmurlar

Sül.Özd.

Derlemeci

Ezgiler Ezgisi

Bölünmüş krallık

Zamanı

(1) İsrail (kuzey / sever tarafı)

- birinci kral: Yerovoam

- 722 senesinde son buluyor

(‘Asur Sürgünlüğü’)(2) Yahuda (güney / yug tarafı)

- birinci kral: Rehaveam

- 586 senesinde son buluyor

(‘Babil Sürgünlüğü’)

-930


-722

-930


-586

1.Krallar 12-25

2.Krallar

1.Tarihler 10-29

2.Tarihler

Obadya, Yunus

Amos, Hoşea

Yeşaya, Mika

Nahum, Habakuk

Yoel, Tsefanya, Yeremya, Ağıtları

Sürgünlük ve Dönüş zamanı

Hezekiel - Daniel - Ester

Zerubbabel

Ezra

Nehemya

-586-432

Hezekiel, Daniel

Ester, Ezra, Nehemya, Hagay, Zekerya, Malaki